Yükleniyor

Doç. Dr. Mesut BAYRAKTAROĞLU

Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  Tedavi Yöntemleri
  • Koah Tanı Ve Tedavisi
  • Pnömoni (Zatürre)
  • Akciğer Embolisi Tanısı- Pulmoner Emboli Tanısı
  • Akut Bronşit Tanı ve Tedavisi
  Özellikli Uzmanlık

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Bursa /1978

  YABANCI DİL

  İngilizce

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2022 - Halen, İstanbul/Türkiye
  ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ
  Göğüs Hastalıkları Uzmanı
  2019 - 2021, İstanbul/Türkiye
  İAÜ FLORYA MEDİCAL PARK HASTANESİ
  Göğüs Hastalıkları Uzmanı
  2013 - 2019, İstanbul/Türkiye
  YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ
  Göğüs Hastalıkları Uzmanı
  2013 - 2014, İstanbul/Türkiye
  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH
  Göğüs Hastalıkları Uzmanı

  EĞİTİM

  2003 - 2010, İstanbul/Türkiye
  YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI EAH
  Asistanlık
  1996 - 2003, İstanbul/Türkiye
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İng.) TIP FAKÜLTESİ
  Tıp Doktoru Eğitimi

  BİLİMSEL YAYINLARI

  • Yıldız P, Bayraktaroglu M, Gorgun D, Secik Bronchodilator efficacy of 18 µg once daily tiotropium inhalation via Discair versus Handihaler in adults with chronic obstructive pulmonary disease: randomized, active-controlled, parallel-group, open label Phase IV trial. (Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016 Nov 22;11:2859-2867.)
  • Yıldız P, Bayraktaroglu M, Gunen H. Bronchodilator efficacy of tiotropium/formoterol (18/12 µg once daily via a Discair® inhaler), tiotropium alone (18 µg by Handihaler®) or combined with formoterol (12 µg twice daily by Aerolizer®) in adults with moderate-to-severe stable COPD  (Curr Med Res Opin. 2019 Aug 9:1. doi: 10.1080/03007995.2019.1654722.)
  • Yildiz P, Bayraktaroglu M, Gorgun D, Yuksel K. Bronchodilator Efficacy of a Single-Dose              12/400-µg Formoterol/Budesonide Combination as a Dry Powder for Inhalation Delivered by Discair® in Adult Patients with Moderate-to-Severe Stable COPD: Open-Label, Single-Arm, Phase IV Trial. (Clin Drug Investig. 2019 Jul 23. doi: 10.1007/s40261-019-00828)
  • Sakallı E, Bayraktaroglu M. Et al Ear nose throat-related symptoms with a focus on loss of smell and/or taste in covid-19 patients. Am J Otolaryngol.2020.pmd: 32629147
  • Dalar L, Tural S, Bayraktaroglu M, Sökücü S.  The relationship Between Toll-like Receptor Mutation and IL-1 Receptor Antagonist Polymorphism With Tuberculosis Disease.(Erzincan Tıp Dergisi, 1 ( 2 ) , 35-41, 2018 Şahin F, Bayraktaroğlu M, Özgül G, Görgün D, Arslan D, Yıldız P. Ateş yiyenlerin pnömonisi: Likid hidrokarbon içeriğinin aspirasyonuna bağlı iki pnömoni olgusu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
  • Şahin F, Bayraktaroğlu M, Büyükpınarbaşılı N, Karapınar G, Sönmezoğlu Y, Bedirhan MA, Yıldız P. Disfaji ile birlikte mediasten kitlesi şeklinde başvuran bir mediastinal tüberküloz lenfadenit olgusu. İst Tıp Fak Derg 2009; 72: 4 (J Ist Faculty Med 2009; 72: 4)
  • Görgün D, Bayraktaroğlu M, Seçik F, Şahin F, Yıldız P. Tüberküloz plörezinin özellikleri ve tanı yöntemlerinin değerlendirilmesi. Solunum 2009; 11(2): 54-60.
  • Şahin F, Bayraktaroğlu M, Yıldız P, Özgül G, Cansever L, Bedirhan MA. Plevral efüzyonun ayırıcı tanısında kist hidatik. Plevra Bülteni 2008; 2(2): 53-58.
  • Şahin F, Karapınar G, Bayraktaroğlu M, Görgün D, Yıldız P. Primer akciğer kanserli hastaların radyolojik, bronkoskopik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Solunum 2008; 10: 184-91.
  • Bayraktaroğlu M, Yıldız P Opere küçük hücreli dışı akciğer kanserinde visseral plevral invazyonun sürviye etkisi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2015
  • Bayraktaroğlu M, Yıldız P Santral yerleşimli akciğer kanseri tanısında bronkoskopinin rolü. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2015

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  • European Respiratory Society (Avrupa Solunum Derneği)
  • Türk Toraks Derneği (TTD)
  • Türkiye Solunum Arastırmaları Derneği ( TÜSAD)
  • Akademik Solunum Derneği

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Türk Toraks Derneği Kongresi- 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 yılları
  • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi - 2006, 2012 yılları
  • ERS Kongresi (European Respiratory Society) - 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 yıları
  • Dünya Alerji Organizasyonu (WAO) Konferansı: 2010 yılı
  • Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi – 2012 yılı
  • ERA (Eurasian Respiratory & Allergy) Summit – 2017, 2018 yılları

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al