Yükleniyor

Epilepsi Nedir? Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Epilepsi Nedir? Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

medical-units-icon

İlgili Tıbbi Birimler

Epilepsi, kasılma, istemsiz hareketler ve bilinç kaybı gibi nöbetlerle meydana gelen beyin hastalığıdır. Nöbet anlarında ani ve kısa süreli bilinç değişikliği veya kaybı, istemsiz hareketler veya kasılmalar meydana gelir, bu hareketler kollarda veya bacaklada sallanma şeklinde görülebilir. Epilepsi genellikle ömür boyu sürer fakat nöbet kontrolü doğru şekilde sağlanabildiğinde kişi normal bir hayat sürdürebilir. 

İçindekiler

Epilepsi (Sara Hastalığı) Nedir?

Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, beyinde gerçekleşen ani ve kontrolsüz elektriksel deşarjlara bağlı davranışlarda, hareketlerde ve bilinç düzeyinde değişikliğe yol açarak nöbetlere neden olan nörolojik bir bozukluktur. Kollarda veya bacaklarda sallanma, kasılma ve bilinç kaybı gibi semptomlarla ortaya çıkar. İki veya daha fazla nöbet geçirilmesi epilepsinin tanısı olarak değerlendirilir. 

Genetik faktörün de etkili olduğu düşünülen epilepsi anne-babadan çocuklara geçmemektedir. Zira epilepsi (sara hastalığı) kalıtsal bir hastalık değildir. Epilepsi kalıtsal bir hastalık olmamasına rağmen gelişme eğilimi bazı ailelerde daha fazladır.  Bununla birlikte epilepsinin oluşumu için bazı dış faktörlerin de bulunması gereklidir.

Genellikle ömür boyu sürebilen bir hastalık olan epilepsi, ilaçlar, teknolojik cihaz tedavisi, gerektiğinde ameliyat ve diyet değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir. Burada amaç epilepsi nöbetlerini kontrol etmektir.

Epilepsi Çeşitleri Nelerdir?

Epilepsi krizlerinin değişik çeşitleri vardır. Bunlar basit parsiyel nöbet, jeneralize nöbet ve kompleks parsiyel nöbet olarak sıralanabilir. Epilepsi hastasının ne tür nöbet geçirdiğinin bilinmesi önemlidir. Zira bu durum hastada hangi epilepsi ilacının daha etkili olacağı konusunda yol gösterir. Epilepsi türlerinin farklılığı tutulan beyin bölgeleriyle ilişkilidir. Bir hastada birden fazla nöbet türü görülebilir. Epilepsi nöbetleri şu şekilde sınıflandırılır:

Basit Parsiyel Nöbet

Olağandışı elektriksel aktivite beynin küçük bir alanını etkilediğinde kısmi (fokal) bir nöbet meydana gelir. Nöbet farkındalığı etkilemediğinde, basit kısmi nöbet olarak bilinir. Basit kısmi nöbetler şunlar olabilir:

Motor: Vücudun kaslarını etkileyen

Duyusal: Duyuları etkileyen

Otonom: Otomatik olarak kontrol edilen işlevleri etkiler

Psişik: Duyguları veya düşünceleri etkileyen

Jeneralize (yaygın) Nöbet

Jeneralize nöbetler aynı anda, beynin tüm alanlarında meydana gelen nöbetlerdir. Jeneralize tonik -klonik nöbetler, en sık rastlanan tipini oluşturur. Bu tipte hasta kaskatı kesilir ve olduğu yere düşer. Bununla birlikte kişinin vücudunda kasılıp gevşemeler ve çırpınma hali gelişir. Bu tip nöbetler halk arasında “Sara nöbeti” olarak bilinmektedir.

Kompleks Parsiyel Nöbet

Bu tip nöbetlerde bilinç etkilenir ve bilinç bozukluğu oluşur. Bu nöbet beynin bir lobunda ortaya çıkmaktadır. Kafa travması, beyin tümörü veya inme gibi hikayesi olanlarda daha fazla risk altında olsa bile herkeste görülebilir. Epilepsi hastalarında görülen en yaygın nöbet türü olan kompleks parsiyel nöbet geçirenler başkalarına veya çevrelerine tepki vermez ve olay sırasında neler olduğunu hatırlamaz. Bu süreçte hastalar boşluğa boş boş bakabilir veya başka bir şey düşünüyor gibi görünebilir. Bununla birlikte birçok insan otomazitma adı verilen ağlamak, gülmek, inilti, bağırma veya tekrarlayan konuşma gibi hareketleri de gerçekleştirebilmektedir.

Epilepsi Neden Olur?

