Yükleniyor

Prof. Dr. Emel ÖZTÜRK

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıkları
 • Böbrek Enfeksiyonları (Böbrek parankim sintigrafisi)
 • Kemik Metastazları -Kemik Sintigrafisi
 • Kardiyak Amileidoz Sintigrafisi
Tedavi Yöntemleri
 • Hipertiroidide Radyoaktif İyot Tedavisi
 • Tiroid Kanserinde Radyiyot (Atom) Tedavisi
 • Eklem Hastalıklarında Eklem İçi Radyonüklid Tedavisi
Özellikli Uzmanlık

GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

 • Ankara Hastanesi
  Kanser (Onkoloji) Merkezi
 • Ankara Hastanesi
  Meme Sağlığı Merkezi

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Cizre / Türkiye /1960

YABANCI DİL

İngilizce

E-MAIL ADRESİ

[email protected]

DENEYİM

2014 - Halen, Ankara/Ankara/Türkiye
MEMORIAL ANKARA HASTANESİ
Nükleer Tıp Uzmanı
2006 - 2014, Ankara/Ankara/Türkiye
UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Nükleer Tıp Uzmanı, A.D Başkanı
1990 - 2006, Ankara/Ankara/Türkiye
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ
Nükleer Tıp Uzmanı
1984 - 1987, Nevşehir/Nevşehir/Türkiye
MEB SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ
Pratisyen Hekim

EĞİTİM

1987 - 1990, Ankara/Türkiye
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
TIP FAKÜLTESİ - Uzmanlık Eğitimi
1978 - 1984, Ankara/Türkiye
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ - Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

YURTÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN YAYINLAR

 • Başer I, Ülgenalp İ, Dilek S, Pabuccu R, Öztürk E, Bayhan H. The assesment of the feto-placental circulation in normal and growth retarded fetuses.T Kl Tıp Bil Araş Dergisi 7: 363-368, 1989.
 • Öztürk E, Bayhan H. Nöroendokrin tümörlerin tanı ve izlenmesinde I-131 MIBG (Metaiyodobenzil-guanidin). Acta oncologica Turcica 22: 286-294, 1989.
 • Güneş İ, Sarıkaya İ, Öztürk E. Pulmoner lenfoma nedeniyle akciğerlerde yoğun Tc 99m-MDP tutulumu. Mavi Bülten 22:72-74, 1990.
 • Güneş İ, Öztürk E, Bayhan H. Internal meme Lenfosintigrafisinin meme karsinomlarında radyoterapi alanının belirlenmesi amacıyla uygulanması. Uludağ Üniversitesi  Tıp  fakültesi dergisi 17: 101-108, 1990.
 • Bircan Z, Buyan N, Hasanoğlu E, Öztürk E, Bayhan H, Rota S, Işık S. Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarının lokalizasyonunun saptanmasında 99m-Tc DMSA sintigrafisinin önemi. Gazi Tıp Dergisi 2: 103-109, 1991.
 • Özgüven M, Öztürk E, Bölükbaşı N, Ayrım A, Günalp B, Narin Y, Bayhan H. Türk kadınında çift-foton  absorbsiyometri yöntemi ile normal kemik mineral değerleri. Deniz  Tıp Bülteni 24: 40-45, 1991.
 • Günalp B, Öztürk E, Ayrım A, Bayhan H. Tiroid kanserlerinin Radyoiyot ile tedavisi. Cerrahi Tıp Bülteni 1 : 30-35, 1992 .
 • Bayhan H, Özgüven M, Öztürk E, Günalp B, Naderi S, Egemen N. Subaraknoid kanamalı hastalarda serebral arteriel vazospazmın HMPAO SPECT, DSA, BT ve  SEP ile araştırılması. GATA  Bülteni 34: 173-181,1992.
 • Öztürk E, Özgüven M, Günalp B, Güneş İ, Bayhan H. Tüm böbrek ve parankimal ortalama geçiş süresinin hesaplanması "Matematiksel bir yaklaşım". Nükleer Tıp 1: 5-9, 1992.
 • Günalp B, Öztürk E, Özgüven M, Bayhan H. Kronik koroner arter hastalıklarında iskemik fakat canlı miyokardın gösterilmesi. Standart Talyum sintigrafisi ile Talyum reenjeksiyon tekniğinin karşılaştırılması. T Klin Kardiyoloji 5:236-239, 1992.
 • Özgüven M, Tanrıdağ O, Günalp B, Öztürk E, Ayrım A, Narin Y, Öngel Ç, Yardım M, Bayhan H. Afazi rehabilitasyonuna yanıtın takibinde  beyin perfüzyon SPECT'inin yeri ve bilgisayarlı tomografi ile korelasyonu. GATA Bülteni 34:525-532, 1992.
 • Güneş İ, Sarıkaya İ, Öztürk E. Kemik SPECT çalışmalarının klinik uygulamaları. Bursa Dev.Has. Tıp Bül. 8:207-214,1992.
 • Günalp B, Bor D, Özgüven M, Öztürk E, Hiçürkmez M, Bayhan H. Teknezyum-99m Sestamibi Miyokardiyal  Perfüzyon Tek Foton Bilgisayarlı Tomografisi için Optimum Veri Toplama ve İşlemleme Parametrelerinin Belirlenmesi. Nükleer Tıp 1 : 29-33,1992
 • Güneş İ, Sarıkaya İ, Öztürk E, Cordan J. Miyokard perfüzyon sintigrafisinin uygulanma prensipleri ve klinik tanıda yeri. Türk Kardiyol Dern Arş. 20: 390-393,1992.
 • Özgüven M, Öztürk E,  Günalp B, Özgen F, Bayhan H. Evaluating acute Effects of electroconvulsive therpy (ECT) on brain perfusion with Tc-99m HMPAO brain SPECT.Turkish JNM 1:1-4, 1992.
 • Günalp B, Özgüven M, Öztürk E, Dağalp K, Karaova S, Mas R, Bayhan H. Lökosit Sintigrafisi ile İnflamatuar Barsak Hastalıklarının Lokalizasyon ve Aktivasyonun Belirlenmesi. Cerrahi Tıp Bülteni 1: 171-174,1992.
 • Özgüven M, Öztürk E, Güneş I, Günalp B, Pabuççu Y, Köksel T, Bayhan H. Serebral Gliomların incelenmesinde Tc-99m HMPAO SPECT'in yeri ve X-ışınlı Tomografi ile Korelasyonu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19: 211-218, 1992.
 • Özgüven M, Günalp B, Öztürk E, Odabaşı Z, Narin Y, Vardareli E, Bayhan H. Value of Tc-99m HMPAO brain SPECT in the pre- operative assesment of patients with complex partial epilepsy compared with x-ray CT and EEG. Turkish JNM 1:41-44,1992
 • Güneş İ, Sarıkaya İ, Öztürk E. Serum tiroglobulin düzeyinin kinik tanıda yeri ve önemi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19: 425-430, 1992.
 • Öztürk E, Özgüven M, Günalp B, Güneş İ, Bayhan H. The Value of Three Dimensional Surface Display For The İnterpretation of Tc-99m DMSA Scintigraphy. Medical Journal of Ege University 2: 213-215,1992
 • Özgüven M, Yenicesu M, Vural A, Öztürk E, Üstünsöz B. Kaptoprilli Böbrek Sintigrafisinin Renovasküler Hipertansiyonun Tanısındaki Yeri: Bir Olgu Sunumu. Deniz Tıp Bülteni  26:51-55, 1993.
 • Özgüven M, Öztürk E, Günalp B, Narin Y, Vardareli E. Reinjection and separate rest Tl-201 myocardial SPECT in the assesment of myocardial viability . Doğa-Tr J of Medical Sciences 17: 255-264, 1993.
 • Günalp B, Özgüven M, Öztürk E, Bayhan H. Pediatrik Üroloji ve Nefrolojide Nükleer Tıp. Yeni Tıp  Dergisi  10: 19-27, 1993.
 • Öztürk E, Günalp B, Özgüven M, Vardareli E, Özata M, Azal Ö. Somatostatin reseptör görüntülenmesi. GATA  Bülteni 35: 1019-1025, 1993.
 • Güneş İ, Sarıkaya İ, Öztürk E, Özgüven M.A. Characterization of Thyroid Nodules by the Scintigraphic Studies. J Health Sci 5: 65-72, 1993.
 • Öztürk E, Vardareli E, Günalp B, Özgüven M, Oğur E, Bayhan H. Post transplant renal arter stenozunun kaptopril böbrek sintigrafisi ile saptanması: bir olgu sunumu. GATA  Bülteni 35: 809-813, 1993.
 • Özgüven M, Gündüz Ş, Tan A.K., Öztürk E, Bilgiç F, Bayhan H. Radiographic, scintigraphic and laboratory correlation in myositis ossificans: A prospective study. Tr J of Medical Sciences 20: 233-237, 1994.
 • Yalçın A, Avcu F, Beyan C, Öztürk E, Ural A.U, Bayhan H. -talasemi minör olgularda radyonüklid ventrikülografi ile kardiyak fonksiyonların incelenmesi. GATA Bülteni 36 : 458-462, 1994
 • Vardareli E, Öztürk E, Özgüven M.A., Günalp B, Bayhan H. Renal transplantasyon sonrası akut rejeksiyon tanısında sintigrafik parametreler. GATA Bülteni 37: 329-333, 1995.
 • Yönem A , Kutlu M, Avcu F, Erdil A, Koç B, Baykal Y, Öztürk E, Kocabalkan F. Kalp Hastalığı Yönünden Asemptomatik Diabetik Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının MUGA ile Değerlendirilmesi. T Klin Kardiyoloji 8:20-24, 1995.
 • Özata M, Bolu E, Öztürk E, Tufan T, Günalp B, Çorakçı A, Pekcan M, Narin Y, Beyhan Z, Arslan İ, Özgüven M, Dündar S, Bayhan H, Gündoğan M.A.: Medüller tiroid karsinomalı olgularda klinik gidiş ve takipte kullanılan Tc-99m (V) DMSA,I-131 MIBG ve Tl-201 görüntüleme tekniklerinin değerlendirilmesi. UED(TJE) 5: 43-54, 1995.
 • Ulukol B, Gözdaşoğlu S, Bayhan H, Öztürk E, Ünal E, Yavuz G, Ekinci C, Uluoğlu Ö, Gökçora H. I-131 MIBG Meta-iodobenzylguanidine and other diagnostic methods in neuroblastoma. Turkish Journal of Cancer 29: 74-81,1999
 • S.Ilgan, N.Arslan, E.Bolu, A.Aksu, E.Öztürk, H.Bayhan, M.A.Gündoğan; The Diagnostic Value of Ultrasound in the Detection of Hashimoto’s Thyroiditis: Comparison With Serum Antibody Levels and Cytology. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 3: 109-112, 1999.
 • N.Arslan, S.Ilgan, M.Urhan, A.Ö.Karaçalıoğlu, İ.Arslan, E.Öztürk, B.Günalp, H.Bayhan; The Role of Technetium-99m-Sestamibi Parathyroid Scintigraphy in the Detection and Localization of Parathyroid Adenomas in Patients with Hyperparathyroidism: Comparison with Technetium-Thallium Subtraction Scan and Ultrasonography. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2:47-52,1999.
 • N.Arslan, S.Ilgan, E.Öztürk, Aziz Aksu, Turgut Tufan, Mesut Pekcan, H.Bayhan. Evaluation of Tc-99m MIBI Breast Tumor Uptake in Patients with Infiltrating Ductal Carcinoma as a Prognostic Sign: Preliminary Report. TJNM 8: 187-196, 1999
 • S.Ilgan, N.Arslan, Ataç GK, Pabuşçu Y, E.Öztürk, Dündar S, Özgüven MA, H.Bayhan: Comparison of sialoscintigraphy and digital subtraction sialography in the evaluation of major salivary gland mass lesions. Gülhane Tıp Dergisi 43 (2): 131-135, 2001.
 • E.Öztürk, H.Aydın. Depresyonla İlgili Nöroanatomik Çalışmalar. Duygudurum Bozuklukları 1: 126-131, 2001.
 • E.Öztürk, MA Özgüven . Tümör Belirteçlerinin Optimum Kullanımı. Hematoloji-Onkoloji 3(4): 327-34,2001.
 • E.Ceyhun, F.Özgen, H.Aydın,  E.Öztürk. Bir Nöropsikiatrik Bozukluk olarak Kleine-Levin Sendromu: Olgu Sunumu. Nöropsikyatri arşivi 38(4):198-202. 2001.
 • Öztürk E.: Onkolojide PET ve PET /BT Kullanımı –II ; Nöroendokrin Tümörlerde PET . Remisyon güncel onkoloji dergisi  2006; 8(1) : 50-56
 • Öztürk E.: Stronsiyum-89 ile ağrılı omurga metastazlarının palyatif tedavisi sonuçları. The Journal of Turkish Spinal Surgery 2007; 18(3): 17-22.
 • Öztürk E.: Ağrılı omurga metastazlarının palyasyonunda Radyofarmasötik tedavi. The Journal of Turkish Spinal Surgery 2007; 18(3): 89-96.
 • Okutan V, Yozgat Y, Atay A, Kılıç A, Saldır M, Kürekçi E, Öztürk E, Kocaoğlu M, Lenk MK. Pulmoner Emboliye Bağlı olarak Gelişen Kor Pulmonale Olgusu. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2007; 16:133-136.
 • Öztürk E.: Diagnostic methods of helicobacter pylori infection. Gülhane Tıp Dergisi 2008: 50: 60-64.
 • Erselcan T, Özen A, Yüksel D, Altun G, Öztürk E, Balcı Tansel, Karayalçın B. Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü Uygulama Kılavuzu. Turkish Journal of Nuclear  Medicine 2009; 18: 31-40.
 • Görgülü S, Can MF, Hançerlioğulları O, Arslan N, Öztürk E, Öztürk E, Balkan M, Tufan T.  Can F-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography replace sentinel lymph node biopsy for the detection of axillary metastases in patients with early- stage breast cancer?. Turk J Med Sci 2009;39:1-7.
 • Ekici B, Erkan AF, Ercan EA, Demir GG, Şahin M, Töre HF, Öztürk E, Ekici E. Single Coronary artery: a case report. Eastern Journal of Medicine 2011:221-224.

