Yükleniyor

Doç. Dr. Gürhan ADAM

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıkları
 • Periferik Avf
 • Serebral Anevrizma (Beyin Baloncuğu)
 • Serebral Hipotansiyon (Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı)
 • Akut İnme (Strok)
 • Damar Darlıkları
 • Plevral Efüzyon
 • Spinal Avm (Omurilik Damar Yumağı)
 • Tümör
 • Vasküler Hastalıklar
 • Aorta Anevrizması
 • Kanama (Akciğer Kanaması) (Böbrek Kanaması) (Karaciğer Kanaması) (Barsak Kanaması) (Karın İçi Kanama)
 • Miyom
 • Spinal Avf (Omurilik Damar Fistülü)
 • Assit
 • Paratiroid Adenomu
 • Serebral Vasküler Stenoz (Beyin Damarlarında Darlık) (Vertalral Damar Darlığı)
 • Serebral Avm (Beyin Damar Yumağı)
 • Serevral Avf (Beyin Damarlarında Fistül)
 • Prostat
 • Caratoiste Darlık (Şah Damarı Darlığı)
 • İdrar Yolları Darlık Ve Tıkanıklıkları
 • İkter (Sarılık)
 • Karaciğer Tümörü (Hcc) (Hepatosellüler Karsinom) (Kolanjiyokarsinom) (Karaciğer Metastazları)
 • Periferil Avm
Tedavi Yöntemleri
 • Ablasyon (Aref) (Radyofrerekans Ablasyon)
 • Anjiyografi
 • Aorta Anevrizmanın Greft Stent İle Tedavisi
 • Assit Tedavisi (Karında Sıvı Boşaltılması)
 • Balon Anjioplasti/Stentleme
 • Biyopsi
 • Bt Floroskopi Altında Biyopsi
 • Carotis Ds Anjiyo (Şah Damarı Anjiyosu)
 • Carotis Stent İmplantasyonu (Şah Damarı Darlığı Stent Tedavisi)
 • Diyaliz Ve Venöz Erişim Yolları
 • Doğumsal/Edinsel Vasküler Malformasyonların Ve Hemanjiomların Tedavisi
 • Drenaj
 • Embolizasyon
 • Endovenöz Lazer/Radyofrekans Tedavileri
 • Erkeklerde Büyümüş Prostat Tedavisi
 • Hepato-Bilier Girişimler
 • İnme Tedavisi (Kapalı Yöntemle Pıhtı Tedavisi)
 • İşaretleme
 • Kadınlardaki Miyomların Tedavisi
 • Kan Yaması
 • Kanama Yeri Tespiti Ds Anjiyografi
 • Kemoembolizasyon/Radyoembolizasyon
 • Kronik Pelvik Ağrı Ya Da Varikosel Tedavileri
 • Mw (Microdalga Ablasyon)
 • Non-Vasküler Girişimsel Yöntemler
 • Paratiroid Adenomu Us
 • Periferik Avf Embolizasyonu (Kapalı Yolla Damar Kaçağı Embolizasyonu)
 • Periferik Avm Embolizasyonu (Kapalı Yolla Damar Yumağı Embolizasyonu)
 • Perkütan Abse Drenajı (Kapalı Yöntemse Apse Boşaltılması)
 • Perkütan Biliyer Drenaj (Kapalı Sarılık Tedavisi) (Biliyer Stent)
 • Perkütan Hemorajik Odak Embolizasyonu (Kapalı Yöntemle Kanama Tedavisi)
 • Perkütan Nefrostomi (Üretere Stent Konulması)
 • Perkütan Translüminal Anjiyoplasti (Bolon İle Damar Darlığı Tedavisi)
 • Perkütan Translüminal Stent İmplantasyonu (Stent İle Damar Darlığı Tedavisi)
 • Plevral Efüzyon Drenajı (Kapalı Yöntemle Akciğer Sıvısı Boşaltılması)
 • Radyoembolizasyon (Tare) (Transarteriyal Radyo Embolizasyon) (Yt-90 Radyoembolizasyon) (Transarteriyal Radyonüklid Tedavi)
 • Serebral Anevrizma Embolizasyonu (Kapalı Yöntemle Baloncuk Tedavisi)
 • Serebral Avf Embolizasyonu (Beyin Damarlarında Fistül Embolizasyonu)
 • Serebral Avm Embolizasyonu (Beyin Damar Yumağı Embolizasyonu)
 • Serebral Ds Anjiyo (Beyin Anjiyosu)
 • Serebral Stent İmplantasyonu (Beyin Damarı Darlığı Stent Tedavisi)
 • Spinal Avf Embolizasyonu
 • Spinal Avm Embolizasyonu
 • Spinal Ds Anjiyo (Omurilik Damar Anjiyosu)
 • Tıps (Transjuguler Portosistemik Şant)
 • Transarterial Kemoembolizasyon (Take)
 • Tromboliz/Trombektomi
 • Tümör Tedavileri (Ablasyon)
 • Us Eşliğinde Biyopsi
 • Us Ve Floroskopi Eşliğinde Santral Venöz Katater Takılması
 • Üriner Sistem Girişimleri
 • Vasküler Girişimsel Yöntemler
 • Vena Kava Filtre Yerleştirilmesi
 • Venöz Örnekleme
 • Yabancı Cisim Çıkarılması
Özellikli Uzmanlık

GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

 • Bahçelievler Hastanesi
  Kanser (Onkoloji) Merkezi

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Manisa / Türkiye /1977

YABANCI DİL

İngilizce

E-MAIL ADRESİ

[email protected]

DENEYİM

2018 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ
Diagnostik ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı
2017 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
MEMORIAL HİZMET HASTANESİ
Diagnostik ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı
2012 - 2017, Çanakkale/Çanakkale/Türkiye
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
Diagnostik ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı
2010 - 2012, İzmir/İzmir/Türkiye
İZMİR KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ
Radyoloji Uzmanı
2005 - 2010, İzmir/İzmir/Türkiye
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
-Mecburi Hizmet-

EĞİTİM

2017, Bursa/Türkiye
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Girişimsel Radyoloji –Fellowship-
2012, İzmir/Türkiye
EGE ÜNİVERSİTESİ
Girişimsel Radyoloji –Fellowship-
2005 - 2010, İzmir/Türkiye
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Girişimsel Radyoloji Uzmanlık Eğitimi
1997 - 2004, İzmir/Türkiye
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Adam G, Koçak E, Özkan A, Reşorlu M, Çınar C, Bozkaya H, Kurt T, Altun B, Şen HM, Akbal A, Bozkurt N, Saçar M(2015). Evaluation of Platelet Distribution Width and Mean Platelet Volume in Patients With Carotid Artery Stenosis. Angiology, 66(4), 375-378. Doi: 10.1177/0003319714548682,
 • Adam G, Taş Ş, Çınar C, Halil B, Adam F, Uysal F, Reşorlu M, Ünalp ÖV Parıldar M, Koçak E, Özdemir H(2014). Endovascular treatment of delayed hemorrhage developing after the pancreaticoduodenectomy procedure. Wiener klinische Wochenschrift, 126(13-14), 416-421. Doi: 10.1007/s00508-014- 0557-x,
 • Reşorlu M, Gökmen F, Reşorlu H, Adam G, Akbal A, Cevizci S, Sarıyıldız A, Savaş Yılmaz, Güven M, Aras AB (2015). Association between apparent diffusion coef cient and intervertebral disc degeneration in patients with ankylosing spondylitis. International journal of clinical and experimental medicine, 8(1), 1241-1246.
 • Reşorlu H, Akbal A, Reşorlu M, Gökmen F, Ateş C, Uysal F, Adam G, Aylanç N, Arslan M, İnceer BŞ(2015). Epicardial adipose tissue thickness in patients with ankylosing spondylitis. Clinical Rheumatology, 34(2), 295-299., Doi: 10.1007/s10067-014-2568-4,
 • Reşorlu M, Sarıyıldırım A, Reşorlu B, Sancak EB, Uysal F, Adam G, Akbaş A, Aylanç N, Gülpınar MT, Karatağ O, Özdemir H(2015). Association of Congenital Left Renal Vein Anomalies and Unexplained Hematuria: Multidetector Computed Tomography Findings Urologia Internationalis, 94(2), 177-180, Doi: 10.1159/000365664,
 • Koçak E, Akbal E, Köklü S, Adam G. Evaluation of serum L- FABP levels in patients with acute pancreatitis. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 21(1), 39-43., Doi: 10.5505/tjtes.2015.49879,
 • Can S, Akdur O, Yıldırım A, Adam G, Çakır DÜ, Özışık HIK. Myelin Basic Protein and Ischemia Modified Albumin Levels in Acute Ischemic Stroke Cases. Pakistan Journal of Medical Sciences, 31(5), 1110-4. Doi: 10.12669/pjms.315.7702
 • Reşorlu M, Gökmen F, Reşorlu H, Adam G, Aylanç N, Akbal A, Özdemir H (2015). Prospective evaluation of the renal morphology and vascular resistance in patients with ankylosing spondylitis. Medical Ultrasonography, 17(2), 180-184.
 • Uysal F, Akbal A, Gökmen F, Adam G, Reşorlu M (2015). Prevalence of pes anserine bursitis in symptomatic osteoarthritis patients an ultrasonographic prospective study. Clinical Rheumatology, 34(3), 529-533, Doi: 10.1007/s10067-014-2653-8
 • Özcan S, Tezcan O, Kurt T, Türköne H, Karahan O, Çalışkan A, Adam G, serum estradiol/free testosterone ratio can be important predictor for varicose vein recurrence in men. İnternational angiology,