Epilepsi vakalarının büyük bir bölümünde kesin neden belirlenemezken, nedeni saptanabilen epileptiklerde ise sinirleri uyaran durumlar, doğumsal anomaliler, doğum travmaları, kafa travması, beyin damar hastalıkları, tümörler, beyin iltihapları ve aşırı alkol tüketme gibi nedenler söz konusudur. Beyin hücreleri aşırı elektriksel aktivitelere bağlı deşarj olur ve beynin elektriksel fonksiyonlarında yaşanan bu durum nedeniyle tekrar eden nöbetlerin yaşandığı epilepsi hastalığı meydana gelir.

Epilepsiye sebep olabilen diğer nedenler şunlardır:

 • Demans
 • Yaş
 • Kafaya alınan darbeler ve travmalar
 • Nörolojik sebepler
 • İnme ve diğer damar hastalıkları
 • Beyin tümörü
 • Aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımı
 • Down sendromu gibi genetik faktörler

Bu tip epilepsiler kriptojenik veya idiyopatik olarak adlandırılır. Epilepsi nöbetleri yaşam boyunca herhangi bir dönemde başlayabilir. Epilepsinin en sık görüldüğü dilim ise; 20 yaşından önce özellikle de ilk üç yaş içinde ve ergenlik çağına yakın zamanlardır.

Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Nöbet adı verilen kontrol edilemeyen sallanma ve titreme, şuur kaybedilmesi, donup kalma, kol ve bacaklarda oluşan karıncalanma gibi semptomlar epilepsi belirtileridir.

Epilepsi nöbet atakları geliştiğini gösteren epilepsi belirtileri şunlardır:

 • Bilinç kaybı
 • Aniden yere yığılma
 • Nöbet anında vücudun kaskatı kesilmesi
 • Diş kenetlenmesi
 • Çevrede olanlara tepki verememe
 • Dejavuya kapılmak (daha önce o anı yaşamış gibi hissetmek)
 • Olağandışı koku ve tat halüsinasyonları
 • Kontrol edilemeyen sarsılma ve titremeler
 • Kol ve bacaklarda karıncalanma
 • Başın ritmik olarak sallanması
 • Ani ve hızlı göz kırpmaları
 • Bir noktaya dalıp, boş boş bakma
 • Ağızdan köpük gelmesi
 • Dili ısırma
 • Hızlı kalp atışı ve nefes alma
 • El ovuşturmak, dudak şapırdatmak
 • Şiddetli epilepsi krizlerinde ağızdan köpük gelmesi, diş kenetlemesi, dilin ısırılması da görülür.

Epilepsi Nasıl Teşhis Edilir?

Epilepsi beynin elektriksel aktivitelerinin dengesiz hale gelmesi ile tekrarlayan nöbetlere neden olan,ani ve senkronize elektrik enerjisi patlamaları nedeniyle kişide bilinç, hareket veya duyuyu kısa süreliğine etkileyen bir hastalıktır. Teknik olarak, bilinen tıbbi bir durumdan kaynaklanmadığı senaryoda (alkolün bırakılması veya kan şekerinin düşmesi gibi) iki veya daha fazla nöbet geçirilmesi epilepsi hastası olunduğunun göstergesi olarak kabul edilir.

Teşhis koymadan önce doktor tarafından fizik muayene yapılır ve kesin sebebin belirlenmesi için kan tahlili istenebilir. Ayrıca nöbet sırasında kişinin belirtilerinin öğrenilmesiyle birlikte başka testlerin yapılması da önerilir.

Epilepsi teşhisi için başvurulan yöntemler şunlardır:

EEG: Beyindeki elektriksel aktiviteyle ilgili sorunları kontrol etmeye yarar.

Kan tahlili: Nöbetlere neden olabilecek enfeksiyon belirtileri ve diğer tıbbi problemler kan tahlili aracılığıyla belirlenmeye çalışılır.

BT taraması: BT taraması, beynin detaylı resimlerini çıkaran güçlü bir röntgendir.

CT taraması: CT taraması; tümör veya enfeksiyon gibi diğer nöbet nedenlerini bulma konusunda fayda sağlar.

MR: Beyninizin fotoğraflarını çekmek için güçlü mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanır. MR ayrıca beyindeki tümör veya enfeksiyonların varlığını da tespit etmeye çalışır.

Epilepsi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Epilepsi hastalığının tedavisi ilaç ve cerrahi olarak uygulanır. Epilepsi tedavisinde en önemli husus epilepsi nöbetleri durdurmak için seçilen ilaçların düzenli ve dikkatli kullanımıdır. Hekimin verdiği ilaçları düzenli ve dikkatli kullanan her beş hastanın dördünde nöbetler durur.

Her anti epileptik ilacın etki mekanizması farklı olduğundan hastanın nöbet tipine uygun olarak ilaç seçilir. Yeterli dozda kullanılan ilaçlar hastalığı yok etmez; ancak epilepsi nöbetlerinin önlenmesine veya sıklığının azaltılmasına yönelik bir etki sağlar.

Tedavi bazı hastalar için ömür boyu sürerken çocukluk çağında başlayan bazı nöbetlerde ise tedavinin 15-20 yaşlarına kadar sürdürülmesi yeterli olabilir.

