Yükleniyor

Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ

Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  • Abdominal Aort Anevrizması
  • Aort Anevrizması
  • Aort Diseksiyonu
  • Aort Kapağı Hastalıkları
  • Aort Koarktasyonu
  • Aort Yetmezliği
  • Aritmi
  • Asendan Aort Anevrizması
  • Atardamar Hastalıkları
  • Bacaklarda Damar Tıkanıklığı
  • Burger Hastalığı
  • Damar Tıkanıklığı
  • Derin Ven Trombozu (Dvt)
  • Diyabete Bağlı Damar Komplikasyonları
  • Diyabetik Ayak
  • Doğumsal Kalp Hastalıkları (Asd, Vsd, Pda)
  • Doğuştan Kalp Kapağı Hastalıkları
  • Emboli
  • Göğüs Ağrısı
  • Hipertansiyon
  • Iskemik Kalp Hastalığı
  • Kalp Ağrısı, Kalp Krizi
  • Kalp Çarpıntısı
  • Kalp Hastalıkları
  • Kalp Kapağı Problemleri
  • Kalp Ritim Bozukluğu
  • Kalp Romatizması
  • Kalp Sıkışması
  • Kalp Ve Damar Hastalıkları
  • Kalp Yetmezliği
  • Kanda Kolestrol Yüksekliği
  • Koroner Arter Hastalığı
  • Koroner Arter Tıkanıklığı
  • Koroner Kalp Hastalığı
  • Kronik Venöz Yetmezliği
  • Lenfödem
  • Mitral Darlığı
  • Mitral Kapak Replasmanı
  • Mitral Kapak Sorunu
  • Mitral Yetmezlik
  • Miyokard Enfarktüsü
  • Periferik Damar Hastalığı
  • Reynoud Fenomeni
  • Torakoabdominal Aort Anevrizması
  • Üç Damar Hastalığı
  • Varis
  • Varis Ülseri
  • Vaskülit (Damar Duvarı İltihabı)
  • Ven Hastalıkları
  • Vsd (Ventriküler Septal Defekt )
  Tedavi Yöntemleri
  • Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Tedavisi
  • Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Cerrahisi
  • Aort Anevrizma Cerrahisi
  • Aort Kapak Replasmanı
  • Aort Ve Mitral Kapak Tamiri Ve Değişimi
  • Atriyal Septal Defekt Onarımı
  • Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti
  • Damar Cerrahisi Ameliyatları
  • Disseksiyon Ameliyatları
  • Endarterektomi
  • Endovasküler Cerrahi
  • Estetik Varis Tedavisi
  • Femoropopliteal Bypass
  • Genel Kalp Damar Cerrahisi
  • Kalp Kapağı Replasmanı
  • Kalp Kapakçığı Değişimi
  • Kalp Kapakçığı Tamiri
  • Kalp Tümörü Ameliyatları
  • Karotis Ameliyatı
  • Karotis Endarterektomi
  • Komissürotomi
  • Koroner By-Pass Ameliyatı
  • Mekanik Protez Kapak
  • Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi
  • Periferik Arter Cerrahisi
  • Perikardiyosentez
  • Skleroterapi
  • Triküspid Kapak Replasmanı
  • Varis Cerrahisi Ve Tedavisi
  Özellikli Uzmanlık

  GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

  • Şişli Hastanesi
   KVC Yoğun Bakım Ünitesi

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Kars / Türkiye /1952

  YABANCI DİL

  İngilizce

  KİŞİSEL SAYFALAR

  https://www.bingursonmez.com/

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2001 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ
  Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı
  1990 - 2001, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
  Cerrahi Bilimler Başkanı
  1990 - 1995, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
  Kalp Damar ve Cerrahisi Uzmanı
  1987 - 1990, Londra/Londra/İngiltere
  ST. THOMAS HASTANESİ
  Kalp ve Damar Cerrahisi Baş Asistanı
  1986 - 1987, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Kalp ve Damar Cerrahi Baş Asistanı
  1985 - 1986, Ankara/Ankara/Türkiye
  GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

  EĞİTİM

  1997, Türkiye
  PROFESÖR
  -
  1988, Türkiye
  DOÇENT
  -
  1984 - 1985, Londra/İngiltere
  LONDRA ST. THOMAS HASTANESİ
  - Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı
  1980 - 1984, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  TIP FAKÜLTESİ - Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi
  1970 - 1976, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  TIP FAKÜLTESİ - Tıp Eğitimi