ULUSLARARASI İNDEKSLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN YAYINLAR

 • Özgüven M, Günalp B, Öztürk E, Bayhan H. Visualization of bladder diverticulum  during Tc-99m DTPA renal scintigraphy. Annals of Nuclear Medicine, 6:195-198, 1992.
 • Günalp B, Özgüven M, Öztürk E, Ercenk B, Bayhan H. Role of bone scanning in the management of non-united fractures: A clinical study. Eur J Nuc Med 19: 845-847,1992.
 • Öztürk E, Özgüven M,Günalp B, Bircan Z, Buyan N, Hasanoğlu E, Bayhan H. Can Tc-99m DMSA the first diagnostic  test to be applied in the evaluation of acute upper urinary tract infection in pediatric group ? In 1st. European Symposium on Pediatric Nuclear  Medicine Eds: F.M. Domenech-Torne, K. Hahn, I. Roca. Uronephrology-U03, 153-155, 1992
 • Öztürk E, Narin Y, Pabuççu Y, Özgüven M, Günalp B,  Bayhan H. A false positive space-occupying lesion appearance in colloid liver scintigraphy due to chilaiditi's syndrome. Clinical Nuclear Medicine,18: 159-160,1993.
 • Günalp B, Dokumacı B, Uyan C,  Vardareli E, Işık E, Bayhan H, Özgüven M, Öztürk E. Value of dobutamine Tc-99m Sestamibi SPECT and echocardiography in the detection of coronary artery disease compared with coronary angiography. J Nucl Med 34: 889-894,1993.
 • Özgüven M, Alper A, Karaeren N, Öztürk E, Narin Y, Günalp B, Bayhan H. Scintigraphic detection of a pleuro-biliary fistula: post-operative complication of an amebic liver abscess. Clin Nuc Med 18: 343-345, 1993.
 • Buyan N, Ekinci B. Z, Hasanoğlu E, Öztürk E,, Bayhan H, Rota S. The importance of 99m-Tc DMSA scanning in the localization of childhood urinary tract infections. Int Urol Nephrol 25: 11-17, 1993.
 • Günalp B, Uyan C, Dokumacı B, Özgüven M, Vardareli E, Öztürk E, Özkan M, Işık E, Bayhan H. Dobutamine stress radionuclide ventriculography for the detection of coronary artery disease. Nuc Med Comm 14: 471-478, 1993.
 • Öztürk E., Günalp B., Mas R., Özgüven M., Dinç A.,Dağalp K., and Bayhan H. The evaluation of hepatocyte function after ESWL with hepatobiliary scintigraphy. in Gastrointestinal and Genitourinary Function Studies Using Radionuclides.pp.155-163 .Pressed by IAEA.Vienna,1994
 • Bircan Z.E, Buyan N, Hasanoğlu E, Öztürk E, Bayhan H, Işık S. Extent of urinary tract involvement and imaging in childhood urinary tract infections. Pediatr Nephrol 7: 591-592, 1993.
 • Öztürk E, Günalp B, Özgüven M, Özkan Ş, Şipit T, Narin Y, Bayhan H. The visualization of granulomatous disease with somatostatin receptor scintigraphy. Clin Nuc Med 19: 129-132, 1994.
 • Öztürk E, Özgüven M, Vardareli, Günalp B, Bayhan H. Visualization of gastrointestinal bleeding during Tc-99m DTPA scintigraphy. Clin Nuc Med  19:642-643,1994
 • Günalp B, Özgüven M, Öztürk E, Ercenk B, Bayhan H.  Role of bone scanning in the management of non-united fractures. Year Book of Nuclear Medicine, Ed. Paul Hoffer, Mosby-Year Book, Inc. 1994
 • Bircan Z.E, Buyan N, Hasanoğlu E, Öztürk E, Bayhan H, Işık S. Radiologic Evaluation of urinary tract infection. Int. Urol Nephrol 27: 27-32, 1995.
 • Aktolun C, Bayhan H, Öztürk E.: Better visualization of retinoblastoma metastases with Tc-99m Sestamibi versus Tl-201. Clin Nuc Med  20:446-448, 1995.
 • Öztürk E. Ga-67 and In-111 Pentetreotide imaging.(Letters to the Editor) Clin Nucl  Med 21:80, 1996.
 • Özata M, Öztürk E, Narin Y, Tayfun C, Azal Ö, Beyhan Z, Çorakçı A, Bayhan H, Gündoğan M.A. A case of Thyrotropin-Secreting Pitıitary Microadenoma with normal thyrotropin  -subunit level Thyroid 7: 441-447, 1997.
 • Seyfettin Ilgan, Kaan Ataç, Emel Öztürk, Yüksel Pabuşçu, Hikmet Bayhan. Discordance of sialography and scintigraphy in unilateral chronic sialadenitis. Nuklearmedizin. 37(6):218-20. 1998.
 • Öztürk E., Günalp B., Mas R., Özgüven M., Dinç A., and Bayhan H. Evaluation of hepatocyte function after ESWL with hepatobiliary scintigraphy. Am J Gastroenterol 93(10):1905-1908, 1998.
 • Arslan N.,  Öztürk E., Ilgan S., Urhan M, Karaçalıoğlu Ö.,Pekcan M, Tufan T, and Bayhan H. Tc-99m MIBI Scintimammography in the evaluation  of breast lesions and axillary involvement: Comparing with Mammography and histopathological diagnosis. Nucl Med Comm 20: 317-325, 1999.
 • Arslan N., Öztürk E., Ilgan S.,and Bayhan H. The Importance of Patient Positioning In the Dedection of  axillary Lymphatic involvement  with Tc-99m Sestamibi Scintimammography. Clin Nucl Med. 24: 884-885,1999.
 • Arslan N., Ilgan S., Karaçalıoğlu Ö.,Öztürk E., and Bayhan H. Altered biodistrubition of Tc-99m MDP in an Uremic and Severly Malnourished patient supported with enteral nutritional feeding Clin Nucl Med 24:993-994,1999.
 • D.Yüksel, S.Ilgan, N.Arslan, Ö.Uğur, E.Öztürk, H.Bayhan. The Role of Tc-99m (V)-DMSA Scintigraphy in the Evaluation of Superscan on Bone Scintigraphy. Clinical Nuclear Medicine 25: 193-196, 2000.
 • N.Arslan, E.Öztürk, S.Ilgan, Narin Y, Dündar S, TufanT, Pekcan M, Bayhan H. The Comparison of Dual Phase Tc-99m MIBI and Tc-9m MDP Scintimammography in the evaluation of Breast masses: Preliminary Report. Annals of Nucl Med: 14: 39-46, 2000.
 • Arslan N, Serdar M, Deveci S, Öztürk B, Narin Y, Ilgan S, Öztürk E, Özgüven M.A. Use of CA 15-3,CEA and Prolactin for the primary diagnosis of breast cancer and correlation with the prognostic factors at the time of initial diagnosis. Annals of Nucl Med: 14: 395-399,2000.
 • Ozturk E, Yesilova Z, Ilgan S, Arslan N, Erdil A, Celasun B, Ozguven M, Dagalp K, Ovali O, Bayhan H. A new, practical, low-dose (14)C-urea breath test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection: clinical validation and comparison with the standard method. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2003; 30 (11) : 1457-62.
 • Ilgan S, Karacalioglu AO, Pabuscu Y, Atac GK, Arslan N, Öztürk E, Gunalp B, Ozguven MA. Iodine-131 treatment and high-resolution CT: results in patients with lung metastases from differentiated thyroid carcinoma. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2004;3:825-30.
 • Özgüven M, Ilgan S, Karacalioglu AO, Arslan N, Öztürk E. Unusual patterns of I-131 accumulation. Clin Nucl Med. 2004;29 :738-40.
 • Ozturk E, Mohur H, Arslan N, Entok E, Tan K, Ozguven MA. Quantitative three-phase bone scintigraphy in the evaluation of intravenous regional blockade treatment in patients with stage-I reflex sympathetic dystrophy of upper extremity. Ann Nucl Med. 2004; 18:653-8.
 • Yuksel D, Surenkok S, Ilgan S, Ozturk E, Pak Y.The effects of tangential radiotherapy on lung clearance in breast cancer patients Radiotherapy and Oncology 2005; 77: 262-266.
 • Ozturk E, Arpaci F, Kocaoglu M, Arslan N, Bulakbasi N, Ozguven M. Detection of widespread neurolymphomatosis with (18)F-FDG PET. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2006;33: 975-6.
 • Karacalioglu O, Arslan Z, Öztürk E, Kılıç S, Özgüven M. Baseline serum levels of cardiac biomarkers in patients with stable coronary arter disease. Biomarker 2007
 • Ilgan S, Karacalioglu AO, Pabuscu Y, Atac GK, Arslan N, Öztürk E, Gunalp B, Ozguven MA. Iodine-131 treatment and high-resolution CT: results in patients with lung metastases from differentiated thyroid carcinoma. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2004;3:825-30.
 • Özgüven M, Ilgan S, Karacalioglu AO, Arslan N, Öztürk E. Unusual patterns of I-131 accumulation. Clin Nucl Med. 2004;29 :738-40.
 • Ozturk E, Mohur H, Arslan N, Entok E, Tan K, Ozguven MA. Quantitative three-phase bone scintigraphy in the evaluation of intravenous regional blockade treatment in patients with stage-I reflex sympathetic dystrophy of upper extremity. Ann Nucl Med. 2004; 18:653-8.
 • Yuksel D, Surenkok S, Ilgan S, Ozturk E, Pak Y.The effects of tangential radiotherapy on lung clearance in breast cancer patients Radiotherapy and Oncology 2005; 77: 262-266.
 • Ozturk E, Arpaci F, Kocaoglu M, Arslan N, Bulakbasi N, Ozguven M. Detection of widespread neurolymphomatosis with (18)F-FDG PET. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2006;33: 975-6.
 • Karacalioglu O, Arslan Z, Öztürk E, Kılıç S, Özgüven M. Baseline serum levels of cardiac biomarkers in patients with stable coronary arter disease. Biomarker 2007; 12(5):533-40.
 • Gursel O, Atay A, Kurekci E, Avcu F, Nevruz O, Senses Z, Ozturk E, Hasimi A, Ozcan O. Platelet Aggregation in Children With Helicobacter Pylori Infection. Clin Appl Thromb Hemost. 2009 Jul 24.
 • Oztürk E, Yeşilova Z, Ilgan S, Ozgüven M, Dağalp K. Performance of acidified (14)C-urea capsule breath test during pantoprazole and ranitidine treatment. J Gastroenterol Hepatol. 2009; 1248-1251.

