Yükleniyor

El bileği ağrısı neden olur?

El bileği ağrısı neden olur?

El, günlük aktivitelerin gerçekleşmesi için hayati önem taşıyan organlardan biridir. Kişinin ihtiyaçlarının giderilmesi gibi fonksiyonların gerçekleştirilmesinde el bileği aktif görev alır. Dolayısıyla kişisel ihtiyaçlar, günlük aktiviteler, iş hayatı gibi tüm alanlarda sürekli kullanılan el ile ilgili yaralanmalar sıklıkla olabilmektedir. İhmal edilen el bileği ağrıları, ileride çözümü olmayan sorunlar doğurabilir. Bu nedenle el bileğinde ağrı hissedildiği anda zaman geçmeden bir uzmana başvurulması büyük önem taşır. Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Serdar Alfidan, el bileği ağrısı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

İçindekiler

El bileği eklemi nasıl hareket eder?

El bileği eklemi elin karmaşık hareketlerini yerine getirmesi sırasında çok önemli bir role sahiptir. Bu hareketlerden özellikle elin yukarıya kaldırılması ve indirilmesi ayrıca rotasyon denilen çevirme hareketlerinde el bileği önemli görevler üstlenir. Bu görevleri yerine getirirken önkol kemikleri ile el tarak kemikleri arasındaki çift sıra halinde dizilim gösteren, dörderli toplam 8 küçük kemik çeşitli bağ yapı ve kas kirişlerinin organize çalışması rol oynar.

Ayrıca bu bölgeden elimize giden tüm damarlar, sinirler ve kas kirişleri farklı ve çeşitli tünel benzeri bölgelerden geçmektedir. İşte tüm bu yapıların sağlıklı olması ve düzgün işlev görmesi sayesinde el bileğimizi rahat şekilde kullanabiliriz. Bu karmaşık yapıların herhangi birisinde oluşabilecek sorunlar ise el bileği ağrısına yol açmaktadır. 

El bileği ağrısı neden olur?

El bileği eklemi, vücutta diz ve omuz ekleminden sonra ağrısı sık görülen eklemlerden biridir. Hemen hemen tüm işlerimizde ve sportif faaliyetlerde yoğun şekilde kullanılan bir eklem olması ağrının sık görülmesine yol açmaktadır. En sık ağrı nedenleri; zorlanma, travmaya bağlı oluşan kırık - çıkıklar ve incinmeler, romatizmal hastalıklar (eklem iltihaplanmaları), çeşitli kistler, küçük el bileği kemiklerine özgü özel hastalıklar, kireçlenme, sinir ve tendon sıkışmaları olarak sayılabilir.

Bilgisayar kullanımı el bileği ağrısına yol açar mı?

Poliklinik şartlarında el bileği ağrısı nedeni ile ortopedi ve travmatoloji bölümüne başvuran hastalardan en sık görülen grup, el ve el bileğinin yoğun olarak kullanıldığı, özellikle masa başı sürekli bilgisayar kullanmayı gerektiren işlerde çalışan bireylerdir.  Bu gruptaki hastalar kısmen daha masum ama süreklilik riski olan el bileği ağrılarına maruz kalabilir. Bu sorunda temel, neden el ve el parmaklarının hareketinden sorumlu kas kirişlerinin sürekli kullanımına bağlı olarak gelişen tendinit olarak isimlendirilen tendon zarlarının sıvı toplaması durumudur.

İlk olarak ağrı kesici ve ödem giderici ilaç tedavisinin yanında, istirahat amaçlı el bilek atellerinin kullanılması önerilir. Buna buz tedavisinin eklenmesi çoğunlukla yeterli gelmektedir. Bu hastaların özellikle çalışma sırasında zaman zaman mola vermeleri ve ellerini dinlendirmeleri tavsiye edilmelidir.

Sinir sıkışması el bileğinde ağrı yapar mı?

