Yükleniyor

Bronkoskopik Biyopsi ve Hasta Başı Patolojik Değerlendirme Nedir?

Bronkoskopik Biyopsi ve Hasta Başı Patolojik Değerlendirme Nedir?

Ucunda ışık olan endoskopik bir kamera vasıtası ile solunum yollarının direkt olarak gözlenmesi ve hastalık olduğu düşünülen şüpheli lezyonlu alanlardan doku parçası alınmasına bronkoskopik biyopsi denilir. Antalya Memorial Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sezen Koçarslan, bronkoskopik biyopsi hakkında bilgi verdi.

İçindekiler

Bronkoskopik görüntü alanı içerisinde bronşial mukozalar kamera vasıtası ile incelenir. Mukozalar üzerinde normal dışı patolojik görünümlü odakların üzerinden biyopsi aleti ile doku örnekleri alınır. Bronş içi lezyon veya kitle saptanamadığı durumlarda bronkoalveolar lavaj denilen solunum yolları yıkama sıvısı alınır. Bu yöntemle solunum yollarına ait hücresel elemanlar elde edilir.

Bronkoskopik Biyopsi Neden Yapılır?

Bronkoskopik biyopsi yapılmasını gerektiren nedenlerden bazıları şunlardır:

  • Radyolojik tetkiklerde görülen ve bronş yollarında kitle oluşturan hastalıkları değerlendirmek için,
  • Akciğer kitlesinin kötü huylu (kanser) veya iyi huylu olup olmadığını belirlemek için,
  • Akciğer enfeksiyonu veya diğer çeşitli akciğer hastalıklarının nedenini belirlemek için.

Bronkoskopik Biyopsiye Nasıl Tanı Konulur?

Bronkoskopik biyopsi ile alınan doku örnekleri patoloji laboratuvarında bir dizi teknik işlemlerden geçirilir. Doku örneği mikroskop altında incelenebilecek hale getirilir. Patoloji hekimi mikroskobik inceleme ile hastalığın doku üzerinde oluşturduğu değişiklikleri ve nedenini inceler. Kanser gibi bazı durumlarda histokimyasal ve immünohistokimyasal inceleme denilen özel doku boyaları ek tetkiklerini kullanır. Patoloji hekimi tüm mikroskobik bulguları ve ek tetkikleri beraber yorumlayarak hastalığın tanısını koyar. Tanı eğer kanserse tümörün tipini belirler.

Bronkoskopik Biyopsiyle Tanı Konan Hastalıklar Nelerdir?

Bronkoskopik biyopsi ile tanı konulan hastalıklardan bazıları şunlardır:

  • Akciğer kanseri
  • Bronşial enfeksiyöz hastalıklar
  • Endobronşial çeşitli tümörler

Bronkoskopik Biyopside Hastabaşı Patolojik Değerlendirme Nedir?

Bronkoskopik biyopsi ile alınan doku örneği patolojik inceleme için bazı özelliklere sahip olmalıdır. Lezyonu temsil eden yerden ve yeterli miktarda alınmış olması gereklidir. Bu nedenle patoloji hekimi bronkoskopik biyopsi işlemi sırasında göğüs hastalıkları hekimine eşlik eder. Patoloji hekimi alınan bronkoskopik biyopsi dokularını imprint denilen lam üzerine dokundurma yöntemi ile veya solunum yolları yıkama sıvısını yayma yöntemi ile mikroskop altında inceler. Biyopsinin lezyonlu veya tümörlü alanı temsil edip etmediğini, yeterli özelliklere sahip olup olmadığını değerlendirir.

Bronkoskopik Biyopside Hastabaşı Patolojik Değerlendirme Önemi Nedir?

Bronkoskopik biyopsi özel şartlar gerektiren, güvenli, tanısal invaziv girişimsel bir işlemdir. Hasta açısından hem maliyetli, hem de komplikasyonları olan bir girişimdir. Geçici ateş, kanama, nefes darlığı gibi komplikasyonlar olabilir. Bu nedenle yapılan işlemin efektif olması önemlidir.

Bazen alınan doku örnekleri tümörü ya da lezyonu temsil etmeyebilir. Kişiselleştirilmiş tedavilerin her geçen gün arttığı günümüzde, yeterli tümör dokusunun olması, genetik testlerin yapılması için çok önemlidir. Yeterli canlı dokunun, tümör hücresinin varlığı hastanın gelecekteki tedavi seçenekleri açısından da önemlidir.

Biyopsi sırasında bazen de tamamen canlılığını kaybetmiş ölü tümör dokusundan alınmış olabilir. Böyle uygun olmayan biyopsilerin patolojik değerlendirme ile doğru tanı alması mümkün değildir. Ayrıca hasta açısından çok önemli olan erken tanı ve tedavi için zaman kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle bronkoskopik biyopside hastabaşı patolojik değerlendirme önemli yere sahiptir.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 24 Ocak 2023

Yayınlanma Tarihi: 20 Ocak 2023

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al