Yükleniyor

Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)

Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)

Kolay Randevu Al
Aşağıdaki başlıklara tıklayarak, Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) alanındaki ilgili içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

İçindekiler

Memorial Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi bölümlerinde, yetişkin kalp ve damar hastalıklarında açık cerrahi, kapalı, endovasküler yöntemlerin yanında minimal invaziv (küçük kesi ile) yöntemler ve robotik cerrahi uygulanmaktadır. Yüksek riskli hastalar da multidisipliner bir yaklaşımla, teknolojiyle dost ve kişiye özel yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Memorial Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri  (Kardiyovasküler Cerrahi- KVC), ilgili tüm akademik ve teknolojik çalışmaları takip edip uygulamakta, bunun yanında kalp sağlığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için de çalışmalar yürütmektedir.

Kalp ve damar cerrahisi (KVC) nedir?

Kalp, hayati bir organ olduğundan korunması ve gözetilmesi gereklidir. Dolaşım sistemi içerisinde yerini alan kalp, meydana gelecek ufak çaplı hasarlarda dahi oldukça yoğun etkilenebilmektedir. İnsan sağlığı ve ömrü için bu derece önemli olan bu hayati organ, vücuttaki bütün dokulardan karbondioksit vb. metabolik atıkların uzaklaştırılmasından da sorumludur. Kardiyovasküler cerrahi ve KVC adı ile anılan Kalp ve Damar Cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi doktorları tarafından, kalp ve dört büyük damara ve periferik damarlara yapılan ameliyatların genel adıdır. Kalp ve damar cerrahisi (KVC) olunmasının sebebi hastanın tetkikleri sonucunda kalpte ya da damarlarda saptanan sorunun tedavisinin ilaç ya da farklı yöntemlerle çözülmesinin yeterli olmamasıdır. Bu durumda endişeye gerek duyulmamalıdır. Kalp ve damar cerrahisi, farklı cerrahi müdahale yöntemleri içermektedir.

Kalp ve Damar hastalıkları nelerdir?

 • Kalp ritim sorunları
 • Doğuştan kalp anomalileri
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Kroner arter hastalığı
 • Kalp kası hastalığı.
 • Kardiyak tümörler
 • Periferik arter hastalığı
 • Venöz yetmezlik
 • Varis
 • Derin ven trombozu

Kalp ve Damar cerrahisi hangi hastalıklara bakar?

En kapsayıcı şekilde kalp ve damarı ilgilendiren tüm hastalıklar kalp ve damar cerrahisinin alanına girmektedir. Başlıca KVC ya da kalp ve damar cerrahisinin baktığı hastalıklar şunlardır;

 • Kalp kapak hastalıkları
 • Koroner arter hastalığı
 • Toplardamar ve atardamar hastalıkları
 • Ayar damar tıkanıkları
 • Şah damar tıkanıkları
 • Varis hastalıklar
 • Fistül ameliyatları

Kalp ve damar cerrahisinde yapılan uygulamalar nelerdir?

 • Koroner bypass ameliyatları
 • Minimal invaziv kalp cerrahisi ( Küçük kesi yöntemi)
 • Robotik kalp cerrahisi ameliyatları
 • Hemodiyaliz erişim cerrahisi
 • Kapak onarım ve replasmanları
 • Aort anevrizmaları, aort diseksiyonu ve ritim bozukluklarının cerrahi tedavileri
 • Varis tedavileri
 • Kalp tümörü tedavileri
 • Periferik damar cerrahisi
 • Periferik invaziv işlemler (balon, stent)

Koroner bypass: Kalbin beslenmesini sağlayan koroner arterlerde daralma ya da tıkanıklık olduğunda yapılan cerrahi yöntemidir. Bacak, ön kol arteri ve göğüs arteri gibi damarlar hazırlanarak hasta bölgeye nakledilerek ameliyat gerçekleştirilir.

Minimal İnvaziv cerrahisi: Göğüs duvarı bütünlüğünü koruyan küçük kesi ameliyatları ile birlikte günlük yaşantıya dönüş kolaylaşmaktadır. Hastanın sternum (iman tahtası) açılmadan meme veya koltuk altından kesi ile işlem yapılır. Daha az kan kaybı, düşük enfeksiyon riski ile daha minik kesiler ile gerçekleştirilen bu operasyon sonrası görsel olarak görünüm bozukluğu minimal seviyede tutulduğu için olumsuz psikolojik etkileri büyük ölçüde azaltmaktadır.