  BİLİMSEL YAYINLARI

  • Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisinde Radyofrekans Ablasyonu: Komplikasyonlar ve Önlemleri; E. Demirsoy, H. Arbatlı, N. Yağan, O, Yılmaz, M. Arpaz, F. Tükenmez, S. Arat, D. Şener, B. Sönmez. Türk Girişimsel Elektrofizyoloji Dergisi 2004;1:71-75.
  • Kronik Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisinde Endokardiyal ve Epikardiyal Radyofrekans Ablasyon; B. Sönmez, E. Demirsoy, N. Yağan, M. Ünal, H. Arbatlı, O. Yılmaz, F. Tükenmez, N. Soybir, D. Şener. Türk Girişimsel Elektrofizyoloji Dergisi 2004;1:40-47.
  • Ventral cardiac denervation reduces the incidence of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting; J. Melo, P. Voigt, B. Sonmez, M. Ferreira, M. Abecasis, M. Rebocho, A. Timoteo, C. Aguiar, S. Tansal, H. Arbatli, R. Dion. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Volume, 2004;127:511-6.
  • Real-time patency control with thermal coronary angiography in 1401 coronary artery bypass grafting patients; B. Sonmez, H. Arbatli, S. Tansal, N. Yagan, M. Unal, E. Demirsoy, F. Tukenmez, O. Yilmaz. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2003;24:961-6.
  • Endovascular treatment of an aortobronchial fistula; F. Numan, H. Arbatli, N. Yagan, E. Demirsoy, B. Sonmez. Cardiovascular and Interventional Radiology 2004;27:71-73.
  • A new technique for abdominal heart trasplantation in rats; E. Demirsoy, H. Arbatlı, A.K. Korkut, N. Yağan, B. Sönmez. The Journal of Cardiovascular Surgery 2003;44-:747-50.
  • The role of posterior pericardiotomy on the incidence of atrial fibrillation after coronary revascularization. H. Arbatli, E. Demirsoy, S. Aytekin, E. Rizaoglu, M. Unal, N. Yagan, B. Sonmez. The Journal of Cardiovascular Surgery 2003:44:713-7.
  • Diyaliz bağımlı kronik böbrek hastalarında kalp cerrahisi: 17 hastanın sonuçları; H. Arbatlı, E. Demirsoy, O. Yılmaz, M. Ünal, N. Yağan, M. Arpaz, B. Tanrıöver, F. Tükenmez, B. Sönmez. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık, Eylül 2003,14(3) 177-182.
  • Atrioesophageal fistula: Is it an unavoidable complication of radiofrequency ablation? B. Sonmez, E. Demirsoy, O. Yilmaz. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2003;126(5):1662-3.
  • İnen Aort Anevrizma ve Diseksiyonlarında Endovasküler Stent Greft ile Tedavi. H. Arbatlı, N. Yağan, E. Demirsoy, M. Arpaz, O. Yılmaz, F. Tükenmez, D. Şener, F. Numan, B. Sönmez. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 31, Sayı 9, Eylül 2003 s 489-497.
  • Influence of Cardiovascular Risk Factors on the Outcome of Coronary Artery Bypass Surgery. (Yahya Ünlü and Bingür Sönmez). Surgery Today (2003) 33:491-497.
  • Aort Anevrizma ve Disseksiyonlarının Endovasküler Tedavisi (Bingür Sönmez, Fürüzan Numan, Harun Arbatlı, Naci Yağan). In: Aort Cerrahisi. Suat Buket, Tahir Yağdı 2003,455-480.
  • A Fatal Complication due to Radiofrequency Ablation for Atrial Fibrillation: Atrio-Esophageal Fistula. (Bingur Sonmez,  Ergun Demirsoy,  Naci Yagan,  Mehmet Unal,  Harun Arbatli,  Deniz Sener,  Turker Baran and Feryal Ilkova). Ann Thorac Surg 2003;76:283-3.
  • Abdominal Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tedavisi. (Harun Arbatlı, Naci Yağan, Ergun Demirsoy, Mehmet Ünal, Serap Tekin, Fürüzan Numan, Bingür Sönmez). Anadolu Kardiyoloji Dergisi, Cilt:3 Sayı:2 Haziran 2003 s115-123.
  • Repair of Recurrent Patent Ductus Arteriosus in an Adult with Cardiopulmonary Bypass (Case Report) (Harun Arbatli, Uğur Özbek, Ergun Demirsoy, Mehmet  Ünal, Naci Yağan and Bingür Sönmez). J Card Surg 2003;18:17-19.
  • Clinical experience with coronary sinus catheterization in minimally invasive aortic valve surgery under transesophageal echocardiography guidance (Ergun Demirsoy, Ugur Ozbek, Osman Bayindir, Bingur Sonmez). The International Journal of Cardiovascular Imaging 18: 453-455,2002.