 • Kömürcü E, Kaymaz B, Adam G, Gölge UH, Göksel Ferdi, Özden R (2015). Safety and feasibility of lumbar spine for intralaminar screw fixation: Computed tomography based morphometric study. Acta Orthopedic et. Traumatologica Turcica, 49(5), 522-529, Doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0201
 • Korkmaz M, Şanal B, Aras B, Bozkaya H, Çınar C, Güneyli S, Gök M, Adam G, Düzgün F, Oran İ (2016). The short- and long-term effectiveness of transcatheter arterial embolization in patients with intractable hematuria. Diagnostic and Interventional Imaging, 97(2), 197-201, Doi: 10.1016/j.diii.2015.06.020
 • Toman H, Özkul F, Erbağ G, Erbaş M, Şimşek T, Adam G, Arık K, Aşık M. Effects of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) nodule depth on pain score. Irish Journal of Medical Science, 185(3), 673-676., Doi: 10.1007/s11845-015-1337-y,
 • Kurt T, Temiz A, Gökmen F, Adam G, Özcan S, Özbudak E, Saçar M (2015). Can the ankle brachial pressure index ABPI and carotis intima media thickness CIMT be new early stage markers of subclinical atherosclerosis in patients with rheumatoid arthritis. Wiener klinische Wochenschrift, 127(13-14), 529-534., Doi: 10.1007/s00508-015-0767-x,
 • Kurt T, Gökmen F, Adam G, Özcan S, Özbudak E, Akbal A, Temiz A, Saçar M (2015). how important is early diagnosis of subclinical atherosclerosis in primary SJOGREN’S SYNDROME patients?. Acta Medica Mediterranea, 31, 741-745.
 • Reşorlu , Sancak EB, Uysal F, Arslan M, Diri A, Adam G, Akbaş A, Sarıyıldırım A, Gülpınar MT, Reşorlu B (2015). The association of urolithiasis and androgenetic alopecia. Renal Failure, 38(1), 84-88., Doi: 10.3109/0886022X.2015.1096729,
 • Kömürcü E, Özyalvacı G, Kaymaz B, Gölge UH, Göksel F, Cevizci S, Adam G, Özden R(2015). Effects of Local Administration of Boric Acid on Posterolateral Spinal Fusion with Autogenous Bone Grafting in a Rodent Model. Biological Trace Element Research, 167(1), 77-83., Doi: 10.1007/s12011-015-0274-y,
 • Reşorlu M, Adam G, Doluoğlu Ö, Bozkurt S, Sancak EB, Akbaş A, Gülpınar MT (2016). Mean platelet volume and platelet distribution as a diagnostic marker for penile vascular disease in patients with erectile dysfunction. Revista Internacional de Andrología, 14(2), 41-45., Doi: 10.1016/j.androl.2015.11.001,
 • Reşorlu M, İsmat AM, Reşorlu EB, Ateş C, Uysal F, Adam G, Aylanç N, Cevizci S, Akbaş A, Sancak EB, Gülpınar MT (2015). The accuracy of urinary ultrasound in the diagnosis of urinary stone disease in patients with acute flank pain is it influenced by the time of ultrasound performance during the day or week. Wiener klinische Wochenschrift, 127(11-12), 445-450., Doi: 10.1007/s00508-015-0728-4,
 • Resorlu M, Arslan M, Resorlu EB, Gulpinar MT, Adam G, Sancak EB, Akbas A, Aylanc N, Ozdemir H. Comparison of individuals consuming natural spring water and tap water in terms of urinary tract stone disease, Arch Ital Urol Androl. 2014 Sep 30;86(3):217-8. doi: 10.4081/aiua.2014.3.217.
 • Adam G, Güneş F, Cinar C, Bozkaya H, Baş S, Akbal E, Uysal F, Resorlu M, Adam F, Özdemir H, An unusual case of severe upper gastrointestinal bleeding treated using an endovascular technique, Am Surg. 2014 Dec;80(12):E367-9
 • Resorlu H, Zateri C, Akbal A, Gokmen F, Adam G, Bilim S, Bozkurt E Cubital tunnel syndrome secondary to gouty tophi: A case report, J Pak Med Assoc. 2017 Mar;67(3):474-475.
 • Adam G, Güneş F, Akbal E, Cinar C, Bozkaya H, Resorlu M, Aylanç N, Koçak E, An unusual case of ectopic variceal bleeding treated with percutaneous intervention, Acta Gastroenterol Belg. 2014 Jun;77(2):270-1.
 • Komurcu E, Kaymaz B, Adam G, Gokmen F, Murath A, A hybrid schwannoma of median nerve. J Coll Physicians Surg Pak. 2014 Mar;24 Suppl 1:S32-3. doi: 03.2014/JCPSP.S32S33.
 • Resorlu M, Gulpinar MT, Adam G, Subcapsular and Perirenal Hematoma after Ureteroscopy and Pneumatic Lithotripsy, Folia Med (Plovdiv). 2016 Sep 1;58(3):215-217. doi: 10.1515/folmed-2016-0030
