Yükleniyor

Prof. Dr. H. Ahmet DEMİR

Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  • Beyin Tümörleri
  • Ewing Sarkom
  • Osteosarkom
  • Lösemiler
  • Non Hodgkin Lenfoma
  • Hodgkin Lenfoma
  • Rabdomyosarkom
  Özellikli Uzmanlık

  GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

  • Ankara Hastanesi
   Çocuk (Pediatrik) Hematoloji
  • Ankara Hastanesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Erzurum / Türkiye /1974

  YABANCI DİL

  İngilizce

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2014 - Halen, Ankara/Ankara/Türkiye
  MEMORIAL ANKARA HASTANESİ
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
  2009 - 2014, Ankara/Ankara/Türkiye
  ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH
  -
  2008 - 2009, Siirt/Siirt/Türkiye
  SİİRT ASKERİ HASTANESİ
  -
  2005 - 2009, Ankara/Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  -
  2000 - 2005, Ankara/Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Arş. Gör.

  EĞİTİM

  2005 - 2009, Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNIVERSITESI
  TIP FAKÜLTESI - Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Onkolojisi (Tezli Yüksek Lisans)
  2005 - 2009, Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNIVERSITESI
  TIP FAKÜLTESI - Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Onkolojisi
  2000 - 2005, Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNIVERSITESI
  TIP FAKÜLTESI - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  1993 - 2000, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNIVERSITESI CERRAHPAŞA
  TIP FAKÜLTESI, İngilizce - -

