Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Kolay Randevu Al
Aşağıdaki başlıklara tıklayarak, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları alanındaki ilgili içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bölüm Hakkında

Enfeksiyon hastalıkları, tıp literatüründe parazitlerin ya da mikropların insanların vücutlarına girmesiyle oluşan hastalıkların genel adına verilen isim olmakla birlikte bu tür hastalıklar farklı isimlerle de kullanılabilmektedir. Enfeksiyon hastalıkları çocuklarda da görülebilmektedir.

Çocuk enfeksiyon hastalıkları nedir?

Çocuk yani pediatrik enfeksiyon hastalıkları çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, hastane enfeksiyonlarına, konjenital enfeksiyonlara, enfeksiyöz hepatitlere, çeşitli nedenlerle aldıkları tedaviye bağlı veya doğuştan bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen enfeksiyonlara ve kazanılmış immün yetmezlik virüsü (HIV virüsü) taşıyan veya hastalığı gelişen çocuk ve adölesanlara, uzamış ateşe, verem ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına, viral enfeksiyonlara, santral sinir sistemi enfeksiyonlarına yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunulan bir alandır.

Memorial Sağlık Grubu Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümleri çocuk ve adölesanlara yönelik modern tıp kapsamında, kısa sürede doğru teşhis anlayışıyla hizmet vermektedir.

Viral enfeksiyon

Soğuk algınlığı, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, siğil, uçuk, hepatit, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, çocuk felci, HIV, HPV, kuduz viral enfeksiyonlar arasındadır. Bazı çocuklar bu enfeksiyonları hızlı atlatır bazılarının tedavi süreci oldukça uzun sürer. Viral enfeksiyonların tedavileri antibiyotikle yapılmaz.

Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları

Çocuklarda en sık görülen sorulardan biri de alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Mevsim geçişlerinde görülen üst solunum yolu enfeksiyonları bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte vücut direncinin düşmesi sonucu görülür. Üst solunum yolu enfeksiyonu genellikle hafif ateş, öksürük, yorgunluk, hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerle görülür. Alt solunum yolu enfeksiyonları akut bronşit, kronik bronşit, koah, zatürre ve verem olarak görülmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonu yeterli düzeyde tedavi edilmezse alt solunum yolu enfeksiyonu halinde görülebilir bu da tedavi sürecini uzatır.

Ateşli Çocuk Polikliniği

Çocuklarda ateş birçok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Bu nedenlerin başında enfeksiyonlar gelmektedir. Daha az sıklıkla görülse de; ilaç kullanımı, romatizmal hastalıklar ve kanserler de çocuklarda yüksek ateşe neden olabilmektedir. Memorial Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde yüksek ateş şikayeti ile gelen çocuklarda ateşin nedenleri saptanarak tanı ve tedavi süreçleri sağlanmaktadır. Bölümde; yüksek ateş şikayeti ile başvuran ve ilk değerlendirmede ateş odağı saptanamayan çocuklar, çok sık ateşli hastalık geçiren çocuklar, uzun süreli ateşi (5 günden uzun) olan çocuklar ve periyodik ateş atakları olan çocukların takibi yapılmaktadır.

Çocuklarda Ateş Neden Önemli?

İki yaş altındaki çocuklar yılda ortalama 9 kez ateşli hastalık geçirebilirler. Bu ateşli atakların büyük çoğunluğu viral üst-solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişse de bazı durumlarda çocuklarda ateşin neden ciddi enfeksiyonlara bağlı olabilir:   

 • İdrar yolları enfeksiyonu

 • Zatürre

 • Kan akımı enfeksiyonu

 • Menenjit

 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu

 • Eklem ve kemik enfeksiyonları

Yüksek ateş tedavisi

Ateşli çocuğun değerlendirilmesinde ilk adım klinik değerlendirmedir. Öncelikle birinci ağızdan çocukta var olan ateşin ne zaman başladığı, maksimum kaç dereceye çıktığı, ateş düşürücülere cevap verip vermediği, kaç gündür devam ettiği, ateş ile birlikte eşlik eden şikayetlerin neler olduğu öğrenilir ve çocuk muayene edilir. Bu ilk klinik izlemler ve değerlendirme ile ateş odağı saptanmaya çalışılır. Bazı durumlarda ilk değerlendirmede çocukta ateş odağı saptanamaz bu hallerde ciddi enfeksiyonların var olup olmadığının anlaşılması için bazı tetkikler yapılabilir.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde Değerlendirilen Hastalıklar ve Durumlar

 • Üst solunum yolları enfeksiyonları

 • Alt solunum yolu enfeksiyonları

 • İdrar yolu enfeksiyonları

 • Kan akımı enfeksiyonları

 • Menenjit ve ensefalit

 • Kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları

 • Döküntülü hastalıklar

 • Sık enfeksiyon geçiren çocuklar

 • Uzamış ateşli çocuklar

 • Kaynağı belirlenemeyen ateşi olan çocuklar

 • Periyodik ateş sendromu olan çocuklar

 • Tüberküloz

Bölüm Doktorları

Anlaşmalı Kurumlar

Hastanelerimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sigortalar, diğer kurum ve şirket anlaşmalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sonuç bulunamadı.

  İletişim Formu

  Aşağıdaki İletişim formunu doldurarak hastanemiz ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Kolay Randevu Al