 • Eroglu M, Ozkul F, Barutcu EC, Arik K, Adam G, Bilen Y, Ukinc K, Asik M, Severe hyperparathyroidism in patient with right thyroid hemiagenesis, J Pak Med Assoc. 2015 Sep;65(9):1022-3.
 • Kara M, Güçlü O, Dereköy FS, Resorlu M, Adam G, Agenesis of submandibular glands: a report of two cases with review of literature, Case Rep Otolaryngol. 2014;2014:569026. doi: 10.1155/2014/569026. Epub 2014 Sep 1
 • Adam G, Kurt T, Çınar C, Sarıyıldırım A, Resorlu M, Uysal F, Yener AÜ, Özcan S, Saçar M, Özdemir H, Ergotamine-induced vasospastic ischemia mimicking arterial embolism: unusual case, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014 Jul;20(4):291-4. doi: 10.5505/tjtes.2014.43433.
 • Ovalı GY, Adam G, Çınar C, Bozkaya H, Çallı C, Kitiş Ö, Oran İ, Symptomatic Spinal Migration of Subarachnoid Hemorrhage due to Ruptured Intradural Vertebral Artery Aneurysm, J Neuroimaging. 2015 Jul-Aug;25(4):668-70. doi: 10.1111/jon.12189. Epub 2014 Dec 16.
 • Komurcu E, Kaymaz B, Adam G, Gokmen F, Murath A4, A hybrid schwannoma of median nerve, J Coll Physicians Surg Pak. 2014 Mar;24 Suppl 1:S32-3. doi: 03.2014/JCPSP.S32S33.
 • Çıkman Ö, Taş Ş Kiraz HA, Özkan ÖF, Adam G, Karaayvaz M, A rare reason/cause of esophageal obstruction: Steakhouse syndrome, East J Med 21(1): 50-51, 2016
 • Cıkman Ö, Ozkan ÖF, Adam G, Tas Ş, Ademoglu S, Karaayvaz M, A Rare Reason of Mechanical Intestinal Obstruction; Phytobezoar Images for Clinicians, Eur J Gen Med 2014; 11(4):275-277 DOI : 10.15197/sabad.1.11.86
 • Gunes F1, Asik M, Temiz A, Binnetoglu E, Sen H, Bilen Oİ, Akbal E, Adam G, Ukinc K, Gastrointestinal bleeding associated with dabigatran in a patient with panhypopituitarism, Wien Klin Wochenschr. 2014 Jan;126(1-2):62-3. doi: 10.1007/s00508-013-0454-8. Epub 2013 Nov 16.
 • Sancak EB, Gulpinar MT, Akbas A, Resorlu M, Adam G, Basturk G, Erdogan AR, Angiomyolipoma Accompanied by Renal Aberrant Artery, J Blood Disord Med 1(1): doi http://dx.doi.org/10.16966/2471- 5026.102
 • Adam G, Kocak E, Reşorlu M, Evaluation of platelet distribution width and mean platelet volume in patients with carotid artery stenosis: author's reply, Angiology. 2015 Apr;66(4):380. doi: 10.1177/0003319714565169. Epub 2014 Dec 30.
 • Resorlu M, Adam G, Sancak EB, Akbas A, Gulpinar MT, Re: El-Tabey et al.: Long-term functional outcome of percutaneous nephrolithotomy in solitary kidney, Urology. 2014 Sep;84(3):733-4. doi: 10.1016/j.urology.2014.05.023.
 • Çıkman Ö, Kiraz HA, Özkan ÖF, Adam G, Çelik A, Karaayvaz M, AN Extremely, rare complication of mocker’s diverticulum: enterocutaneous fistulasation of umbilical hernia, Arq Bras Cir Dig 2015;28(2):152, DOI:http://dx.doi.org/10.1590/ S0102-67202015000200019
 • Adam G, Cınar C, Akbal E, Rare Thyroid Cartilage Involvement of Multiple Myeloma Visualized on F-18 FDG-PET/CT Imaging: 3 Case Reports, Indian J Surg Oncol. 2014 Sep;5(3):194-5. doi: 10.1007/s13193-014-0329-0.
 • Uysal F, Reşorlu M, Adam G, Uysal A, Response to article--Outcome of sonographically suspected fetal ovarian cysts, J Matern Fetal Neonatal Med. 2014 Sep;27(14):1500-1. doi: 10.3109/14767058.2013.864632.
 • Resorlu M, Adam G, Uysal F, Bas S, Karatag O, Sancak EB, Seminal vesicle hypoplasia with contralateral renal agenesis, Urology. 2014 Sep;84(3):e7. doi: 10.1016/j.urology.2014.05.013
 • Resorlu M, Adam G, Uysal F, Sancak EB, Ozdemir H, Re: Imaging the urologic patient: the utility of intravenous pyelogram in the CT scan era, World J Urol. 2014 Jun;32(3):837. doi: 10.1007/s00345-013-1156-6.
 • Buluş H, Koçak E, Coşkun A, Köklü S, Adam G, Laparoscopic Cholecystectomy in Cirrhotic Patients with Symptomatic Cholelithiasis, Eur J Gen Med 2014; 11(4):235-238 DOI : 10.15197/sabad.1.11.78
 • Resorlu B, Sancak EB, Resorlu M, Adam G, Akbas A, Gulpinar MT, Özdemir H, Retrograde intrarenal surgery in pediatric patients, World J Nephrol 2014; 3(4): 193-197
 • Reşorlu M, Arslan M, Karatağ O, Adam G, Thorax Computed Tomography Findings in Patients with Erectile Dysfunction, J Clin Imaging Sci. 2017; 7: 25. Doi;10.4103/jcis.JCIS_32_17

