Yükleniyor

Kronik Migren Hastalarına Botoksla Tedavi

Kronik Migren Hastalarına Botoksla Tedavi

Çoğu zaman bulantı, kusma, ışığa ve sese hassasiyete yol açan, zonklayıcı ağrıyla karakterize özellik gösteren migren, özellikle yaz aylarında yaşam kalitesini etkiliyor. İlaçlar kadar yaşam tarzı değişikliğinin de önemli olduğu migrende, botoks da etkili bir tedavi seçeneği olarak öne çıkıyor. 

İçindekiler

Yaşam kalitesini büyük oranda düşürüyor

Migren, hastaların günlük yaşamını önemli ölçüde kısıtlayan, tek taraflı, zonklayıcı, hareketle artan, şiddetli baş ağrısı atakları ile karakterize olan bir hastalıktır.  Ataklar ortalama 3 ila 72 saat sürer ve çoğunlukla bulantı, kusma, ışık ve ses hassasiyeti ile devam eder. Toplumun yaklaşık %10-15 inde görülmekle birlikte, kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla ortaya çıkmaktadır.  Auralı ve aurasız olmak üzere 2 ana alt grubu vardır. En sık görülen tipi ise aurasız migrendir. Auralı tipinde baş ağrısından önce 5-60 dakika süren görsel ( görmede bulanıklaşma, görme alanının bir yarısını görememe, yanıp sönen ışık parlamaları) veya duysal (tek taraflı uyuşma, karıncalanma) bozukluklar oluşur.

Migren atakları kişiden kişiye değişiyor

Atakların seyri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Aralıklı ataklarla giden formu epizodik migren olarak adlandırılırken son 3 ay boyunca, ayda en az 15 gün ağrı varsa bu durum kronik migren olarak adlandırılır. Migren hastalarının yaklaşık %10 u kronik migrenlidir ve bu hastalarda ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımı daha sık görülür. Bu hastaların hastane başvuruları daha fazladır, günlük yaşam ve iş aktivitelerinde verimlilikleri daha düşüktür.

Tedavideki amaç kişinin yaşam kalitesini yükseltmek

Kronik migren tedavisinde ana hedef hastanın atak sıklığını azaltmak, ağrıları daha kısa sürede durdurmak ve böylece migrenin, kişinin hayat kalitesi üzerindeki etkisini mümkün olduğunca azaltmaktır. Migren ataklarının önlenmesinde kafein, alkol, stres gibi tetikleyicilere ek olarak kişinin yaşı, cinsiyeti, kilosu, eşlik eden hastalıkları ile diğer fiziksel ve psikolojik özellikleri de göz önünde bulundurularak tedavi planlanmalıdır. 

Botoks önemli bir tedavi seçeneği

İlaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliğinden yeterince yanıt alamayan kronik migren hastalarına migren botoksu tedavisinin faydalı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda botoks tedavisinin atak sıklığı ve ağrının şiddetini belirgin düzeyde azalttığı gözlenmiştir. Ayrıca botoks tedavisi ile kronik migren hastalarının sık migren atağı nedeniyle bozulmuş olan uyku düzenlerinin ve yaşam kalitelerinin belirgin düzeyde iyileştiği gözlenmiştir.  

Kişiye özel tedavi planı

Botoks uygulaması; kafa ve boyundaki 7 bölgeye, 31 enjeksiyon noktasından daha ince olan iğne uçları ile yapılır. Tedavi kişiye özel planlanmakta ve 12 hafta ara ile en az 2 tedavi dönemi bulunmaktadır. Bazı hastalarda tedavi etkinliği için enjeksiyon tekrarlanması gerekirken, bazı hastalarda ise etkinlik bir kaç yıl süresince devam etmektedir. Uzman bir nörolog kararı ile ağrı yerine göre botoks enjeksiyonlarında gerekli bölgelere ek dozlar uygulanabilmekte ve başarılı sonuçlar alınarak hasta kronik migrene veda edebilmektedir.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 8 Eylül 2022

Yayınlanma Tarihi: 18 Haziran 2020

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al