  • Opere PDA Sonrası Oluşan Aortapulmoner Pencere Onarımının Transosefageal Ekokardiyografi (TOE) ile Monitorizasyonu (olgu sunumu) (Uğur Özbek, Harun Arbatlı, Bingür Sönmez, Füsun Bulutçu, Saide Aytekin, Osman Bayındır) Göğüs-Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - Cilt 8, Sayı 1, Ocak-Temmuz 2002.
  • Koroner Baypas Reoperasyonları: (104 Olgunun Değerlendirilmesi) Mehmet Ünal, Ergun Demirsoy, Harun Arbatlı, Selim Tansal, Naci Yağan, Faruk Tükenmez, Deniz Şener, Bingür Sönmez). Anadolu Kardiyoloji Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 Haziran 2002.
  • Koroner Arter Hastalığı ve Helicobacter pylori, (İslam Kaklıkkaya, Neşe Kaklıkkaya, Kıvanç Çubukçu, Bingür Sönmez, Bekir Kocazeybek). Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Temmuz 2001, Cilt:9 Sayı:3.
  • Koroner Bypass Sonrası Masif Pulmoner Emboli Olgusunun İnsitu rTPA ile Tedavisi: Olgu sunumu, (Harun Arbatlı, Naci Yağan, Murat Dökdök, Mehmet Ünal, Ergun Demirsoy, Faruk Tükenmez, Erol Can, Bingür Sönmez). Fleboloji Dergisi Yıl:4, Sayı:2, Mayıs 2002.
  • Miyokard İnfarktüsü Nedeni Miyokardiyal Biridging mi? (Ergun Demirsoy, Bingür Sönmez). Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Aralık 2001, Cilt:29, Sayı:12.
  • İki Abdominal Aort Anevrizması Olgusunun Endovasküler Stent ? Greft ile Tedavisi (Harun Arbatlı, Naci Yağan, Levent Onat, Kubilay Karaman, Deniz Şener, Francis Van Elst, Fürüzan Numan, Bingür Sönmez). Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt: 9 Sayı:4, Ekim 2001.
  • Acute Aortic Valve Regurgitation Secondary to Blunt Chest Trauma (Mehmet Unal, Ergun Demirsoy, Abdullah Gogus, Harun Arbatli, Azmi Hamzaoglu, Bingur Sonmez). Texas Heart Institute Journal, Volume 28, Number 4, 2001.
  • Thermal angiography (B. Sönmez) Vascular Nevs June 2001
  • A left pulmonary artery aneurysm secondary to pulmonary hypertension (B. Sönmez, S. Tansal, M. Ünal, A. Korkut, N. Yağan E. Demirsoy, H. Arbatlı, V. Aytekin). J Cardiovac Surg 2001;42:629-32.
  • Dokuzuncu Dekatta Koroner Bypass Cerrahisi (Harun Arbatlı, Mehmet Ünal, Ergun Demirsoy, Selim Tansal, Naci Yağan, Faruk Tükenmez, Deniz Şener, Bingür Sönmez) .Anadolu Kardiyoloji Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, Eylül 2001.
  • Femoral Bölgede Arteryal Grefte Komşu Bir Hidatik Kist (Olgu Sunumu) (Mehmet Özkökeli, Mehmet Ünal, Bingür Sönmez). Van Tıp Dergisi 8 (2):73-75, Nisan 2001
  • Kalça Kırıklı-Çıkığı (Pipkin Tip-IV) ile Beraber Görülen Travmatik Aort Kapak Rüptürü ?Olgu Sunumu? (Abdullah Göğüş, Sercan Akpınar, Mehmet Ünal, Bingür Sönmez, Azmi Hamzaoğlu). Ulusal Travma Dergisi Volum:7, Sayı:1, Ocak 2001
  • Cerrahi Merkezlerinde Ameliyathane Hava Temizliği Ölçümlerinde Farklı Yöntemlerin İrdelenmesi: Üç Merkezli Bir Çalışma (Bekir Kocazeybek, Aylin Ordu, Abdullah Ayyıldız, Mustafa Aslan, Bingür Sönmez, Cem?i Demiroğlu). Hastane Infeksiyonları Dergisi 2000; 4:164-170.
  • Acute Gastrointestinal Complications After Open Heart Surgery (B. Akpinar, E. Sağbaş, M. Güden, K. Kemertaş, B. Sönmez, O. Bayındır, C. Demiroğlu). Asian Cardiovascular and Thoracic Annals Vol:8, No:2, 2000, 109-113.
  • Diagnosis at first glance: hairy black colonies in resected prosthetic aortic valve (B. Kocazeybek, B. Sönmez, K. Şarman, D. Şener, M. Özdemirli, S. Aytekin, A. Ayyildiz, and C. Demiroğlu). Clinical Microbiology and Infection Volume 6, Number 11, November 2000.
  • Koroner Arter Bypass Operasyonu Olan Hastalarda Anti-Chlamydia Pneumoniae IgG Antikor. (Kenan Midilli, Harun Arbatlı, Ergun Demirsoy, Sevgi Ergin, Begüm Ülgen,  Bingür Sönmez, Kemal Altaş). Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi, Cilt:4, Sayı:4-Kasım 2000
