Yükleniyor

Prof. Dr. Firuzan NUMAN

Şişli Hastanesi
Şişli Hastanesi
Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  • Periferik Avf
  • Serebral Anevrizma (Beyin Baloncuğu)
  • Serebral Hipotansiyon (Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı)
  • Akut İnme (Strok)
  • Anevrizma (Damar Balonlaşması)
  • Damar Darlıkları
  • Plevral Efüzyon
  • Spinal Avm (Omurilik Damar Yumağı)
  • Kanama (Akciğer Kanaması) (Böbrek Kanaması) (Karaciğer Kanaması) (Barsak Kanaması) (Karın İçi Kanama)
  • Spinal Avf (Omurilik Damar Fistülü)
  • Assit
  • Paratiroid Adenomu
  • Serebral Vasküler Stenoz (Beyin Damarlarında Darlık) (Vertalral Damar Darlığı)
  • Damar Tıkanıklıklar- Atardamar Tıkanıklıkları
  • Bacak Damar Tıkanıklıkları
  • Serebral Avm (Beyin Damar Yumağı)
  • Serevral Avf (Beyin Damarlarında Fistül)
  • İdrar Yolları Darlık Ve Tıkanıklıkları
  • İkter (Sarılık)
  • Karaciğer Tümörü (Hcc) (Hepatosellüler Karsinom) (Kolanjiyokarsinom) (Karaciğer Metastazları)
  Tedavi Yöntemleri
  • Ablasyon (Aref) (Radyofrerekans Ablasyon)
  • Anevrizma Endovasküler Tedavisi
  • Anjiyografi
  • Assit Tedavisi (Karında Sıvı Boşaltılması)
  • Balon Anjioplasti/Stentleme
  • Biyopsi
  • Bt Floroskopi Altında Biyopsi
  • Carotis Ds Anjiyo (Şah Damarı Anjiyosu)
  • Diyaliz Fistül Tıkanıklıklarının Açılması
  • Diyaliz Ve Venöz Erişim Yolları
  • Doğumsal/Edinsel Vasküler Malformasyonların Ve Hemanjiomların Tedavisi
  • Drenaj
  • Embolizasyon
  • Endovenöz Lazer/Radyofrekans Tedavileri
  • Erkeklerde Büyümüş Prostat Tedavisi
  • Hepato-Bilier Girişimler
  • İnme Tedavisi (Kapalı Yöntemle Pıhtı Tedavisi)
  • İşaretleme
  • Kadınlardaki Miyomların Tedavisi
  • Kan Yaması
  • Kanama Yeri Tespiti Ds Anjiyografi
  • Kemoembolizasyon/Radyoembolizasyon
  • Kronik Pelvik Ağrı Ya Da Varikosel Tedavileri
  • Miyom Tedavisi
  • Mw (Microdalga Ablasyon)
  • Non-Vasküler Girişimsel Yöntemler
  • Paratiroid Adenomu Us
  • Periferik Avf Embolizasyonu (Kapalı Yolla Damar Kaçağı Embolizasyonu)
  • Periferik Avm Embolizasyonu (Kapalı Yolla Damar Yumağı Embolizasyonu)
  • Perkütan Abse Drenajı (Kapalı Yöntemse Apse Boşaltılması)
  • Perkütan Biliyer Drenaj (Kapalı Sarılık Tedavisi) (Biliyer Stent)
  • Perkütan Hemorajik Odak Embolizasyonu (Kapalı Yöntemle Kanama Tedavisi)
  • Perkütan Nefrostomi (Üretere Stent Konulması)
  • Perkütan Translüminal Anjiyoplasti (Bolon İle Damar Darlığı Tedavisi)
  • Perkütan Translüminal Stent İmplantasyonu (Stent İle Damar Darlığı Tedavisi)
  • Plevral Efüzyon Drenajı (Kapalı Yöntemle Akciğer Sıvısı Boşaltılması)
  • Radyoembolizasyon (Tare) (Transarteriyal Radyo Embolizasyon) (Yt-90 Radyoembolizasyon) (Transarteriyal Radyonüklid Tedavi)
  • Serebral Anevrizma Embolizasyonu (Kapalı Yöntemle Baloncuk Tedavisi)
  • Serebral Avf Embolizasyonu (Beyin Damarlarında Fistül Embolizasyonu)
  • Serebral Avm Embolizasyonu (Beyin Damar Yumağı Embolizasyonu)
  • Serebral Ds Anjiyo (Beyin Anjiyosu)
  • Serebral Stent İmplantasyonu (Beyin Damarı Darlığı Stent Tedavisi)
  • Spinal Avf Embolizasyonu
  • Spinal Avm Embolizasyonu
  • Spinal Ds Anjiyo (Omurilik Damar Anjiyosu)
  • Tıps (Transjuguler Portosistemik Şant)
  • Transarterial Kemoembolizasyon (Take)
  • Tromboliz/Trombektomi
  • Tümör Tedavileri (Ablasyon)
  • Us Eşliğinde Biyopsi
  • Us Ve Floroskopi Eşliğinde Santral Venöz Katater Takılması
  • Üriner Sistem Girişimleri
  • Vasküler Girişimsel Yöntemler
  • Vena Kava Filtre Yerleştirilmesi
  • Venöz Örnekleme
  • Yabancı Cisim Çıkarılması
  Özellikli Uzmanlık

