Yükleniyor

Erkeklerde cinsel rahatsızlıkların psikolojik nedenleri

Erkeklerde cinsel rahatsızlıkların psikolojik nedenleri

Erkeklerde meydana gelen erken boşalma, cinsel isteksizlik, geç boşalma ve sertleşme sorunlarının temelinde genellikle psikolojik nedenler yatar. Bu problemler ortaya çıktıkları ilk anlarda fizyolojik bir sorunun habercisi gibi görünse de aslında hem fizyolojik hem de psikolojik olarak pek çok temellendirme yapılabilir. Erkek cinsel sorunları üzerinde yapılan pek çok çalışmada ise çeşitli kişilik sorunlarının, toplumsal normlar ve erkek birey üzerinde kurulan baskıların, negatif beden imajı algısının etkili olduğu görülür. Erkeklerde cinsel rahatsızlıkların meydana gelmesindeki psikolojik nedenler ise aşağıdaki alt başlıklarla açıklanabilir.

İçindekiler

Toplum Baskısı ve Geleneksel Yetiştirilme Koşulları

Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş toplumlarda sıklıkla rastlanılan cinselliği tabulaştırma sonucunda erkeklerde cinsel rahatsızlıklar ve duygusal temelli psikolojik sorunlar meydana gelebilir. Toplumun geleneksel öğretilerine göre yetiştirilen erkek bireylerde daima cinselliğe hazır olma baskısı kişiyi mükemmeliyetçiliğe itebildiği gibi, doğal olarak cinsel arzu hissetmediği süreçlerde kişinin kendini yetersiz ve suçlu hissetmesine sebep olabilir. Bu durumda ise genellikle ereksiyon yani sertleşme sorunları ortaya çıkar. Erkek birey, toplumun dayattığı her an cinselliği yaşayabilme potansiyelini gerçekleştiremediğinde ise sertleşme bozukluklarının yanı sıra erken boşalma gibi durumlar da erkeklerde cinsel rahatsızlıklar gelişmesine sebebiyet verir.

Anne ve Baba İlişkisinde Yaşanan Sorunlar Erkeklerde Cinsel Rahatsızlıkların Temelini Oluşturuyor

Yetişkinlikte baş gösteren pek çok psikolojik problemde olduğu gibi cinsel problemlerin altında yatan psikolojik temellerin de çocuk yaşlarda iken geliştiğini belirtmek mümkün. Öyle ki doğumda başlayan ve ilerleyen yaşlarda da süregelen anneye bilinçdışı olarak duyulan cinsel bağlılık, kişinin eşi ya da partneriyle olan diyaloğunun bozulmasına, erkeklerde cinsel rahatsızlıklar gelişmesine sebebiyet verebilir. Tam olarak bu noktada ise erkek bireylerde sertleşme bozuklukları ortaya çıkabilir. Öte yandan özellikle baskıcı, kuralları olan ve sert bir baba imajı çizen babalara sahip erkek bireylerde cinsellik yaşamak ve bunun sonucunda haz duymak (orgazm) kişilerin kendini suçlu hissetmesine sebebiyet verebilir. Erkeklerde cinsel rahatsızlıklar yaşanmasının en temelinde ise aile içi dinamikler etkilidir.

Cinsel Saldırılar, Tacizler Erkeklerde Cinsel Rahatsızlıkların Diğer Bir Boyutu

Cinsel birleşmeye karşı ilgisizlik ve isteksizlik, yaşanan ereksiyon sorunlarının erkeklerde cinsel rahatsızlıkların diğer bir boyutu olduğunu belirtmek mümkün. Fakat burada göz ardı edilmemesi gereken durum ise kişinin geçmiş deneyimlerinde saldırı boyutuna varan bir deneyim yaşamasıdır. Özellikle savunmasız sayılabilecek yaş ve durumda olan erkek bireylere uygulanan cinsel şiddet;, gelecek yaşamlarında bu sorunlarla karşılaşma ihtimalleri oldukça yüksektir. Bu benzeri durumlar yaşamış olan kişilerin acil psikolojik destek alması gerekebilir.

