Yükleniyor

İnme ve Beyin Hasarı Rehabilitasyon Merkezi

İnme ve Beyin Hasarı Rehabilitasyon Merkezi

İletişime Geçin
Aşağıdaki başlıklara tıklayarak, İnme Rehabilitasyon Merkezi alanındaki ilgili içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bölüm Hakkında

İnme (Felç): beyini besleyen damarların tıkanıklığı veya kanamasından kaynaklanan, toplumda oldukça sık görülen nörolojik bir hastalıktır. Yol açtığı sonuçlar nedeniyle sıklıkla beyin felci veya strok olarak da adlandırılan inme sonrasında engelliliğin önüne geçilebilmesi için tedavide tıbbi bakım ve destek ile birlikte fizik tedavi  rehabilitasyon uygulamalarının mümkün olan en erken dönemde başlaması ve hastanın inme sonrası rehabilitasyon programının ve ihtiyaçlarının vakit kaybetmeden belirlenmesi gerekmektedir. İnme (Felç) sonrası el kol kullanım kaybı, yürüme bozukluğu, his bozukluğu, denge bozukluğu, yutma ve konuşma-anlama güçlüğü, erken bunama, depresyondan komaya kadar gidebilen pek çok sağlık sorunu da bir arada görülebilmektedir. İnme sonrası ortaya çıkan fonksiyonel kayıplar kapsamlı fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları ile nörolojik kayıplar çeşitli rehabilitasyon programları ile önlenebilmektedir. Fizik tedavi rehabilitasyon biliminin inme ile uğraşan dalına nörorehabilitasyon denir.

İçindekiler

Beyin Hasarı, değişik derecelerde fiziksel, bilişsel ve davranış bozukluklarına neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Beyin hasarı genellikle yüksekten düşme, çarpma, trafik kazası, ateşli silah yaralanması gibi kafa travması sonucunda oluşur. Kafa travması sonrası yaygın beyin hasarına bağlı beyin ödemi gelişebilir. Beyin hasarı sonrası erken yoğun bakım ve gerekirse cerrahi sonrası hızlıca fizik tedavi ve rehabilitasyon programına başlanmalıdır. Uzun bir süreç gerektiren beyin hasarı rehabilitasyonu geniş tecrübeli bir ekip ve zaman gerektirir. Beyin hasarlı bir hasta tıbbi olarak stabilize olunca akut rehabilitasyon fazına hemen geçilmelidir. Beyindeki hasarın yeri ve genişliğine göre hastalarda el-kol kullanım kaybı, yürüme bozukluğu, duyu bozukluğu, entellektüel fonksiyonlarda bozukluk, davranış ve kişilik değişiklikleri, epileptik nöbet, kronik ağrı, depresyon, mesane ve bağırsak problemleri gibi birçok sağlık problemi görülebilmektedir. Yaralanma sonrasında beyin dokusundaki ödem çözülünce fonksiyonel kayıplarda düzelme, sinir sistemi nöronlarında filizlenme ve yeni sinir bağlantıları oluşmaya başlar. Hastalarda başlatılan erken ve kapsamlı rehabilitasyon programları ile sağlanan zenginleştirilmiş çevre ve dış uyaranlar ile bu bağlantılar ve yenilenme arttırılarak iyileşme süreci hızlandırılır.

Memorial Şişli Hastanesi İnme Rehabilitasyon Merkezi, alanında uzman hekim kadrosu, tecrübeli ekibi ve gelişmiş tedavi üniteleri ile hizmet vermektedir.

Dünya standartlarında hizmet veriyor

Memorial İnme Rehabilitasyon Merkezi’nde erken dönemde başlanan klasik fizik tedavi rehabilitasyon ve robot destekli uygulamalar ile hastaların yaşam kalitesinin arttırılması ve fonksiyonel becerilerin maksimuma çıkılması hedeflenir. Klasik ile kombine sanal gerçeklikle entegre robot destekli fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile hastalara çok kapsamlı tedavi olanağı sunar.

Merkezimizde amacımız hastalığın ilk döneminden itibaren her basamakta ortaya çıkan ve hastanın günlük yaşam aktivitelerini etkileyen fonksiyonel limitasyonları minimum düzeye indirerek yaşam kalitesini maksimuma çıkarmaktır. Merkezimiz hastalarımızın her türlü ihtiyacına cevap verebilmek için çok kapsamlı ve ileri teknolojik cihazlarla donatılmıştır. İnme rehabilitasyonunda uzmanlaşmış deneyimli ekibimizle hastalarımıza yatarak ve ayaktan tedavi şeklinde yüksek standartlarda hizmet verilmektedir. Böyle bir ünitenin diğer rehabilitasyon ünitelerinden farkı, tecrübeli bir ekibin, multidisipliner bir yaklaşım ile kapsamlı bir teknolojik alt yapı kullanarak hizmet vermekte olmasıdır. Ekibimizde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri liderliğinde nörolojik rehabilitasyonda deneyimli fizyoterapistlerimiz ve fizik tedavi teknikerlerimiz, iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist), dil, konuşma ve yutma terapisti, psikolog, inme bakım ve tedavisinde uzmanlaşmış hemşirelerden oluşan bir ekip hizmet vermektedir.