  BİLİMSEL YAYINLARI

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  • Demir HA, Yalçın B, Büyükpamukçu N, Kale G, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. TreatmentResults of ThoracicNeuroblastomas: A Review of 84 Casesfrom a Single Center, 2nd ISC  International Conference on CancerChemotherapeutics, November 10-12, 2005, İstanbul-Turkey. AbstractBook, p.105 (Sözlü Bildiri).
  • Yalçın B, Yağcı B, Küpeli S, Demir HA, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Educationalachievement, employement, smoking, maritalandinsurancestatuses in long-termsurvivors of childhoodlymphomas. 3rd International Symposium on childhood, AdolescentandYoungAdultNon-HodgkinLymphoma, June 11-13, 2009, Frankfurt, Germany, Hematology Meeting Reports 2009; 13: 85 (Sözlü Bildiri).
  • Demir HA, Yalçın B, Çiftçi A, Çağlar M, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. PrimaryChestTumors in Children.XXXVII. Meeting of SIOP, VancouverCanada, 2005. Pediatric Blood andCancer. 2005; 45:473 (Sözlü Bildiri).
  • Demir HA, Yalçın B, Büyükpamukçu N, Kale G, Küpeli S, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. TreatmentResults of ThoracicNeuroblastomas: A Review of 87 CasesFrom a Single Center. 38th Annual Conference of the International Society of PediatricOncology SIOP 2006 Geneva, 18-21 September 2006. Pediatric Blood  andCancer, 2006; 47:366 (Sözlü Bildiri).
  • Yalçın B, Kutluk T, Şenocak ME, Akyüz C, Demir HA, Varan A, Büyükpamukçu M, Kale G. PrimaryLiverTumors in Children. 41st Annual Conference of theInternational Society of PediatricOncology 2009 Sao Paulo, 5-9 October 2009. Pediatric Blood andCancer 2009; 53:819 (Poster Bildiri).
  • Demir HA, Kutluk T, Yıldırım I, Ceyhan M, Akyüz C, Cengiz B, Varan A, Kara A, Yalçın B, Küpeli B, Seçmeer G, Büyükpamukçu M. Comparison of sulbactam-cefoperazonewithcarbapenems as empiricalmonotherapyforfebrileneutropenicchildrenwithlymphomaandsolidtumors.41st Annual Conference of the International Society of PediatricOncology 2009 Sao Paulo, 5-9 October 2009,Pediatric Blood andCancer, 2009; 53:739(Sözlü Bildiri).
  • Kutluk T, Şahiner UM, Akyüz C, Yalçın B, Demir HA, Varan A, Büyükpamukçu M. A HospitalBasedPediatricCancerRegistry, Hacettepe Experience 1971-2004. 41st Annual Conference of the International Society of PediatricOncology, Sao Paulo, 5-9 October 2009, Pediatric Blood andCancer 2009; 53:851(Poster Bildiri).
  • Büyükpamukçu M, Yağcı B, Yalçın B, Demir HA, Varan A, Akyüz C. InfantileHepaticHemangioendotheliomas in Children. 39th Annual Conference of the International Society of PaediatricOncology, SIOP 2007,  Mumbai, India, 31 October–3 November 2007. Pediatric Blood andCancer 2007; 49: 400(Sözlü Bildiri).
  • Demir HA, Yalçın B, Tanyel C, Akcoren Z, Varan A, Akyuz C, Buyukpamukcu M. Thoracicgermcelltumors in childhood. 40th Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 2-6, 2008. Berlin, Germany. Abstractbook p. 21. (Pediatric Blood andCancer, Online)(Sözlü Bildiri).
  • Yalçın B, Demir HA, Şenocak ME, Kale G, Varan A, Akyuz C, Buyukpamukcu M. Ewingsarcoma/primitiveneuroectodermaltumor of thethoraciccage in childhood. 40th Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 2-6, 2008. Berlin, Germany. Abstractbook p. 22. (Pediatric Blood andCancer, Online)(Sözlü Bildiri).
  • Yalçın B, Demir HA,Ciftci A, Orhan D, Küpeli S, Varan A, Akyuz C, Buyukpamukcu M. Pediatricthymomas: 11 casesfrom a singlecenter. 40th Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 2-6, 2008. Berlin, Germany. Abstractbook p. 36. (Pediatric Blood andCancer, Online)(Poster Bildiri).
  • Varan A, Demir HA, Yalçın B, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. MalignantPeripheralNerveSheathTumors in Childhood: Retrospective Analysis pf 13 Cases.42nd Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 21-24, 2010. Boston, USA, Pediatric Blood andCancer, 2010;55:p.908, SIOP Abstracts(Poster Bildiri).
  • Akyüz C, Demir HA, Varan A, Yalçın B, Ocak S, Kutluk T, Büyükpamukçu M, Temozolomide in RelpasedorResistantPediatric Brain Tumors: 13 Casesfrom a Single Center.42nd Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 21-24, 2010. Boston, USA, Pediatric Blood andCancer, 2010; 55: p.1005, SIOP Abstracts(Poster Bildiri).
  • Emir S, Metin A, Demir HA, Tunç B. Non-HodgkinLymphomaAssociatedwithCongenitalİmmunodeficiencies.42nd Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 21-24, 2010. Boston, USA, Pediatric Blood andCancer, 2010; 55: p.999, SIOP Abstracts(Sözlü Bildiri).
  • Demir HA, Turgut S, Kara A, Emir S, KöksalY, Tunç B.Peripheral Stem Cell Mobilization in Children with Solid Tumors and Lymphomas: single center experience. IV. International Eurasia Hematology Congress, 9-13 Ekim 2013(Poster Bildiri).
  • Kocabaş A, Ekici F, Cetin Iİ, Emir S, Demir HA, Arı ME, Değerliyurt A, Güven A. Cardiacrhabdomyomasassociatedwithtuberoussclerosiscomplex in 11 children: presentationtooutcome.Cardiology in theYoung, 46th Annual Meeting of theAssociationforEuropeanPediatricandCardiologyandCongenitalCardiology, 23-26 May 2012.