Robotik kalp cerrahisi: Da Vinci Robotik Cerrahi ya da diğer adıyla robot teknolojisi bypass,, kalp kapağı değişimi, kalp deliğini kapatma gibi ameliyatlarda başarıyla uygulanabilmektedir Robotik cerrahi ile kalp ameliyatları hastanın iyileşme hızını ve konforunu artırarak önemli avantajlar sağlamaktadır.

Hemodiyaliz erişim cerrahisi: Böbrek yetmezliği veya kronik böbrek yetmezliği görülen bireylerde diyaliz işlemine girebilmesi için uygulanacak cerrahi yöntem olarak tanımlanabilir. Hastanın kendi damarından katater olmadan diyalize girmesi sağlanır.

Kapak onarım ve replasman ameliyatları: Aort, triküspit veya mitral kapak ile ilgili tüm problemlerde multidisipliner yaklaşım ve minimal invaziv yöntemlerle tedaviler gerçekleştirilebilmektedir.

Aort anevrizmaları, aort diseksiyonu ve ritim bozukluklarının cerrahi tedavileri: Büyük aort damarı ameliyatlarında 2-3 santimetre çapında stentler aort damarının içine başarı ile yerleştirilebilmektedir. Bu işlem Girişimsel Radyoloji bölümü ile birlikte yürütülmektedir. 

Varis tedavileri: Varis tedavisinde hastaya en uygun yöntemin belirlenmesi için doppler incelemesi yapılır. Bu sayede kişinin damarları hakkında önemli bilgiler de edinilir. Buna göre, ameliyat, girişimsel tedaviler, skleroterapi, stripping, damar içi termal ablasyon (lazer), damar içi köpük skleroterapisi gibi yöntemler varis tedavisinde uygulanır.

Kalp tümörü tedavileri: Kalp ya da kalp kapaklarında oluşan kalp tümörlerinde açık cerrahi, minimal invaziv cerrahi veya robotik cerrahi uygulanabilmektedir. Yöntem, hastanın durumuna göre belirlenmektedir.

Periferik damar cerrahisi

Özellikle bacaklarda atardamar tıkanıklıklarında hastanın kendi toplardamarı çıkarılarak veya suni damarla (suni greft) bypass (tıkanıklığın açılması) yapılması işlemidir. Hastanın atardamar tıkanıklığından dolayı oluşan kızarıklık, morarma, ağrı ve soğukluk şikayetleri ortadan kalkar.

Periferik invaziv işlemler

Hastanın bacak damarlarında darlık ve tıkanma sonucu soğukluk, ağrı, yürümede zorluk şikayetleri oluşur. Bacaklardaki tıkalı veya dar damarı açık cerrahi yapmadan kasıktan damar yolu açılarak anjiyo yöntemi ile damara balon veya stent uygulayarak açılması periferik invaziv işlem olarak tanımlanır. Açık ameliyatlara göre yara yeri yoktur. Damara iğne ile girilerek yapılır. Hastanede yatış süresi çok daha kısadır. Kanama riski ve enfeksiyon oranı düşüktür.

Kalp ve damar cerrahisinde (KVC) ameliyatlar 

Açık cerrahi

Hastanın göğüs kemiği boydan boya açılır. Ameliyat kesisi 20 ile 25 cm uzunluğunda olmaktadır. En eski cerrahi yöntemlerden biridir. Ameliyat büyük bir ekiple gerçekleştirilir. Birçok farklı işlem ameliyat esnasında güvenle uygulanmaktadır. Ameliyat sonrasında göğüs kemiğinin kesilmesine bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlardan korunmak için hastalara da önemli görevler düşmektedir. Kemiğin iyileşmesi tamamlanana kadar hastanın göğüs duvarını koruması gerekmektedir. Hastanede kalış süresi bu yöntemde daha uzun olmaktadır. Bu yöntemle yapılan ameliyatlardan biri de koroner bypass ameliyatlarıdır. Açık olarak yapılan koroner bypass ameliyatları, kesin olarak yaşam süresini uzatan, son derece düşük bir risk ile yapılabilen ameliyatlardır.

