Katarakt Hakkında Merak Ettikleriniz

Göz, yapıları olan kornea ve lensin kırıcılığı ve saydamlığı sayesinde net görmeyi sağlar. Lenste saydamlığın azalması, kesifliklerin oluşmasına KATARAKT denir. Katarakt, tedavi edilebilir körlük nedenlerinin başında gelir. Kataraktlı gözlerde en belirgin yakınma zamanla uzak ve yakın görmede azalmadır.

Doğuştan katarakt; doğumda bebekte tek gözde veya her iki tarafta gözbebeğinde beyazlık şeklinde fark edilir. Bebekte görmeyi etkileyecek düzeyde ise, göz tembelliğini önleyebilmek için beklemeden, en kısa zamanda ameliyat edilmesi gereklidir. Geç kalınırsa o göz görmeyi öğrenemez, tembel kalır ve şaşılık gelişir.

Yaşlılık kataraktı; 50-60 yaş üzerinde görmenin giderek azalması şikayeti ile ortaya çıkar. Kataraktın ortaya çıkma yaşı bireyden bireye değişir. Katarakt gelişimi gözün doğal yaşlanma süreci olarak kabul edilmelidir. Görme hastanın yaşantısını etkileyecek düzeyde azaldığında, kısa süren katarakt ameliyatıyla saydamlığını kaybeden mercek alınmakta, göz içine yapay mercekler konularak gözlüksüz iyi görme sağlanmaktadır. Kataraktın alınması ile görme ve yaşam kalitesi artmaktadır. Yaşlılık kataraktlarında, kesifliğin lens içindeki yeri görme azalmasının miktarında etkilidir. Nükleer kataraktta miyopi oluşur, hasta yıllarca gözlükle idare edebilir. Arka kortikal ve kapsül altı kataraktlarda, kesiflik küçük de olsa görme aksında olduğu için görmeyi ve kontrast duyarlılığı erken dönemde azaltır. Kuvvetli ışıkta kataraktlı gözlerde kamaşma ve görme azalması olur. Kısa süren katarakt ameliyatları ile hastalar tekrar iyi görme düzeyine ulaşmaktadırlar.

Kataraktın cerrahi dışında tedavisi bulunmamaktadır. Gelişimini durduracak veya önleyecek bir tedavi şekli de yoktur. Günümüzde katarakt ameliyatları dikişsiz, modern bir yöntem olan "fakoemülsifikasyon" yöntemi ile yapılmaktadır. Fakoemülsifikasyonda küçük 2,5 mm lik tünel kesi yapılarak göz icine girilir, saydamlığını yitirmiş lensin ön kabuğu soyulur, lensin cekirdeği fako cihazı ile parcalanarak emilir, lifleri soyulur ve kese icine yapay bir mercek yerlestirilir. Dikişsiz, çabuk ve hızla iyileşme sağlayan bir yöntemdir. Fako cihazları ultrasonik güçle çalısır. Laser ile çalışanları da denenmiş, hem ameliyatı uzattığı, hem de zorlaştırdığı gözlendiğinden terk edilmiştir. Günümüzde fako cerrahisi dikişsiz yapıldığı için laser ile yapıldığı sanılmakta veya kasıtlıca öyle adlandırılmaktadir. Göz içi merceği, ameliyat sonrasında hasta uzak için gözlük kullanmayacak şekilde hesaplanır, yakın için yine okuma gözlüğü ihtiyacı devam etmektedir. Ameliyat göze damla anestezisi veya lokal anestezi ile en fazla 30 dakika sürecek şekilde yapılmakta, ameliyat sonrasında 3-4 hafta süreyle göz damlaları kullanılmaktadır. Yeni yöntem; ameliyat süresinin kısa olması, görsel sonuçlarının iyi olması ve iyileşme süresinin kısa olması nedeniyle tercih edilmelidir.

Bunların yanında, şeker hastalığı, bazı kas ve cilt hastalıklarında, kalsiyum eksikliği gibi metabolik problemlerde, uzun süreli kortizon kullanımı, radyasyon maruziyeti ve göz travmalarına bağlı da katarakt gelişebilmektedir. Bunlarda da asıl hastalığın tedavisinin yanında kataraktın tedavisi yine cerrahidir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Memorial Göz Merkezi 444 7 888

Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2009Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2009

Benzer Sağlık Rehberleri