  • Hastanemizde Son Bir Yıl İçinde Açılan Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistüllerin Retrospektif Analizi (Mehmet Özkökeli, Burhan Köseoğlu, Hasan Ekim, Reha Erkoç, Bingür Sönmez). Van Tıp Dergisi Cilt:7, Sayı:3, 113-116, Temmuz 2000.
  • The Use of the 5-HT3 ? Receptor Antagonist Ondansetron for the Treatment of Postcardiotomy Delirium (O.Bayındır, B. Akpınar, E. Can, M. Güden, B.Sönmez and C. Demiroğlu). Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia Vol:14,No:3,June 2000.
  • An Unusual Cause of Endocarditis (B.Kocazeybek, M.S.Bilal, B.Sönmez, S.Karcier, S.Küçükoğlu, D.Şener, A.Ordu, H.Çakan, A.Ayyıldız, E.Ural). Clinical Microbiology and Infection  Vol:6, No:6, June 2000.
  • Kardiak Cerrahiden Sonra Yara İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi (B. Kocazeybek, B. Sönmez, O. Bayındır, A. Ordu, A. Ayyıldız, M. Aslan, C.Demiroğlu) ANKEM Dergisi Cilt: 14 Sayı:1-2000.
  • Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Kişilerde Serum Lipoprotein (a ) ve Akut Faz Protein Düzeylerinin Değişimi (İ. Kaklıkkaya, R. Özdemir, A. Örem, M. Ünal, B. Sönmez, F. Özcan). İbni Sina Tıp Dergisi Cilt:5 Sayı:1 Şubat 2000.
  • The Hazardous Effects of Alveolar Hypocapnia on Lung Mechanics During Weaning From Cardiopulmonary Bypass (O. Bayındır, B.Akpınar, U.Özbek, E.Cakalı, Ü.Pekcan, F.Bulutçu, B.Sönmez). Perfusion 2000;15:27-31.
  • Koroner-Subklavian Steal Sendromu: Olgu Takdimi (Bingür Sönmez, Selim Tansal, Mehmet Ünal, Naci Yağan, Ergun Demirsoy, Kubilay Korkut, Harun Arbatlı, Vedat Aytekin). Damar Cerrahisi Dergisi, Vol:9, Sayı:1, 2000.
  • Kalp kası bandında cerrahi tedavi: Suprakoroner Miyotomi (Ergun Demirsoy, Harun Arbatlı, Mehmet Ünal, Selim Tansal, Naci Yağan, Kubilay Korkut, Mehmet Özkökeli, Deniz Şener, Bingür Sönmez). Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt:7, Sayı:6, Kasım 1999.
  • Sınırlı Sternotomi (6cm) ve Standart Sternotomi ile Yapılan Aort Kapak Cerrahisinin Karşılaştırılması (Bingür Sönmez, Mehmet Ünal, Selim Tansal, Ergun Demirsoy, Harun Arbatlı, Naci Yağan, Kubilay Korkut, Murat Arpaz, Mehmet Özkökeli). Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Cilt:7, Sayı:4, Temmuz 1999
  • Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi (B. Akpınar, M. Güden, B. Polat, E. Sağbaş, İ.Sanisoğlu, B. Sönmez, C. Demiroğlu). Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, Mayıs 1999.
  • Aorta ? Koroner Bypass Sonrası Lipoprotein ( a) Değişimi (İ. Kaklıkkaya, R. Özdemir, A. Örem, M.Ünal, B. Sönmez, F.Özcan). Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Cilt:7, Sayı:3, Mayıs 1999.
  • Aortic Valve Replacement with a Stentless Bioprosthesis: A report of 21 Cases (B. Akpınar, M. Güden, B.Polat, E.Sağbaş, İ.Sanisoğlu, B.Sönmez, C.Demiroğlu). Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Cilt: 27, Sayı:3, Nisan 1999.
  • The use of stentless porcine bioprosthesis to repair an ascending aortic aneurysm in combination with aortic  valve regurgitation. (B.Akpinar, İ.Sanisoğlu, C.Konuralp, H.akay, M.Güden B.Sönmez). Texas Heart Istitute Journal,Volume 26, Number 3, March 1999.
  • Cardiac Hydatid Cyst in left Ventricle (S.Erentürk, B. Kocazeybek, A.Öner, B.Sönmez). Acta Chirurgica Belgica 1998,98,164-165.
  • Koroner By-pass Ameliyatları Sonrası Tamamlayıcı Tedaviler (B.Sönmez). Türk Kalp Vakfı Dergisi Sayı:6 1998.
  • Sınırlı Sternotomi İle Aort Kapağa Yaklaşım (B. Sönmez, M. Ünal, H. Arbatlı, E. Demirsoy, N. Yağan, S. Tansal, K. Korkut, O. Yılmaz). Aktüel Tıp Dergisi Cilt 4, Sayı 7, Temmuz-Ağustos 1999.
  • Revascularization of the Circumflex Artery Using Pedicled Right Internal Mammary Artery Graft via the Transverse Sinus (B.Polat, M.Yılmaz, B.Akpınar, V. Aytekin,O.Bayındır, B.Sönmez). Türk Kardiyoloji Derneği Arsivi Cilt:26 Sayı:5 Temmuz 1998.
