Küçük kesi (minimal invaziv) ile kalp ameliyatı

İletişime Geçin

Son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle birlikte kalp ameliyatları küçük kesi yöntemi sayesinde konforlu şekilde çok küçük bir yara izi ile gerçekleştirilebiliyor. Küçük kesi yöntemi hem işlem sırasında hem de işlem sonrasında yaşam kalitesini yükselten önemli avantajlar sağlıyor.

İçindekiler

Küçük kesi (minimal invaziv)  ile kalp ameliyatı nedir?

Kalp ameliyatlarındaki zorlu sürecin çok daha çabuk ve ağrısız geçmesini sağlayan küçük kesi yani minimal invaziv cerrahi yöntemi göğüs (sternum) kemiğinin 20-25 cm kesilmesi yerine daha küçük kesilerle gerçekleştirilmektedir.

Küçük kesi (minimal invaziv)  ile kalp ameliyatı hangi hastalıklarda kullanılır?

Kalp kapak ameliyatlarının tamir ve değişiminde, koroner baypas cerrahisi gerektiğinde, bazı kalp deliklerinin kapatılmasında, kalp içi tümörlerin çıkarılması gerektiğinde küçük kesiyle kalp ameliyatları yapılabilmektedir.

Küçük kesi (minimal invaziv)  ile kalp ameliyatı nasıl yapılır?

Sağ veya sol meme altından, köprücük kemiği altından ya da göğüs kemiği çok az açılarak yapılan kesilerle ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Açık kalp ameliyatlarında göğüs kemiği tamamen açılmaktadır, ancak artık kalp cerrahisindeki teknolojik gelişmeler sayesinde bypass ameliyatları da kapak ameliyatları da küçük kesi yöntemiyle gerçekleştirilebilmektedir.

Küçük kesi ile kalp ameliyatı avantajları nelerdir?

Açık kalp ameliyatlarına göre çok küçük bir kesi ile yapılan bu ameliyatlarda göğüs ön duvarındaki kemik kesilmediği için göğüs duvarı bütünlüğü korunmaktadır. Bu da ameliyat sonrası en çok karşılaşılan sorun olan solunum sistemi problemlerinin çok daha az görülmesine neden olmaktadır. Ameliyat esnasında ve sonrasında kanama miktarı çok düşük olup çoğunlukla kan transfüzyonu işlemine gerek kalmadan hasta taburcu edilmektedir. İyileşmenin hızlanmasıyla yoğun bakımda kalış süresi 1 güne, serviste kalış süresi ise 3 veya 4 güne inmektedir. Klasik açık ameliyatlarda kemiğin kaynama süresi yaklaşık 2 ay sürmektedir. Bu süre içerisinde hastanın yatarken sağa sola dönmemesi, kollarını baş seviyesinin üzerine kaldırmaması ve herhangi bir yük taşımaması gerekir. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda ise hasta ameliyattan sonra drenleri çekildiği andan itibaren istediği şekilde yatabilir, kendisini iyi hissettiği andan itibaren araba kullanmak, yüzmek, yük taşımak gibi ameliyat öncesi yaptığı her eylemi rahatlıkla gerçekleştirebilir. Göğüs kemiğinin açıldığı ameliyatlar kozmetik açıdan da oldukça sıkıntı vericidir. Özellikle genç hastalar kozmetik ve psikolojik açıdan sorun yaşamakta; bu da iyileşme sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Minimal invaziv yöntemi ile açılan kesinin uzunluğu 6-7 cm arasında değişmektedir ve kollar yukarı kaldırılmadığı sürece herhangi bir ameliyat izi görülmez. Ayrıca osteoporoz adı verilen kemik erimesi hastalığı yaşayan özellikle kadınlarda meme altından küçük kesi yöntemi ile ameliyat yapmak çok daha faydalıdır. Çünkü osteoporoz hastalarında sternum adı verilen iman tahtası kemiği çok kırılgandır ve açık ameliyat sonrası rahatsızlıklar yaşanabilmektedir. 

Küçük kesi (minimal invaziv) ile sıkça sorulan sorular

  • Küçük kesi (minimal invaziv) ile kalp ameliyatı için gerekli olan kriterler nelerdir?

