Uluslararası Standartlarda Teknolojik Altyapı

Memorial Bahçelievler Hastanesi’nin teknolojik altyapısı, uluslararası standartlarda ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış ve hasta konforuna özel olarak dizayn edilmiş sistemlerden oluşuyor. Bu sistemlerin pek çoğu Türkiye’de ilk kez, Memorial Bahçelievler tarafından kullanılıyor.

KANSERDE YENİ JENERASYON IŞIN TEDAVİSİ ELEKTA VERSA HD SIGNATURE

Kanser tedavisinde en ileri teknolojilerden biri olan yeni nesil ışın tedavisi cihazı Elekta Versa HD SIGNATURE, tedavi sırasında hastaya verilen dozların en doğru şekilde hesaplanmasını sağlayarak, sağlıklı organların zarar görmesini engellemektedir. Cihazın lineer hızlandırıcılar içerisinde 5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahip yapısı, sağlıklı organları korurken, ikincil kanser oluşum riskini de en aza indirmektedir. Bu teknoloji, diğer cihazlara göre tedavi süresini büyük oranda kısaltması ile de ön plana çıkmaktadır. Sistem üzerinde bulunan 6 boyutlu tedavi masası ile hastanın pozisyonlaması çok hassas şekilde yapılarak, en doğru ışınlama imkanı sağlanmaktadır. Bu teknikle sağlıklı dokular en üst düzeyde korunurken, tümörlü doku da aynı şekilde en üst düzeyde yok edilmektedir.

“Yüksek Doz Oranı” modu ile kısalan tedavi süresi

Geleneksel radyoterapi tekniklerinin tümünü etkin ve güvenli şekilde uygulayabilen Elekta Versa HD SIGNATURE’nin “Yüksek doz oranı” modu, eski nesil lineer hızlandırıcılara göre üç kat fazla maksimum oran sağlamaktadır. Bu seçenek tedavi süresini kısaltırken, başarı oranını da artırmaktadır.

Yüksek güvenilirlikle hedefe yönelik ışınlama

Versa HD SIGNATURE’de bulunan 160 adet alan şekillendiricisi (MLC), hedef tümörün şeklini daha iyi belirlemekte ve sağlıklı organların zarar görme riskini azaltmaktadır.

Planlamada hastaya en uygun doz oranı belirleniyor

Versa HD SIGNATURE cihazında, “altın standart” olarak kabul görmüş hassas hesaplamaları yapabilen “Monte Carlo” algoritması ile desteklenen ve en kesin doz hesaplaması yapan “Monaco” kullanılmaktadır. Hastaya uygun doz oranı hesaplanabilmekte, uygulanan dozun etkinliği kontrol edilebilmekte ve organlar riskten korunmaktadır.

ROBOTİK CERRAHİ

Da Vinci Robotik Cerrahi ya da diğer adıyla robot teknolojisi, tıp dünyasında cerrahinin ulaştığı en ileri teknolojidir. Robotik cerrahi özellikle üroloji, kadın hastalıkları ve genel cerrahi ameliyatlarında kullanılmaktadır. Doktor ve hastaya sağladığı özel ayrıcalıklar ile ön plana çıkan teknoloji, bugün tüm dünyada özellikle kanser tedavisinde kullanılan, en başarılı cerrahi yöntemlerden biri olma özelliğine sahiptir.

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

MR

Magnetom Skyra 3T MR sistemi 70 cm hasta tünel çapı, kısa magnet uzunluğu ve 250 kg’a kadar hasta taşıma kapasitesi ile klastrofobik ve kilolu hastalar için daha iyi hasta konforu sağlamaktadır. Nörolojik ve ortopedik çekimlerde %97’ye varan ses azaltım teknolojisi Quiet Suite ile özellikle pediatrik hastalarda sedasyona gerek kalmadan çekim yapılabilmektedir. TIM 4G teknolojisinin sunduğu yüksek koil densitesi ile daha yüksek SNR değerleri elde edilmekte ve yeni nesil hızlandırma faktörlerinin kullanılmasıyla daha kısa sürede daha kaliteli görüntü alınmaktadır. Özellikle dinamik nefes tutmalı çekimlerdeki sürelerin kısalması ile hareket artefaktları azaltılarak çekim tekrarları engellenmektedir.