  • A No-Touch Technique for Calcified Ascending Aorta during Coronary Artery Surgery (B.Akpınar, M.Güden, İ.Sanisoğlu, C.Konuralp, O.Yılmaz, B.Sönmez). Texas Heart Institute Journal Vol 25/No:2, 1998.
  • The Surgical Treatment of Left Ventricle Aneurysm; Patch Repair Versus Conventional Closure. (B.Akpınar, İ.Sanisoğlu, O.Bayındır, S.Aytekin, V.Aytekin, B. Sönmez,  C.Demiroğlu). Medical Journal of Ege University Vol: 8/Issue: 1-2/Jan-Apr 1998.
  • Sol Ana Koroner Arter Tam Tıkanıklığı (Vaka Sunumu) (S.Erentürk, M.Güden, M.K.Çalık, B.Sönmez). Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyo-vasküler Cerrahi Bülteni, Cilt:6 Sayı:1 Mart 1998.
  • Arteria Thoracica Interna ve Arteria Radialis?te Anoksi / Reoksijenasyonun Süperoksit Radikali Oluşumu Üzerine Etkisi. (H.Moini, F. Benli, M.Ünal, B.Sönmez, G.Haklar, A.S. Yalçın, S.Bilsel). İstanbul Tabip Odası Cilt:11 Sayı:1-2 Ocak-Şubat 1998.
  • Düşük Sıcaklık Gaz Plazma Sterilizasyon Yöntemi: Hidrojen Peroksit Gaz Plazma  Sterilizasyonu (B. Kocazeybek, H. Çakan, V. Öz, B. Sönmez). ANKEM Dergisi (Antibiyotik ve Kemoterapi ) Cilt:12 Sayı:1,1998
  • Açık Kalp Cerrahisinde Kalp Koruma Yöntemleri ve Aritmi. (Selim Erentürk, Bekir Kocazeybek, Ertan Sağbaş, Bingür Sönmez, Rüstem Olga). Ege Tıp Dergisi, 36 (3-4):147-150,1997.
  • Ruptured Aneurysm of the Sinus of Valsalva into the Left Ventricle: A Case Report and Review of the Literature. (Serdar Küçükoğlu, Ertan Ural, Haşim Mutlu, Dilek Ural, Bingür Sönmez, Sinan Üner). Journal of the American Society of Echocardiography Volume 10, Number 8, October 1997.
  • Periferik ve Koroner Arter Hastalığı Olan Olgularda İki Farklı Yaklaşım: Tek veya İki Seansta Operasyon. (B. Akpınar, B. Polat, İ. Sanisoğlu, H. Akar, B. Sönmez, E. Cakalı, O. Bayındır). Damar Cerrahisi Dergisi  Vol 6, Sayı 2, 1997.
  • Koroner Bypass Cerrahisinde Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi. (B. Sönmez, O. Bayındır, B. Akpınar, B. polat, M. Ünal, H. Arbatlı, C. Abbasoğlu, D. Şener). Galenos, Yıl.1 Sayı:2-1997.
  • Pulmoner kapak Replasmanı: İki olgu nedeniyle. (B. Akpınar, B. Polat, İ. Sanisoğlu, M. Yılmaz, E. Cakalı, O. Bayındır, B. Sönmez). Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery) 1997; Vol: 5 No: 2.
  • Açık kalp cerrahisinde kalp koruma yöntemleri ve aritmi. (S. Erentürk, B. Kocazeybek, E. Sağbaş, B. Sönmez, R. Olga). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997;Cilt: 36 Sayı:3-4.
  • Diltiazem İnternal Torasik Arter kan Akımı Üzerine Etkisi. (B.Akpınar, G.Çetin, O. Bayındır, E.Cakalı, Ü. Pekcan, B.Sönmez). Ege Tıp Dergisi 35 (3-4):153-155, 1996.
  • Acute renal failure following ACE inhibition in a patient with coarctation of the aorta. (M. S. Sever and B. Sonmez). European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association. Nephrology Dialysis Transplantation. (1996) 11:1643-1644.
  • Kalp transplantasyonu uygulamalarında infeksiyon profilaksisi ile ilgili hazırlak programı. (S. Erentürk, B. Kocazeybek, B. Polat, F. Wellens, B. Sönmez, H. Vanerman, R. Olga). İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection )
  • Açık kalp cerrahisinde post-operatif olarak gelişen alt solunum yolu infeksiyonlarında eksojen ve endojen kaynaklarının araştırılması. (B. Kocazeybek, S. Erentürk, O. Bayındır, B. Sönmez, C. Demiroğlu). İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal Of Infection) 1996; 10(1);45-49.
  • Kardiyovasküler cerrahide postoperatif dönemde gelişen cerrahi yara infeksiyonları, septisemi  ve endokardit tabloları ile olguların genel operasyon ve kardiyopulmoner bypass sürelerinin karşılaştırılması. (B. Kocazeybek, S. Erentürk, O. Bayındır, B. Sönmez, C. Demiroğlu). İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 1996, 10(2):135-138.
  • Prospective analyses of the prevalance of HBsAg in blood donors over a 5 year period. (B. Kocazeybek, S. Erentürk, B. Sönmez, C. Demiroğlu). Transfusion Today, 1996;29;12-14.