Erkeklerde Cinsel Rahatsızlıkların Beden Algısı Boyutu

Pek çok erkek birey, cinselliğe karşı geliştirdikleri önyargılar sebebiyle cinsel rahatsızlık yaşayabilir. Özellikle çocuk yaşlarda arkadaşlar arasında başlayan abartılı sohbetler sonrasında kişi, kendi bedenini acımasızca eleştirebilir. Bunun sonucunda ise bir karşı cinsle beraber olamayacak kadar yetersiz, çirkin bir beden imajını kendi zihninde çizmeye başlayabilir. Bilhassa cinsel organlarının boyutu ve yeterliliği konusunda kendini rahatsız eden erkek bireyler cinsel ilişkiye yaklaşmaktan kaçınabilirler. Bunun yanı sıra cinsel organın bulunduğu bölgelerdeki tüğlenmeden  rahatsızlık duyma, fiziksel kriterlerle kendi cinsel organına karşı  tiksinti duyma gibi yanlış beden algısı geliştiren erkeklerde cinsel rahatsızlıklar gelişmesi, özellikle cinsellikten kaçınma gibi pek çok durum söz konusu olabilir.

Çeşitli Psikiyatrik ve Psikotik Bozuklukların Varlığı

Zaman zaman pek çok kişi cinsel aktivitelere karşı tüm ilgisini ve isteğini kaybedebilir. Bu durumda genelde kadın erkek fark etmeksizin kişinin yaşadığı psikolojik sorunlara bakılması gereklidir. Özellikle depresyon, anksiyete, obsesif kompülsif bozukluk, stres bozukluğu, şizofreni, bipolar gibi teşhis alan kişilerde cinselliğe karşı isteksizlik görülebilir. Bu durumda ise kişinin hastalığına bağlı olarak alacağı düzenli tedavi ve terapilerle beraber cinsel sorunlarının da zaman içerisinde düzeleceği öngörülebilir. Fakat bu noktada pek çok erkek toplumsal dayatmalar nedeniyle kendini oldukça kötü ve çaresiz hissedeceğinden dolayı çok daha temkinli yaklaşılması önerilir. Terapiler ve gerekli önlemlerle birlikte cinsel isteksizlik ve buna bağlı olarak görülen erkeklerde cinsel rahatsızlıklar sonlanabilir.

Farklı Tetikleyicilere Göre Erkeklerde Cinsel Rahatsızlıklar

Her insanın çocukluktan yetişkinliğe kadar uzanan süreçte beklediği cinsel aktiviteler aynı değildir. Hemen herkesin cinsel dürtülerinin tetikleyici unsurları farklı farklı gelişir. Bu tetikleyici unsurlar genel olarak toplum tarafından kabul görse de pek çok kişide cinselliğe atfedilen anlam çok daha farklı ve derindir. Kişiler yaşayabileceği en üst sınırla cinsel tatminini karşılamayı ister. Özellikle cinsel hazzın tepe noktaya ulaşması için zihinde geliştirilen çeşitli fetişler toplumda çok fazla hoş karşılanmaz. Bu durumda erkeklerde cinsel rahatsızlıklar gelişmeye başlar. Erkeklerde cinsel rahatsızlıklar ise genelde erken boşalma ve erekte olamama sorunlarıyla ortaya çıkar.

Partnerin Cinsel Deneyim Sahibi Olmaması

Cinsel birliktelik yaşanacak partnerin cinselliğe karşı olumsuz ve çekingen tutumu erkeklerde cinsel rahatsızlıklar gelişmesinin diğer bir psikolojik nedenidir. Erkek bireyle birlikte aynı heyecanı hissetmemesi, aynı aktivitede bulunmaması da erkeklerde cinsel rahatsızlıkları meydana getirir. Daha önce cinsellik yaşamayan partneri korkutma korkusu, tatmin edememe endişesi ve yaşanan kaygılarla birlikte sertleşme bozuklukları ve isteksizlik gelişebileceğini belirtmek mümkündür. Bu gibi durumlarda tek ya da çiftler için ilişki terapisi çözümleri değerlendirilebilir.