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  • Demir HA, Yalçın B, Çiftçi A, Çağlar M, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Çocukluk Çağı Göğüs Tümörleri, 20-24 Nisan 2005, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, s 150(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Yalçın B, Büyükpamukçu N, Kale G, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Primer Göğüs Kökenli NöroblastomlardaTedavi Sonuçları XIV. TPOG  Ulusal Pediatrik kanser Kongresi Bildiri Özet Kitabı,18-20 Mayıs 2006,  s 227 (Sözel Bildiri).
  • Demir HA, Yalçın B, Çiftçi A, Kale G, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Çocukluk Çağı PrimerPlöropulmoner Tümörler, XVII. Ulusal Kanser kongresi, 19-23 Nisan 2007, Bildiri özet kitabı, s 142 (Sözel Bildiri).
  • Yazıcı N, Akyüz C, Küpeli S, Demir HA, Büyükpamukçu M. Santral VenözKateterlerde Antibiyotik Kilitleme Tedavisi, XVII. Ulusal Kanser kongresi, 19-23 Nisan 2007,Bildiri özet kitabı, s 144 (Poster Bildiri).
  • Demir HA, Akyüz C, Varan A, Küpeli S, BüyükpamukçuM.İnfantilFibrosarkom: 2 olgu sunumu. XVII. Ulusal Kanser kongresi, 19-23 Nisan 2007,Bildiri özet kitabı, s 163(Poster Bildiri).
  • Yalçın B, Demir HA, Şenocak ME, Kale G, Varan A, Kutluk T, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Çocukluk çağında göğüs kafesinin Ewing sarkomu ve PNET’leri. 15. TPOG Ulusal Pedatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008, İzmir, Kongre Kitabı sayfa: 208(Sözlü Bildiri).
  • Demir HA, Yalçın B, Çiftçi AÖ, Orhan D, Varan A, Kutluk T, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Çocukluk çağında timomalar. 15. TPOG Ulusal Pedatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008, İzmir, Kongre Kitabı sayfa: 230(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Yalçın B, Tanyel C, Akçören Z, Varan A, Kutluk T, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Toraks kökenli germ hücreli tümörler: Tek merkez deneyimi. 15. TPOG Ulusal Pedatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008, İzmir, Kongre Kitabı sayfa: 252(Poster Bildiri).
  • Kutluk T, Şahiner ÜM, Akyüz C, Yalçın B, Demir HA, Varan A,Büyükpamukçu M. Pediatrik kanser kayıtları: 1971-2004 Hacettepe deneyimi. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 163(Poster Bildiri).
  • Kutluk T, Yalçın B, Şenocak ME, Akyüz C, Demir A, Varan A, Kale G, Büyükamukçu M. Çocukluk çağı primer karaciğer tümörleri. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 164(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Kutluk T, Yıldırım İ, Ceyhan M, Akyüz C, Cengiz B, Varan A, Kara A, Yalçın B, Küpeli S, Seçmeer G, Büyükpamukçu M. Solid tümör ve lenfomalıfebrilnötropenik çocuklarda sulbaktam/sefoperazon ve karbapenemmonoterapilerinin karşılaştırılması. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 169(Sözlü Bildiri).
  • Yağcı B, Yalçın B, Küpeli S, Demir HA, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Kanserli çocuk hastaların erişkin dönemindeki sosyokültürel özellikleri. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 12(Sözlü Bildiri).
  • Azili MN, Kacar A, Cihan BS, Demir HA, Tiryaki HT. MetanefrikStromal Tümör: Çocukluk çağında nadir bir renalneoplazm. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16 Mayıs 2011, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2011;25 (Ek Sayı), s. 287(Poster Bildiri).
  • Emir S, Demir HA, Değerliyurt A, Güven A, Ekici F, Çetin İ. Tüberoskleroz Tanılı Çocuk ve Adolesanların Klinik Özellikleri ve Görülen Tümörler. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.705(Sözlü Bildiri).
