SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN MEMORIAL’DA YARIŞMA ZAMANI

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN MEMORİAL’DA YARIŞMA ZAMANI!

Hayattaki en büyük değerimiz sağlığımız ve sağlıklı bir yaşam için spor yapmalı, dengeli ve doğru beslenmeliyiz. Peki bugün birbirinden sağlıklı hediyelerimizi kazanmak için bizimle yarışmaya hazır mısınız? @memorialsaglik hesabını takip edin, bu paylaşımı beğenin, fotoğrafı sola kaydırın ve 2. fotoğraftaki sporcularımızın hangisinin sağlıklı beslenme menüsüne ulaştığını tahmin edin ve arkadaşınızı etiketleyerek tahmininizi yoruma yazın, birbirinden sağlıklı hediyelerimizden birini kazanma şansını yakalayın!

Yarışmanın yapılacağı Instagram sayfamıza ulaşmak için tıklayın.

 

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN MEMORIAL YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI:

 

 1. Memorial Sağlık Grubu’na ait olan instagram tarafından onaylanmış (mavi tik) @memorialsaglik instagram hesabından 20.08.2020 tarihinde SağlıklıYasamİcinMemorialisimli bir yarışma düzenlenecektir.

 

 1. 2020 tarihinde @memorialsaglik instagram hesabından paylaşılan gönderide yer alan soruya istinaden yapılacak olan yarışmanın kazananları 25.08.2020 tarihinde 20:00'de @memorialsaglik instagram hesabından story aracılığıyla açıklanacaktır. Yarışmaya katılım 25.08.2020 tarihinde saat 19:00 itibariyle sona erecek olup sona erme saatinde sonra verilen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Yarışmaya katılım ücretsiz olup herhangi bir satın alma koşulu aranmamaktadır. Yarışmada yorumların değerlendirmeye alınması için; @memorialsaglik instagram hesabını takip etmek, yarışmaya ilişkin paylaşılan gönderiyi beğenmek, yarışma paylaşımında sorulacak olan sorunun altına doğru cevap vermek, yapılan yorumda arkadaşını etiketlemek gerekmektedir.

 

 1. Yukarıdaki koşulların tamamını sağlamak şartıyla yarışma gönderisinde sorulan soruya 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Doğru cevabı veren katılımcıya Memorial Sağlık Grubu’nda sunulan hizmet alanları ile sınırlı olmak üzere katılımcının talep ettiği branşta 1 seans ücretsiz e-doktor (online) görüşmesi, 100, 200, 300, 400 ve 500. doğru cevabı veren katılımcıya 1 seans online beslenme ve diyetisyen görüşmesi, 600, 700, 800, 900 ve 1000. doğru cevabı veren katılımcıya Vestel V-Fit marka akıllı tartı, doğru cevabı veren 5000. katılımcıya ise Samsung Galaxy Watch Active2 marka akıllı saat hediye edilecektir.

 

 1. 18 yaşından küçük kişiler yarışmaya katılamayacak olup katılsalar dahi ödül kazanamayacaktır.

 

 1. Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilecek olup kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla yarışmaya katılan kullanıcılar ödül kazanamayacak olup 3. maddede yer alan diğer tüm şartları taşıyor olsa dahi ödül üzerinde hak iddia edemeyecektir.

 

 1. Kazanan katılımcılar ile Instagram’da direkt mesaj (DM) üzerinden 5 gün içinde iletişime geçilecektir. Kazanan katılımcıların mesaja cevap vererek [ad, soyad, telefon, adres] bilgilerini Memorial Sağlık Grubu’na iletmesi gerekmektedir. Mesaj atmaya/almaya kapalı olan hesaplar veya 15 gün içinde kendisine gönderilen mesaja yanıt vermeyen ya da istenen bilgileri eksik ileten katılımcılara ödül verilmeyecektir. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir

 

 