Tedaviye genellikle tek bir epilepsi ilacı ile başlanır. Doz yavaş yavaş artırılır. Verilen ilacın yetersiz kaldığı durumlarda ise ikinci bir ilaç tedaviye ekledir veya ilaç değiştirilebilir. Bununla birlikte ilacın yan etkilerini izlemek için belirli aralıklarla hastanın kan tahlilleri incelenir. Epilepsi ilacının en sık görünen yan etkileri şu şekilde sıralanabilir;

Epilepsi bazı tipleri dışında süreklilik arz eden bir hastalıktır. Nitekim bazı hastalar için ilaç tedavisi yaşam boyu gerekli olabilir. Hastanın bir nöroloji uzmanı tarafından düzenli olarak takibi elzemdir.

Epilepsi Risk Faktörleri Nelerdir?

Aşağıda sıralanan faktörlere sahipseniz epilepsi hastalığı yaşama riskiniz yüksektir:

Yaş: Epilepsi başlangıcı en çok çocuklarda ve yaşlı erişkinlerde görülür.

Genetik faktör: Ailede epilepsi hastalığı yaşayan varsa, epilepsi görülme riski daha yüksek olabilir.

Kafa yaralanmaları: Bazı epilepsi vakalarından kafa yaralanmaları sorumludur.

İnme ve diğer damar hastalıkları: İnme ve diğer kan damarı (vasküler) hastalıkları, epilepsiyi tetikleyebilecek beyin hasarına yol açabilir. Alkol alımını sınırlamak, sigaradan kaçınmak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak epilepsiye yakalanma riskinizi azaltabilir.

Demans: Demans, yaşlı erişkinlerde epilepsi riskini artıracak faktörlerdendir.

Beyin enfeksiyonları: Beyinde veya omurilikte iltihaplanmaya neden olan menenjit gibi enfeksiyonlar epilepsi riskini artırabilir.

Çocukluktaki nöbetler: Yüksek ateş nedeniyle nöbet geçiren çocuklarda genellikle epilepsi gelişmez. Bir çocuğun uzun bir nöbet geçirmesi, başka bir sinir sistemi rahatsızlığı veya ailede epilepsi öyküsü varsa epilepsi riskini artırır.

Epilepsi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sara hastalığı nedir?

Epilepsi halk arasında sara olarak bilinen hastalık, beyindeki nöronların paroksismal arızasından kaynaklanan, nöbetlere neden olan bir rahatsızlıktır.

Epilepsi öldürür mü?

Özellikle uzun nöbetler, kalıcı beyin hasarına veya ölüme yol açabilen acil tıbbi durumlardır. Nöbetlere sebep olan epilepsi vakalarında doktor kontrolünde epilepsi ilaçları kullanmak büyük önem taşır.

Epilepsi nasıl anlaşılır?

Epilepside beyinde gerçekleşebilecek olağandışı elektriksel aktiviteyi yakalamak için elektroensefalogram (EEG) testi yapılır. Bu test ile kafa derisine küçük sensörler bağlanarak beyin hücrelerinin birbirlerine mesaj gönderdiğinde üretilen elektrik sinyalleri yakalanıp, anormallik olup olmadığı takip edilir.

Epilepsi geçer mi?

Epilepsi, anti epileptik ilaçlarla yaşanan nöbetlerin durdurulmasını amaçlayan ve tedavisi olan bir hastalıktır.

Stres epilepsiyi etkiler mi?

Stres faktörü epilepsi tetikleyicileri ve nedenleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple stres epilepsi hastalığını olumsuz yönde etkilemektedir. Epilepsi hastalarının hayatlarındaki stresi kontrol altına almaları çok önemlidir.

Epilepsi nöbeti uyurken olur mu?

Epilepsi nöbetleri bazı kişilerde uyurken, uykuya dalarken veya uyanırken meydana gelebilir. Gece nöbetleri olarak da adlandırılan uyku nöbetleri genellikle kısa sürer. Gece nöbetleri ani sarsıntı hareketleri, garip duruşlar veya kol ya da bacak hareketleri, yüksek sesle ağlama veya çığlıklar ve uyku sırasında dolaşmayı içerebilir.

Epilepsi nöbeti geçirdikten sonra kişi neler hisseder?

Epilepsi nöbetleri ağrılı olmayan, birkaç saniye ile birkaç dakika arasında süren nöbetlerdir. Nöbet geçirdikten sonra birkaç saat süre ile yorgun ve kafa karışıklığı içinde olunabilir. Kimi durumlarda kişi nöbet geçirdiğini ya da nöbetten hemen önce olanları anımsayamayabilir.

Anksiyete epilepsiye neden olur mu?

Stres ve anksiyete aynı zamanda epilepsi tanısı almış kişiler için de tetikleyici bir faktördür .

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 26 Mart 2024

Yayınlanma Tarihi: 23 Ağustos 2023

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al