GoBrain uygulaması ile tek tuşla 5 dakika süren otomatik nöro çekimi yapılarak acil durumlar dahil, görüntü kalitesinden ödün vermeden daha kısa sürede ve yüksek kalitede klinik çıktı sağlanmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Türkiye’de ilk kez kullanılan sistem, 2x384 kesitli dedektör yapısı ile röntgen dozunda, çok düşük kontrast madde kullanımı sayesinde yüksek çözünürlükte görüntüler elde edilebilmektedir. 3 kata kadar diğer BT sistemlerine göre daha hızlı tetkik sürelerine ulaşan Somatom Drive ile yüksek kalp atımına sahip, nefes tutamama veya hareketli hastalarda bile tekrar tetkike gerek kalmadan başarıyla tanıya ulaşılabilmektedir. Kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, aritmi problemi yaşayan hastalarda tek kalp atımında kardiyak görüntüleme yapılabilmektedir. Hastanın organ bazlı olarak doz modülasyonunu sağlayarak göz ve tiroit gibi hassas organları koruyucu özelliktedir. Çocuk hastaların muayene sırasında sabit duramama handikapları baz alınarak oluşturulan sistem, çocukların hareketli yapılarına özel çekim özelliği ile pediatride sedasyon olmadan tarama gerçekleştirmeyi de mümkün kılmaktadır. Diyabet gibi düşük böbrek fonksiyonuna sahip hasta grupları için çok daha düşük kontrast madde kullanımı sağlanmaktadır. Hasta girişinin yapıldığı bölüm açıklığı 78 cm olan sistem, klostrofobi yani kapalı alan korkusu olan hastalara yönelik özelliği ile de dikkat çekmektedir.

PET-CT

Biograph Mct PET/CT sistemi; PET ve CT çekimleri ile radyoterapi planlaması gibi hekimlere 78 cm’lik gantri açıklığı ile geniş bir alanda teşhis imkanı sağlamaktadır. PET/CT tetkikinde elde edilen küçük detaylarla kesin bilgi, erken teşhis ve etkin tedaviye ulaşmayı sağlamaktadır. Biograph mCT sistemindeki LSO kristalli dedektör yapısının sağladığı yüksek uzaysal çözünürlük ile hastaya çok az radyoaktif doz verilerek çok küçük lezyonların erken safhada tespitine olanak sağlamaktadır.

Gama Kamera

Symbia Evo Excel SPECT sistemi, SPECT (beyin kan akımının bölgesel olarak nasıl olduğunu belirlemek için yapılan bir görüntüleme), tüm vücut, tiroid, böbrek, kemik gibi tüm genel amaçlı çekim prosedürleri ile kardiyak SPECT (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi-talyum) uygulamalarını kapsayan gamma kamera sistemidir. Sağladığı görüntü kalitesindeki hassasiyet, ilave çekimler için gereken ihtiyacı düşürerek, hekimlerin her taramayı güvenle okuyabilmesini sağlar. Gelişmiş HD dedektör teknolojisi ve en yüksek kolimatör hassasiyeti hekimin karar vermesini kolaylaştırmak için yüksek kalitede SPECT görüntülerini verir.

Mamografi

Yüksek teknoloji ürünü olan mamografi cihazı, PRIME teknolojisi sayesinde meme kalınlığına göre değişen %30’a varan oranda daha az radyasyon dozuyla çekim imkanı sağlamaktadır. PRIME teknolojisinin kullandığı grid’siz çekim ve özel algoritma sayesinde görüntü kalitesinde bozulma olmadan daha düşük dozlarda çekim yapılabilmektedir.

Röntgen Sistemleri

Radyoloji ve ameliyathane birimlerinde kullanılan röntgen ve C Kollu mobil sistemleri dijital özellikte olup, bu teknoloji yüksek çözünürlük ve düşük dozda görüntülemeyi elverişli kılmaktadır. Dijital teknoloji ile arşivleme ve görüntülerin bir noktadan diğer noktaya transferi kolaylaşmakta ve tetkik tekrarları minimuma inmektedir. En son teknoloji olan aktüel dijital röntgen cihazları sayesinde hasta odalarında yüksek kaliteli, düşük dozlu görüntüler Wi-fi ile anında arşiv sistemine gönderilmektedir. 3D görüntü alabilen mobil C kollu röntgen sayesinde karmaşık ortopedi ameliyatları dahi birçok uygulama rahatlıkla yapılabilmektedir.

Floroskopi

En son teknoloji floroskopi cihazının hem dinamik hem de statik görüntü alabilme özelliği sayesinde, görüntü kalitesinden ödün vermeden düşük doz ile her türlü floroskopik işlem büyük kolaylıkla yapılabilmektedir. Çekim görüntülerinin kayıt ve transfer edilebilmesi özellikleri ile arşivlenmesi, büyük kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Ultrason

Premium ultrason sistemleri, rutin klinik kullanımların yanı sıra ileri seviye uygulamalar için de ideal bir çözüm üretmektedir. Yeni platform, kusursuz görüntü kalitesine ek olarak iş akışını çok daha verimli hale getirmektedir. Bununla beraber Shearwave Elastografi ve otomatik füzyon görüntüleme gibi premium uygulamalar sunmaktadır. Real time ölçüm yapabilen elastografi yöntemi olan Shearwawe Elastografi, ultrason probulokalize bir radyasyon kuvveti ile enine dalga oluşturarak, elastitise hakkında bilgi vermektedir.