 1. Memorial Sağlık Grubu, ödülleri, kazanan katılımcılar tarafından kendisine iletilen adrese, bilgileri ilettiği tarihten itibariyle 30 gün içerisinde teslim edecektir. Memorial Sağlık Grubu, kendisine yanlış beyan edilen bilgiler nedeniyle sorumlu tutulamayacak olup yanlış bilgi beyan eden kazananların ödülü iptal edilebilecektir. Katılımcılar, Memorial Sağlık Grubu’na iletecekleri kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğunu taahhüt etmekle birlikte bu bilgilerin yeterliliğini ve doğruluğunu ispatla yükümlü olacaktır.
 2. Bu yarışma Karşılığı akit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik kapsamı dışında kalmaktadır.

 

 1. Katılımcı sayısının ödülü kazanmak için 4. Maddede belirtilen sayı/sayılar için yeterli olmaması durumunda yeterli olmayan sayıda öngörülen ödüller verilmeyecektir.

 

 1. Memorial Sağlık Grubu, yarışmayı durdurma hakkı da dahil olmak üzere yarışma katılım koşullarını, verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 1. E-doktor(online) ile beslenme ve diyet seanslarının 20 Ağustos 2021 tarihine kadar kullanılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kullanılmayan seanslara ilişkin hak iddia edilmesi söz konusu olmayacaktır.

 

 1. E-doktor (online) görüşmeleri psikiyatri bölümünü kapsamamakla birlikte doçent ve profesör unvanına sahip doktor ve psikologlar da kapsam dışında olacaktır.

 

 1. Kazanılan ödüller başkasına devredilemeyeceği gibi ödüllerin nakit karşılığı da talep edilemeyecektir.

 

 1. Katılımcılar, ödül kazananların ilan edileceği tarihin, ödül kazananlara haber verilecek tarihin ve ödül kazanan kişilerin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde Memorial Sağlık Grubu tarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır.

 

 1. Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin Memorial Sağlık Grubu tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerinin kullanılmasına muvafakat ettiklerini, bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmekte olup buna ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran katılımcıya ait olacaktır.

 

 1. Katılımcılar, tüm katılımcılara eşit koşullarda yarışma hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının ödüllerini vermeme yetkisinin Memorial Sağlık Grubu’na ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Yarışmaya Memorial Sağlık Grubu’na bağlı şirket çalışanları katılamayacak olup katılmaları durumunda ödüle hak kazanmaları halinde kendilerine ödül verilmeyecektir. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir

 

 1. Tüm katılımcılara eşit koşullarda yarışma hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının katılımları iptal edilebilir. Ayrıca sahte ve gerçek kimliği bulunmayan hesaplara ödül verilmeyecektir. Katılımcıların hesapları kendi kimliklerine ait olmalı; profil fotoğrafları olmalı, Memorial yarışmasından önce en az 20 fotoğraf paylaşmış olmalı ve en az 20 takipçisi olmalıdır. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir

 

 1. Memorial Sağlık Grubu’nun yarışma sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, bu yollara başvuran kişilerin katılımları iptal edilecektir.

 

 1. Memorial Sağlık Grubu’nun, düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcıların ya da diğer üçüncü kişilerin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

 

 1. Yarışmada belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazanacak kişinin seçilmesine yönelik herhangi bir uygunsuz işlem tespit edildiğinde, bu usulsüzlüğü yapan tüm kullanıcıların bu yarışma özelinde ve diğer tüm Memorial Sağlık Grubu kampanya/çekiliş/yarışmaları için katılım hakkı iptal edilecektir.

 

 1. Yasal düzenlemelere, ahlaka, kamu ve aile düzenine aykırılık içeren, küfür, argo vb. içerikli cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Yarışma ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Memorial Sağlık Grubu’na aittir.

 

 1. Yarışmanın tüm katılımcıları yukarıdaki belirtilen yarışma katılım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 

 1. Yarışma şartları ve buna bağlı ihtilaflarda Türk Hukuku geçerli olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

20 Ağustos 2020