Yükleniyor

Penis eğriliği nedir? Penis eğriliği tedavisi nasıl yapılır?

Penis eğriliği nedir? Penis eğriliği tedavisi nasıl yapılır?

medical-units-icon

İlgili Tıbbi Birimler

Peniste eğrilik olması doğal kabul edilir fakat ereksiyon olunan durumda penisin eğri olması fiziksel bir durum olarak kabul edilir. Doğuştan olabildiği gibi sonradan da gelişebilmektedir. Penisteki bu değişiklik kişiyi duygusal olarak etkileyebilir. 

İçindekiler

Penis eğriliği nedir?

Ereksiyon olduğu anda penisin 90 derecelik bir açı yapacak düz bir şekilde bulunması gerekmektedir. Bunun dışında penisin sağa sola yukarı ya da aşağı doğru dik açı dışındaki her türlü deformasyonu penis eğriliği olarak tanımlanır.

Penis şekil bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Hipospadias yani peygamber sünneti ya da doğuştan penis eğriliği olan hastalarda ağrı veya buna benzer bir yakınma yaşanmamaktadır. Ancak, Peygamber sünneti olan hastalarda idrar deliğinin penis alt tarafında olmasına bağlı olarak idrarın normal yerinden değil, bu bölgeden gelmesi ve idrar deliğinin durumuna bağlı olarak zorlu idrar yapma, sık idrara çıkma, artık idrar; eşlik eden enfeksiyonlara bağlı olarak idrar yaparken yanma gibi idrar yakınmaları olabilir. Penis eğriliği genellikle doğumla birlikte ve doğum sonrası izlenmektedir. 

Doğuştan penis eğriliği olan hastalarda ise penis eğriliği genelde ergenlikle birlikte ereksiyon oluşmaya başladığında fark edilebilmektedir. Çocukluk çağında ise dikkatli bir muayene esnasında bu durumu fark edebilir.

İleri yaşlarda ortaya çıkan Peyronie hastalığında ise ilk belirti peniste ağrıdır. Peyronie hastalığı “Akut” ve “Kronik” olmak üzere iki dönemde ortaya çıkar. Plak oluşumu başladığı ve özellikle ereksiyon sırasında ağrının eşlik ettiği dönem “Akut” dönemdir. On iki 18 ay süren bu dönemin ardından şekil bozukluğunun ortaya çıktığı kronik döneme geçilmektedir. Gerek akut gerekse kronik dönemde penis üzerinde sert plaklar ele gelmektedir. Kronik dönemde plağın yerleşimi ve yaygınlığına göre hastada ereksiyon kaybı da eşlik edebilir. 

Penis eğrilikleri neden olur?

Penis eğrilikleri doğuştan olabileceği gibi ilerleyen dönemde yaşanan bir takım hastalıklar, cerrahi gelişmeler ya da travmalara bağlı bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

  • Doğuştan penis eğriliği: Penisin anatomik yapısında ereksiyonu sağlayan kan damarı içeren iki adet süngerimsi doku ile içinde idrar yolunun bulunduğu bir adet süngerimsi doku bulunmaktadır. Anne karnında bu süngerimsi yapıların birinde gelişme geriliği olabilmektedir. Bu durum ereksiyon esnasında gelişimin az olduğu tarafa doğru penisin eğrilmesine neden olmaktadır.  

Ayrıca halk arasında peygamber sünneti olarak bilinen “hipospadias” hastalığı yani idrar deliğinin olması gereken yerden daha aşağıda bulunması da doğum sonrası penis eğriliğine neden olabilmektedir. Bu hastalarda genelde idrar yolunun içinde yer aldığı süngerimsi doku gelişimi daha az olmakta ve ereksiyon esnasında penis aşağıya doğru eğrilmektedir.

  • Sonradan gelişen penis eğriliği: Penis şekil bozuklukları ileri yaşlarda en sık “Peyronie” hastalığından kaynaklanmaktadır. Peyronie hastalığı penisin sertleşmeyi sağlayan kan damarı içeren süngerimsi doku ile bu dokuyu çevreleyen ve ereksiyon esnasında sertleşmeyi sağlayan dış kılıf arasında kireçlenmeyle ilerleyen bir rahatsızlıktır. Genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkan Peyronie hastalığında önce ağrı daha sonra zamanla şekil bozukluğu yaşanmaktadır.