Ekokardiyografi sistemleri

Genel kardiyoloji, girişimsel kardiyoloji, cerrahi gibi pek çok kardiyoloji ortamında sıra dışı performans sağlamaktadır. Rutin kullanımın yanında günümüzde artan talepler doğrultusunda özellikle minimal invaziv yapısal kalp hastalıkları için yüksek kaliteli görüntü ile beraber doğru ve tekrarlanabilir ölçümler sunmaktadır. Tek tuşla otomatikleştirilmiş aort ve mitral kapakçık modelleme dakikalar içinde değil sadece birkaç saniyede ölçümleme imkanı sunarak klinik kararları güçlendirmektir. Bu inovatif yazılım ile valvüler anatomi ve fizyoloji tetkik sırasında hızla görülerek buna uygun cerrahi tedavinin belirlenmesi sağlanmaktadır. True Fusion özelliği ile anjiyografi ve eko görüntüleri füzyon yapılarak özellikle girişimsel işlemlerde fark yaratmaktadır.

Anjiyo

Sistem için özel olarak geliştirilen PURE platformuyla, girişimsel işlemlerdeki prosedürler çok daha kolay hale gelmiş, görüntü kalitesi artırılarak daha iyi tanısal bilgiler elde edilmesi sağlanmış, hasta ile hekimin aldığı x-ışın dozu en düşük seviyelere indirilmiştir. Sistem otomatik filtreleme teknolojisi ile hasta boyu, kilosu gibi verilere ihtiyaç duymadan farklı hasta tipleri için (özellikle çocuk hastalarda) görüntü kalitesini bozmadan en düşük dozu ayarlamaktadır. Truefusion özelliği sayesinde anjiyografi ve 3D ekokardiyografi iş akışları klinik olarak entegre edilmektedir. TAVI kapakçık değişim işlemlerinde hastaların %30’unun tedavi sonrası benzer şikayetlerle hastaneye tekrar başvurdukları bilinmektedir. Bu füzyon yöntemi sayesinde operasyon esnasında kapakçığın doğru yerleştirilmesi ve %100’e yakın uygunluk teyidi ile tedavi kalitesi artırılmakta ve gerek klinik çıktılar gerekse hastane verimliliği en üst noktaya erişmektedir.

ÜSTÜN AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM TEKNOLOJİLERİ

Fonksiyonel yapılanmaya sahip ameliyathaneler

Memorial Bahçelievler Hastanesi; biri hibrit olmak ileri teknoloji ile donatılmış toplam 15 ameliyathane kapasitesi ve özel yoğun bakımları ile geleceğin hastane profilini günümüze taşıyor. Hibrit ameliyathanelerde, intraoperatif görüntüleme olarak MR ve tomografi gibi cihazlarla özellikli ameliyatlar yapılıyor. Ameliyathaneler de hastanenin genelinde olduğu gibi hasta ve çalışan konforu düşünülerek dizayn edildi. Fonksiyonel yapılanmaya sahip bu alanlarda, doktor ve çalışanlar için hijyenik koşullar da düşünülerek, geniş yaşam alanları oluşturuldu.

Gün ışığı alan aydınlık yoğun bakımlar

Memorial Bahçelievler Hastanesi, hasta odaklı bir bakış açısı, hasta ve yakınlarına dokunan özellikleriyle ön plana çıkıyor. Toplamda 49 yatak kapasitesine sahip yoğun bakım üniteleri; her biri geniş ve hasta odası şeklinde yapılandırılan, gün ışığı alan ve camlı bölmelerden oluşan sistemle tasarlandı. Hasta odalarında; hareket fonksiyonu olmayan ve bilinci kapalı hastaların mobilizasyonunu sağlayan hasta lifti teknolojisi, her biri oda içerisine sabitlenmiş olarak, Türkiye’de ilk kez kullanılıyor. Bazı yatan hasta katlarında da bulunan uygulama, hastaya yatağında hareket kolaylığı, yatak bakımının rahatlıkla yapılabilmesi ve hastanın oda içinde dolaşabilmesine olanak sağlıyor. Yoğun bakım bekleme alanlarında da hasta yakınları için özel yaşam alanları mevcut ve bu noktada, doktor ile hasta yakınlarının görüşme olanakları konforlu bir şekilde sağlanıyor.