BİLDİRİLER

ULUSAL SEMPOZYUM VE KONGRE BİLDİRİLERİ

 • Günalp B, Öztürk E, Ayrım A, Özgüven MA. Ultrasonografide uygulama parametrelerinin, lineer ve elektronik sektör transduserler için doku eşdeğeri fantomlarla değerlendirilmesi IV.Türkiye Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi.  28-30 Eylül 1987, Diyarbakır.
 • Öztürk E, Sert S, Bayhan H. Renal parankimal transit süresinin saptanmasında  dekonvolüsyon tekniğinin diğer yöntemlere üstünlükleri. V.Ulusal Nükleer Tıp ve  Biyolojik Bilimler Kongresi. 2-4 Kasım 1989, İzmir.
 • Öztürk E, Bayhan H, Günalp B. I-131 MIBG ile yapılan çalışmalar ve deneyimler. V.Ulusal  Nükleer Tıp  ve  Biyolojik Bilimler Kongresi. 2-4 Kasım 1989, İzmir.
 • Günalp B, Öztürk E, Bayhan H. Bir medüller tiroid Ca olgusunda nükleer tıp uygulamaları. V.Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi. 2-4 Kasım 1989, İzmir.
 • Tanrıdağ O, Özgüven AM, Bayhan H, Öngel Ç, Öztürk E, Günalp B. Afazi  rehabilitasyonu perspektivinden BBT SPECT korelasyonları. II. Milli Nöroloji kongresi 22-25 Ekim 1989, Bursa.
 • Bircan Z, Buyan N, Hasanoğlu E, Öztürk E, Bayhan H, Rota S. Çocukluk çağı  idrar yolu enfeksiyonlarında klinik ve laboratuvar bulgulara göre lokalizasyonun  saptanması. VII. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi. 7-10 Kasım 1990, Kuşadası.
 • Gözdaşoğlu S, Pamir A, Öztürk E, Bayhan H, Bulut B, Dağdemir A. Nöroblastoma tanısında I-131 Metaiodobenzilguanidin (MIBG) kullanımı. IX. Ulusal Kanser Kongresi ve VI. Pediatrik Tümörler Kongresi 2-7 Haziran 1991, İzmir.
 • Yalçın A, Beyan C, Öztürk E, Genç C, Dağıstan N, Ural AU. Sickle cell hastalığında kardiyak mikrovaskuler dolaşım anormallikleri. ön çalışma raporu. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi 21-25 Ekim 1991,İstanbul.
 • Günalp B, Bayhan H, Öztürk E, Özgüven MA. Canlı Myokard Dokusunun gösterilmesinde Geç İmajlardan Sonra İkinci 201 Tl Enjeksiyonu ile Yapılan Tomografik Görüntülemenin Yararı. VI. Ulusal Nükleer Tıp kongresi 6-11 Ekim 1991, Antalya. Nükleer Tıp 1: 19, 1991.
 • Güneş İ, Öztürk E, Bayhan H. Internal mammary lenfosintigrafinin (IML) meme karsinomlarinda radyoterapi alaninin belirlenmesinde katkısı. VI. Ulusal Nükleer Tıp kongresi 6-11  Ekim 1991, Antalya.  Nükleer Tıp 1: 16, 1991.
 • Günalp B, Öztürk E, Özgüven M, Narin Y, Vardareli E, Bağ R, Bayhan H. Radyonüklid ventrikülografik kantitatif faz analizi ile koroner arter hastalığının belirlenmesi. Nükleer Tıp Günleri 16-18 Mayıs 1992, Sapanca. Nükleer Tıp1: 46, 1992.
 • Özgüven M, Vardareli E, Günalp B,Öztürk E, Sobacı G, Mutlu F, Bayhan H. Üveitlerin tanı ve tedavisinde Tc-99m GHA sintigrafisinin yeri: deneysel bir çalışma. Nükleer Tıp Günleri 16-18 Mayıs 1992, Sapanca. Nükleer Tıp1: 50, 1992.
 • Günalp B, Öztürk E, Özgüven M, Vardareli E, Narin Y, Dündar S, Bayhan H. Lökosit sintigrafisinin inflamatuar barsak hastalıklarının tanı ve izlenmesinde kullanımı. Nükleer Tıp Günleri 16-18 Mayıs 1992, Sapanca. Nükleer Tıp 1;56-57,1992.
 • Günalp B, Öztürk E, Uyan C, Özgüven M, Vardareli E, Narin Y, Bayhan H. Koroner arter hastalığı tanısında dobutamin stres radyonüklid ventrikülografi. VII. Ulusal Nükleer Tıp kongresi 18-22 Mayıs 1993, Bursa.  Nükleer Tıp 2: 8 , 1993.
 • Günalp B, Öztürk E, Dokumacı B, Özgüven M, Vardareli E, Narin Y, Bayhan H. Dobutamin Tc-99m Sestamibi SPECT ve  ekokardiografinin koroner arter hastalığı saptanmasında tanısal değeri. VII. Ulusal Nükleer Tıp kongresi 18-22 Mayıs 1993, Bursa.  Nükleer Tıp 2: 16 , 1993.
 • Özgüven M, Öztürk E, Günalp B, Narin Y, Dündar S, Karakurumer K, Bayhan H. Temporomandibuler eklem disfonksiyonlarında okluzal splint tedavisine yanıtın kemik SPECT ile takibi: Radyolojik ve klinik korelasyon. VII. Ulusal Nükleer Tıp kongresi 18-22 Mayıs 1993, Bursa.  Nükleer Tıp 2: 11, 1993.
 • Öztürk E, Günalp B, Özgüven M, Vardareli E, Özata M, Azal Ö, Bayhan H. Somatostatin reseptör görüntülenmesi: İlk deneyimler. VII. Ulusal Nükleer Tıp kongresi 18-22 Mayıs 1993, Bursa.  Nükleer Tıp 2: 14-15, 1993.
 • Narin Y, Özgüven M, Öztürk E, Günalp B, Dündar S, Ilgan S, Arslan N, Bayhan H.: SPECT uygulamalarında organa göre filtre optimizasyonu ve sonuçlarının klinik anlamda araştırılması. IX. Ulusal Nükleer Tıp kongresi 26-29 Nisan 1995, Pamukkale.  Nükleer Tıp 4 : 56 , 1995.
 • Ilgan S, Bolu E, Aksu A, Öztürk E, Bayhan H, Gündoğan M.A.: Kronik lenfositik tiroidit tanısında US, mikrozomal ve tiroglobulin antikor düzeyleri ile sitolojinin karşılaştırılması. IX. Ulusal Nükleer Tıp kongresi 26-29 Nisan 1995, Pamukkale.  Nükleer Tıp 4 : 57, 1995.
 • Öztürk E, Özgüven M, Günalp B, Mas R, Dinç A, Ilgan S, Bayhan H.: ESWL’nin hepatosellüler fonksiyona etkisinin kantitatif hepatobilier sintigrafi ile değerlendirilmesi. IX. Ulusal Nükleer Tıp kongresi 26-29 Nisan 1995, Pamukkale.  Nükleer Tıp 4: 59, 1995.
 • Özgüven M, Odabaşı Z, Narin Y, Günalp B, Öztürk E, Gül T, Bozkurt A, Yardım M, Bayhan H. Epileptik ve psikojenik nöbetler sonrası plazma prolaktin (PRL) düzeyleri. IX. Ulusal Nükleer Tıp kongresi 26-29 Nisan 1995, Pamukkale. Nükleer Tıp 4: 65, 1995.
 • Narin Y, Özgüven M, Tan K, Pabuşçu Y, Arslan N, Öztürk E, Dündar S, Bayhan H. Sakroileitis tanısında yeni bir yaklaşım: Kemik ve kemik iliği sintigrafisi. IX. Ulusal Nükleer Tıp kongresi 26-29 Nisan 1995, Pamukkale. Nükleer Tıp 4: 75, 1995
 • Arslan N, Öztürk E, Aksu A, Tufan T, Pekcan M, Ilgın S, Serdengeçti M, Bayhan H.: İnfiltratif duktal karsinomada (İDK) mikroskopik grade ile Tc-99m MIBI uptake düzeylerinin karşılaştırılması. XI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Ankara, Nükleer Tıp 6: IX,1997.
 • Arslan N, Öztürk E, Tufan T, Pekcan M, Aksu A, Ilgın S, Serdengeçti M, Bayhan H.: Meme kitlelerinin ayırıcı tanısında Tc-99m MDP ve Tc-99m MIBI sintimamografinin (SM) karşılaştırılması. XI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Ankara, Nükleer Tıp 6:72,1997.
 • Yüksel D, Yüksel M, Serdengeçti M, Çuhadaroğlu M, Günalp B, Öztürk E, Bayhan H. Primer ve sekonder malign kemik tümörlerinde Tc-99m MDP ve Tc-99m (V) DMSA ‘nın karşılaştırılması. XI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Ankara, Nükleer Tıp 6: 69,1997.
 • Çuhadaroğlu M,  Öztürk E, Celasun B, Battal A, Saraçoğlu E, Serdar M, Serdengeçti M, Bayhan H.: Helikobakter pylori tanısında ve tedavi takibinde C-14 Üre soluk testinin rolü. XI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Ankara, Nükleer Tıp 6: 75, 1997.
