Uzm. Dr. Aslı MUTLUGÜN ALPAY

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Adenovirus Enfeksiyonu
 • Aftöz stomatit
 • Akdeniz Anemisi (Talasemi)
 • Akut Bronşit
 • Akut Eklem Romatizması (Kalp Romatizması)
 • Akut Gastroenterit (İshal)
 • Akut Romatizmalı Ateş
 • Alerjik Deri Hastalıkları
 • Alerjik Konjonktivit (Alerjik Göz Hastalığı)
 • Allerjik Astım
 • Allerjik Kontakt Dermatit
 • Allerjik Rinit
 • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Amipli Dizanteri
 • Atopik Dermatit
 • Bademcik Hastalıkları
 • Bademcik İltihabı
 • Bağırsak Gazı
 • Bağırsak İltihabı
 • Bayılma
 • Bebeklerde Gaz Sancısı (Colic)
 • Beta Mikrobu
 • Boğaz Enfeksiyonu
 • Bronşiolit Pnömoni
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Büyüme Ve Gelişme Geriliği
 • Büyüme Ve Gelişme Problemleri
 • Büyümüş Lenf Bezleri
 • Çocuk alerjileri
 • Çocuklarda Baş Ağrısı
 • Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
 • Çocuklarda Romatizma Ve Romatizmal Hastalıklar
 • Çocukta Kulak Hastalığı
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Demir eksikliği ve b12 vitamini eksikliği anemisi
 • Enürezis Nokturna (Gece Alt Islatma)
 • Ergenlikte obezite
 • Febril Konvülsiyon
 • Geçici Proteinüri
 • Genel pediatri
 • Genetik Hastalıklar
 • Göbek İltihabı
 • Grup B Streptokok Enfeksiyonu
 • Hemanjiyomlar
 • Henoch-Schönlein Hastalığı
 • Hepatit A
 • İdrar Kaçırma (üriner inkontinans)
 • İdrar Torbası İltihabı
 • İşeme Disfonksiyonu
 • Jüvenil İdyopatik Artrit
 • Kabızlık
 • Kalp Çarpıntısı
 • Kan Hastalıkları
 • Kawasaki Hastalığı
 • Kulak Ağrısı
 • Kulak Enfeksiyonları
 • Lenf Bezi Büyümesi (Lenfadenopati)
 • Lenfoma (Lenf Bezi Kanseri)
 • Lökosit (Beyaz Kan Hücresi) Hastalıkları
 • Lyme Hastalığı (Borreliosis)
 • Mide Ağrısı
 • Munchausen Sendromu
 • Nötropeniler
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Pıhtılaşma Bozuklukları
 • Piyelonefrit
 • Prematürite
 • Reaktif Artrit
 • Respiratuar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu
 • Rotavirüs İshali
 • Sarılık
 • Sık Tekrarlayan Enfeksiyon
 • Su Çiçeği
 • Taşikardi
 • Tip-1 Diyabet (Çocuk Diyabeti)
 • Tonsillit
 • Üreterovezikal Darlık
 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (ÜSYE)
 • Vesikoureteral Reflü
 • Viral Enfeksiyon
 • Yeme Bozuklukları
 • Yenidoğan Sarılığı
Tedavi Yöntemleri
 • Pediatrik Dermatoloji
 • Aile ve Çocuk Danışmanlığı
 • Alerjen immünoterapisi
 • Alerji tanı ve tedavileri
 • Anne Sütü ve Anne Beslenmesi
 • Apgar skoru
 • Astım Tanı ve Tedavisi
 • Aşı takibi
 • Aşılama ve Bağışıklama
 • Biyopsi (Kemik İliği)
 • Büyüme hormonu testi
 • Çocuk beslenme bozuklukları izleme
 • Çocuklarda allerjen immunoterapi
 • Çocukluk çağı alerji hastalıklarının erken tanısı
 • Çocukta gelişimi izleme
 • Emzirme Danışmanlığı
 • Gelişimsel bozuklukların erken tanısı
 • İdrar yolu infeksiyonlarının tanı ve tedavisi
 • Kalp kateterizasyonu
 • Kemik iliği transplantasyonu(periferik hematopoiet
 • Kistik fibrozis testi(ter testi)
 • Lenfadenopatili Çocuk Takibi
 • prematür bebeklerin takibi
 • Provokasyon testi
 • Tüberkülin deri testi(tdt)
 • Yenidoğan işitme taraması
 • Yenidoğan Takibi
Özellikli Uzmanlık

GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

 • Kayseri Hastanesi
  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (Neonatoloji)

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Adana /1982

YABANCI DİL

İngilizce

DENEYİM

2020 - Halen, Kayseri/Türkiye
MEMORIAL KAYSERİ HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2019 - 2020, Mersin/Türkiye
TARSUS DEVLET HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2015 - 2019, Kayseri/Türkiye
BÜNYAN DEVLET HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2013 - 2015, Kayseri/Türkiye
MEMORIAL KAYSERİ HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2011 - 2012, Kayseri/Türkiye
BÜNYAN DEVLET HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

EĞİTİM

2006 - 2011, Kahramanmaraş/Türkiye
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1999 - 2005, Adana/Türkiye
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Tıp Doktoru Eğitimi

MESLEKİ ÜYELİKLER

Türk Tabipler Birliği

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi Poster 1. Ödülü,2019
 • Başkent Üniversitesi Bahar Pediatri Günleri Kongresi, Poster 1.lik Ödülü,2020
 • 23 Ulusal Bildiri
 • 2 Sözel Bildiri

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi;2012,Kıbrıs
 • Italıan –Turkısh Pediatrıc meetıng on Respiratory tract infections in chıldren;2012 ,Padua/İtalya
 • Neonetal Resüstasyon Formu:Neonatal Resüstasyon Programı Uygulaycı Sertifikası;2006,Kahramanmaraş
 • Hekim-Hasta İletişim Modülü ;2005,Adana

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al