Merkez çok kapsamlı bir yapıya sahiptir

Memorial Şişli Hastanesi İnme Rehabilitasyon Merkezi; acil dönemi geçirmiş yoğun kapsamlı rehabilitasyon gerektiren hastalarla, kronik dönemde ancak halen yürüme el kol kullanımı gibi fonksiyonel yeteneklerinin gelişme potansiyeli olan hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapsamlı rehabilitasyon ünitesi şeklinde yapılandırılmış durumdadır.

Merkezimizde inme fizik tedavi ve rehabilitasyonuna akut tıbbi bakım döneminde zaman kaybetmeden başlanılır. Rehabilitasyon başlangıcında her hasta kapsamlı şekilde muayene edilerek bilinç düzeyi, motor, duyu, algı, denge, yürüme ve günlük yaşam aktiviteleri değerlendirilip kişiye özel fizik tedavi rehabilitasyon programı planlanmaktadır. Akut dönem atlatıldıktan sonra merkezimizde hastalarımızın hareket kabiliyeti, kendine bakım ve iletişim becerileri, mesane ve bağırsak kontrolü, yutma, bilişsel ve fiziksel durumu yeniden değerlendirilerek hedefler belirlenir ve tedavi programı haftalık değerlendirmelere göre yeniden şekillendirilir.

Merkezimizde,

- Yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş hastalarda tekrar yürüme yeteneğinin geri kazanılmasına yardımcı olan robotik yürüme sistemi,

- Rehabilitasyonun erken fazından itibaren el ve kolun hareket bozukluklarında kullanılabilen el-kol robotu,

- Yürüyemeyen hastalarda yerçekimsiz ortamda egzersiz yapmayı sağlayan yerçekimsiz yürüme - koşu bandı,

- Denge probleminin düzeltilmesinde ve kas tonusunun arttırılmasında yardımcı denge cihazı,

- Rehabilitasyonun erken döneminde hareket kabiliyeti oldukça azalmış hastalarda yoğun tedavi olanağı sağlayan robotik yatak sistemi ile hastalarımıza çok kapsamlı ve ileri teknolojik tedavi olanağı sunulmaktadır.

Merkezimizde uygulanan tedavi ve yöntemler

 • Robotik fizik tedavi
 • Yürüme laboratuvarı
 • El-kol laboratuvarı
 • Denge laboratuvarı ve denge rehabilitasyonu
 • Yutma bozuklukları ve videofloroskopi laboratuvarı
 • İş-uğraşı terapisi (ergoterapi)
 • Solunum rehabilitasyonu
 • Konuşma terapisi
 • Bilişsel terapi
 • Fonksiyonel elektriksel stimülasyon
 • Spastisite tedavisi ve Botox enjeksiyonları (ultrason kılavuzluğunda)
 • Nöropatik ağrı tedavisi
 • Nörojenik mesane ve bağırsak tedavileri
 • Psikoterapi
 • Ortez uygulamaları

Robotik fizik tedavi

İnme olan hastalarda hareket zorluğu olan taraftaki kol ve bacak hareketlerinin fizyolojik paternlere uygun, tekrarlayıcı bir şekilde robot yardımı ile yapılması, beyinde hareketin yeniden ve doğru olarak öğrenilmesini sağlarken rezervde olan kök hücreler, hareketi öğrenerek kaybedilmiş fonksiyonu tekrar sağlama sürecine yardımcı olur. Robotik cihazlara entegre olmuş, hastanın eğlenceli bir şekilde adapte olmasını sağlayan sanal gerçeklik uygulamaları ile tedavideki motivasyon ve katılım yüksek tutulur.

Merkezimizde, yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş hastalarda tekrar yürüme yeteneğinin kazanılmasına yardımcı olan dünyadaki en gelişmiş robotik yürüme sistemi, hareket edemeyen ve yatağa bağımlı hastalarda erken dönemlerde yoğun tedavi olanağı sağlayan robotik yatak sistemi, yerçekimsiz ortamda yürüme ve egzersiz yapmayı sağlayan yerçekimsiz yürüme bandı, el ve kolun hareket bozukluklarında erken dönemden itibaren kullanılabilen el-kol robotu ve sanal gerçeklik programı ile entegre denge cihazı bulunmaktadır.

