Uzm. Dr. Deniz ŞENER

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Akut Koroner Sendromu
 • Akut Miyokardit
 • Anjina Pektoris
 • Aort Darlığı
 • Aort Yetmezliği
 • Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı
 • Atriyal Miksoma
 • Endokard Hastalıkları
 • Erişkin Konjenital Kalp Hastalığı
 • Hipertansiyon
 • İskemik Kalp Hastalıkları
 • Kalp Yetersizliği
 • Kardiyak Aritmiler
 • Kardiyak Arrest
 • Kardiyak Tümörler
 • Kardiyomiyopati
 • Mitral Kapak Darlığı
 • Mitral Kapak Yetmezliği
 • Miyokart İnfarktüsü
 • Periferik Arter Hastalıkları
 • Perikard Tamponadı
 • Perikardiyal Efüzyon
 • Primer Tümörler
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Pulmoner Stenoz
 • Pulmoner Yetmezlik
 • Taşikardi
 • Trisküspit Stenozu
 • Wolf Parkinson White Sendromu
Tedavi Yöntemleri
 • 3D ekokardiyografi
 • Atriyal septal defekt (ASD) kapatıması
 • Balon anjioplasti
 • Biventriküler pacemaker
 • BT koroner anjiografi
 • Dobutamin stress ekokardiyografi
 • Efor testi (Treadmil)
 • Ekokardiyografi (ECHO- EKO)
 • El bileğinden anjiografi
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • EPS (Elektrofizyolojik çalışma)
 • Geçici kalp pili
 • Kalıcı kalp pili
 • Kardiyak kateterizasyon
 • Kardiyoversiyon
 • Koroner anjiografi
 • Koroner stent yerleştirilmesi
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi
 • Perkütan Translüminal Koroner Angioplasti (PTCA)
 • Ritm holter (24 veya 48 saat)
 • Sağ kalp kateterizasyonu
 • Stress ekokardiyografi
 • Tanısal koroner anjiografi
 • Tansiyon holter
 • TEE (transözofageal ekokardiyografi)
Özellikli Uzmanlık

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Istanbul / Türkiye /1957

YABANCI DİL

İngilizce

DENEYİM

2001 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
1992 - 2001, İstanbul/İstanbul/Türkiye
FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı

EĞİTİM

1983 - 1992, İstanbul/Türkiye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ - Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi
1974 - 1980, İstanbul/Türkiye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ - Tıp Doktoru Eğitimi

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Kardiyoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al