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Adam G, Koçak E, Cınar C, Adam F, Bor C, Korkmaz M, Uyar M, Şiddetli akut pankreatite bağlı mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda mortalite ve klinik prognozda CT şiddet indeksi, APACHE II ve Ranson skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi, Van Tıp Derg 10.5505/vtd.2017.03016(kabul)
 • İmerci A, Kaya A, Bozoğlan M, Adam G, Canbek U, Savran A, Acil Ortopedik Travma Hastalarında Bilgisayarlı Tomografi Kullanımının Değerlendirilmesi, Tr J Emerg Med 2013;13(2):75-80 doi: 10.5505/1304.7361.2013.01488
 • Yaşar F, İmamoğlu T, Adam G, Erdoğan N, Manyetik rezonans görüntüleme ile karaciğer hacminin hesaplanmasında formül ve cavalieri yönteminin karşılaştırılması, Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (1): 19-24
 • Gölge UH, Kömürcü E, Kaymaz B, Göksel F, Güzel Y, Adam G, Erbay P, Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Osteoporozun Karşılaştırılması, Türk Osteoporoz Dergisi 2014;20: 56-9, DOI: 10.4274/tod.62681
 • Resorlu M, Aylanc N, Adam G, Eker N, Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Nontravmatik Hastalarda Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları, J Clin Anal Med 2016;7(5): 618-20, DOI: 10.4328/JCAM.4335
 • Adam G, İmamoğlu T, Yaşar F, Erdoğan N, Kesitsel Görüntülerde Dalak Hacminin Cavalieri Yöntemiyle Saptanması Ve Formüle Dayalı Yöntemlerle Kıyaslanması, Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(2): 63-69 | DOI: 10.5222/terh.2010.84583
 • Özkan A, Balcı Ç, Şen H. M, Adam G, Özışık Karaman H. I. Bilateral anterior inferior cerebellar infarction presenting severe vertigo and hearing loss. Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2016; 22 (1): 41-44. doi:10.5505/tbdhd.2016.85047.
 • Özkan A, Adam G, Güllüoğlu, H, Çınar Celal, Uysal F, Reşorlu M, Özdemir H, Ağrılı total oftalmoparezi ile seyreden indirekt karotikokavernöz fistül olgusu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014; 54 (2)
 • Reşorlu M, Adam G, Uysal F, Baş S, Ayvaz E, Özdemir H, Baş ağrısının nadir bir nedeni: dev serebral kist hidatid, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Mayıs 2016, Cilt 2, Sayı 2, s. 15-17
 • Aylanç N, Reşorlu M, Adam G, Karatağ O, Uysal U, Öğretmen Z, Kas Hematomuyla Komplike Dermatomiyozitli Olgu, International Journal of Clinical Research 2014;2(4):180-182
 • Uysal F, Adam G, Reşorlu M, Baş S, Uysal, Sakrokoksigeal Teratom Olgusunun Prenatal Tanısında 2 ve 3 Boyutlu Ultrasonografinin Kullanımı: Olgu Sunumu, J Clin Anal Med 2013;4(suppl 2): 123-5, J Clin Anal Med 2013;4(suppl 2): 123-5
 • Uysal F, Gülpınar MT, Adam G, Reşorlu M, Aylanç N, Nadir Bir Olgu Sunumu: İntraskrotal Non-Testiküler “Ancient” Schwannoma, J Clin Anal Med 2013;4(suppl 4): 375-7, DOI: 10.4328/JCAM.2331
 • Alan C, Eren AE, Ersay AR, Adam G, Demirci E, Baştürk G, Renal kistik ekinokokkoz: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi, Deu Med J. 2015; 29(1): 51-55
 • Aylanç H, Aylanç N, Binnetoğlu FK, Battal F, Adam G, Tekin M, Kaymaz N, Right Aortic Arch with Aberran Left Subclavian Artery; Accompanied with Crossed Pulmonary Arteries: A Rare Association, Acta Med Anatol 2016;4(2):91-92, doi: 10.15824/actamedica.19870
 • Taş Ş, Özkul F, Adam G, Arık MK, Çıkman Ö, Stapler ile yapılan kolorektal anastomoz hattındaki kanamanın koil embolizasyonu ile tedavisi: Olgu sunumu, Abant Med J 2015;4(2):167-170, doi: 10.5505/abantmedj.2015.05706
 • Çiçek E, Adam G, Apak Y, Kılınç S, Uçman İ, Safra Taşı İleusu Olgusunda Direkt Grafi ve BT Bulguları, Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 36-39 | DOI: 10.5222/terh.2008.37862
 • Battal F, Yıldırım Ş, Adam G, Aylanç N, Binnetoğlu FK, Kasapçopur Ö, Renovasküler Hipertansiyon İle Gelen Takayasu Arteritli Bir Olgu, Turkiye Klinikleri J Pediatr 2016;25(2):124-8 doi: 10.5336/pediatr.2016-50176
 • Reşorlu M, Topaloğlu, Uysal F, Adam G, Karatağ O, Kaymaz N, Yıldırım Ş, Yenidoğanlarda solunum sıkıntısının nadir bir nedeni: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon tip 3 tanısı almış prematür yenidoğan olgu sunumu, Anatol J Clin İnvestig 2014;8(1):33-35