Memorial İnme Rehabilitasyon Merkezi’nde hastaların fonksiyonlarını ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlıklarını arttırmak için geniş kapsamlı robotik fizik tedavi ile entegre ve kişiye özel nörorehabilitasyon programları planlanmaktadır. Nörorehabilitasyon programı, hastanın muayenesine ve klinik durumuna göre elektroterapi, nörofizyolojik egzersizler, sanal gerçeklik ile entegre robotik rehabilitasyon uygulamaları, manuel terapi, solunum ve yutma terapisi ve psikoterapi gibi birçok rehabilitasyon yöntemini içermektedir. Nörorehabilitasyon programı hastanın haftalık değerlendirmesi ve ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmektedir.

Denge laboratuvarı - Denge rehabilitasyonu

İnme de hareketi yapabilme kabiliyeti, denge ve değişik vücut kısımları arasında gerekli olan dengeli ve düzgün hareketlerin ortaya çıkmasını sağlayan koordinasyon bozulmuştur. Merkezimizde hastalar öncelikle denge laboratuvarımızda sanal gerçeklikle entegre denge cihazında değerlendirilir ve hastanın denge bozukluğunun yönü, şiddeti ve düşme risk hesaplaması yapılır. Değerlendirme sonrasında denge bozukluğunu düzeltmeye yönelik robotik fizik tedavi (denge cihazı, yerçekimsiz koşu bandı, yürüme robotu, izokinetik test ve egzersiz sistemi) ve klasik nörorehabilitasyon programlarını içeren hastaya özel egzersiz programları ile oluşturulan özel protokollerle denge ve koordinasyon geliştirilmektedir.

Yutma Bozuklukları ve Videofluoroskopi Laboratuvarı

Yutma bozuklukları rehabilitasyonu ve videofluoroskopi

İnme sonrası en önemli ve ölümcül olabilen sağlık sorunlarından biri, yutma güçlüklerine bağlı olarak yiyecek ve içeceklerin akciğere kaçması nedeniyle ortaya çıkan akciğer enfeksiyonu yani pnömonidir.

Yutma bozuklukları ve videofluoroskopi laboratuvarımızda hastaların yutma değerlendirmeleri yapılarak yutmanın hangi evresinde sıkıntı mevcutsa hastaya uygun Yutma Rehabilitasyon Programı planlanmaktadır. Yutma rehabilitasyonu ekip işidir ve hastaya özgün düzenlenen rehabilitasyon programlarının asıl amacı güvenli yutmanın sağlanmasıdır. Yutma terapi tekniklerinin yanısıra hastanın uygun pozisyonlanması ve diyetinin hastaya uygun ayarlanması çok önemlidir.

İş ve Uğraşı Terapisi - Ergoterapi

İş ve uğraşı terapisi (ergoterapi), inme rehabilitasyonunun en erken döneminin içinde yapılandırılmaktadır. İş ve uğraşı terapisinde amaç; el-kol fonksiyonel kapasitesini geliştirerek hastanın bağımsız bir yaşam için gerekli olan seviyeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. İlk günden itibaren hastanın aktivite komponentleri iyi analiz edilerek, kalan yetileri doğrultusunda örneğin kullanabileceği çatal, kaşık ve tabak sağlanarak, hastaların yapamadıklarını başarabilmeleri sağlanır. Doğru hedef, en erken dönemde mümkün olan en yüksek oranda bağımsızlıktır. Memorial Şişli Hastanesi İnme Rehabilitasyon Merkezi’nin de hedefi: “Hastaneye gelişin ilk gününden itibaren olabildiğince bağımsızlık”tır.

Psikolojik destek programı ile mutlu bir tedavi süreci

İnme, trajedik ve beklenmedik bir durumdur. Rehabilitasyonun en önemli şartı, hastanın ve yakınlarının bu duruma mümkün olan en iyi adaptasyonu göstermesi ve motivasyona sahip olmalarıdır. Bunu kolaylaştırmak için rehabilitasyon programının vazgeçilmez ayaklarından biri “Psikolojik Destek Programı”dır.

Bölüm Uzmanları

Hastanelerimiz

Anlaşmalı Kurumlar

Hastanelerimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sigortalar, diğer kurum ve şirket anlaşmalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sonuç bulunamadı.

  İletişim Formu

  Aşağıdaki İletişim formunu doldurarak hastanemiz ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

  * Bu alan gereklidir.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al