Uzm. Dr. Naziyet KÖSE

Deneyim

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Medikal Onkoloji Uzmanı
2018 - Halen, Ankara/Türkiye

ÖZEL KORU ANKARA HASTANESİ

Medikal Onkoloji Uzmanı
2014 - 2018, Ankara/Türkiye

Eğitim

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Medikal Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi
2011 - 2014 , Ankara/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2006 - 2011 , Ankara/Türkiye

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
2000 - 2006 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Demir Ö, Köse N, Özkan E, Ünlütürk U, Aras G, Erdoğan MF. Clinical significance of thyroid incidentalomas identified by 18F-FDG PET/CT: correlation of ultrasonograpy findings with cytology results. Nuclear Medicine Communications. 2016 Jul;37(7):715-20. [PMID: 26963467 DOI: 10.10197] (SCI Expanded)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

B1. Altınbaş M, Aydın O, Colak D, Ersoy U, Urvay S, Hacibekiroglu I, Imamoglu GI, Sarı E, Köse N. The analysis of the patients taking opioids with diagnosis of lung or gastric cancer. MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer. June 27-29, 2013 Berlin. Support Care Cancer (2013) 21 (Suppl 1) S 283.

B2. Sarı E, Hacıoğlu B, Han Ü, Karataş F, İmamoğlu G, Çolak D, Köse N, Aytekin A. A testicular germ cell tumor which presents with endobronchial metastasis: case report. 3rd Cogress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum. 24-26 October 2013, Athens-Greece.

B3. Sarı E, Çolak D, İmamoğlu G, Önder E, Köse N, Altınbaş M, Karataş F, Aytekin A, Hacıoğlu B. Long term survival in a gastrointestinal stromal tumor patient with bone metastasis: case report. 3rd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum. 24-26 October 2013, Athens-Greece.

B4. Köse N, Ünlütürk U, Kanık Özkan E,  Demir Ö, Aras G, Erdoğan MF Evaluation of Thyroid Uptake Identified by 18-FDG PET/CT for Non-thyroidal Illness. 35. Annual Meeting of the Europian Thyroid Association. September 10-14, 2011 Krakow-Poland (P-190).

B5. Ağbaht K, Köse N, Doğan H, Güllü S. Diabetic Ketoacidosis Associated With Atypical Antipsychotics. 8th Congress of the European Federation of Internal Medicine. May 27-30, 2009 İstanbul-Türkiye (P0634). European Journal of İnternal Medicine (2009) 20 (Suppl 1) S 208.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Altınbaş M, Hepşen S, İmamoğlu İ, Sarı E, Köse N, Karataş F, Hacıoğlu B, Aytekin A, Ersoy U. Kanser Hastalarının Ölüm Nedenleri ve Sağ kalımı Etkileyen Faktörler. Sakarya Tıp Dergisi/ Sakarya Medical Journal 2015; 5(1): 5-9.

C2. Urvay S, Altınbaş M, Hacıbekiroğlu İ, Köse N, Çolak D, İmamoğlu İ, Sarı E. Gliomlara Yaklaşım Ve Yeni Tedaviler. Ortadogu Medical Journal/ Ortadoğu Tıp Dergisi 2013; 5(1): 37-43.

C3. Köse N, Altınbaş M, İmamoğlu G.İ, Çolak D, Sarı E. Kemoterapi Öncesi Uygulanan Premedikasyondaki Gelişmeler. Ortadogu Medical Journal/ Ortadoğu Tıp Dergisi 2013; 5(4): 219-225.

C4. Urvay S, Çolak D, İmamoğlu G. İ, Ersoy U, Hacibekiroğlu,İ, Köse N, Altınbaş M. Hastalarımızda Tromboz Sıklığı ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Ortadogu Medical Journal/ Ortadoğu Tıp Dergisi 2012; 4(1): 1-5.

D. Yazılan ulusal kitaplardaki bölümleri

D1. Naziyet Köse, Mustafa Altınbaş. Kemoterapi. Kanser, 2016, 1321-1335. ISBN: 978-9944-5924-5-1

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Accademia Oncologica. Breast and Colorectal Cancer Course. June 8-11 ,2013  Genoa and Milano, Italy.
  • Çok sayıda uluslararası ve ulusal kongre, sempozyum ve konferanslar

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
  • Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği
  • İnterdisipliner Onkoloji Derneği