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Adam G, Gök M, Çınar Ç, Bozkaya H, Koçak G, Reşorlu M, Parıldar M, Oran İ, Dev Renal Anjiomyolipomlarda Endovasküler Tedavi,, 35. Ulusal radyoloji kongresi2014( Sözlü bildiri)
 • Adam G, Çınar C, Bozkaya H, Parıldar M, Ünalp ÖV, Oran İ, .Hepatikobiliyer cerrahi sonrası gelişen arteriyel kanamalarda endovasküler tedavi 33. Radyoloji kongresi 2012(Sözlü bildiri)
 • Adam G, Çınar C, Bozkaya H, Parıldar M, Ünalp ÖV, Oran İ, Komorbidite Skoru Yüksek Akut Kolesistitli Hastalarda Perkütan Kolesistetominin Etkinliği, 33. Radyoloji kongresi 2012(Sözlü bildiri)
 • Daş M, Adam G, Akman C, Yıldırm A, Balcı S, Özcan S, Akdur O, Travmatik aort anevrizması: Olgu Sunumu, 12. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2016(Sözlü bildiri)
 • Reşorlu M, Sancak EB, Arslan M, Diri A, Adam G, Akbaş A, Gülpınar MT, Sarıyıldırım A, Uysal F, Aylanç N, Androjenik alopesisi olan hastalarda ultrason ile üriner sistem taş hastalığının taranması, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi 2014(Sözlü bildiri)
 • Reşorlu M, Abdulmajed Mİ, Reşorlu EB, Ateş C, Uysal F, Adam G, Aylanç N, Cevizci S, Akbaş A, Sancak EB, Gülpınar MT, Hafta içi günlere ve gün içi saatlere göre radyologların ultrasonografi ile üriner sistem taşlarını tespit etmede başarı oranları, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi 2014(Sözlü bildiri)
 • Reşorlu M, Sarıyıldırım A, Reşorlu B, Sancak EB, Uysal F, Adam G, Akbaş A, Aylanç N, Gülpınar MT, Karatağ O, Özdemir H, Konjenital sol renal ven anomalileri ile nedeni açıklanamayan hematüri arasındaki ilişki: Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi bulguları, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi 2014(Sözlü bildiri)
 • İmerci A, Kaya A, Canbek U, Adam G, Bozoğlan M, Sürer L.-17 Acil ortopedik travma hastalarında gereksiz bilgisayarlı tomografi kullanımının değerlendirilmesi. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 2011. (Sözlü Sunum)
 • Öztürk PE, Adam G, Akman T, Aylanç N, Reşorlu M, Özdemir H, Subaraknoid kanamaya neden olan mirror- like anevrizmanın endovasküler tedavisi 37. Ulusal radyoloji kongresi - 2016
 • Adam G, Tizro A, Çınar C, Bozkaya H, Parıldar M, Posacıoğlu H, Aortik stent-greft tedavisi (evar-tevar) sonrası gelişen endoleaklerin girişimsel olarak tedavisi, 37. Ulusal radyoloji kongresi - 2016
 • Gök M, Durum Y, Güneyli S, Korkmaz M, Adam G, Mesane divertikülünün inguinal kanala herniasyonu, 36. Ulusal radyoloji kongresi, 2015
 • Adam G, Reşorlu M, Çınar C, Karatağ O, Aylanç N, Uysal F, Baş S, Özdemir H, Nadir bir alt extremite ağrı nedeni: Persistan siyatik arter, 35. Ulusal radyoloji kongresi - 2014
 • Adam G, Kurt T, Çınar C, Reşorlu M, Uysal F, Sarıyıldırım A, Yener AÜ, Saçar M, Özdemir H, Ergotamine bağlı alt ekstremitede vazokonstruksiyon ve tedavisi, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Reşorlu M, Adam G, Uysal F, Karatağ O, Baş S, Özdemir H, Baş Ağrısının Nadir Nedenlerinden Nazolakrimal Kanal Taşı: BT Bulguları 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Uysal F, Reşorlu M, Aylanç N, Adam G, Uysal A, Kaudal regresyon sendromu: Prenatal ultrasonografik tanı, 34. Radyoloji kongresi 2013,