Bunun dışında penise yönelik cerrahi girişimler sonucunda da peniste şekil bozukluğu ve eğrilik oluşabilmektedir.

Penis eğriliği teşhisi nasıl yapılır?

Penis eğriliği teşhisi uzman doktorun yaptığı muayene ile konulabilmektedir.

Penis eğriliklerinde tedavi nasıl yapılmaktadır?

Hipospadias yani peygamber sünneti rahatsızlığının tedavisi kesinlikle cerrahidir. Penis yeterli uzunluğa eriştikten sonra erişkin döneme ulaşmadan çocukken cerrahi tedaviyi gerçekleştirmek önemlidir. Cerrahi girişimle idrar deliği penisin ucuna taşınırken eğrilik varsa düzeltilmelidir. 

İleri yaşlarda penis eğriliğine en sık neden olan Peyronie hastalığını tedavisi ise akut ve kronik döneme göre farklılık göstermektedir.

Akut dönem Peyronie hastalığının tedavisi: Akut döneminde henüz penis eğriliğine neden olan plak oluşumu tam olarak başlamadığı için ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Plak oluşumunu engelleyen ilaçların yanı sıra son yıllarda şok terapi, kolajen sentez inhibitörü adı verilen bir takım maddelerin enjeksiyonu gibi yöntemler de kullanılabilmektedir. Eğer bu dönemde erken tanı konulur ve etkin tedavi yapılırsa penis eğriliği kendini sınırlar hatta geri çevrilebilir. Bu nedenle akut dönemde tanıyı koymak son derece önemlidir. Ağrıyla birlikte özellikle penis üzerinde bir sertlik bir düzensizlik ele geliyorsa mutlaka doktor değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

Kronik dönek Peyronie hastalığının tedavisi: Kronik döneme geldikten sonra yani ağrılı dönemin bitip şekil bozukluğunun başladığı dönemde ise ilaç tedavilerinin çok fazla etkililiği olmamaktadır. Yine de bu dönemde lezyon içine madde enjeksiyonu veya şok tedavilerin denenebilir. Ancak, kronik dönemde esas olarak düzeltici cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi kararı vermede de şekil bozukluğu ile birlikte spontan ereksiyonun olup olmadığı da değerlendirilmektedir. Ereksiyon yani sertleşme sorunu olan hastalarda şekil bozukluğunu gideren cerrahi tedavinin yanında halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protez uygulaması da gerekmektedir. 

Penis eğriliği hakkında sık sorulan sorular 

Penis eğriliğine neden olan risk faktörleri nelerdir?

Diyabet hastalarında Peyronie rahatsızlığının daha sık yaşandığın bilinmektedir. Ayrıca, bir takım kolajen veya bağ doku hastalığı olan kişilerde de penis eğriliği Peyronie hastalığı daha fazla görülmektedir. Prostat ameliyatı olan hastalarda da az da olsa ilerleyen dönemde Peyronie hastalığı yaşanabilmektedir.

Penisteki eğrilikler çocuk sahibi olmayı engeller mi?

Peygamber sünnetli doğan çocuklarda idrar deliğinin testislere yakınlığı meninin boşaltılmasını zorlaştıracağı için çocuk sahibi olma ihtimalini zorlaştırabilmektedir. Ancak, delik penisin uç kısmına yakın, eğrilik cinsel işlev bozukluğuna ve meni boşalmasına engel teşkil etmiyor ise bu hastalarda çocuk sahibi olma açısından engel yoktur. Diğer taraftan nadiren de olsa, bazı hastalarda, beraberinde inmemiş testis gibi ek sorunlar da izlenebilir. Bu olguların ayrı olarak değerlendirilmesi gereklidir.