Erkeklerde meydana gelen erken boşalma, cinsel isteksizlik, geç boşalma ve sertleşme sorunlarının temelinde genellikle psikolojik nedenler yatar. Bu problemler ortaya çıktıkları ilk anlarda fizyolojik bir sorunun habercisi gibi görünse de aslında hem fizyolojik hem de psikolojik olarak pek çok temellendirme yapılabilir. Erkek cinsel sorunları üzerinde yapılan pek çok çalışmada ise çeşitli kişilik sorunlarının, toplumsal normlar ve erkek birey üzerinde kurulan baskıların, negatif beden imajı algısının etkili olduğu görülür. Erkeklerde cinsel rahatsızlıkların meydana gelmesindeki psikolojik nedenler ise aşağıdaki alt başlıklarla açıklanabilir.

Toplum Baskısı ve Geleneksel Yetiştirilme Koşulları

Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş toplumlarda sıklıkla rastlanılan cinselliği tabulaştırma sonucunda erkeklerde cinsel rahatsızlıklar ve duygusal temelli psikolojik sorunlar meydana gelebilir. Toplumun geleneksel öğretilerine göre yetiştirilen erkek bireylerde daima cinselliğe hazır olma baskısı kişiyi mükemmeliyetçiliğe itebildiği gibi, doğal olarak cinsel arzu hissetmediği süreçlerde kişinin kendini yetersiz ve suçlu hissetmesine sebep olabilir. Bu durumda ise genellikle ereksiyon yani sertleşme sorunları ortaya çıkar. Erkek birey, toplumun dayattığı her an cinselliği yaşayabilme potansiyelini gerçekleştiremediğinde ise sertleşme bozukluklarının yanı sıra erken boşalma gibi durumlar da erkeklerde cinsel rahatsızlıklar gelişmesine sebebiyet verir.

Anne ve Baba İlişkisinde Yaşanan Sorunlar Erkeklerde Cinsel Rahatsızlıkların Temelini Oluşturuyor

Yetişkinlikte baş gösteren pek çok psikolojik problemde olduğu gibi cinsel problemlerin altında yatan psikolojik temellerin de çocuk yaşlarda iken geliştiğini belirtmek mümkün. Öyle ki doğumda başlayan ve ilerleyen yaşlarda da süregelen anneye bilinçdışı olarak duyulan cinsel bağlılık, kişinin eşi ya da partneriyle olan diyaloğunun bozulmasına, erkeklerde cinsel rahatsızlıklar gelişmesine sebebiyet verebilir. Tam olarak bu noktada ise erkek bireylerde sertleşme bozuklukları ortaya çıkabilir. Öte yandan özellikle baskıcı, kuralları olan ve sert bir baba imajı çizen babalara sahip erkek bireylerde cinsellik yaşamak ve bunun sonucunda haz duymak (orgazm) kişilerin kendini suçlu hissetmesine sebebiyet verebilir. Erkeklerde cinsel rahatsızlıklar yaşanmasının en temelinde ise aile içi dinamikler etkilidir.

Cinsel Saldırılar, Tacizler Erkeklerde Cinsel Rahatsızlıkların Diğer Bir Boyutu

Cinsel birleşmeye karşı ilgisizlik ve isteksizlik, yaşanan ereksiyon sorunlarının erkeklerde cinsel rahatsızlıkların diğer bir boyutu olduğunu belirtmek mümkün. Fakat burada göz ardı edilmemesi gereken durum ise kişinin geçmiş deneyimlerinde saldırı boyutuna varan bir deneyim yaşamasıdır. Özellikle savunmasız sayılabilecek yaş ve durumda olan erkek bireylere uygulanan cinsel şiddet;, gelecek yaşamlarında bu sorunlarla karşılaşma ihtimalleri oldukça yüksektir. Bu benzeri durumlar yaşamış olan kişilerin acil psikolojik destek alması gerekebilir.