  • Demir HA, Kaçar A, Emir S, Tunç B. Fatal Seyirli Orijini Belli Olmayan DissemineMalignrabdoid Tümör Olgusu. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.752(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Özdel S, Şenel E, Ünsal Saç R, Emir S, Kaçar A, Tunç B. HerediterSferositozlu Bir Olguda Ganglionörom: Tesadüf?, Genetik?. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.751(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Emir S, Ertürk Z, Tezer H, Tunç B. RekürrenŞilotorakslı Bir Non-HodgkinLenfoma Vakasında Fatal RSV Pnömonisi. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.723(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Savaş Şen Z, Emir S, Tunç B. Bir Grade IV Hemorajik Sistit Olgusunun İntravezikalProstaglandin E1 ile Başarılı Tedavisi. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.713(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Yılmaz ER, Paker İ, Emir S, Demirkan TH, Tunç B. Bir AnaplastikMeningiom Olgusu. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.642(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Emir S, Kaçar A, Demirkan TH. Bir Sakrokosigeal Bölge Nöroblastom Olgusu. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.170(Poster Bildiri).
  • Emir S, Saç R, Kaçar A, Demir HA, Bayram Kabaçam G, Tunç B. PrimerİntrarenalNöroblastom: Wilms’ Tümörü ile Karışan Bir Olgu. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.169(Poster Bildiri).
  • Emir S, Metin A, Demir HA, Saç R, Tunç B. Primerİmmün Yetmezlik Zemininde Gelişen Non-HodgkinLenfoma Olgularımızın Değerlendirilmesi. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.153-154(Poster Bildiri).
  • Emir S, Kan R, Demir HA, Uncu N, Tunç B. OCHOA Sendromu ve Wilms’ Tümörü Birlikteliği: Olgu Sunumu. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.171(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Varan A, Yalçın B, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Çocuklarda PrimerMalignPeriferal Sinir Kılıfı Tümörleri: 13 Vakanın Retrospektif Analizi. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.175-176(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Akyüz C, Varan A, Yalçın B, Ocak S, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Çocuklarda Relaps/Rekürren Beyin Tümörlerinde Temozolomid Kullanımı: Tek Merkez Sonuçları. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.172-173(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Demir S, Emir S, Kaçar A, Tiryaki T. Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Primer Kosta Kist Hidatik Olgusu: Literatürdeki İlk Çocuk Vaka. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.209(Poster Bildiri).
  • Demir HA, Kutluk T, Yıldırım İ, Ceyhan M, Akyüz C, Cengiz B, Varan A, Kara A, Yalçın B, Küpeli B, Seçmeer G, Büyükpamukçu M. Solid Tümör ve LenfomalıFebrilNötropenik Çocuklarda Sulbaktam-Sefoperazon ve KarbapenemMonoterapilerinin Karşılaştırılması. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.134-135(Sözlü Bildiri).
  • BingölerPekici BB, Kurt F, Yakut Hİ, Demir HA, Tunç B. Bir Olgu Nedeniyle Çocuk yoğun Bakım Ünitelerinde Anne Refakatinin ve Ekip Çalışmasının Önemi. 46. Türk Pediatri Kongresi. 18-22 Mayıs 2010, İzmir, Türk Ped Arş, 2010;45:s.218(Poster Bildiri).
  • Köksal Y, Canal E, Demir HA, Coşkun Z, Kara A, Uçkan D, Tunç B, Özgüner HM. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Laboratuarı Hematopoetik Kök Hücre Çalışmaları İlk Deneyimleri. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi, 23-26 Eylül 2010, s.231,Antalya (Poster Bildiri).
  • Özgüner M, Demir HA, Emir S, Uçkan Çetinkaya D, Tunç B. T- Hücreli LenfoblastikLenfoma Olgusunda PlevralEfüzyon Hücre Kültüründe Olağandışı Bulgular. 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.116, 2011, Adana (Poster Bildiri).
  • Karakuş E, Demir HA. Beyin Omurilik Sıvısında BurkittLenfomaİnfiltrasyonu ve AspergillusHifaları. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012. TurkishJournal of Pathology, 2012; 28.p253.
  • Emir S, Gökçebay D, Demir HA, Gündüz M, Tunç B.KANSERLİ COCUKLARDA TANI ANINDA VE İZLEMDE VİTAMİN VE ESER ELEMENT DUZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SUPLEMENTASYON GEREKİR Mİ? 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.302, 2013, Antalya (Poster Bildiri).
  • Emir S, Gökçebay D, Gündüz M, Demir HA, Koç N, Tunç B. KANSERLİ COCUKLARDA TANIDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BESLENME DESTEĞİNİN ETKİSİ: ON SONUCLARIMIZ. 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.304, 2013, Antalya (Poster Bildiri).
  • Emir S, Karakurt N, Karakuş E, Şenel E, Demir HA, Orhan D. ALFA-FETOPROTEİN URETEN HEPATOİD GASTRİK ADENOKARSİNOM. 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.317, 2013, Antalya (Poster Bildiri).