 • Serdengeçti M, Uğur Ö, Duranay M, Çuhadaroğlu M,  Öztürk E, Bayhan H. Renovasküler hipertansiyonlu hastaların tanısında Tc-99m EC ile Tc-99m DTPA’nın karşılaştırılması: ön rapor. XI.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Ankara, Nükleer Tıp 6: 79, 1997.
 • Tüzün A, Bağcı S, Taşar M, Öztürk E, Uzun M, Aydın A, Uygun A, Karaeren N, Dağalp K.: Karaciğer Sirozunda Hepatopulmoner Sendrom. XIV.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi , Ulusal Gastroenteroloji Haftası 12-16 Eylül 1998 İstanbul. The Turkish Journal of Gastroenterology 9 (Supp. 1) :108-109,1998.
 • S.Ilgan, D.J.Yang, Y.Narin, N.Arslan, Ö.Karaçalıoğlu, E.Öztürk, H.Bayhan; In-111 DTPA-Metotreksat ile Tümör Folik Asit Reseptörlerinin Görüntülenmesi, XIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 21-24 Mart 1999, Erciyes-Kayseri, TJNM 8:19, 1999
 • S.Ilgan, D.J.Yang, N.Arslan, Y.Narin, Ö.Karaçalıoğlu, E.Öztürk, H.Bayhan; Tc-99m Ethylenedicysteine-Folate: Yeni Bir Tümör Görüntüleme Ajanı, XIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 21-24 Mart 1999, Erciyes-Kayseri, TJNM 8:19, 1999
 • S.Ilgan, D.J.Yang, N.Arslan, Y.Narin, Ö.Karaçalıoğlu, E.Öztürk, H.Bayhan; Tümör Hipoksisinin Tc-99m Metronidazol İle Noninvaziv Olarak Değerlendirilmesi, XIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 21-24 Mart 1999, Erciyes-Kayseri, TJNM 8:19, 1999
 • N.Arslan, S.Ilgan, Y.Narin, M.Urhan, Ö.Karaçalıoğlu, E.Öztürk, B.Günalp, H.Bayhan; Dual Faz Tc-99m MIBI Görüntülemenin Paratiroid Lezyonlarının Tanısındaki Yeri: Sonuçların Tl-201/Tc-99mO4- Subtraction ve Ultrasonografi İle Karşılaştırılması, XIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 21-24 Mart 1999, Erciyes-Kayseri, TJNM 8:20, 1999
 • Ö.Karaçalıoğlu, S.Ilgan, İ.Bedirhan, N.Arslan, E.Öztürk, B.Günalp, M.A.Özgüven, H.Bayhan; Akciğer Tüberküloz Aktivitesinin Belirlenmesinde Ga-67 Sintigrafisinin Rolü, XIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 21-24 Mart 1999, Erciyes-Kayseri, TJNM 8:33, 1999
 • N.Arslan, S.Ilgan, M.Serdar, E.Öztürk, Y.Narin, Ö.Karaçalıoğlu, M.Serdengeçti,  H.Bayhan; Serum Tümör Belirteçlerinin Meme Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerle İlişkisi ve Tanısal Değeri, XIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 21-24 Mart 1999, Erciyes-Kayseri, TJNM 8:35, 1999
 • Yeşilova Z, Öztürk E, Erdil A, Özgüven M, Tüzün A, Toy B, Ilgan S, Karaeren N, Bayhan H. Helicobacter pylorinin Tanısında Non-invazif Basit Bir  Yöntem. 18.Ulusal gastroenteroloji Haftası 25-30 Ekim 2001, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology 12 (Supp 1): 74, 2001.
 • Hacıosmanoğlu T, Karacalıoğlu A.Ö., Özgüven M.A., Ilgan S, Arslan N, Öztürk E. Hepatobiliyer Sintigrafiden Elde Edilen Kantitatif Parametrelerin Bireyler Içi ve Bireyler Arası Tekrarlanabilirliği. 5th International Congress of Nuclear Oncology & 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 1-5 May, Kuşadası/TURKEY, 2002. TJNM 11(1):33, 2002
 • Öztürk E, Yeşilova Z, Özgüven M.A., Celasun B, Çuhadaroğlu M, Ilgan S, Arslan N, Bayhan H. Comparison of Two Different CO2 Absorber Materials for C14 Urea Breath Test. 5th International Congress of Nuclear Oncology & 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 1-5 May, Kuşadası/TURKEY, 2002. TJNM 11 (1):57, 2002.
 • Öztürk E, Yeşilova Z,  Özgüven M, Erdil A,Celasun B, Ilgan S, Tüzün A, Karaeren N, Dağalp K, Bayhan H. A new practical, low dose C-14 Urea breath test for the diagnosis of Helicobacter Pylori Infection:Clinical Validation. 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine 1-5 May 2002, Kuşadası-Turkey, TJNM 11(1): 24, 2002.
 • Karaçalıoğlu A.Ö, Ilgan S, Düz B, Erdoğan E, Arslan N, Emer M.Ö, Öztürk E, Özgüven M.A. Kraniektominin BOS Dolanımı üzerine Etkisinin Sisternografi İle Araştırılması. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs 2003, Samsun, TJNM 12(1): 52, 2003.
 • Karaçalıoğlu A.Ö, Ilgan S, Güner Ö.R, Özgüven V, Arslan N, Dizer U, Pahsa A, Öztürk E, Özgüven M.A.Kronik Hepatit B Virüsü Enfeksiyonlu Olguların Takibinde ‘Hepatosit Ekstraksiyon Fraksiyonu (HEF)’ Ölçümlerinin Yeri. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs 2003, Samsun, TJNM 12(1): 63, 2003.
 • Karaçalıoğlu A.Ö, Çelik T, Ilgan S, Arslan Z, Serdar M, Arslan N, Emer Ö,   Öztürk E, Özgüven M.A. Egzersiz testinin biyokimyasal kardiyak parametreler üzerine etkisinin ve bu parametrler ile kantitatif gated myocardial perfüzyon SPECT parametreleri arasındaki korelasyonun araştırılması. XVII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 1-5 Mayıs 204, Çeşme, TJNM 13 (1): 32-33, 2004.
 • Hançerlioğulları O, Görgülü S, Öztürk E, Arslan N, Kutlu OÇ, Özerhan İ, Öztürk E, Şimşek A, Özgüven MA, Tufan T.  Operasyon öncesi yapılan Tc-99m MIBI Paratiroid sintigrafisi ile boyun ultrasonografisinin Paratiroid lokalizasyonunda yararı. Ulusal cerrahi Kongresi , 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
 • Gülhan M, Aylı M, Öztürk E, Akpınar E. Eritropoetin-Beta kullanımının oluşturduğu kemik metastazı ile karıştırılan radyolojik değişiklikler. 34. Ulusal Hematoloji kongresi 8-11 Ekim 2008, İzmir.
 • Öztürk E, Kuşlu D. Tc-99m MIBI Myokard perfüzyon sintigrafisinde infrakardiyak abdominal aktivitenin azaltılmasında soda kullanımının etkisi. 21.Ulusal Nükleer Tıp kongresi, 2-5 Mayıs 2009, Antalya. Turkish Journal of Nuclear Medicine 18 (suppl), S-007, sayfa:17.
 • Öztürk E, Erkan A.F, Ekici B, Kuşlu D, Azapoğlu B, Ünal T. Serum Ürik asit ile koroner arter hastalığı ilişkisi. 21.Ulusal Nükleer Tıp kongresi, 2-5 Mayıs 2009, Antalya. Turkish Journal of Nuclear Medicine 18 (suppl), P-0027, sayfa:42.
 • Öztürk E, Kuşlu D. Myokard Perfüzyon sintigrafisinde filtered back projeksiyon ve iterative rekonstrüksiyon ile oluşturulan yöntemlerin karşılaştırılması. 22.Ulusal Nükleer Tıp kongresi, 25-29 Nisan 2010, Antalya. Turkish Journal of Nuclear Medicine 19;1:S-0026, sayfa:19.
 • Öztürk E, Kuşlu D.Mean Platelet Volum ile Koroner Arter Hastalığı ve Şiddeti Arasındaki İlişki. 22.Ulusal Nükleer Tıp kongresi, 25-29 Nisan 2010, Antalya. Turkish Journal of Nuclear Medicine 19;1:S-0022, sayfa:17.
 • Öztürk E, Erim İ, Kuşlu D.  Diagnosis of colon carcinoma in a Tc-99m HMPAO Labelled Leucocyte Scintigraphy. 22.Ulusal Nükleer Tıp kongresi, 25-29 Nisan 2010, Antalya. Turkish Journal of Nuclear Medicine 19;1:P-0126, sayfa:117.