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Diyarbakir / Türkiye /1954

  YABANCI DİL

  İngilizce

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2000 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ
  Girişimsel Radyoloji Bölüm Başkanı
  1995 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
  Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı

  EĞİTİM

  1995, Türkiye
  PROFESÖR
  -
  1988, Türkiye
  DOÇENT
  -
  1980 - 1986, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ - Radyoloji Uzmanlık Eğitimi
  1974 - 1980, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ - Tıp Doktoru Eğitim

  BİLİMSEL YAYINLARI

  • Numan F, Cokyuksel O, Camuscu Demir K, Duren M: Das Caroli Syndrome. Röntgen-Blaetter Heft 7 Jahrgang 1986, Seite 175-208.
  • Numan F,  Cokyuksel O, Ogut AG, Akansel S, Kocer N: US and CT guided percutaneous biopsies with a biopsy gun. Journal of Interventional Radiology 1992:7, 127-130.
  • Numan F, Berkmen T, Korman U, Ogut G, Cokyuksel O: Cavernous hemangioma of the kidney. Clinical Imaging, 1993: 17, 106-108.
  • Hamuryudan V, Yurdakul S, Moral F, Numan F, Tuzun H, Tuzuner N, Mat C, Tuzun Y, Ozyazgan Y, Yazıcı H: Pulmonary arterial aneurysms in Behçet’s Syndrome: A report of 23 cases. British Journal of Rheumotology, 1994;33-48-51.
  • Islak C, Ogut A G, Numan F, Cokyuksel O, Kuday C: Persistent nonmigtatid ventral primitive in ophtalmic artery. J.Neuroradiology,1994:21, 46-49.
  • Numan F, Islak C, Berkmen T, Tuzun H, Cokyuksel O: Behcet’s disease, Pulmonary arterial involvement in 15 cases. Journal of Radiology, 1994: 192 (2) , 456-468.
  • Kocer N, Carsancaklı B, Ganiyusufoglu K, Chaikhani B, Numan F: Primary Myxoid-type Mediastinal Liposarcoma. European Radiology (1996) Volume 6, 831-833.
  • Numan F, Cakırer S, Islak C, Ogut G, Kadıoglu A, Cayan S.: Posttraumatic High Flow Priapism Treated by N-Butly-Cyanoarylate Embolization. Cardiovascular Interventional Radiology, 1996, 19: 278-280.
  • Mihmanli I, Haider S, Korman U, Numan F, Erdamar S: The role of Doppler Ultrasound in the diagnosis of Meckel’ s diverticulutis (a case report). Ultrasonography International 1999.
  • Perek A, Numan F, Perek S, Durgun V, Kapan M, Aykuter G: Management of a Patient with Hepatic-Thoracic-Pelvic and Omental Hydatid Cysts and Post-Operative Bilio-Cutaneous Fistula: A Case Report. Hepato-Gastroenterology 1999; 46:2202-2207.
  • Mihmanli I, Kurugoglu S, Cantasdemir M, Zulfikar Z, Yilmaz MH,  Numan F: Color Doppler ultrasound in subclinical varicocele: an attempt to determine new criteria. European Journal Ultrasound 2000; 12(1):43-48.
  • Mihmanlı I, Cantasdemir M, Kantarci F, Yilmaz M H, Numan F: Percutaneous embolization in the management of intractable vaginal bleeding. Arch Gynecol Obstet 2001;264:211-214
  • Mihmanli I, Besirli K, Kurugoglu S, Atakir K, Haider S, Ogut G, Numan F, Canturk E, Sayın AG, Cephalic vein and hemodialysis fistula: surgeon’s observation versus color Doppler Ultrasonographic findings. J Ultrasound Med 2001 Mar,20(3):217-22
  • Cantasdemir M, Kantarci F, Kocer N, Islak C, Numan F, Saltuk L: Transcatheter coil embolization of a intercostal artery to pulmonary artery fistula. Eur. Radiol. 2002; Feb. 12(2) : 454-7.
  • Cantasdemir M, Yilmaz MH, Kantarci F, Mihmanli I, Numan F, Mihmanlı V: Endovascular Management of Postpartum Massive Vaginal Bleeding: A Case Presenting With a Pseudoaneurysm Following Subtotal Hysterectomy”, Arch Gyneco Obstet. 2002 Dec; 267 (2):104-6.
