Doç. Dr. Hatice Betül ERER

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Akut koroner sendromu
 • Akut Miyokardit
 • Anjina pektoris
 • Aort Darlığı
 • Aort yetmezliği
 • Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı
 • Atriyal miksoma
 • Endokard Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • İskemik kalp hastalıkları
 • Kalp Yetersizliği
 • Kardiyak aritmiler
 • Kardiyak Arrest
 • Kardiyak tümörler
 • Kardiyomiyopati
 • Mitral kapak darlığı
 • Mitral Kapak Yetmezliği
 • Miyokart infarktüsü
 • Periferik Arter Hastalıkları
 • Perikard tamponadı
 • Perikardiyal Efüzyon
 • Primer tümörler
 • Pulmoner stenoz
 • Pulmoner Yetmezlik
 • Taşikardi
 • Trisküspit Stenozu
 • Wolf Parkinson White Sendromu
Tedavi Yöntemleri
 • Atriyal septal defekt (ASD) kapatıması
 • Balon anjioplasti
 • Biventriküler pacemaker
 • BT koroner anjiografi
 • Efor testi (Treadmil)
 • El bileğinden anjiografi
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • EPS (Elektrofizyolojik çalışma)
 • Geçici kalp pili
 • Kalıcı kalp pili
 • Kardiyak kateterizasyon
 • Kardiyoversiyon
 • Koroner anjiografi
 • Koroner stent yerleştirilmesi
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi
 • Perkütan Translüminal Koroner Angioplasti (PTCA)
 • Ritm holter (24 veya 48 saat)
 • Tanısal koroner anjiografi
 • Tansiyon holter
Özellikli Uzmanlık

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Mersin / Türkiye /1978

YABANCI DİL

İngilizce

BİLİMSEL YAYINLARI

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 34 makale
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan17 bildiri
 • Yazılan uluslararası kitaplarda 5 bölüm 
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 14 makale

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası kongrelerde panelist ve konuşmacı olarak katılım
 • Giessen pulmoner hipertansiyon workshop

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al