Prof. Dr. Hakan HANIMOĞLU

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Adenokarsinom
 • Ailesel Tümör Sendromları
 • Akut Myeloid Lösemi (Aml)
 • Anensefali
 • Anevrizma (Kafa İçi Damar Genişlemesi)
 • Ankilozan Spondilit
 • Araknoid Kist Ve Syringomyeli
 • Ayak Ağrıları
 • Baş Dönmesi
 • Baş Ve Yüz Ağrısı
 • Bayılmalar
 • Bel Ağrısı
 • Bel Kayması
 • Beyin Apsesi
 • Beyin Damarlarındaki Problemler
 • Beyin Enfarktüsü
 • Beyin Fıtıklanması
 • Beyin Hastalıkları
 • Beyin Kanamaları
 • Beyin Kireçlenmesi
 • Beyin Tümörleri
 • Beyincik Sarkması
 • Beyinde Damar Tıkanıklığı
 • Boyun Ağrısı
 • Eklem Kireçlenmesi (Omurga Eklemi)
 • Ewing Sarkomu
 • Felç (İnme)
 • Glial tümörler
 • Gullian Barre Sendromu
 • Hareket Bozuklukları
 • Hareketin Arttığı Bozukluklar
 • Hareketin Azaldığı Bozukluklar
 • Hemipleji
 • Hidrosefali
 • Hipofiz Adenomları
 • Horner Sendromu
 • Inme
 • Kafa Travmaları
 • Kafaiçi Kanamalar
 • Kafaiçi Tümörler
 • Karpal Tunel Sendromu
 • Kas Hastalıkları
 • Kibas (Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu)
 • Kifoz
 • Kist (Kafa İçi)
 • Kitle Lezyonu (Kafa içi)
 • Koma
 • Konuşma Ve Yüksek Kortikal Bozukluklar
 • Lomber Disk Hernisi (Bel Fıtığı)
 • Lomber Kitle
 • Menenjit
 • Meningomiyelosel
 • Mide Bulantısı
 • Mikrovasküler Kırpma
 • Mikrovasküler Oklüzyon
 • Miyelit
 • Niemann-Pick Hastalığı
 • Nörolojik Hastalıklar
 • Nöropati
 • Omurga Kırığı
 • Omurga Stabilizasyon (İnstrumentasyon) Ameliyatları
 • Omurga Tümörleri
 • Omurilik Felci
 • Omurilik Kanal Darlığı
 • Omurilik Problemleri
 • Omurilik Tümörleri
 • Omurilikte Kitle
 • Periferik Sinir Hastalıkları
 • R51 Baş Ağrısı
 • Rezektif Epilepsi Cerrahisi
 • Sara (Epilepsi)
 • Serebrospinal Sıvı Analizi
 • Servikal Myelopati
 • Sinir Sıkışması
 • Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Sinirsel Ağrılar
 • Skolyoz
 • Spina Bifida
 • Subdural Hemoraji
 • Torasik Outlet Sendromu
 • Tremor (Titreme)
 • Trigeminal Nevralji
 • Ur (tümör)
 • Vertigo
Tedavi Yöntemleri
 • Ağrı Pompası
 • Ameliyatsız boyun ve boyun fıtığı tedavisi
 • Apse Insizyonu Ve Drenajı
 • Bel-Sırt-Boyun Ağrıları Tanı Ve Tedavisi
 • Beyin Pili Programlanması
 • Boyun fitiği cerrahisi
 • Derin Beyin Stimülasyonu
 • Disk Protezi Uygulaması
 • Diskektomi
 • Endovasküler Embolizasyon
 • Fasial Paralizi
 • Korpus Kallozotomi(Epilepsi Cerrahisi)
 • Kraniotomi
 • Laserasyon Onarımı
 • Lezyonektomi (Beyin)
 • Lobektomi
 • Lop Rezeksiyonu(Epilepsi Cerrahisi)
 • Mikrodiskektomi
 • Nöroonkolojik Cerrahi
 • Omurga ağrılarında enjeksiyonlar
 • Omurga Cerrahisi
 • Omurga ve beyin biyopsisi
 • Servikal Anterior - Posterior Cerrahi
 • Tam (Full) Endoskopik Disk Cerrahisi
Özellikli Uzmanlık

GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

 • Şişli Hastanesi
  Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)
 • Ataşehir Hastanesi
  Onkolojik Cerrahi Merkezi

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Adana / Türkiye /1977

YABANCI DİL

İngilizce

DENEYİM

2019 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
2019 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
İSTANBUL BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2017 - 2019, İstanbul/İstanbul/Türkiye
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2015 - 2017, İstanbul/İstanbul/Türkiye
İSTANBUL BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2013 - 2015, İstanbul/İstanbul/Türkiye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2010 - 2013, İstanbul/İstanbul/Türkiye
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2008 - 2009, Diyarbakır/Diyarbakır/Türkiye
SİLVAN DOKTOR YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2001 - 2007, İstanbul/İstanbul/Türkiye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı

EĞİTİM

2019 - 2019, İstanbul/Türkiye
PROFESÖR
2014 - 2014, İstanbul/Türkiye
DOÇENT
2001 - 2007, İstanbul/Türkiye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA
TIP FAKÜLTESİ - Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi
1994 - 2001, İstanbul/Türkiye
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ - Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

 • ” İntraserebral kavernomlarda HLA (Human Leukocyte Antigen) expresyonunun araştırılması: Öncü klinik çalışma” adlı çalışma Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi’nde mansiyon ödülü almıştır (Belek, Antalya, 2006).
 • ” Hipokampal skleroza bağlı mesial temporal lob epilepsisi ile interlökin 1-B ve interlökin 1-A gen polimorfizmi ilişkisinin araştırılması” adlı çalışma Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi’nde mansiyon ödülü almıştır (Belek, Antalya, 2006)
 • “Servikal Kolumna vertebralis ve ameliyat tekniklerinin bilgisayar ortamında modellenmesi”  adlı çalışma Türk Nöroşirurji Derneği XXI. Bilimsel Kongresinde 3’üncülük ödülü almıştır.
 • İstanbul Üniversitesi Bilim Gümleri-II (2006): Başarılı Araştırıcı
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 37 makale
 • SCIE/ SSCI/AHCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerdeki 7 yayın
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan 7 bildiri
 • Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan 6 makale
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 40 bildiri
 • 9 adet diğer yayın

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Aospine Üyeliği

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al