  • Cantasdemir M, Kantarci F, Mihmanli I, Akman C, Numan F, Islak C, Bozkurt AK: Emergency endovascular management of pulmonary artery aneurysms in Behcet’s disease: report of 2 cases and review of the literature. Cardiovascular Interventional Radiology. 2002 Nov-Dec;25(6):533-7.
  • Cantasdemir M, Kantarci F, Mihmanli I, Numan F: Embolization of profunda femoris artery branch pseudoaneurysms with ethylene vinyl alcohol copolymer (Onyx) J Vascular Interventional Radiology. 2002 Jul;13(7):725-8.
  • Cantasdemir M, Kantarci F, Mihmanli I, Numan F: Embolization of profunda femoris artery branch pseudoaneurysms with ethylene vinyl alcohol copolymer (onyx). J Vasc Interv Radiol. 2002 Jul;13(7):725-8.
  • Cantaşdemir M, Kantarcı F, Numan F, Mihmanli I, Kalender B: Renal Transplant ureteral stenosis: treatment by self-expanding metallic stent. Cardiovascular Interventional Radiology. 2003 Jan-Feb;26(1):85-7.
  • Cantasdemir M, Kara B, Kantarci F, Mihmanli I, Numan F, Erguney S: Percutaneous Drainage for Treatment of Infected Pancreatic  Pseudocysts. South Med J. 2003 Feb;96(2):136-40
  • Yesildag E, Sarimurat N, Ince U,  Numan F, Buyukunal C: Nonsurgical Diagnosis and Management of an Inflammatory Pseudotumor of the Spleen in a Child (case report), Journal of Clinical Ultrasound, Vol 31, No 6, July/August 2003,  335- 338.
  • Arbatli H, Yagan N, Demirsoy E, Numan F, Sonmez B: Endovascular treatment of acute type B aortic dissection: a case report Anadolu Kardiyol Derg. 2003 Dec;3(4):355-7.
  • Cantasdemir M, Kara B, Cebi D, Selcuk ND, Numan F: Computed tomography-guided percutaneous catheter drainage of primary and secondary iliopsoas abscesses. Clin Radiol. 2003 Oct;58(10):811-5.
  • Cantasdemir M, Adaletli I, Cebi D, Kantarci F, Selcuk ND, Numan F. Emergency endovascular embolization of traumatic intrarenal arterial pseudoaneurysms with N-butyl cyanoacrylate. Clin Radiol. 2003 Jul;58(7):560-5.
  • Arbatli H, Yagan N, Demirsoy E, Unal M, Tekin S, Numan F, Sonmez B.: Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms Anadolu Kardiyol Derg. 2003 Jun;3(2):115-21.
  • Yesildag E, Sarimurat N, Ince U, Numan F, Buyukunal C. Nonsurgical diagnosis and management of an inflammatory pseudotumor of the spleen in a child. J Clin Ultrasound. 2003 Jul-Aug;31(6):335-8.
  • Cantasdemir M, Kara B, Kantarci F, Mihmanli İ, Numan F, Erguney S. Percutaneous drainage for treatment of infected pancreatic pseudocysts. South Med J. 2003 Feb;96(2):136-40.
  • Cantasdemir M, Kantarci F, Numan F, Mihmanli İ, Kalender B. Renal transplant ureteral stenosis: treatment by self-expanding metallic stent. Cardiovasc Intervent Radiol. 2003 Jan-Feb;26(1):85-7.
  • Senyuz OF, Numan F, Eroglu E, Sarimurat N, Bozkurt P, Cantasdemir M, Dervisoglu S. Hepatobiliary Mucinous Cystadenoma in Child, Journal of Pediatric Surgery, January 2004 Vol. 39, No6-8
  • Numan F, Omeroglu A, Kara B, Cantasdemir M, Adaletli I, Kantarci F. Embolization of Peripheral Vascular Malformations with Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer (Onyx), Journal  of Vascular Interventional Radiology September 2004, Vol:15, Number:9(930-46).
  • Hamuryudan V, Er T, Seyahi E, Akman C, Tuzun H, Fresko I, Yurdakul S, Numan F, Yazici H: Pulmonary Artery aneurysm in Behcet’s syndrome, The American Journal Of Medicine  December  1,2004,vol.117
  • Numan F, Arbatli H, Yagan N, Demirsoy E, Sonmez B. Endovascular treatment of an Aortobronchial Fistula. Cardiovascular and  Interventional Radiology(2004)27:71-7