Erkeklerde Cinsel Rahatsızlıkların Beden Algısı Boyutu

Pek çok erkek birey, cinselliğe karşı geliştirdikleri önyargılar sebebiyle cinsel rahatsızlık yaşayabilir. Özellikle çocuk yaşlarda arkadaşlar arasında başlayan abartılı sohbetler sonrasında kişi, kendi bedenini acımasızca eleştirebilir. Bunun sonucunda ise bir karşı cinsle beraber olamayacak kadar yetersiz, çirkin bir beden imajını kendi zihninde çizmeye başlayabilir. Bilhassa cinsel organlarının boyutu ve yeterliliği konusunda kendini rahatsız eden erkek bireyler cinsel ilişkiye yaklaşmaktan kaçınabilirler. Bunun yanı sıra cinsel organın bulunduğu bölgelerdeki tüğlenmeden  rahatsızlık duyma, fiziksel kriterlerle kendi cinsel organına karşı  tiksinti duyma gibi yanlış beden algısı geliştiren erkeklerde cinsel rahatsızlıklar gelişmesi, özellikle cinsellikten kaçınma gibi pek çok durum söz konusu olabilir.

Çeşitli Psikiyatrik ve Psikotik Bozuklukların Varlığı

Zaman zaman pek çok kişi cinsel aktivitelere karşı tüm ilgisini ve isteğini kaybedebilir. Bu durumda genelde kadın erkek fark etmeksizin kişinin yaşadığı psikolojik sorunlara bakılması gereklidir. Özellikle depresyon, anksiyete, obsesif kompülsif bozukluk, stres bozukluğu, şizofreni, bipolar gibi teşhis alan kişilerde cinselliğe karşı isteksizlik görülebilir. Bu durumda ise kişinin hastalığına bağlı olarak alacağı düzenli tedavi ve terapilerle beraber cinsel sorunlarının da zaman içerisinde düzeleceği öngörülebilir. Fakat bu noktada pek çok erkek toplumsal dayatmalar nedeniyle kendini oldukça kötü ve çaresiz hissedeceğinden dolayı çok daha temkinli yaklaşılması önerilir. Terapiler ve gerekli önlemlerle birlikte cinsel isteksizlik ve buna bağlı olarak görülen erkeklerde cinsel rahatsızlıklar sonlanabilir.

Farklı Tetikleyicilere Göre Erkeklerde Cinsel Rahatsızlıklar

Her insanın çocukluktan yetişkinliğe kadar uzanan süreçte beklediği cinsel aktiviteler aynı değildir. Hemen herkesin cinsel dürtülerinin tetikleyici unsurları farklı farklı gelişir. Bu tetikleyici unsurlar genel olarak toplum tarafından kabul görse de pek çok kişide cinselliğe atfedilen anlam çok daha farklı ve derindir. Kişiler yaşayabileceği en üst sınırla cinsel tatminini karşılamayı ister. Özellikle cinsel hazzın tepe noktaya ulaşması için zihinde geliştirilen çeşitli fetişler toplumda çok fazla hoş karşılanmaz. Bu durumda erkeklerde cinsel rahatsızlıklar gelişmeye başlar. Erkeklerde cinsel rahatsızlıklar ise genelde erken boşalma ve erekte olamama sorunlarıyla ortaya çıkar.

Partnerin Cinsel Deneyim Sahibi Olmaması

Cinsel birliktelik yaşanacak partnerin cinselliğe karşı olumsuz ve çekingen tutumu erkeklerde cinsel rahatsızlıklar gelişmesinin diğer bir psikolojik nedenidir. Erkek bireyle birlikte aynı heyecanı hissetmemesi, aynı aktivitede bulunmaması da erkeklerde cinsel rahatsızlıkları meydana getirir. Daha önce cinsellik yaşamayan partneri korkutma korkusu, tatmin edememe endişesi ve yaşanan kaygılarla birlikte sertleşme bozuklukları ve isteksizlik gelişebileceğini belirtmek mümkündür. Bu gibi durumlarda tek ya da çiftler için ilişki terapisi çözümleri değerlendirilebilir.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 26 Mart 2024

Yayınlanma Tarihi: 30 Kasım 2022

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al