Penis eğriliği Peyronie hastalığında kişi ereksiyon halini sağlayabiliyor ve cinsel ilişkiye girebiliyor ise çocuk sahibi olmasında engel bir durum söz konusu değildir.

Doğuştan penis eğriliği olan hastalarda ise penis eğriliği cinsel ilişki sırasında zorluk yaratacak boyutta ise çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı yaşanabilir.

Penis eğriliği ameliyatı hangi hastalara yapılmaktadır?

Peygamber sünneti / hipospadiyas ve bazı Peyronie olgularında tedavi mutlak cerrahidir. Bunun dışında genellikle 30 dereceden fazla ve penis eğriliği cinsel birleşmede sorun yaratacak düzeyde olanlara cerrahi tedavi önerilmektedir. Ancak, unutulmamalıdır ki, penis eğrilikleri kişiyi psikolojik olarak rahatsız edebilmektedir. Dolayısı ile her hastanın detaylı olarak değerlendirilmesi ve tedaviden beklentisi iyice anlaşılması; hasta ile uygun tedavi yöntemleri, sonuçları ve komplikasyonları tartışılarak karar verilmesi gereklidir.

Penis eğriliğinde cerrahi tedavi nasıl yapılmaktadır?

Uygun olgularda eğriliğin düzeltilmesi için basit plikasyon teknikleri kullanılabilir. Bu yöntemde eğriliği tersi tarafında penis üzerine plikasyon dikişleri konularak eğrilik düzeltilir.

Daha komplike olgularda ise eğriliğin düzeltilmesi için peniste oluşan plak bölgeleri bypass ameliyatlarında kullanıldığı gibi bacak damarlarından elde edilen greft materyalleri ile örtülerek düzeltme sağlanmaktadır. Greft materyalleri ile düzeltmenin olanaklı olmadığı veya sertleşme sorunu izlenmeyen olgularda ise halk arasında penis protezleri olarak bilinen penil protez uygulaması gerekmektedir.

Penis eğriliği ameliyatları kaç saat sürmektedir?

Doğuştan kaynaklanan penis eğriliklerinin ameliyatları genelde basit cerrahi girişimlerdir. Yarım saat ile 1 saat arasında değişen cerrahi tedavilerle sorun giderilebilmektedir. Ancak, greft uygulanacak cerrahi tedavilerin süresi kişiden kişiye ve rahatsızlığın derecesine göre değişmektedir.

Bu ameliyatlar sırasında penisin damar sinir yapısına dikkat edilmesi, penisin uyarımının ve damar kanlanmasının bozulmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Sertleşme sorunu olmayan yani ereksiyonu olan bir hastada greft gerektiren cerrahi sırasında damar sinir yapısına zarar vermek ereksiyonu kaybetme riskini ortaya çıkarabilmektedir.

Hipospadiyas cerrahisi de idrar deliğinin yerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Delik ne kadar uç kısma yakın ise işlemin düzeltilmesi o kadar kolay olacaktır.

Bu işlemler esnasında; özellikle plikasyon ve greft cerrahisinde mikroskop veya loop gibi damar ve sinirsel yapının görünümünü kolaylaştıran ve bu dokuların korunmasına imkan sağlayan cihazların kullanımı tercih edilmektedir.

Penis eğriliği ameliyatından sonra hastalar nelere dikkat etmelidir?

Cerrahi tedavisi sonrası en önemli sorun eğriliğin nüksetmesi yani tekrarlamasıdır. Bunun en önemli nedeni özellikle erişkin erkeklerde gece olan ereksiyon sırasında dikişlerin atmasıdır. Bu nedenle ameliyat sonrası dönemde gece ereksiyonlarının baskılanmasına yönelik bir takım tedavi alternatifleri önerilebilir. Bu amaçla uyku ilaçları veya erkeklik hormonunun baskılanmasına yönelik hormonal ajanlar önerilebilmektedir. Ameliyattan 4 ila 6 hafta kadar sonrasına kadar cinsel ilişkiye girilmemesi de son derece önemlidir.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 24 Mayıs 2023

Yayınlanma Tarihi: 3 Nisan 2020

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al