Yine aynı şekilde el bileğinde zorlanmaya maruz kalan kişilerde daha sıklıkla görülen, kas kirişi ve sinir sıkışmaları el bileği ağrısı ile kliniğe başvuran diğer sık gruptaki hastaları oluştururlar. Bu hastaların tedavisi de tendinit hastalarına benzerdir. Ancak bu grubun kronikleşme olasılığı daha fazladır. Zira sıkışma başladığında çoğunlukla zaman içerisinde ilerleme potansiyeli taşır. İlerleme gösteren ve konservatif tedavilerden yanıt alınamayan ağrıları nedeni ile hayat kalitesi düşen hastalara gevşetme operasyonları yapılabilir. Bu operasyonlar çoğunlukla lokal anestezi ile yapılabilmekte iyileşme süreçleri ise oldukça hızlı olmaktadır.

Düşme sonucu el bileğinde ağrı varsa ne yapılmalıdır?

Düşme ve çarpma gibi travmatik durumlarda ise el bileğini çevreleyen bağlar, kaslar ve kemikler çok çeşitli yaralanmalara maruz kalabilir. Dinlendirme ve ilaç tedavisinden cerrahi müdahale gerektiren yaralanmalara dek uzanan farklı tedaviler gerekebilir.  Ancak travmanın boyutu ne olursa olsun, ortak ve en sık gözlemlenen belirti ağrıdır. Bazı el bileği kemik kırıkları (skafoid kemik kırıkları) ilk başlarda hasta tarafından çok aşırı ağrı yapmadığı gerekçesiyle fazla önemsenmez ve sağlık kurumuna başvurulması gecikebilir. Uzun dönemde el bileğinde kireçlenme oluşmasına yol açan bu durum sanılanın aksine oldukça sık görülmektedir. Bu nedenle el bileği ağrısı mutlaka ciddiye alınmalı kısa sürede iyileşme olmuyorsa mutlaka hekime başvurulmalıdır.

Romatizmal hastalıklar el bileğinde ağrı yapar mı?

El bileğinde ağrıya yol açan bir diğer hastalık grubu ise romatizmal eklem hastalıklarıdır. Romatoid artrit gibi hastalıklar özellikle el parmak eklemleri gibi küçük eklemleri çok sever. Bununla birlikte el bileği eklemi de zaman zaman ağrılı şiş görünümlü eklem iltihaplanması ile karakterize tutulumlar gösterebilir. Bu durum uzun vadede yine eklem kireçlenmesine yol açabilmektedir. Bu tarz sistemik hastalıklarda hastalığın kontrol altında tutulması amacı ile romatoloji doktorları tarafından verilen tedavilerin hasta tarafından düzgün şekilde uygulanması çok önemlidir. Aksi durumda el bileği ve diğer eklemlerin uzun vadede ciddi harabiyetlere maruz kalması kaçınılmaz olacaktır. 

El bileğinde Ganglion kisti nedir?

El bileğinin el sırtına bakan bölümünde daha sık görülen ciltten dışarıya doğru düzgün, sınırlı kabarıklık oluşturan ganglion kistleri yine el bileğinde ağrıya yol açabilen oluşumlardandır. Aynı şekilde el ve el bileğini yoğun olarak kullanan kişilerde daha sık görülen bu oluşumlar yumuşak doku kanserleriyle karıştırılmamalıdır.

Ganglion kistleri el bileği zorlandığı zaman boyut olarak büyüme, dinlendirildiği zaman ise küçülme eğilimi taşırlar. Bu nedenle tedavide ilk olarak konservatif tedaviler denenmelidir. Masum kitleler olmalarına rağmen zamanla dinlendirmeye rağmen küçülme eğilimine girmemeye başlayabilir, kitle büyür ve sertleşirse ağrısı da oldukça şiddetli bir hal alabilir. Bu durumlarda ağrıdan ve kitlenin yarattığı kozmetik görünüm bozukluğundan dolayı kitle cerrahi olarak çıkartılır.

Karpal tünel sendromu nedir?