  F. Diğer Yayınlar

  • Demir HA, Çocukluk Çağı Herediter (Genetik) Geçişli Kanserleri. Türk Kanser Haberleri, 2004; 134; 40-48.
  • Demir HA, Kutluk T, Yıldırım İ, Ceyhan M, Akyüz C, Cengiz B, Varan A, Kara A, Yalçın B, Küpeli B, Seçmeer G, Büyükpamukçu M. Solid Tümör ve LenfomalıFebrilNötropenik Çocuklarda Sulbaktam-Sefoperazon ve KarbapenemMonoterapilerinin Karşılaştırılması. 9. FebrilNötropeniSimpozyumu. 25-28 Şubat 2010, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, s.140(Sözlü Bildiri).
  • Demir HA, Yalçın B. Kanserli Çocuklarda Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Acilleri. Katkı Pediatri Dergisi, 2009; 31:513-523.

  G. Kitap Bölüm veya Kısımları

  • Demir HA, Varan A. Paraneoplastik Semptomlar, s169-174. Pediatrik Onkoloji, Alp Özkan (edt.). Nobel Tıp Kitapevleri, 2009 (Bölüm).
  • Demir HA, Varan A. Çocukluk Çağı Gastrointestinal Sistem Tümörleri. s1119-1125. Pediatrik Onkoloji, Alp Özkan (edt.). Nobel Tıp Kitapevleri, 2009 (Bölüm).
  • Demir HA, Büyükpamukçu M. Kanser Tedavisi Ugulanan Çocuklarda İkincil Tümörler. s1141-1146. Pediatrik Onkoloji, Alp Özkan (edt.). Nobel Tıp Kitapevleri, 2009 (Bölüm).
  • Demir HA, Lösemiler, s1081-1089. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
  • Demir HA, Lenfomalar, s1089-1097. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
  • Demir HA, Beyin Tümörleri, s1104-1108. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
  • Demir HA, Çocukluk Çağı Kanseri Geçirenlerin Uzun Süreli İzlemi, s1109-1114. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
  • Demir HA, Bebeklik ve Çocukluk Çağı Solid Tümörleri, s1098-1103. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
  • Demir HA, Cinsellik ve Adolesan, Korunma Yöntemleri ve Konsültasyon, s1481-1488. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
  • Demir HA, Cinsellik ve Adolesan, Gebeliğin Önlenmesi ve Tanısı, s1488-1494. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
  • H. Kitap (Çeviri)
  • Demir HA, Hamileliğe Hazırlık, Doğum ve Sonrası. Hayat yayınları, Rahime Demir (edt) ,2000.

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  • Society of International PediatricOncology (SIOP), 2006
  • Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG), 2009
  • Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) Bilim Kurulu Üyeliği, 2013
  • PediatricOncology East andMediterranianGroup Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013
  • Türk Tabipleri Birliği, 2009

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi Kursu, Hacettepe, Ankara
  • NeonatalResüsitasyon Programı Uygulayıcısı Kursu, 18-20 Mart 2004, Ankara
  • I. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklar Kursu, 15-16 Kasım 2001, Ankara
  • “Gene toCure” kursu, Amsterdam School of PediatricOncology, 14-17 January 2008, Amsterdam, TheNetherlands
  • Temel Onkoloji Kursu, 19-23 Nisan 2007, Antalya
  • 4. FebrilNötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 23-25 Şubat 2007, Ankara
  • Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planlama Temel Eğitimi, 14 Ekim-17 Aralık 2006, Ankara
  • Eğiticilerin Eğitimi Kursu, 2012, Ankara
  • İleri İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı, 18-19 Nisan 2013, Antalya
  • İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı, 1-2 Mayıs 2012, Bolu
  • RocheClinicalTrials School, 1-2 mayıs 2012, Bolu
  • Center Preparationaccordingto JACIE Standarts, 8th March 2012, Antalya
  • Kanserli Çocuklarda Beslenme Desteği, 8 Ocak 2011,Antalya
  • V. Pediatrik FebrilNötropeni Sempozyumu 17-19 Aralık 2010, Bolu
  • Pediatrik Onkolojide Destek Bakım Kursu, 21.05.2008, Antalya
  • Stratejik Planlama Temel Eğitimi Proğramı, 14 Ekim- 17 aralık 2006, Ankara

  Prof. Dr. H. Ahmet DEMİR Sağlık Videoları

  Doktorun Tüm Videoları

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al