Yükleniyor

Son Gelişmeler

Memorial, TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Almaya Hak Kazandı

Son Gelişmeler
6.05.2024 17:11:45

Memorial Sağlık Grubu, TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile birlikte amaçlanan, kurumların enerji verimliliğini yükseltmek, süreç ve sistemlerin oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Bu doğrultuda enerjinin daha verimli kullanılması yönünde çalışmalarını sürdüren, enerji performansını sürekli olarak iyileştirmeye odaklı bir vizyon belirleyen ve bu konuya önem veren Memorial Sağlık Grubu, TS EN ISO 50001:2018 standardına göre denetlenerek 5 hastaneyi kapsayan Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni bünyesine dahil etti.

Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Enerji Yönetim Sistemi, bir kurumun enerji amaç ve hedeflerini belirlemesini, enerji performansını iyileştirmek ve enerjinin nasıl daha verimli bir şekilde kullanılması için gerekli çalışmayı yapmasını ve sisteminin bu dokümanın gerekliliklerine uygunluğunu göstermesini sağlar.

Enerji politikasının resmiyet kazandığını gösteren Enerji Yönetim Sistemi temelde şu kazanımları sağlar:

  • Enerji verimliliğini artırmayı,
  • Çevresel etkileri azaltmayı,
  • Kesintisiz hasta bakım hizmeti sunmayı,
  • Faaliyetlerine/uygulamalarına entegre ederek, enerji performansını sürekli olarak iyileştirmeyi sağlayacak bir süreç oluşturmasını,
  • Kaynakların etkin ve faydalı kullanımını,
  • Enerji tasarruflu ürünler, ekipmanlar ve teknolojilerin kullanımını teşvik
  • Sera gazı emisyonunun azaltılmasını,
  • Yasal şartlara/mevzuata uyum

Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al