 • Öztürk E, Emer Ö, Arslan N.  Ne Aradık Ne Bulduk ?: 18F-FDG PET Görüntüleme ile Sarcoidoz tanısı konulan bir olgu. 22.Ulusal Nükleer Tıp kongresi, 25-29 Nisan 2010, Antalya. Turkish Journal of Nuclear Medicine 19;1:P-0149, sayfa:133.
 • ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE BİLDİRİLERİ
 • Özgüven M A, Bayhan  H,  Tanrıdağ O, Öngel Ç, Öztürk E, Günalp B. Evaluation of the value of  SPECT in Aphasia rehabilitation, compared with CT. European Association of Nuclear Medicine Congress 28 August- 1 September 1989, Strasbourg, France. Eur J Nucl Med 15:504, 1989.
 • Bayhan H, Öztürk E, Hülagu S, Özgüven MA. H-Alpha ANP levels in different functional status of thyroid  gland. European Association of Nuclear Medicine Congress 20-24 May 1990, Amsterdam, Netherlands Eur J Nucl Med 16: 489, 1990.
 • Bayhan H, Öztürk E, Özgüven MA. Does 3D imaging give additional information for the interpretation of Tc-99m DMSA Renal scintigraphy ?. European Association of Nuclear Medicine Congress 20-24 May 1990, Amsterdam, Netherlands. Eur J Nucl Med 16: 510, 1990.
 • Bircan Z, Hasanoğlu E, Buyan N, Rota S, Öztürk E, Bayhan H,Işık S. Localization of the site of urinary tract infection in childhood. XXVIIth Congress of the European dialysis and renal Association September 5-8, 1990, Vienna-Austria.
 • Bircan Z, Buyan N, Hasanoğlu E, Rota S, Öztürk E, Bayhan H. The importance of 99m-Tc DMSA Scan in localization of urinary tract infection. Congress of the union of middle-estern  and mediterranean pediatric societies.Athens 19-21 october 1990.
 • Gözdaşoğlu S, Bayhan H, Öztürk E, Bulut B, Ünal E, Çavdar  A.Diagnosis of   Neuroblastoma with I - 131 Metaiodobenzyl guanidine  (MIBG). 5 TH Meeting of the Mediterranean Blood Club. 21-24 September 1990, Antalya.
 • Günalp B, Ercenk B, Bayhan H, Gür E, Öztürk E, Aktolun C. Role of  bone  scanning in the management of non-united fractures: a clinical study.  European Association of Nuclear Medicine Congress 1-5 September 1991, Vienna-Austria..  Eur J Nucl Med 18: 549, 1991.
 • Bayhan H, Aktolun C, Kır KM, Öztürk E, Günalp B, Oğur E, Ayrım A, Narin Y, Dündar S. Tc-99m-MIBI imaging  in the patients with  intrathoracic malignant tumors. European Association of Nuclear Medicine Congress 1-5 September 1991. Vienna-Austria. Eur J Nucl Med 18: 561, 1991.
 • Öztürk E, Bircan Z, Buyan N, Bayhan H, Hasanoğlu E, Aktolun C, Günalp B. Can we use Tc-99m DMSA scintigraphy as a primary criteria in differantiation of acute upper and lower urinary tract infection in children ?. European Association of Nuclear Medicine Congress 1-5 September 1991, Vienna-Austria. Eur J Nucl Med 18: 675, 1991.
 • Yalçın A, Beyan C, Genç C, Öztürk E, Dağıstan N, Ural AU. Cardiac functions in sickle cell disease. Schweiz Med Wschr 121 (supp 43) :151 ,1991. XIth meeting of the International Society of Haematology European and African Division Basel, Switzerland 1991.
 • Yalçın A, Beyan C, Öztürk E, Genç C, Dağıstan N, Ural AU. Cardiac microvascular circulation abnormalities in sickle cell disease. 7th European Conference on clinical haemirheology, southampton UK, 1991.
 • Bayhan H, Günalp B, Dökmeci B, Özgüven M, Işık E, Öztürk E, Genç C, Uyan C. Dobutamine Tc-99m Sestamibi SPECT, Planar, Gated Imaging and Echocardiography for Detecting Coronary Artery Disease: Correlation with Coronary Angiography. 39th Annual Meeting of Society of Nuclear Medicine 9-12 June Los Angeles. J Nucl Med 33: 866, 1992
 • Öztürk E, Özgüven M,Günalp B, Bircan Z, Buyan N, Hasanoğlu E, Bayhan H. Can Tc-99m DMSA the first diagnostic  test to be applied in the evaluation of acute upper urinary tract infection in pediatric group ? 1st. European Symposium on Pediatric Nuclear  Medicine  Barcelona, March 20-21, 1992.
 • Özgüven M, Gündüz S, Günalp B, Öztürk E, Narin Y, Tan K, Açıksöz E, Bor D, Bayhan H. Value of Three-phase Tc-99m MDP bone scintigraphy in the early diagnosis of myositis ossificans:compared with radiography, serum alkaline phospharase, calsium and urine calsium levels. European Association of Nuclear Medicine Congress 23-26 August 1992, Lisbon, Portugal. Eur J Nucl Med 19: 652, 1992.
 • Günalp B, Özgüven M, Dökmeci B, Işık E, Öztürk E, Uyan C, Bor D, Bayhan H. Value of dobutamine Tc-99m Sestamibi  SPECT and Planar gated Imaging in the Detection of Coronary Artery Disease: Comparation with Echocardiography and Coronary Angiography. European Association of Nuclear Medicine Congress 23-26 August 1992, Lisbon, Portugal. Eur J Nucl Med 19: 675, 1992.
 • Aktolun C, Bayhan H, Kır M.K., Öztürk E, Günalp B, Ayrım A. 99m Tc-MIBI and 201 Tl uptake in retinoblastoma metastases. Nuc Med Com 13: 246-249, 1992.
 • Günalp B,Uyan C, Vardareli E, Öztürk E, Özgüven M, Dökmeci B, Işık E, Bayhan H. Dobutamine stress radionuclide ventriculography for detection of coronary artery disease. 1 st. International congress of Nuclear Cardiology. April 25-28, 1993, Cannes, France.
 • Öztürk E, Günalp B, Mas R, Özgüven M, Dinç A, Dağalp K, Bayhan H. The evaluation of hepatocyte function after ESWL with hepatobiliary scintigraphy. IAEA/WHO Seminar on Gastrointestinal and Urogenital Functional Studies with Radionuclides as Practised in developing Countries Vienna-Austria, 16-19 August 1993.
 • Bayhan H, Öztürk E, Özgüven M, Günalp B, Mas R, Dinç A, Dağalp K. The evaluation of hepatocyte function after ESWL with quantitative hepatobiliary scintigraphy. European Association of Nuclear Medicine Congress 10-14 October 1993, Lausanne, Switzerland. Eur J Nucl Med  20: 870, 1993
 • Özgüven M, Öztürk E, Bayhan H, Günalp B, Narin Y, Karakurumer K. Following the response to occlusal splint therapy in temporomandibular dysfunction with bone SPECT: comparison with clinical and radiological findings. European Association of Nuclear Medicine Congress 10-14 October 1993, Lausanne, Switzerland. Eur J Nucl Med 20:898, 1993.
 • Günalp B, Bayhan H, Öztürk E, Özgüven M, Uyan C, Dokumacı B, Işık E. Value of dobutamine technetium-99m sestamibi single photon emission and dobutamine radionuclide ventriculography for detection of coronary artery disease compared with coronary angiography. European Association of Nuclear Medicine Congress 10-14 October 1993, Lausanne, Switzerland.Eur J Nucl Med 20:824, 1993.
 • Öztürk E, Bayhan H, harmankaya Ç, Özgök Y.: Therapy of painful bone metastases with strontium-89: limited clinical experiences. First international congress of nuclear oncology İstanbul, 19-23 August 1994. Turkish JNM 3: Abs 9,1994.