  • Koksal C, Ozcan V, Sarikaya S, Meydan B, Zengin M, Numan F. Endovascular treatment of thoracic aortic aneurysms. Anadolu Kardiyol Derg. 2004 Sep;4(3):268-9.
  • Yekeler E, Ziylan O, Erol B, Numan F, Ander H. Pseudoaneurysm of the bulbourethral branch of the internal pudendal artery presenting as a urethral pseudodiverticulum in a child. Pediatr Radiol. 2004 May;34(5):435-7. Epub 2003 Dec 19.
  • Koksal C, Ozcan V, Sarikara S, Zengin M, Numan F. Concomitant endovascular treatment of thoracic and abdominal aortic aneurysms. J Cardiovasc Surg (Torino). 2005 Feb;46(1):85-6.
  • Koksal C, Ozcan V, Sarikaya S, Zengin M, Numan F. A combined surgical and endovascular procedure for thoracic aortic aneurysm in a high risk patient. Anadolu Kardiyol Derg. 2005 Mar;5(1):59-61.
  • Adaletli I, Omeroglu A, Kurugoglu S, Elicevik M, Cantasdemir M, Numan F. Lumbar and iliac artery aneurysms in Menkes' disease: endovascular cover stent treatment of the lumbar artery aneurysm. Pediatr Radiol. 2005 Oct;35(10):1006-9. Epub 2005 May 13.
  • Toker ME, Eren E, Akbayrak H, Numan F, Guler M, Balkanay M, Yakut C. Combined approach to a peripheral congenital arteriovenous malformation: surgery and embolization. Heart Vessels. 2006 Mar;21(2):127-30.
  • Bavunoglu I, Ayan F, Karabicak I, Ledamo Y, Sayilgan C, Numan F, Sirin F. Selective jejunal artery pseudoaneurysm embolization in a patient with massive gastrointestinal bleeding due to intestinal tuberculosis. J Emerg Med. 2006 Nov;31(4):391-4.
  • Numan F, Arbatli H, Arpaz M, Yilmaz O, Yağan NE, Sönmez B. Endovascular Treatment Of Left Carotid Artery To Left Subclavian Vein Av Fistula Due To Stab Injury: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008 Jan;14(1):79-81.
  • Numan F, Cantasdemir M, Ozbayrak M, Sanli O, Kadioglu A, Hasanefendioglu A, Bas A. Posttraumatic nonischemic priapism treated with autologous blood clot embolization. J Sex Med. 2008 Jan;5(1):173-9.
  • Civilibal M, Sever L, Numan F, Altun G, Ocak S, Candan C, Kasapcopur O, Caliskan S, Cantasdemir M, Arisoy N. Dissection of the abdominal aorta in a child with Takayasu's arteritis. Acta Radiol. 2008 Feb;49(1):101-4.
  • Numan F, Arbatli H, Bruszewski W, Cikrikcioglu M. Total endovascular aortic arch reconstruction via fenestration in situ with cerebral circulatory support: an acute experimental study. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2008 Aug;7(4):535-8
  • Andican G, Seven A, Uncu M, Cantasdemir M, Numan F, Burcak G. Oxidized LDL and anti-oxLDL antibody levels in peripheral atherosclerotic disease. Scand J Clin Lab Invest. 2008 Feb 18:1-7
  • Us M, Numan F, Goksel OS, Basaran M, Yilmaz AT. Stenting for Stenosis Takayasu Aortitis Following Carotid Artery Stenosis in a 32-Year-Old Patient. Vascular. Vol. 16, 2008.
  • Hasanefendioglu A, Numan F, Cantasdemir M, Bas A. Treatment of iatrogenic vascular injuries by endovascular embolization. Acta Chirurgica Belgica. (basımda)

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  • Türk Radyoloji Derneği (1980)
  • Avrupa Kardiovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (1991)(CIRSE)
  • Türk Kardiovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (1991)
  • Kardiovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (1993)(SCVIR) A.B.D
  • Türk Nöroradyoloji Derneği (1991)
  • Avrupa Gastrointestinal ve Abdominal Radyoloji Derneği (ESGAR) (1995)

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al