El ve el bileğinde ağrı ve uyuşmaya yol açan halk arasında sinir sıkışması olarak isimlendirilen karpal tünel sendromu el bileğinde ağrıya yol açabilen ve sık görülen bir diğer hastalıktır. Bu hastalığın tanısı, özellikle geceleri artış gösteren ve el fonksiyonlarını kısıtlayan ağrı ve uyuşukluk hikayesi ve muayene testleri ile konulabilir. Sıkışmanın düzeyini belirlemek ise ancak sinir testi EMG ile mümkündür. Hafif düzeydeki sıkışmalar konservatif, ağır düzeydeki sıkışmalar ise cerrahi gevşetme işlemleri ile düzelebilir.  

Kienböck hastalığı nedir?

El bileğinde ağrıya yol açan bir diğer hastalık Kienböck hastalığıdır. Bu hastalıkta el bileğindeki küçük kemiklerden lunat kemiğin tam olarak nedeni bilinmeyen şekilde dolaşımının bozulması sebep olmaktadır. Erken evrelerde tedavi şansı yüksek ancak teşhis edilmesi güçtür. Hastalar şikayet olarak, el bileği ortasında geçmeyen ağrı hisseder. Tanı erken saflarda ancak MR ile konulabilir. Hemen hemen tüm evrelerde cerrahi işlem gerektiren bir hastalıktır. Ancak erken evrelerde tespit edilirse cerrahi işlemin başarı şansı artar. Geç teşhis edilen veya tedavisiz kalmış hastalarda ise uzun dönemde el bileği kireçlenmesi gelişir. Ağrı çok şiddetli ve devamlıdır.  Bu duruma evirilen hastalarda ise tedavi maalesef el bileği eklemine dondurma ameliyatı yaparak mümkün olacaktır.

El bileğinde yırtık olur mu?

El bileği ekleminin üst kısmını oluşturan önkol kemiklerinden ulna kemiğinin çevresini saran TFCC olarak isimlendirdiğimiz özel bir kompleks bağ yapısı vardır. Bu bağ yapısı travmatik durumlarda yırtılabilmektedir. Bağ yapısına bu bölge için özel bir menisküs ve disk benzeri doku da eşlik etmektedir. Bu dokunun yırtığını hastalar el bileğinin küçük parmak tarafında geçmeyen ağrı olarak tarif eder. Kendi haline bırakmak hem ağrının geçmemesine hem de geriye dönüşü mümkün olmayan sorunlara yol açabilmektedir.  Muayene ve MR görüntüleme ile hastalık ve yırtığın evresi tespit edilir. TFCC yırtıklarının çoğunlukla cerrahi yöntemlerle tedavi edilmesi gerekli olan bir el bileği ağrısı nedeni olduğu unutulmamalıdır.

El bileği tedavisi nasıl planlanır?

Detaylı olarak bahsedilen el bileği ağrısına yol açan nedenlerin ve hastalıkların tedavisinde çoğunlukla konservatif yani ameliyatsız tedaviler yeterli olmaktadır. Bu tedavileri, ağrı kesici ve ödem giderici ilaç tedavileri, atel ve bileklik gibi hareketi kısıtlayıcı yardımcı aparatlar ile yüksekte tutma ve buz uygulanması oluşturmaktadır. El bileğindeki tendon sıkışmaları ve tendinit tarzı hastalıklarda ise enjeksiyon tedavileri kullanımları tartışmalı olmakla birlikte yapılabilmektedir.

El bileği cerrahisi hangi durumlarda yapılır?

Çeşitli kırıklar, eklem çıkıkları, ileri bağ ve tendon yaralanmalarında, ganglion kistlerinde, sinir ve tendon sıkışma sendromlarında, el bileği küçük kemiklerine özgü bazı hastalıklarda, TFCC yırtıklarında ve ileri düzey kireçlenmelerde cerrahi yöntem gündeme gelmektedir. Cerrahi yöntemler hastalığın türüne ve şiddetine göre değişiklik göstermektedir. TFCC yırtıklarında ve bazı özel eklem içi kırıklarda ise kapalı olarak el bileği artroskopisi uygulanabilmektedir.

Güncelleme Tarihi : 7 Haziran 2024

Yayınlanma Tarihi: 28 Eylül 2021

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al