 • Özata M, Öztürk E, Tufan T, Azal Ö, Günalp B, Pekcan M, Çorakçı A, Aslan İ,  Özgüven M, Beyhan Z, Narin Y, Bolu E, Dündar S, Bayhan H, Gündoğan M.A.: The clinical course and the value of Tc-99m (V) DMSA, I-131 MIBG and Tl-201 imaging techniques in the follow-up of medullary carcinoma of the thyroid. First international congress of nuclear oncology İstanbul, 19-23 August 1994. Turkish JNM 3: Abs 18,1994.
 • Gözdaşoğlu S, Pamir A, Öztürk E, Bayhan H, Ünal E, Yavuz G, Babacan E, Tarcan A, Çavdar AO. Nöroblastoma tanısında I-131 Metaiodobenzylguanidine (MIBG) kullanımı. First international congress of nuclear oncology, İstanbul, 19-23 June 1994. Turkish JNM 3: Abs 20,1994.
 • Vardareli E, Öztürk E, Özgüven M.A, Günalp B. Evaluation of Acute rejection with Tc-99m DTPA scintigraphy in renal transplants. XXIII. Semaine Medicale Balkanique İstanbul 24-27.August.1994.
 • Özgüven M, Narin Y, Öztürk E, Günalp B, Gürbüz A, Gülşen M, Alper A, Bayhan H. Gastric carcinoembryonic antigen: Importance in the early diagnosis of malign and benign gastric lesions. European Association of Nuclear Medicine Congress 26-30 August 1995 Brussels, Belgium. Eur J Nucl Med 22: 919, 1995.
 • Aslan N, Öztürk E, Ilgan S, Narin Y, Günalp B, Bayhan H. Comparison of Tc-99m MIBI and Tc-99m MDP in the evaluation of Breast masses. II. International Congress of Nuclear Oncology, İstanbul, 12-16 May 1996. Turkish JNM 5: Abs 87,1996.
 • Narin Y, Sağlam M, Deveci S, Ilgan S, Aslan N, Öztürk E, Bayhan H. The effect of different PSA parameters on prostate cancer diagnosis. II. International Congress of Nuclear Oncology, İstanbul, 12-16 May 1996. Turkish JNM 5: Abs 92,1996.
 • Aslan N, Ilgan S, Yüksel D, Öztürk E, Günalp B, Narin Y, Bayhan H. Discordance between different imaging methods in medullary thyroid carcinoma (MTC). II. International Congress of Nuclear Oncology, İstanbul, 12-16 May 1996. Turkish JNM 5: Abs 98,1996.
 • Ilgan S, Aslan N, Narin Y, Dündar S, Günalp B, Öztürk E, Bayhan H. Incidental extrathyroidal accumulations: No relation with Metastases. II. International Congress of Nuclear Oncology, İstanbul, 12-16 May 1996. Turkish JNM 5: Abs 99,1996.
 • Ilgan S, Pabuşçu Y, Öztürk E, Aslan N, Narin Y, Dündar S, Bayhan H. Can Chest X-ray and high resolution computed tomography detect pulmonary metastases from differentiated throid carcinoma. II. International Congress of Nuclear Oncology, İstanbul, 12-16 May 1996. Turkish JNM 5: Abs 99,1996.
 • Ilgan S, Ataç G. K, Aslan N, Öztürk E, Pabuşçu Y, Narin Y, Bayhan H. The role of sialoscintigraphy and digital subtraction sialography in the evaluation of major salivary gland mass lesions. II. International Congress of Nuclear Oncology, İstanbul, 12-16 May 1996. Turkish JNM 5: Abs 102,1996.
 • Arslan N.,  Öztürk E., Ilgan S., Karaçalıoğlu Ö.,Serdengeçti M. and Bayhan H. Evaluation of breast masses and axillary involvement with MIBI SMG and comparing the results with MG/US and histopathological findings. III. International Congress of Nuclear Oncology, Antalya, May 1998. TJNM 7: 1,1998
 • Arslan N., Öztürk E., Ilgan S., Bayhan H. Evaluation of 99mTc-MIBI breast tumor uptake in infiltrating ductal carcinoma (IDC) as a prognostic sign: comparison with microscopic grading. EANM and WFNM & B Congress. August 30- September 4, 1998. 1998 Eur J Nucl Med (supl) p 1183,1998.
 • Arslan N., Ilgan S., Serdar M, Öztürk E., Bayhan H. Use of Serum Tumor markers for the initial diagnosis of breast cancer. 4 th congress of Balkan Military Medical Committee June 6-10, 1999 Bucharest Romania.
 • Erdil T.Y, Çiftçi İ, Yüksel D, Dede F, Çağlayan F, Arslan N, Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Öztürk E, Turoğlu H.T. Can early Phase Renal Imaging During Bone Scan Be Used In The Determination Of Relative Renal Function? European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, 2-6 September 2000. Paris France. EJNM 27: 921, 2000.
 • Urhan M, Öztürk E, Ilgan S, Arslan N. Özgüven M.A, Bayhan H. A Comparison of Different GFR Measurement Methods In Routine Clinical Practice. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, 2-6 September 2000. Paris France.  EJNM 27: 1095, 2000.
 • Arslan N., Serdengeçti M, Narin Y, Yüksel D, Okuyucu K, Uğur Ö, Ilgan S,  Öztürk E , Özgüven M.A. 99m Tc.DMSA(V) and In-111 Octreotide Imaging In the Evaluation of Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) Patients with Persistent High Levels of Tumor Markers After Surgery. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, 2-6 September 2000. Paris France.  EJNM 27:,1151, 2000.
 • Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Bedirhan İ, Arslan N, Öztürk E, Özgüven M.A, ercan M.T. The Importance of 99m Tc-Glutathione (GSH) scintigraphy in thr evaluation of the Lung Cancer. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, 2-6 September 2000. Paris France.  EJNM 27:940, 2000.
 • Erdil T.Y, Yüksel D, Öztürk E, Çiftçi İ, Dede F, Urhan M, Çağlıyan F, Arslan N., Ilgan S, Turoğlu T. Gated Tc-99m MIBI Myocardial Perfusion SPECT In The Assesment Of myocardial Viability In Patients With Previous Myocardial Infarction : A Comparative Study With Tl-201 Reinjection. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, 2-6 September 2000. Paris France. EJNM 27:1034, 2000.
 • Erdil T.Y, Yüksel D, Çelik T, Çiftçi İ, Dede F, Turoğlu T, Ilgan S, Öztürk E. Gated Tc-99m MIBI Myocardial Perfusion SPECT In Patients With Right Bundle Branch Block. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, 2-6 September 2000. Paris France.  EJNM 27:1049, 2000.
 • Urhan M, Öztürk E, Ilgan S, Arslan N. Özgüven M.A, Bayhan H. A Comparison of Different GFR Measurement Methods In Routine Clinical Practice. VII.Asia Oceania congress of Nuclear Medicine and Biology & IV. International Congress of Nuclear Oncology. 01-05 October 2000 İstanbul Turkey. TJNM 9: 65,2000.
 • Arslan N., Serdengeçti M, Narin Y, Yüksel D, Okuyucu K, Uğur Ö, Ilgan S,  Öztürk E , Özgüven M.A. 99m Tc.DMSA(V) and In-111 Octreotide Imaging In the Evaluation of Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) Patients with Persistent High Levels of Tumor Markers After Surgery. VII.Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology & IV. International Congress of Nuclear Oncology. 01-05 October 2000 İstanbul Turkey. TJNM 9: 67,2000.