Küçük kesi ile kalp ameliyatı

Kalp ameliyatlarında göğüs kafesi açıldığı zaman hem hasta hem hekim açısından biraz daha zorlu bir süreç yaşanabilmektedir. Bu dönemin daha hızlı ve ağrısız geçmesi adına kalp ameliyatları uygun hastalarda küçük kesi yani minimal invaziv yöntemle yapılabilmektedir. Bu yöntemde göğüs kemiğinin 20-25 cm kesilmesi yerine daha küçük kesiler aracılığıyla ameliyat yapılmaktadır. Kalp kapak ameliyatlarında, koroner bypass cerrahisinde, kalp deliklerinin kapatılmasında, kalp içi tümörlerin çıkarılmasında küçük kesi yöntemi kullanılabilmektedir. Bu yöntemle göğüs duvarı bütünlüğü korunur, hastanın hastanede kalışı daha kısa sürer, hasta cerrahi sonrasında daha hızlı biçimde gündelik hayatına döner. Enfeksiyon riski çok düşüktür. Operasyon sırasında kan kaybı daha az olur, operasyon sonrasında solunum sisteminde oluşabilecek sorunların riski en aza iner ayrıca psikolojik olarak hastalara rahatlık sağlanır. Ancak her hastada bu yöntem uygulanmayabilir. Yöntemin kullanılıp kullanılmayacağı hastaların genel durumuna göre değişebilmektedir.

Robotik kalp cerrahisi

Kalp hastalıkları robotik yöntemle de tedavi edilebilir. Robotik kalp cerrahisinde 2 ila 4 cm'lik kesiye ek olarak 3 adet 8 mm'lik delikler açılarak ameliyat yapılır. Robotik kalp cerrahisinde robotun kollarının hareket kabiliyeti çok yüksektir ve cerrah görüntüyü 3 boyutlu görür. Kanama, enfeksiyon oranları robotik cerrahiyle en aza inmektedir. Koroner bypass, mitral kapak tamirleri ya da değişimi, triküspit kapak tamiri ve değişimi, atriyal septal defekt, sinüs venosus tipi, IHSS, kalp tümörü ve pıhtı çıkarılması, aritmi cerrahisi yapılabilir. Cerrah, ameliyatı kumanda edecek bir konsol başına oturur ve bu konsolla robotun kollarını hareket ettirir. Bu kollardan birinde kamera vardır. Bu kamera iç görüntüyü 3 boyutlu olarak 10 kat büyüterek monitöre yansıtır. Kalp damar cerrahisi uzmanı da bu sayede robotun kollarıyla birlikte hassas bir ameliyat gerçekleştirir. Hasta robotik kalp cerrahisi sonrası daha az ağrı çeker çünkü ameliyat daha küçük kesilerle yapılır. Ameliyat izi olmaz, hastanede yatış süresi daha azdır. Bu sayede hastalar günlük yaşama çok hızlı bir şekilde dönebilmektedir. Ameliyat sırasında kan kaybı çok az olmaktadır. Göğüs kemiği bu yöntemde kesilmez; böylece hastanın operasyon sonrası yaşanabilecek enfeksiyon komplikasyonu ile karşılaşılmaz. Robotik olarak mitral kapak değişimleri, tamiri ayrıca trikuspit kapak müdahalesi de yapılmaktadır. Memorial Bahçelievler ve Memorial Ankara Hastaneleri’nde robotik kalp cerrahisi güvenle uygulanmaktadır.

Karotis (şah damarı) ameliyatları 

Koroner kalp hastalığı olanlarda şah damarının daraltıcı hastalığı görülme sıklığı oldukça fazladır. Bu nedenle koroner bypass ameliyatı olması gereken 40 yaşın üzerindeki her hastanın şah damarlarının renkli doppler ultrasonografi ile tetkik edilmesi hayati önem taşımaktadır. Ameliyat öncesinde % 70 - 80’in üzerinde darlık saptanan hastalarda, şah damarı gerek kalp ameliyatından önce gerekse (özel durumlarda) kalp ameliyatı ile birlikte ameliyat edilmektedir. Bu ameliyatta şah damarını daraltan sert plaklar temizlenmekte ve gerekirse şah damarı bir yama ile genişletilmektedir. Karotis ameliyatları oldukça yaygın yapılan damar cerrahilerinden bir tanesidir. Ameliyatlar hastanın durumuna göre lokal ya da genel anestezi ile yapılabilmektedir. Bu ameliyatların kapsamında stent ya da balon uygulaması da yapılabilmektedir. Bu yöntem de hastalara güvenle uygulanabilmektedir. Hastaların karotis ameliyatlarından sonra dikkat etmesi gereken tek konu hekimlerinin önerdiği sıklıkta kontrollerini yaptırmalarıdır. Memorial Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümlerinde karotis (şah damarı) ameliyatları da multidisipliner bir şekilde güvenle uygulanmaktadır.  

