Minimal İnvaziv Lomber Disk Cerrahisi Sempozyumu Düzenlendi

Memorial Ataşehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm’ünden Prof. Dr. Murat İmer tarafından düzenlenen “Minimal İnvaziv Lomber Disk Cerrahisi Sempozyumu” 18 Şubat Cumartesi günü DoubleTree by Hilton Moda’da gerçekleştirildi.

Alanında deneyimli 100 hekim buluştu

Dört oturumda gerçekleşen “Minimal İnvaziv Lomber Disk Cerrahisi Sempozyumu”na katılan 100 hekim “cerrahi anatomi, ağrı fizyolojisi, kanıta dayalı rehabilitasyon uygulamaları, cerrahi yaklaşımlar” gibi birçok konuda deneyimlerini paylaştı. Başkanlığı yürüten Prof. Dr. Murat İmer’in  “İnterlaminar Endoskopik Cerrahi Yaklaşımlar” konusunda bilgi ve tecrübelerini aktardığı Sempozyuma İsviçre’den Dr. HansJörg Leu ve Almanya’dan Dr. Stefan Hellinger de katıldı. Dr. Leu ve Hellinger, “Dinamik Lomber Stabilizasyonda Orta Uzun Süreli Sonuçlar” ve “Transforaminal  Endoskopik Cerrahi Yaklaşımlar” hakkında bilgi verdi.

Sempozyumun Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Murat İmer “Minimal İnvaziv Lomber Disk Cerrahisi” ile ilgili olarak şunları belirti:

Değişimi kavramak ve uygulamak önemli

Lomber bölgede disk yırtılmasına bağlı olarak ortaya çıkan sendromun, 1934 yılında W.J. Mixter ve J.S. Barr adındaki bilim adamları tarafından tanımlanmasından bugüne, hastalığın özellikleri ve tedavi seçenekleri de ayrıntılı biçimde tartışılmıştır. Bu hastalığın tedavisinde mikroşirürjikal disk cerrahisi her yönü ile iyi bilinen ve tüm dünyada yüksek başarı oranı ile uygulanan bir yöntemdir. Ancak, hızla gelişen teknoloji her alanda olduğu gibi bu hastalığın tedavisinde de yeni seçenekleri önümüze getirmektedir. Bu hızlı değişimi kavramak ve hem hasta hem de cerrah açısından daha iyiye doğru ivmelenmesine katkıda bulunmak görevimizdir.

Deneyimleri paylaşmak yol gösterici olur

Aynı konu ile ilgili farklı disiplinlerden çok farklı söylemlerin olması sadece tedavi uygulanacak kitlelerin değil karar verici ve uygulayıcı genç arkadaşların da kafasını karıştırmaktadır. Böylesine bir ortamda aynı hastalığı tedavi etmeye çalışan, farklı alanlardaki hekimlerin kendi deneyimlerini, mevcut bilimsel çalışmalar ile harmanlayıp aktardıkları toplantılar, hepimiz için yol gösterici olacaktır.

23 Şubat 2012