 • Uysal F, Adam G, Reşorlu M, Karatağ O, Sarıyıldırım A, Baş S, Özdemir H, Unilateral renal agenezi ve eşlik eden multipl anomalili fetusun prenatal ultrasografik tanısı, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Uysal F, Arık K, Adam G, Karatağ O, Reşorlu M, Baş S, Özdemir H, Pankreas fraktürü: Olgu sunumu, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Uysal F, Karatağ O, Adam G, Aylanç N, Reşorlu M, Uysal A, Hayatı tehdit eden bir gebelik formu: Kornual gebelik, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Uysal F, Reşorlu M, Aylanç N, Adam G, Ayvaz A, Uysal A, Prenatal dönemde sonografi ile tanı konan Diafragma hernisi, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Uysal F, Akbal E, Karatağ O, Adam G, Reşorlu M, Baş S, Özdemir H, Osler weber rendeu sendromu: Görüntüleme bulguları, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Reşorlu M, Adam G, Uysal F, Baş S, Özdemir H, Disk Hernisi Kliniği ile Prezente Olan Lomber Kist Hidatik: MRG Bulguları, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Reşorlu M, Uysal F, Adam G, Karatağ O, Baş S, Ayvaz E, Özdemir H, İntraabdominal Visseral ve Gastrointestinal Lipomlar; BT Bulguları Eşliğinde 5 Olgu, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Reşorlu M, Adam G, Uysal F, Baş S, Ayvaz E, Özdemir H, Dev Serebral Kist Hidatik: MRG Bulguları ile Olgu Sunumu, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Reşorlu M, Uysal F, Adam G, Karatağ O, Baş S, Yıldız Y, Özdemir H, Erken Dönemde Febril Konvülziyon Araştırılan Olguda: Dyke-Davidoff Masson Sendromu: MRG Bulguları, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Reşorlu M, Adam G, Uysal F, Baş S, Özdemir H, Meme CA İzole Bilateral Over Metastazı; BT, MRG ve PET-BT Bulguları, 34. Radyoloji kongresi 2013,
 • Reşorlu M, Uysal F, Adam G, Karatağ O, Baş S, Yıldız Y, Özdemir H, Geç Başlangıçlı Epilepsi ile Prezente Olan Subependimal Heterotopi Olgusu: BT ve MRG Bulguları, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Karatağ O, Sarıyıldırım A, Uysal F, Adam G, Reşorlu M, Özdemir H, Posttravmatik Morel-Lavallée Lezyonu, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Karatağ O, Sarıyıldırım A, Adam G, Uysal F, Reşorlu M, Özdemir H, Ventriküloperitoneal Shunt Operasyonu Sonrası Korpus Kallozumda Saptanan Anormal BT ve MR Bulguları, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Uysal F, Aylanç N, Adam G, Reşorlu M, Karatağ O, Sarıyıldırım A, Özdemir H, Posterior üretral valv: Prenatal ultrasonografik tanı, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Adam G, Özkan A, Çınar Ç, Güloğlu H, Uysal F, Reşorlu M, Baş S, Özdemir H, Geriatrik yaş grubunda Indirekt KKF nin MRA bulguları ve endovaskuler tedavisi, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Uysal F, Adam G, Reşorlu M, Baş S, Uysal A, Prenatal ultrasonografide tanı alan sakrokoksigeal teratom olgusu, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Karatağ O, Sarıyıldırım A, Reşorlu M, Uysal F, Adam G, Özdemir H, Kaudal Regresyon Sendromunda Direkt Grafi ve MR Bulguları: Olgu Sunumu, 34. Radyoloji kongresi 2013
