Yükleniyor

Kalp Ameliyatlarında Küçük Kesi Yönteminin Sağladığı 10 Avantaj

Kalp Ameliyatlarında Küçük Kesi Yönteminin Sağladığı 10 Avantaj

Teknolojideki ilerlemelerle birlikte sağlık alanındaki yöntemlerde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle kalp ameliyatları küçük kesi yöntemi sayesinde konforlu bir şekilde, daha yara izi ile gerçekleştiliyor; bu sayede hastanın iş ve sosyal yaşama dönüş süresi kısalıyor. Vücudun görünmeyen bölgelerinden yapılan küçük kesilerle gerçekleştirilen bu işlemlere minimal invaziv cerrahi adı veriliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Uzmanları, kalp ve damar cerrahisinde minimal invaziv yöntemin sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdi.

Yıllarca başarıyla uygulanan kalp ameliyatları son yıllarda gelişen teknikler ve yeni kullanıma giren aletler neticesinde oldukça hızlı bir değişime uğramaktadır. Açık kalp ameliyatlarında standart olarak kullanılan teknik; göğüs kemiğinin tamamen açılmasıyken, son yıllarda küçük kesi ile yapılan ameliyatlar hem baypas hem de kapak cerrahisinde standart kesinin yerini almaktadır.

Robotik cerrahi ile zorlu açılarda bile başarılı sonuçlar elde ediliyor

Küçük kesi ile yapılan ameliyatların sağladığı avantajlar şöyle sıralanmaktadır:

 • Standart kesiye göre çok küçük bir alandan yapılan bu ameliyatlarda sternum adı verilen göğüs ön duvarındaki kemik kesilmediği için göğüs duvarı bütünlüğü korunur. Bu da ameliyat sonrası en çok karşılaşılan sorun olan solunum sistemi problemlerinin çok daha az görülmesine neden olur.
   
 • Hasta göğüs kemiği tamamen kesilerek yapılan ameliyatlarda vücut bütünlüğünün yitirildiği hissine kapılıyor, bu da psikolojik olarak iyileşme süresini uzatır. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda hasta bu hisse kapılmadan iyileşme süresi hızlanır.
   
 • Ameliyat esnasında ve sonrasında kanama miktarı çok düşük olup çoğu ameliyatta kan transfüzyonu işlemine gerek kalmadan hasta taburcu olabilir.
   
 • Ameliyat tipine göre sağ veya sol meme altından, bazen köprücük kemiği altından, bazen de göğüs kemiği az açılarak yapılan yaklaşık 6-7 cm’lik kesiler ile gerçekleştirilen bu ameliyatlarda ağrı çok daha az olur.
   
 • Tüm bunların sonucunda da yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri standart ameliyatlara göre çok kısa oluyor. Yoğun bakım süresi bir gün, servis kalış süresi ise 3 veya 4 gün kadar sürer.
   
 • Göğüs kemiği kesilen standart ameliyatlarda kemiğin kaynama süresi yaklaşık 2 ay olup bu süre içerisinde hasta yatarken sağa sola dönmemeli, kollarını baş seviyesinin üzerine kaldırmamalı, araba kullanma ve ellerinde herhangi bir yük taşıma gibi aktivitelerden uzak durmalıdır. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda bu problemlerin hiç birisi ile karşılaşılmaz. Hasta ameliyattan sonra drenleri çekildiği andan itibaren istediği şekilde yatabilir, kendisini iyi hissettiği andan itibaren araba kullanmak, yüzmek, bisiklete binmek elinde yük taşımak gibi ameliyat öncesi yaptığı her şeyi rahatlıkla gerçekleştirebilir.
   
 • Göğüs kemiğinin açıldığı ameliyatlar kozmetik açıdan oldukça sıkıntı vericidir. Özellikle genç hastalarda göğsün önünde büyük bir ameliyat iziyle yaşamak psikolojik olarak bir sorun oluşturabilir. Koltuk altı ya da meme altı kesiler ile yapılan ameliyatlarda kesinin uzunluğu 6-7 cm arasında değişmekle beraber kollar yukarı kaldırılmadığı sürece herhangi bir ameliyat izi görülmez. Operasyon izi oldukça başarılı iyileşme gösterir ve hasta ameliyattan yaklaşık 1 yıl sonra çok belli olmayan bir kesi izi ile hayatına devam eder.
   
 • Küçük kesi ile yapılan ameliyatlar; özellikle kalp kapak ameliyatlarının tamir ve değişimlerinde, koroner arter cerrahisinde ayrıca bazı kalp deliklerinin kapatılmasında, kalp içi tümörlerin çıkarılmasında başarıyla yapılabilir.
   
 • Aynı zamanda koroner arter cerrahisinde bacaklardan baypas işlemi için alınan damarların çıkarılması amacıyla kullanılır. Bacaklardan damar alınması esnasında bacak boylu boyunca kesilmekte ve özellikle şişman ve diyabetik hasta grubunda yara yeri iyileşme ve enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Hastalar bacaklarında çok büyük ve boydan boya bir kesi izi ile hayatlarına devam eder. Damarı çıkarma esnasında kullanılan endoskopik ven greft çıkarma işlemiyle ise ayak bileği ve kasık bölgesine açılan 0,5 cm’lik iki kesi aracılığıyla bacak damarı boydan boya çıkarılır ve ameliyat sonrasında bacakta herhangi bir iz kalmaz. Aynı zamanda bu hastalarda yara yeri iyileşme ve enfeksiyon gibi problemlerle de karşılaşılmamaktadır.
   
 • Bu ameliyatlar için özel olarak geliştirilmiş cerrahi el aletleri kullanılırken son yıllarda robot teknolojisinin gelişmesi ile robotik kalp ameliyatları küçük delikler aracılığıyla gerçekleştirilir. Robotik cerrahi küçük yaradan ameliyatların yapılabildiği en gelişmiş teknolojidir. Görüntünün üç boyutlu olması cerrahın daha kolay adapte olmasını ve robotun kolları ile insan elinin yapamadığı açılarda cerrahi aletleri kullanımını sağlar. Kalp cerrahisinde ülkemizde 2004 yılından beri kullanılmakta olan robotik teknoloji, bu sisteme sahip olan merkez sayısının artmasıyla gittikçe artan oranda tercih edilir.

 

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 7 Eylül 2022

Yayınlanma Tarihi: 29 Ocak 2019

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al