  • Anti-HCV pevalansının kan vericilerinde 3 yıllık prospektif değerlendirilmesi, seropozitif serumların RIBA ve PCR ile karşılaştırılması. (B. Kocazeybek, S. Erentürk, B. Sönmez, C. Demiroğlu). Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi; 1995;25;70-76.
  • Prospective Analyses of The Prevalence of Anti-HCV in Blood Donors and Comparison of Positive Sera By Using Polymerase Chain  Reaction and Recombinant Immunoblast Assay. (B.Kocazeybek, S.Erentürk, B.Sönmez, C.Demiroğlu). Tranfusion Today, Number 27/June 1996.
  • Kardiopleji Kullanmadan Koroner Cerrahisi. (B. Sönmez). Medikal Magazin, Kardiyovasküler Özel Sayısı, 1993, 89:38-39.
  • Postoperative  cardiac surcigal care: An alternative approach. (A. Jindani, C. Aps, E. Neville, B. Sönmez, K. Tun, B.T. Williams). British Heart Journal, 1993, 69(1):59-64.
  • Cerrahi Çalışma Kartları: Kalp Hastalıkları, Damar Hastalıkları Bölümleri. (Ü. Değerli, Y. Bozfakioğlu, T. Dağoğlu, B. Sönmez). Nobel Tıp Kitapevi, 1992, 215-266.
  • Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomipatide diatermi ile septal rezeksiyon tekniği. (B. Sönmez, B. T. Williams). Kardiyoloji, Türkiye Klinikleri, 1991, 4(1):65-67.
  • Traction injury in the internal mammary artery. (B. Sönmez, Y. Yörükoğlu, B. T. Williams). The Journal Of Cardiovascular Surgery, 1990, 31:592-594.
  • Late Vascular Complications of Lumbar Disc  Surgery, Case Reports. (E. Onursal, B. Sönmez, M. A. Bedirhan, A. Kargı,S. Çeşmeci, C. Barlas). Vascular Surgery, 1988, 22(5):361-386.
  • An usual vascular complication following partial nephrectomy. (E.Onursal, M.A. Bedirhan, B. Sönmez, A. Kargı, N. Yağan, C. Barlas). Vascular Surgery, 1988, 22:143-146.
  • Hemodializ için ?Snuff - Box  ? Arteriovenöz fistül. (D. Narbay, B. Sönmez, Ö. Öztürk, E. Duran, K. Balkanlı, H. Tanboğa). Türk Üroloji Dergisi, 1988,14 (1)53-58.
  • Arterial complications following orthopaedic reconstructions. (E. Onursal, M.A.Bedirhan, B.Sonmez, A.Kargı, C.Barlas). J Cardiovasc Surg (Torino), 1987 Nov, 28:6,731-733.
  • Popliteal Arter Anevrizmaları. (E.Onursal, M.A. Bedirhan, B. Sönmez, A. Kargı, S. Çeşmeci, C. Barlas). Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni, 1987, 29:177-182.
  • Periferik arterlerde translüminal  anjioplastinin yeri. (M. A. Bedirhan, B.Sönmez, E. Onursal, A. Kargı, S. Çeşmeci, C. Barlas). Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni, 1987, 29:167-175.
  • Ruptured abdominal aortic aneurysm with fistula into the right iliac vein. (B. Sönmez, A.Kargı, N. Yağan, E. Onursal, S. Çeşmeci, C. Barlas). The Journal of Cardiovacular Surgery, 1987, 29(4) 486-487.
  • Bronkografide yüksek frekanslı jet ventilasyonun klinik tanıya getirdiği avantajlar. (E. Dayıoğlu, L. Telci, K. Pembeci, T. Denkel, B. Sönmez, E. Onursal, C. Barlas). Türk Anezteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 1987, 15:104-107.
  • Aterosklerotik  damar tıkanıklığı saptanan hastalarda bazı risk faktörleri. (S. Çeşmeci, İ. Ender, B.Sönmez, C. Barlas, A. Sivas, M. A. Bedirhan, N. Yağan). Klinik Gelişim, 1987, 1:24-26.
  • Vasküler Rekonstriksüyonlar  sonrası görülen psödoanevrizmalar. (E. Onursal, B. Sönmez, M. A. Bedirhan, İ. Ender, C. Barlas). Tıp Fakültesi Mecmuası, 1987, 50:409-418.
  • Tıkalı abdominal aorta lezyonlarında desending torasik aortofemoral bypass: Laparatomisiz, retroperitoneal yaklaşım. (B. Sönmez, A. Kargı, C.Barlas, E. Onursal, N. Yağan, S. Çeşmeci). Ulusal Cerrahi Dergisi, 1987,3(2):77.
  • Dev lenf düğümü hiperplazisi: ?Plazma hücrelerindeki zengin hiyalen vasküler tip? (R. Aydilek, E. Duran, O. Seber, D. Kamalı, B. Sönmez). Türk Onkoloji Dergisi, 1987, 1(3-4):211-213.
  • Bir mukoepidermoid akciğer tümörü olgusu. (C. Barlas, E. Dayıoğlu, N. Bozboğa, B. Sönmez, A. Öztürk) Türk Onkoloji Dergisi, 1987, 1(3-4 ):207-210.