 • Kurt E, Adam G, Öztürk BK, Bayraktaroğlu S, Ceylan N, Savaş R, Vertebroplasti sonrası nadir bir komplikasyon: Sement embolisi, 33. Radyoloji kongresi 2012
 • Adam G, Çınar C, Bozkaya H, Parıldar M, Posacıoğlu H, Torakoabdominal anevrizmalarda uygulanan Snorkel\Chimney tekniğinin nadir erken komplikasyonu: Stent fraktürü, 33. Radyoloji kongresi 2012
 • Taş Ş, Adam G, Özkan ÖF, Çıkman Ö, Arık K, Özkul F Stapler ile yapılan kolorektal anastamoz hattındaki kanamasının angiyografik tedavisi: Olgu sunumu, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
 • Gökmen F, Zateri C, Akman T, Akbal A, Savaş Y, Adam G, Bozkurt E, Aras AB, Semptomatik Lomber Disk Hernili Hastalarda, Disk Hernisinin Lokalizasyonu ile Obesite Arasındaki İlişki. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
 • Uysal F, Reşorlu M, Adam G, Karatağ O, Sarıyıldırım A, Ayvaz E, Uysal A , Spina bifida ve diafragma hernisine eşlik eden multipl anomalisi bulunan fetus: Olgu sunumu, XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 2013
 • Uysal F, Adam G, Reşorlu M, Gencer M, Güngör A, Uysal A, Fetal megasistis- artmış ense kalınlığı ve kromozomal anomali birlikteliği: Olgu sunumu, XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 2013,
 • Uysal F, Adam G, Gencer M, Reşorlu M, Güngör AC, Multipl anomalinin eşlik ettiği Dandy-Walker malformasyonu: Prenatal ultrasonografik bulgular, XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 2013
 • İmerci A, Adam G, Canbek U, Sürer L, Bozoğlan M, Savran A. Kasıkta Ağrı: Spina İliaka Anterior İnferiorun Avulsiyon Kırığı. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 2011
 • İmerci A, Adam G, Canbek U, Sürer L, Bozoğlan M, Savran A. Başparmak metatarsofalengeal eklemin fibular sesamoid kırığı. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 2011
 • İmerci A, Canbek U, Kaya A, Sürer L, Savran A, Adam G. Acil Ortopedik Travma Hastalarında Bilgisayarlı Tomografi İle Tanınan Gizli Kırıkların Dağılımı. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 2011
 • İmerci A, Bozoğlan M, Kaya A, Sürer L, Adam G, Tuzlu M. Acil serviste ortopedik bir tuzak: Posterior omuz çıkığı. VII. Türkiye Acil tıp kongresi. 2011
 • Eren CS, Küçükçiloğlu Y, Uçman İ, Adam G, Dual lingual ektopik tiroid dokusu 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009
 • Toman H, Erbaş M, Kiraz HA, Şahin H, Adam G, Kurt T, Şimşek T, Özcan S, Yener AÜ, Saçar M, Yüksek Riskli Hastada Epidural Anestezi ile Endovasküler Aort Onarımı: Olgu Sunumu, TARK 2014
 • Güneş F, Aşık M, Şen H, Binnetoglu E, Akbal E, Bilen OI, Ukinç K, Adam G, Gastrointestinal Bleeding Associated with Dabigatran in a Patient with Panhypohitutarism, ECE 2013
 • Can S, Akdur O, Yıldırım A, Adam G, Çakır DÜ, Özışık HIK. Myelin Basic Protein and Ischemia Modified Albumin Levels in Acute Ischemic Stroke Cases. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2015

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türk Radyoloji Derneği (TRD)
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD)
 • Türk Tabipler Birliği
 • CİRSE

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • TGRD girişimsel radyoloji diploması, 2016
 • İnme kursu, 2015

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al