 • Erdil T.Y, Yüksel D, Öztürk E, Çiftçi İ, Dede F, Urhan M, Çağlıyan F, Arslan N., Ilgan S, Turoğlu T. Gated Tc-99m MIBI Myocardial Perfusion SPECT In The Assesment Of myocardial Viability In Patients With Previous Myocardial Infarction : A Comparative Study With Tl-201 Reinjection. VII.Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology & IV. International Congress of Nuclear Oncology. 01-05 October 2000 İstanbul Turkey. TJNM 9: 78,2000.
 • Erdil T.Y, Yüksel D, Çelik T, Çiftçi İ, Dede F, Turoğlu T, Ilgan S, Öztürk E. Gated Tc-99m MIBI Myocardial Perfusion SPECT In Patients With Right Bundle Branch Block. VII.Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology & IV. International Congress of Nuclear Oncology. 01-05 October 2000 İstanbul Turkey. TJNM 9: 114, 2000.
 • Öztürk E, Möhür Haydar, Arslan N., Entok E, Ilgan S., Tan K, Arpacıoğlu O, Bayhan H. The Assesment of Intravenous Regional Blockade Therapy By Quantitative Three Phase Bone Scintigraphy In Reflex Sympathetic Dystrophy of Upper Extremity. VII.Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology & IV. International Congress of Nuclear Oncology. 01-05 October 2000 İstanbul Turkey. TJNM 9: 125, 2000.
 • Erdil T.Y, Çiftçi İ, Yüksel D, Dede F, Çağlayan F, Arslan N, Karaçalıoğlu Ö, Ilgan S, Öztürk E, Turoğlu H.T. Can early Phase Renal Imaging During Bone Scan Be Used In The Determination Of Relative Renal Function?. VII.Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology & IV. International Congress of Nuclear Oncology. 01-05 October 2000 İstanbul Turkey. TJNM 9: 126, 2000.
 • Öztürk E, Arslan N, Ilgan S, Serdar M, Bilge C, Bayhan H. The Correlation Of Urinary Deoxypyridinoline And Spine Bone Mineral Density In Postmenopausal Women. VII.Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology & IV. International Congress of Nuclear Oncology. 01-05 October 2000 İstanbul Turkey. TJNM 9: 129, 2000.
 • Aydın H, Özgen F, Ceyhun , Öztürk E. Sleep Study and SPECT Findings in Kleine – Levine Syndrome, 15th European Sleep Congress, İstanbul, p 9 2000.
 • Yüksel D, Sürenkök S, Ilgan S, Öztürk E. Pak Y. The Effects of Tangential Radiotherapy on Lung Permeability in Breast Cancer Patients Detected By Tc-99m DTPA Aerosol Scintigraphy. 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine 1-5 May 2002, Kuşadası-Turkey, TJNM 11(1): 22, 2002.
 • Karacalıoğlu A.Ö., Ilgan S, Okuyucu K, Arslan N, Dündar S, Öztürk E, Gunalp B, Narin Y, Özgüven M.A. I-131 Treatment of lung metastases from differentiated thyroid carcinoma. 5th International Congress of Nuclear Oncology & 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 1-5 May, Kuşadası/TURKEY, 2002. TJNM 11(1): 22, 2002
 • Karaçalıoğlu A.Ö., Ilgan S, Okuyucu K, Arslan N, Dündar S, Öztürk E, Gunalp B,  Özgüven M.A. I-131 Treatment of lung metastases from differentiated thyroid carcinoma. Annual Congress of the European Association of Nuclear  Medicine, August 31-September 4, Vienna/AUSTRIA, 2002. EJNM 29: p471, page S311, 2002.
 • Karacalıoğlu AÖ, Öztürk E, Yeşilova Z, Özgüven MA, Erdil A, Celasun B, Arslan N, Cuhadaroğlu M, Bayhan H. A new, practical low dose C-14 urea breath test for the diagnosis of helicobacter pylori infection: Clinical validation and comparison with standard method. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31-September 4, Vienna/AUSTRIA, 2002. EJNM 29:S156, 2002.
 • Ilgan S, Karaçalıoğlu A.Ö, Pabuşçu Y, Ataç G.K., Arslan N,  Öztürk E, Gunalp B, Özgüven M.A. Iodine-131 Treatment and high-resolution CT: results in patients with lung metastases from differentiated thyroid carcinoma. 6th International Congress of Nuclear Oncology & 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 1-5 May, Çeşme/TURKEY, 2004. TJNM 13: 23, 2004
 • Öztürk E, Yeşilova Z, Ilgan S,  Arslan N, Erdil A, Özgüven M,  Dagalp K, Performance Of Acidified 14c-Urea Capsule Breath Test During Pantaprazole And Ranitidine Treatment. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, October 15-19, İstanbul/Turkey, 2005.(EJNM  32 suppl 1 page, abst no:218, S66.
 • Arslan N, Kuzhan O, Arpacı Fikret, Özgüven M, Ilgan S,  Öztürk E,  Özet A, Gunalp B. Use of 18F-FDG positron emission tomography to assess the response to high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation:preliminary report. Annual Congress of the European Association of Nuclear  Medicine, October 15-19, İstanbul/Turkey, 2005. EJNM vol 32 suppl 1, P195 page S161.Z
 • Yağlı HC, Arslan N, Karaçalıoğlu A.Ö, Emer Ö, Alagöz E, Öztürk E,  Ilgan S,  Gunalp B. Özgüven M. Our experience on performing FDG PET scan, as a model PET facility without on-site cyclotron.  7th International Congress of Nuclear Oncology & 18th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May, Antalya/TURKEY, 2006. TJNM 15: 45, 2006.
 • Yağlı HC, Arslan N, Karaçalıoğlu A.Ö, Emer Ö, Alagöz E, Öztürk E,  Ilgan S,  Gunalp B. Özgüven M. Our clinical experience in the first 1000 patients referred for F-18 FDG PET scan.  7th International Congress of Nuclear Oncology & 18th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May, Antalya/TURKEY, 2006. TJNM 15: 40, 2006.
 • Arslan N, Karaçalıoğlu A.Ö, Yağlı HC, Ilgan S, Emer Ö, Öztürk E, Gunalp B, Özgüven M. Our clinical experience with F-18 FDG Positron emission tomography (PET) in military recruits referred for PET scan. 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 18-22 2006, Athens, Greek.
 • Gorgulu S, Tufan CT, Arslan N, Dede M, Hancerliogulları O, Yenen MC, Ozturk E. FDG-PET  with sentinel lymph node biopsy for evaluation of axillary involvement in breast cancer. 11th meeting of Internattional Gynecologic cancer Society, Santa Monica California, USA. International Journal of Gynecological cancer  16; supp 3, 610, 2006.
 • Erkan AF, Öztürk E, Ekici B, Aliyev F, Ünal T, Türkölmez Ş, Demirtaş S, Çehreli S. The relationship of scintigraphic summed stress score to serum uric acid levels. 4th congress of update in cardiology and cardiovascular surgery. November 28-December 2 2008.
 • Kuslu D, Balkan E, Oztürk E. A Comparison of Iterative Reconstruction and Prone Imaging in Reducing the Inferior Wall Attenuation in Tc- 99m Sestamibi Myocardial Perfusion SPECT. 26th Annual Congress of the EANM, Lyon, France 19-23 October 2013.
 • Kuşlu D, Oztürk E. Interobserver and Intraobserver Agreement in Perfusion and Functional Interpretation of Gated Myocardial Perfusion SPECT. 26th Annual Congress of the EANM, Lyon, France 19-23 October 2013.of scintigraphic summed stress score to serum uric acid levelsR