  • Mediastinal Hamartoma. (N. Yağan, C. Barlas, B. Sönmez, E. Onursal, A. Kargı, S. Çeşmeci, M. Demiryont). Solunum, 1986, 11:383?389.
  • Modifiye miller kadranının akciğer kanserli olgularda ameliyat endikasyonlarındaki önemi. (S.Çeşmeci, C. Barlas, B. Sönmez, A. Kargı, E. Onursal, H. Güney). Solunum, 1986, 11:312-320.
  • Tek taraflı saydam akciğer (iki olgu nedeniyle) (C. Barlas, E. Dayıoğlu, B. Sönmez, E.Onursal, A. Kargı, M.A. Bedirhan, D. Yılmazbeyhan, U. Hacıhanefioğlu). Solunum, 1986, 11:184?190.
  • Cerrahi Semiyoloji - Arter, Ven, Lenfatikler Genel semptomlar, arter muayenesi, ven muayenesi, arter hastalıkları, ven hastalıkları, lenf hastalıkları. (Ü. Değerli, A. Emre,  B. Sönmez). Nobel Tıp Kitapevi, 1986, 108-120.
  • Particle-Induced Coronary Vasoconstriction in the Rat Heart: Pharmacological Investigation of  Underlying  Mechanisms. (D. J. Hearse, B. Sönmez, C. Saldanha, M. V. Braimbridge, C. Erol and M. P. Maxwell). The Thoracic And Cardiovascular Surgeon, 1986, 34: 316-325.
  • Implantation of expanded politetraflouroethylene grafts on peripheral arterial occlusions (B. Sönmez, A. Kargı, C. Barlas, M. A. Bedirhan, S. Çeşmeci, E. Onursal). Medical Bullettin of Istanbul Medical Faculty, 1985, 18:106 ?111.
  • Aortoilliak  ile kombine femoropopliteal bypasslar. (A. Kargı, E. Onursal, C. Barlas, B. Sönmez, M. A. Bedirhan) İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1985, 48:539-543.
  • Periferik Sequential Bypasslar. (C. Barlas, E. Onursal, B. Sönmez, M.A. Bedirhan) İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1985, 48:544-549.
  • Vena Cava Superior sendromunda cerrahi tedavi. (C. Barlas, E. Onursal, G. Kalaycı, B. Sönmez, M. A. Bedirhan) İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1985, 48: 708-716.
  • İntima rüptürleri. (M.A. Bedirhan, C. Barlas, A. Kargı, G. Kalaycı, B. Sönmez, S. Çeşmeci). İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1985, 48:4.
  • Pulmoner Blastoma. (C. Barlas, B. Sönmez, E. Onursal, U. Hacıhahefioğlu). İstanbul Tıp  Fakültesi Mecmuası, 1984, 47: 307 ? 314.
  • Intratorasik paravertebral paragangliomalar (PVP). (C. Barlas, B. Sönmez, E. Onursal, M. A. Bedirhan, M.Yenerman). İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1984, 47: 150-157.
  • Travmatik sağ diafragma rüptürleri. (B. Sönmez, C. Barlas, A. Kargı, G. Kalaycı, E. Onursal, N. Yağan) SOLUNUM, 1984, 9: 121 ? 120.
  • Mediasten Tümörleri. (C. Barlas, S. Çeşmeci, B. Sönmez, A. Kargı). Solunum 1984, 9: 121-125.
  • Les ruptures bronciques post - traumatiques, completes et muettes de I? enfant. (C. Barlas, G. Kalaycı, M. Barlas, B. Sönmez). Medical Bullettin Of Istanbul Medical Faculty, 1983, 16:195-202.
  • Solunum güçlüğü yaratan-Üst mediastende lokalize tiroidin Hürthle Cell  tümörü. (G.Kalaycı, S. Çeşmeci, C.Barlas, E. Onursal, U. Hacıhanefioğlu, B. Sönmez). Solunum, 1983, 8:1-5.
  • Pulmoner aspergillomaların cerrahi tedavileri. (C.Barlas, O.Taşcı, B. Sönmez, M.Günocak, V. Çilçil). Haseki Tıp Bülteni, 1983, 22: 220 ? 225.
  • Poland Sendromu. (C. Barlas, E. Onursal, G. Kalaycı, T. Hayırlıoğlu, Meral Barlas, B. Sönmez). İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1983;46: 706-714.
  • Konjentinal göğüs deformitelerinde ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi (B. Sönmez, C. Barlas, E. Onursal, G. Kalaycı). Solunum 1982, 7(1):148-155.
  • İntrabronşial Leiomyosarkomalar. (G. Kalaycı, B. Sönmez, A. Kargı, U. Hacıhanefioğlu). Solunum 1982, 1(1):243 ?250.
  • Akciğer fibröz histiositoma ve malign fibröz histiositomaları. (C. Barlas, E. Onursal, B. Sönmez, E. M. Yusuf, M. Yenarman, M. Agan, N. Oruç). Solunum, 1982, 7(1): 232-242.
  • Çeşitli ulusal ve uluslararası 108 adet basılmış yayını bulunmaktadır