Varis ameliyatları

Fazla kilolar, hareketsizlik ve sürekli ayakta kalmak gibi nedenler tetiklenebilen varisler tedavi edilmediği takdirde ciddi tablolara neden olabilmektedir. Bu nedenle varislerin tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır. Memorial Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümlerinde her hastaya özel varis tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilmektedir:

Skleroterapi: Bir milimetre veya daha ufak varislerin giderilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde hastalıklı damarın içine çok ince bir iğne ile girilerek, damarı kurutan (skleroze eden) bir ilaç verilir. Bu ilaçlar hasta damarın iç cidarını bozarak damarın kapanmasına neden olurlar. Seansları takiben istirahat etmek gerekmez, kişi günlük işlerini sürdürebilir.

Klasik cerrahi girişim (stripping): Cerrahi olarak bacaktaki en büyük yüzeyel damar olan “Safen venin” cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Safen venin ileri derecede genişlediği, belirgin venöz yetmezlik varlığı, ek olarak büyük varislerin bulunması ve eşlik eden flebit durumlarında bu yöntem uygulanır. Biri kasıkta, diğeri ayak bileğinin iç kısmında olmak üzere iki küçük kesi yapıllır. Özel cerrahi bir tel aracılığıyla başka bir kesiye ihtiyaç duyulmadan safen ven çıkarılır.

Endovenöz Termal Ablasyon: Bu varisli safen venleri yoğun ısı kullanarak yok etmeyi amaçlayan cerrahi olarak toplardamarın çıkarılmasına alternatif, daha yeni ve girişimsel bir yöntemdir.  Bu işlemde, toplardamar içerisine oldukça ince bir kateter sokulur ve ucundan damar çeperine ısı uygulanır. Kateter çekildikten sonra ısı toplardamarın kapanmasına ve kanın sağlıklı damarlara yönlenmesine olanak sağlar.

Radyofrekans (VNUS) termal ablasyon: Bu yöntemde endovenöz termal ablasyondan farklı olarak toplardamarın kapanmasına olanak sağlayan, kateter ucundan uygulanan enerji ısı değil radyofrekans dalgalarıdır.

 Endovenöz Lazer Ablasyon (EVLA): Aynı işlemin lazer enerjisi verilerek sağlanması prensibine dayanır. Çıplak bir lazer fiberi yoluyla toplardamar içerisindeki hastalıklı kısma ulaşılarak lazer enerji verilir.

Kemoembolizasyon yöntemleri: Safen venin içine katater yardımı ile yapıştırıcı/ tıkayıcı embolizan bir madde verilerek bu toplardamarın kapanmasına ve kanın sağlıklı damarlara yönlenmesine olanak sağlayan bir yöntemdir.

Endoskopik Perforan Ven Cerrahisi: Ciddi bir derin venöz yetmezlik ve cilt ülserleri varlığında tercih edilen bir yöntemdir. Küçük bir kesi vasıtasıyla video kamera yerleştirilerek bacakta derinde bulunan toplardamarlarla, cilde yakın bulunan yüzeyel toplardamarlar arasında bağlantı sağlayan “perforan venler” bağlanır.

Ambulatuvar Flebektomi: Bu prosedür sayesinde cilde yapılan 3-6 mm lik küçük kesilerle safen ven dışındaki diğer varisleşmiş venler çıkarılır.

Yüzeyel Lazer / RadyofrekansTermal Ablasyon: Lazer ya da radyofrekans dalgalarının kılcal veya ince, küçük, yüzeyel varisli damarlar üzerine uygulanarak damarın yok edilmesidir. Poliklinik ortamında yapılabilir ve kozmetik olarak en çok kullanılan yöntemlerden biridir.

Kompresyon (varis) çorapları:  Henüz bir girişim gerektirmeyen hastalarda hastanın durumuna göre tercih edilirken; derin damar sistemlerinde “venöz yetmezliği” olan hastalarda ise girişim sonrasında da kullanılabilir.

Bölüm Uzmanları

Anlaşmalı Kurumlar

Hastanelerimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sigortalar, diğer kurum ve şirket anlaşmalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sonuç bulunamadı.

  Teknolojilerimiz

  Memorial Sağlık Grubu’nun teknolojik altyapısı, uluslararası standartlarda ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış ve hasta konforuna özel olarak dizayn edilmiş sistemlerden oluşmaktadır. Kullanılan ileri teknoloji sayesinde, hastaların teşhis ve tedavi süreçlerini, konforlu ve güvenli bir şekilde geçirmeleri hedeflenmektedir. Bu teknolojilerin birçoğu Türkiye’de ilk kez hastanelerimizde kullanılmaktadır.

  Son Teknolojilerimiz

  Tüm Teknolojileri Gör
  İletişim Formu

  Aşağıdaki İletişim formunu doldurarak hastanemiz ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

  * Bu alan gereklidir.
  Sosyal Medya Hesaplarımız