TÜRKÇE BİLİMSEL VEYA DERS KİTAPLARINDA BÖLÜM YAZARLIĞI VEYA EDİTÖRLÜK

 • Karacalıoğlu A.Ö., Arslan N, Ilgan S,  Gunalp B, Öztürk E, Özgüven M. POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ Temel Prensipler ve Klinik uygulamalar GATA BASIMEVİ, Ankara
 • E. Öztürk, Radyasyonun Biyolojik Etkileri  sayfa: 1155-1170, Afet Tıbbı Ed: M.Eryılmaz, U.Dizer, Ünsal Yayınları Ankara, 2005.
 • E.Öztürk, , Radyasyonun Biyolojik Etkileri Temel Radyoloj, Ed: T.Sancak , baskıda

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • European Association of Nuclear Medicine
 • Ankara Tabip Odası

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • TUBİTAK Uluslararası bilimsel yayınları Teşvik programı, (18.06.2004/1544). Teşvik verilen yayın: A new, practical, low-dose (14)C-urea breath test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection: clinical validation and comparison with the standard method. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2003; 30 (11) : 1457-62.
 • TUBİTAK Uluslararası bilimsel yayınları Teşvik programı, (20.10.2005/3324). Teşvik verilen yayın: Quantitative three-phase bone scintigraphy in the evaluation of intravenous regional blockade treatment in patients with stage-I reflex sympathetic dystrophy of upper extremity. Ann Nucl Med. 2004; 18:653-8.
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Bilimsel çalışmaları değerlendirme kurulu, Dahili Tıp Bilimlerinde 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılı ‘İkincilik’ ödülü.
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Bilimsel çalışmaları değerlendirme kurulu, Dahili Tıp Bilimlerinde 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılı ‘Birincilik ’ ödülü.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Rahim içi Araç Uygulama Kursu, 10.03 - 04.04 1986 , ANKARA
 • Temel Radyofarmasi Kursu (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu), 8-12 Haziran 1987, ANKARA
 • Nükleer Tıp Kardiyoloji Günleri, 9-11 Ekim 1988, GATA, ANKARA
 • Use of Somatostatin as a Diagnostic and Therapeutic Agent, 20 Aralık 1992, ANKARA

Prof. Dr. Emel ÖZTÜRK Sağlık Videoları

Doktorun Tüm Videoları

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al