Doç. Dr. Yavuz ARAS

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Adenokarsinom
 • Ailesel Tümör Sendromları
 • Akut Myeloid Lösemi (AML)
 • Anensefali
 • Anevrizma (Kafa içi damar genişlemesi)
 • Araknoid Kist Ve Syringomyeli
 • Ayak Ağrıları
 • Baş Dönmesi
 • Baş Ve Yüz Ağrısı
 • Bayılmalar
 • Bel Ağrısı
 • Bel Kayması
 • Beyin Apsesi
 • Beyin Damarlarındaki Problemler
 • Beyin Enfarktüsü
 • Beyin Fıtıklanması
 • Beyin Hastalıkları
 • Beyin Kanamaları
 • Beyin Kireçlenmesi
 • Beyincik Sarkması
 • Beyinde Damar Tıkanıklığı
 • Boyun Ağrısı
 • Eklem Kireçlenmesi (Omurga eklemi)
 • Ewing Sarkomu
 • Felç (İnme)
 • Glial Tümörler
 • Gullian Barre Sendromu
 • Hareket Bozuklukları
 • Hareketin Arttığı Bozukluklar
 • Hareketin Azaldığı Bozukluklar
 • Hemipleji
 • Hipofiz Adenomları
 • Horner Sendromu
 • Inme
 • Kafa Travmaları
 • Kafaiçi Kanamalar
 • Kafaiçi Tümörler
 • Karpal Tunel Sendromu
 • Kas Hastalıkları
 • KİBAS (Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu)
 • Kifoz
 • Kist (Kafa içi)
 • Kitle Lezyonu (Kafa İçi)
 • Koma
 • Konuşma Ve Yüksek Kortikal Bozukluklar
 • Lomber Disk Hernisi (Bel Fıtığı)
 • Lomber Kitle
 • Menenjit
 • Meningomiyelosel
 • Mide Bulantısı
 • Mikrovasküler Kırpma
 • Mikrovasküler Oklüzyon
 • Miyelit
 • Niemann-Pick Hastalığı
 • Nörolojik Hastalıklar
 • Nöropati
 • Omurga Kırığı
 • Omurga Stabilizasyon (İnstrumentasyon) Ameliyatları
 • Omurga Tümörleri
 • Omurilik Felci
 • Omurilik Kanal Darlığı
 • Omurilik Problemleri
 • Omurilik Tümörleri
 • Omurilikte Kitle
 • Periferik Sinir Hastalıkları
 • R51 Baş Ağrısı
 • Rezektif Epilepsi Cerrahisi
 • Sara (Epilepsi)
 • Serebrospinal Sıvı Analizi
 • Servikal Myelopati
 • Sinir Sıkışması
 • Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Sinirsel Ağrılar
 • Skolyoz
 • Spina Bifida
 • Subdural Hemoraji
 • Torasik Outlet Sendromu
 • Tremor (Titreme)
 • Ur (Tümör)
 • Vertigo
Tedavi Yöntemleri
 • Ağrı Pompası
 • Ameliyatsız boyun ve boyun fıtığı tedavisi
 • Apse Insizyonu Ve Drenajı
 • Bel-Sırt-Boyun Ağrıları Tanı Ve Tedavisi
 • Beyin Pili Programlanması
 • Boyun fitiği cerrahisi
 • Derin Beyin Stimülasyonu
 • Disk Protezi Uygulaması
 • Diskektomi
 • Endovasküler Embolizasyon
 • Fasial Paralizi
 • Korpus Kallozotomi(Epilepsi Cerrahisi)
 • Kraniotomi
 • Laserasyon Onarımı
 • Lezyonektomi (Beyin)
 • Lobektomi
 • Lop Rezeksiyonu(Epilepsi Cerrahisi)
 • Mikrodiskektomi
 • Nöroonkolojik Cerrahi
 • Omurga ağrılarında enjeksiyonlar
 • Omurga Cerrahisi
 • Omurga ve beyin biyopsisi
 • Servikal Anterior - Posterior Cerrahi
 • Tam (Full) Endoskopik Disk Cerrahisi
Özellikli Uzmanlık

GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

 • Ataşehir Hastanesi
  Onkolojik Cerrahi Merkezi

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Ordu / Türkiye /1975

YABANCI DİL

İngilizce

DENEYİM

2019 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
2010 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
2009 - 2010, Şırnak/Şırnak/Türkiye
ŞIRNAK ASKER HASTANESİ
Askerlik Hizmeti
2007 - 2009, Şırnak/Şırnak/Türkiye
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
Mecburi Hizmet

EĞİTİM

2001 - 2007, İstanbul/Türkiye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ - Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi
1992 - 1998, İstanbul/Türkiye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ - Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

 • Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Nurcan Özdamar Nörovasküler En lyi Bilimsel Çalışma Ödülü, Midterm results of T-stent-assisted coiling of widenecked and complex intracranial bifurcation aneurysms using low-profile stents, 2017
 • American Association of Neurological Surgeons Effect of Protein Kinase C Activator Phorbol 12-13 Dibutyrate on Aqp4 Expression for Brain Edema by Using Experimental Head Trauman Modal on Rats, 2008
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 42 makale,
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan 13 bildiri,
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 6 makale,
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan75  bildiri

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türk Nöroşirurji Derneği (Yönetim Kurulu Üyeliği
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Yönetim Kurulu Üyeliği

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Akılcı İlaç Kullanımı – Moderatör, 11- 14 Nisan,  2019
 • Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Ön Kafa Çukuruna Cerrahi Yaklaşımlar – Moderatör, 20 – 24 Nisan, 2018
 • Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Serebral Metastazlarda Tedavi, 29 Mart – 2 Nisan, 2017
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XI. Bilimsel Kongresi, Tümör - Oturum Başkanı, 5 – 8 Kasım, 2015
 • Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17 – 21 Nisan 2015
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi İntraserebral ve İntraventriküler Kanamaların Tedavisinde Karar Süreci ve Yeni Gelişmeler, 25 – 28 Ekim, 2014
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi
 • Serival Disk Hernilerinde Basit Diskektomi, Kafes Füzyon, Protez: Son Durum, 26 – 29 Ekim, 2013
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi
 • Kronik Subdural ve Tedavisi, 27 – 30 Eylül, 2012
 • Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
 • Hafif ve Orta Şiddet Kafa Travmaları Yönetimi, 20 – 24 Nisan, 2012
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VI. Bilimsel Kongresi Osteoporozda Tanı ve Tedavi, 28 – 31 Ekim, 2010
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IV. Bilimsel Kongresi Oturum Başkanı, 7 – 10 Kasım, 2008

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al