Yükleniyor

Göğüs duvarı tümörü nedir?

Göğüs duvarı tümörü nedir?

Erkeklerde kadınlara oranlar 2 kat daha fazla görülen göğüs duvarı tümörleri genellikle kötü huylu tümörlerdir. Göğüs duvarı tümörleri hiçbir belirti vermeden gelişebildiği gibi ağrı, enfeksiyon veya cilt altı şişlikleri gibi semptomlar da görülebilir. Genellikle başka organlarda gelişen kanserin sıçramasıyla ortaya çıkan göğüs duvarı tümörlerinin en etkili tedavisi cerrahi yöntemdir. Memorial Ataşehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Çağatay Çetinkaya, göğüs duvarı tümörleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

İçindekiler

Göğüs duvarı tümörü nedir?

Göğüs duvarı; arkada omurlar, yan taraflarda kaburgalar ve kaburgaların arasını kapatan kas tabakası, önde halk arasında iman tahtası kemiği olarak bilinen sternum kemiği, aşağıda diyafram kası ve yukarıda klavikula (köprücük kemiği) ile komşuluğu olan yapıdır. Göğüs duvarı, göğüs kafesinin şekil ve dayanıklılığını sağlayan yapıdır. Göğüs kafesinde kas ve kemik yapısı, karın kaslarının da desteğiyle solunuma katkı sağlamaktadır. Göğüs duvarı;  kas, iskelet sistemi ve bağ dokuyu ilgilendiren çok çeşitli tümörler içerir ve bu tümörlerin çoğu malign (kötü huylu) karakterdedir.

Göğüs duvarı tümörü sınıflaması şu şekilde yapılır

 • Göğüs duvarı tümörleri primer ve sekonder tümörler olarak ikiye ayrılır.
 • Sıklıkla sekonder olarak uzak organ metastazları (başka organlardan sıçrama) ve akciğer, plevra, mediasten, meme gibi komşu organ tümörlerinin bölgesel yayılımları ile oluşur.
 • Primer dediğimiz göğüs duvarının kendisinden kaynaklanan kötü huylu (malign) tümörlerde en sık sarkomlar görülmektedir. Bu tümörler kemik, kıkırdak ve yumuşak dokuya yerleşebilir. Kemik ve kıkırdaklarda yerleşen göğüs duvarı tümörlerinin %50 si kostalarda (kaburga), %30 u skapulada (kürek kemiği), %20’si sternum (göğüs kafesi kemiği) ve klavikulada (köprücük kemiği) yerleşir.

Göğüs duvarı tümörlerinin belirti ve semptomları nelerdir?

Göğüs duvarı tümörleri asemptomatik yani belirtisiz olabildikleri gibi, farklı şekillerde belirti vererek kendini gösterebilir.

 • Ağrı
 • Cilt altı şişlikleri
 • Enfeksiyon gibi belirtiler göğüs duvarı tümörlerinde görülebilmektedir.

Yumuşak doku kökenli göğüs duvarı tümörleri genelde ağrısız olarak büyürken, kemik kaynaklı göğüs duvarı tümörlerinde ağrı ön planda olabilmektedir. Bu sebeple ağrılı şişlikler göğüs duvarı tümörünün ilk belirtisi olabilir. Vücutta normalin dışında bir şişlik, daha önceden olmayan ağrı belirtileri olması durumunda çok vakit kaybetmeden göğüs cerrahisi bölümüne başvurmakta fayda vardır.

Göğüs duvarı tümörlerinin teşhisi nasıl yapılır?

 • Göğüs duvarı tümörü olduğundan şüphelenilen hasta grubunun teşhisinde hastadan detaylı öykü alınması ve fizik muayene ilk önemli yöntemdir.
 • Görüntüleme olarak öncelikle akciğer grafisi değerlendirilmesi önemlidir.
 • İhtiyaç halinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) gibi ileri görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT) kaburga yapılarını ve kemik içi hasarı daha iyi gösterirken, Manyetik Rezonans (MR) yumuşak doku tümörlerini, mediasten organlarla ve büyük damarlarla ilişkisini daha iyi ortaya koyar.
 • Bilgisayarlı Tomografi veya Manyetik Rezonans ile tümör olduğu şüphelendikten sonra tüm vücudu tarama amaçlı PET-CT de kullanılan ileri görüntüleme yöntemlerinden birisidir.

Hangi görüntüleme yönteminin tercih edileceğine hastanın klinik durumuna göre karar verilir.

Göğüs duvarı tümörü tedavisi nasıldır?

