Prof. Dr. Mustafa TAŞKESEN

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Boğaz Enfeksiyonu
 • Büyüme Ve Gelişme Geriliği
 • Akut Bronşit
 • Büyümüş Lenf Bezleri
 • Alerjik Astım
 • Abdominal ultrasonografi
 • Adenovirus Enfeksiyonu
 • Aftöz stomatit
 • Akdeniz Anemisi (Talasemi)
 • Akut Gastroenterit (İshal)
 • Alerjik Rinit (Saman Nezlesi, Bahar Nezlesi)
 • Allerjik Rinit
 • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Amipli Dizanteri
 • Ateş
 • Bademcik Hastalıkları
 • Bademcik İltihabı
 • Bağırsak Enfeksiyonu
 • Bağırsak Gazı
 • Bağırsak İltihabı
 • Bağışıklık Sistemi Problemleri
 • Bayılma
 • Bebeklerde Gaz Sancısı (Colic)
 • Besin (Gıda) Alerjisi
 • Beta Mikrobu
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Büyüme Ve Gelişme Problemleri
 • Çiçek Hastalığı
 • Çocuk alerjileri
 • Çocuklarda Baş Ağrısı
 • Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
 • Çocukta Kulak Hastalığı
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Demir eksikliği ve b12 vitamini eksikliği anemisi
 • Enürezis Nokturna (Gece Alt Islatma)
 • Ergenlikte obezite
 • Febril Konvülsiyon
 • Geçici Proteinüri
 • Genel pediatri
 • Göbek İltihabı
 • Grup B Streptokok Enfeksiyonu
 • Hemanjiyomlar
 • Henoch-Schönlein Hastalığı
 • Hepatit A
 • Idrar Yolları Iltihabı
 • İdrar Kaçırma (üriner inkontinans)
 • İdrar Torbası İltihabı
 • İşeme Disfonksiyonu
 • Jüvenil İdyopatik Artrit
 • Kabızlık
 • Kalp Çarpıntısı
 • Kulak Ağrısı
 • Kulak Enfeksiyonları
 • Lenf Bezi Büyümesi (Lenfadenopati)
 • Lökosit (Beyaz Kan Hücresi) Hastalıkları
 • Mide Ağrısı
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Pıhtılaşma Bozuklukları
 • Piyelonefrit
 • Prematürite
 • Reaktif Artrit
 • Respiratuar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu
 • Rotavirüs İshali
 • Sarılık
 • Su Çiçeği
 • Taşikardi
 • Tonsillit
 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (ÜSYE)
 • Viral Enfeksiyon
 • Yeme Bozuklukları
 • Yenidoğan Sarılığı
Tedavi Yöntemleri
 • Alerji tanı ve tedavileri
 • Aşı Takibi
 • Enfeksiyon Tedavileri
 • Aile ve Çocuk Danışmanlığı (Genetik Danışmanlık)
 • Anne Sütü ve Anne Beslenmesi
 • Apgar skoru
 • Büyüme hormonu testi
 • Büyüme takibi
 • Çocuk beslenme bozuklukları izleme
 • Çocuk infeksiyon hastalıklarının tanısı ve tedavisi
 • Çocukta gelişimi izleme
 • Emzirme Danışmanlığı
 • Gelişimsel bozuklukların erken tanısı
 • Kistik fibrozis testi(ter testi)
 • Lenfadenopatili Çocuk Takibi
 • Nefes Darlığı Tanı ve Tedavisi
 • Prematüre Bebeklerin Takibi
 • Sık Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuk
 • Tüberkülin deri testi(tdt)
 • Yenidoğan işitme taraması
 • Yenidoğan Takibi
Özellikli Uzmanlık

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Diyarbakir / Türkiye /1975

DENEYİM

2013 - Halen, Diyarbakır/Diyarbakır/Türkiye
MEMORIAL DİCLE HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı – Part Time
2008 - 2009, Ankara/Ankara/Türkiye
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2005 - 2007, Diyarbakır/Diyarbakır/Türkiye
ÖZEL DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI DAL MERKEZİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
1999 - 2000, Diyarbakır/Diyarbakır/Türkiye
DİCLE İLÇE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI
Pratisyen Hekim

EĞİTİM

2012 - 2012, Diyarbakır/Türkiye
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ - Doçent
2000 - 2004, Diyarbakır/Türkiye
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1993 - 1999, Diyarbakır/Türkiye
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ - Tıp Doktoru Eğitimi

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Ulusal ve uluslararası En İyi Poster Ödülü,
 • Akademik Onur Belgesi, 2013. Diyarbakır

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 20, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 18 makale
 • Uluslararası toplantılarda sunulan 8 bildiri
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 50’ ye yakın bildiri
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu
 • Çocuk Yoğun Bakım Kursu
 • Neonatal Resüsitasyon Uygulayıcı ve Eğitimci Kursu
 • KBB ve Pediatrik İnfeksiyonlar Eğitim Kursu
 • Anormal Hemoglobinler ve Talasemi
 • Yernidoğan Mekanik Ventilasyon ve CPAP Kursu
 • Alström Syndrome International ( ASI ) Sixth International Family Conference
 • 30’ dan fazla ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve konferansa katılım

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al