Dr. Dt. Ezel Yıldız ELMAS

Deneyim

MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ

Diş Hekimi
2008 - Halen, İstanbul/Türkiye

ÖZEL MUYANEHANE İŞLETMESİ

Diş Hekimi
2006 - 2008, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNIVERSITESI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Diş Hastaliklari Ve Tedavisi Anabilim DalInda AraştIrma Görevlisi
2000 - 2006, İstanbul/Türkiye

Eğitim

BERLIN FREI ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Diş Hastalıkları, Tedavisi ve Periyodontoloji Bölümünde Doktora Çalışması
2005 - 2007 , Berlin/Almanya

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Anabilim Dalında Doktora Programı
2000 - 2006 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Diş Hekimliği Lisans Eğitimi
1995 - 2000 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • 2001-2007 / “Şekersiz (tatlandırıcılı) sakızlara ilave edilen flor içerikli bileşiklerin,mine başlangıç çürük lezyonları üzerindeki remineralizasyon etkisinin, insitu değerlendirilmesi” Doktora Tezi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi - Dişhekimliği Fakültesi, Şubat 2007, İstanbul Üniversitesi
  • 2003 / “ Clinical Performance of Amalgam and Composite Restorations” Prof. Dr. F Koray*, Dt. E Yıldız, Dt. O Adebayo, Dt. Şar, *Sözlü tebliğ,  81. IADR Genel Toplantısı, Goteborg, İsveç.
  • 1999 / “Oral Mucosal Malonedialdehyde (MDA) levels in Behcet’s patients withand without Oral Lesions” Prof. Dr. A. Kaynar, E. Yıldız, Ş. Sarıoğlu, Prof. Dr. Y. Güven Int. Jour of Oral and Maxillofacial Surg Supp. 1 - Vol.28, aynı zamanda 14. Uluslararası Ağız ve Çene Cerrahisi Kongresinde sözlü olarak tebliğ edildi, Washington D.C. ABD.
  • 1999 /  “Comporasion of dental symptoms of bruksist non non- bruksist patients” Prof. Dr. M. Yıldırım, E. Yıldız, E. Ünal. Ankara Orthodonti Derneği Toplantısı, Antalya, Türkiye.
  • M. Demirci , T. Ulu, F. Öz, E. Yıldız, N. Turan “Influence of Sex, Age and Socioeconomic Factors on Dental Health.” IADR/CED/NOF/ID 25-28 Ağustos 2004, İstanbul.
  • M. Demirci, E. Yıldız, O. Uysal “Comparative clinical evaluation of different treatment approaches using a microfilled resin composite and a compomer in Class III cavities: two-year results.” Operative Dentistry 2008 Jan-Feb;33(1):7-14.

Mesleki Üyelikleri

  • 2003-2005 İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Mezunlari Ve Mensuplari Derneğinde Kurucu Üyelik Ve Yönetim Kurulu Üyeliği
  • 2001 Restoratif Dişhekimliği Derneği Üyeliği
  • 2000 Iadr Üyeliği