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  • Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Great Britain and Ireland
  • European Society of Cardiovascular Surgery
  • International Society for Heart Research
  • Cardiac Muscle Research Group
  • The International Collage of Angiology
  • Türk Kardioloji Derneği
  • Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
  • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
  • Türkiye Onkoloji Derneği
  • AIDS Savaşım Derneği
  • British Association of Tissue Bank
  • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
  • Türkiye Tıp Akademisi
  • Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
  • Perfüzyonistler Derneği
  • Şişli Rotary Kulübü
  • Türkiye Fikir ve Kültür Derneği
  • Society for Advanced Surgery
  • Fleboloji Derneği
  • Nörokardiyoloji Derneği
  • Uluslararası Kayak Öğretmenleri Derneği
  • Uluslararası Rotary Sağlık Dostluk Gurubu - Onarılmış Kalpler Organizasyonu

  Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

  • 2004 Fair Play Ödülleri'nde Toplumsal Fair Play dalında ödül
  • Sigarayla Savaşanlar Derneği-İnsanlığın Gerçek Dostu Ödülü
  • İstanbul Beykoz Rotary Kulübü Derneği'nin düzenlediği "Meslek Hizmet Ödülü"

  Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Sağlık Yazıları

  Tüm Yazıları Oku

  Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Sağlık Videoları

  Kalp yaşı nasıl hesaplanır?
  Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ

  Kalp yaşı nasıl hesaplanır?

  Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalp yaşı hesaplama konusunda bilgi veriyor.

  Koroner kalp hastalığı nedir?
  Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ

  Koroner kalp hastalığı nedir?

  Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, koroner kalp hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

  Kırık kalp sendromu nedir?
  Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ

  Kırık kalp sendromu nedir?

  Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kırık kalp sendromu hakkında bilgi verdi.

  Doktorun Tüm Videoları

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al