Öncelikle hastanın belli bir yaş ve kiloda olması gerekmektedir. Genelde çocuklarda 20-25 kilogram ve üstünde, 8-10 yaşından sonra uygulanabilmektedir. Çünkü minimal invaziv kalp cerrahisinde kullanılan bir takım ekipmanlar bebek ve küçük çocuklar için uygun olmayabilir. Bunun dışında daha önce akciğer ile ilgili zatürree, tüberküloz gibi sorunlar yaşamış ya da akciğer ameliyatı geçirmiş ve bunların sonucunda akciğer zarı göğüs duvarına yapışmış kişilerde de küçük kesi uygulanamamaktadır. Akciğerler, o yapışıklıktan ayrılıp kalbe ulaşılamaz. Bu hastalar göğüs kemiği kesilerek ameliyat edilmek zorundadır. Sağ ya da sol meme altından yapılamaz ancak göğüs kemiği üzerinden küçük kesiler uygulanabilir. Aort kapağına yapılacak müdahalelerde ameliyat öncesi çekilen tomografide aort damarının pozisyonu çok sola doğruysa küçük kesi köprücük kemiği altından yapılamaz. Ancak mini-sternotomi (göğüs kemiğini küçük açma) adı verilen yöntem uygulanabilir. Bunun yanında kalp fonksiyonu çok bozuk olan hastalar, mitral kapağa yönelik girişim yapılacaksa, aort kapağında ciddi kaçaklar olan hastalar ve daha önce küçük kesi ile ameliyat olan hastalarda küçük kesi tercih edilmez.

  • Küçük kesi ile kalp ameliyatı öncesi neler yapılmalıdır?

Klasik ameliyatlara hazırlık sürecince yapılacaklar küçük kesi ameliyatı için de geçerlidir. Yani hasta 1 gün önceden yeme-içmeyi keser. Ameliyat öncesi gerekli kan tetkikleri yapılır. Böbrek, karaciğer fonksiyonları, solunum testleri, şah damarı darlıkları araştırılır. Bunlarla ilgili problem olduğu takdirde gerekli tedavi uygulanır, ardından hasta ameliyata alınır.

  • Küçük kesi ile kalp ameliyatı sonrası neler yapılmalıdır?

Ameliyat sonrası süreç küçük keside açık ameliyatlara göre çok daha kolay geçmektedir. Örneğin açık ameliyat sonrası hastalar için 1 ay yan dönerek yatmamak, 5 kilogramın üzerinde yük taşımamak gibi sınırlamalar vardır. Ancak mini torakotomi yani küçük kesi ameliyatlarında böyle kısıtlamalar olmadığı için çok daha erken sürede günlük hayata dönülür. Bunun dışında küçük kesi yapılacak ameliyatın türüne göre değişen dikkat edilmesi gereken özel bazı durumlar olabilmektedir. Bunların bilgisi hastaya verilir.

  • Küçük kesi ile kalp ameliyatı dezavantajları nelerdir?

Küçük keside açık ameliyata göre dezavantaj olarak maliyet sayılabilir. Kullanılan ekipman bakımından özellikli cihazların kullanılması nedeniyle maliyeti açık ameliyata göre yüksek bir işlem olarak sayılsa da açık ameliyata göre iyileşme süresi ve iş yaşamına dönüş sürecinin kısalığı ile bu dezavantajı ortadan kaldırdığı söylenebilmektedir.

  • Küçük kesi ile kalp ameliyatı ağrılı mıdır?

Sternum adı verilen iman tahtası kemiğinin kesilmesinde yaşanan ağrı gibi bir ağrı söz konusu olmasa da basit ağrı kesicilerle giderilebilecek derecede ağrılar yaşanabilmektedir.

  • Küçük kesi ile kalp ameliyatı güvenli midir?

Küçük kesi, cerrahlar açısından öğrenim süresi uzun olan bir yöntemdir. Yani cerrahın küçük kesi yöntemini uygulayabilmesi için bunun eğitimini alması gerektiği gibi; belli bir tecrübeye, cerrahi olgunluğa ve beceriye sahip olması da gerekmektedir. Cerrah klasik ameliyatlarda çok tecrübeli olsa bile minimal invaziv yöntem uygulayabilmesi için özel eğitim alması gerekmektedir. Bu anlamda ehil ellerde ve donanımlı merkezlerde yapıldığı takdirde güvenli bir yöntemdir.

  • Küçük kesi ile kalp ameliyatı için yaş sınırı var mı?

Belli bir yaş sınırı olmamakla birlikte ileri yaşlarda eşlik eden hastalıkların getirdiği ilave risk faktörlerinin olup olmadığına bakılmaktadır. İleri yaşın getirdiği böbrek sorunları, solunum problemi gibi sorunlar yoksa küçük kesi için üst yaş sınırı yoktur. Alt sınır olarak ise hastanın belli yaş ve kilo ağırlığına ulaşması gerekmektedir. Çocuklarda 20-25 kilogram ve üstü olması gerekir ve genelde 8-10 yaşından sonra uygulanabilmektedir.

  • Küçük kesi ile kalp ameliyatı riskleri var mı?

Klasik cerrahinin barındırdığı standart riskler küçük kesi yöntemi için de geçerlidir.

Yayın kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 21 Ocak 2021

Yayınlanma Tarihi: 21 Ocak 2021

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al