 • Göğüs duvarı tümörlerinin çoğunda ameliyat ile tümörün negatif cerrahi sınırlarda (çıkartılan doku sınırlarında tümör olmaması durumu) geniş olarak çıkartılması en etkin tedavi şeklidir.
 • Çıkartılan tümörün hücre tipine, tümörün tip olarak kötü huylu tümöre benzeme durumuna göre ameliyat ile çıkartılacak alanlar belirlenir.
 • Hızlı farklılaşan (yüksek grade) tümörlerde kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Bazı durumlarda çıkartılan göğüs duvarında tümör kaldığından şüphe duyuluyorsa kemoterapi de bu bölgenin kontrolünü sağlamak için kullanılır.  
 • Geniş olarak çıkartılan göğüs duvarı tümörü ameliyatlarından sonra oluşan boşluğu kapatmak ve hastanın rahat nefes alabilmesi için bazı özel yöntemler uygulanır. Bunun için özel materyaller veya vücudun kas, omentum veya deri gibi diğer bölgelerinden yama (greft)  kullanılabilir. Kullanılan özel materyaller genellikle vücudun esnekliğine uygun olarak ameliyatta şekil verilebilen malzemelerden oluşur. Hangi materyalin kullanılacağına hastanın, hastalığın durumuna göre ameliyat öncesinde karar verilir.
 • Bazı ameliyatlardan sonra vücudun kas, deri vs. gibi organları kullanılabilir. Bu planlama da göğüs cerrahisinin yanı sıra plastik cerrahi, ortopedi gibi diğer branşlar ile birlikte yapılır.

Göğüs duvarı tümörü hakkında sık sorulan sorular

Göğüs duvarı tümörü ameliyat süresi ne kadardır?

Göğüs duvarı ameliyatlarının süresi; tümörün tipine, çıkartılan parçanın büyüklüğüne ve oluşan boşluğun kapatılmasında oluşabilecek ek işlem durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. Basit bir yumuşak doku eksizyonu ameliyatı 30 dakikada tamamlanabilirken, geniş göğüs duvarı tümörü çıkartılmasının gerektiren ameliyatlar 5-6 saat sürebilmektedir.

Göğüs duvarı tümörü ameliyatından sonraki süreç nasıldır?

Göğüs duvarı tümörü ameliyatlarından sonra sıklıkla akciğer boşluğuna, kas altı ve cilt altı ameliyat bölgelerine vücudun ürettiği ameliyat sonrası sıvıları boşaltacak drenaj tüpleri yerleştirilir ve bunların takipleri yapılır.

Hastalar direkt olarak yataklı servise alınabildiği gibi hastanın yaşına, genel durumuna, uzun dönem rahatsızlıklarına, aldığı anestezi süresine bağlı olarak ameliyattan sonra belli bir süre yoğun bakımda da takip edilebilir.

Yoğun bakım süreci sonrasında serviste akciğer filmleri ve laboratuar tetkikleri ile takip edilen hastalar ortalama 5-6 gün kadar yatarak tedavi edilir.

Göğüs duvarı tümörü ameliyatından sonra nelere dikkat edilmelidir?

Göğüs duvarı tümörü ameliyatından sonra, yapılan ameliyatın büyüklüğüne göre hastanın 1-2 hafta kadar istirahat etmesi gerekmektedir. Hastanın genel iyilik hali değerlendirilerek, 1-2 hafta sonrasında sosyal yaşantısına ve çalışma hayatına geri dönebilmesi beklenir.

Göğüs duvarı kanseri sık görülen bir kanser türü müdür?

Göğüs duvarı kanserleri bütün primer kanserler arasında %1-2, torasik (göğüs boşluğunu ilgilendiren) kanserler arasında %5’ lik bir grubu oluşturmaktadır.    

Göğüs duvarı kanseri genetik bir hastalık mıdır?

Göğüs duvarı kanserinde genetik yatkınlık söz konusudur. Özellikle sarkom tipinde genetik faktörler çalışmalarda net şekilde ortaya koyulmuştur.

Kimler daha çok göğüs duvarı kanseri riski taşıyor?

Göğüs duvarı tümörlerinin çoğunu başka organlardan sıçramalar (metastaz) ve komşu organların bölgesel yayılımı oluşturduğu için, kanser öyküsü olan kişiler bu konuda daha dikkatli olmalıdır. Bununla birlikte göğüs duvarı kanserleri erkeklerde kadınlardan 2 kat daha fazla görülür.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 20 Ocak 2022

Yayınlanma Tarihi: 1 Ekim 2021

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al