Yükleniyor

İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat!

İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat!

Dünya genelinde kadınlara oranla erkeklerde daha çok izlenen mesane kanseri, Türkiye’de erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında 4’üncü sırada yer alıyor.  İdrarda ağrısız kanama ve pıhtı, mesane kanserinin en sık karşılaşılan belirtisi olurken, erken teşhis edilen ve derecesi düşük tümörlerde hastalar kendi mesaneleriyle yaşayabiliyor. Ancak ileri olan vakalarda mesanenin alınması gerekiyor. “da Vinci Robotik Cerrahi” ile yapılan mesane kanseri ameliyatlarında mesanesi alınan hastalara, kendi bağırsaklarından alınan bir parça ile yeni bir idrar kesesi yapılabiliyor. Hastaya önemli ölçüde konfor sağlayan robotik cerrahi ile hastanın cinsel fonksiyon bozukluğu oluşma riski de en aza indiriliyor. Memorial Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, Mesane kanseri ve da Vinci Robotik Cerrahi ile ilgili bilgi verdi. 

İçindekiler

Mesane kanserinin yüzde 50’sinin sebebi sigara kullanımı

Dünya genelinde mesane kanserleri erkeklerde 7’nci sırada görülürken, kadınlarda ise ilk 10 kanser sıralaması içinde yer almamaktadır. Türkiye’de ise erkeklerde sık görülen kanserler arasında 4. sırada yer alan mesane kanserinin görülme oranı yaşa bağlı olarak artış göstermektedir. Genellikle 60-70 yaşlarından sonra ortaya çıkmaya başlayan mesane kanserinin en önemli nedenini ise sigara kullanımı oluşturmaktadır. Mesane kanserinin yüzde 50’sinden sorumlu olun sigaranın içeriğinde bulunan bir takım kanserojen maddeler böbrek yoluyla atılmaktadır. Bu kanserojen maddelerin mesanenin iç yüzeyiyle uzun süre temas etmesi kanserin oluşmasına sebep olmaktadır. 

Bazı meslekler mesane kanseri riskini artırıyor

Sigaranın yanı sıra bazı meslekler de mesane kanserinin oluşumunda risk faktörü olmaktadır. Boya, deri, metal ve petrol sanayiinde çalışanlarda görülen vakalar, toplam mesane kanseri vakalarının yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan iş güvenliği farkındalık çalışmaları ile birlikte mesleki maruziyet azalmaktadır. Bununla birlikte aile öyküsü nadiren olmakla birlikte suçlanabilecek faktörler arasında yer alırken, bir takıp antineoplastik ilaçların kullanımı, sulardaki arsenik miktarının yüksek olması, suların aşırı klorlanması sonucu ortaya çıkan halometanlar mesane kanserinin sebepleri arasında yer almaktadır. 

İdrarda kanamaya dikkat!

Mesane kanserinin en sık belirtisi idrarda ağrısız ve pıhtılı bir kanama olmasıdır. Kanamanın bir kere bile görülmesi durumunda mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Bazı kanserler ise hiçbir belirti vermezken, bazıları da idrarda yanma, ağrılı idrar yapma, sık idrara çıkma gibi spesifik olmayan belirtiler verebilmektedir. Bu tip belirtiler idrar yolu enfeksiyonlarında, özellikle kadınlarda sistitlerde ve erkeklerde iyi huylu prostat büyümelerinde görülebilen belirtiler olduğu için gözden kaçabilmektedir.  Mesane kanserinin kesin teşhisi endoskopik görüntüleme ve patolojik inceleme ile  gerçekleştirilmektedir.

Mesane kanserlerinin yüzde 75’ini yüzeyel tümörler oluşturur

Yüzeyel tümörler mesane kanserinin yüzde 75’ini oluşturmaktadır. Erken teşhis edilen ve yüzeyel tümöre sahip hastaların çoğunluğunun tedavileri gerçekleştirilmekte ve bu hastalar kendi mesaneleriyle yaşayabilmektedir. Mesanenin kasını tutan ya da daha derin tabakaları tutup mesane dışına çıkan tümörler vücudunun başka yerlerine yayılmadığı taktirde mesanenin alınması gerekmektedir. 

Mesane kanserinin en önemli tedavisi cerrahidir

Metastaz yapmamış yani uzak bölgelere yayılmamış mesane kanserinin en önemli tedavisi cerrahidir.  Cerrahinin ise açık, laparoskopik ve robotik cerrahi olmak üzere üç farklı yöntemi bulunmaktadır. Duruma göre açık ya da laparoskopik ameliyatlar yapılırken, son yıllarda robotik cerrahi avantajlarından dolayı daha çok tercih edilmektedir. 

Bağırsaktan yapay mesane yapılıyor

“da Vinci Robotik Cerrahi” yöntemi ile mesanesi alınan hastanın kendi bağırsağından alınan bir parça ile yeni bir idrar kesesi yapılmaktadır. Bu ameliyatta böbreklerden çıkan idrar kanallarının uçları bağırsaktan yapılan yeni mesaneye, bağırsak mesanenin bir ucu ise dış idrar kanalına yani üretraya bağlanmaktadır. Böylece idrar yeni yapılan bu bağırsak mesanede birikmekte ve dış idrar kanalı ile dışarı atılmaktadır. Robotik cerrahi bu konuda deneyimli uzmanlar tarafından sayılı merkezlerde yapılabilmektedir. 

Robotik cerrahi ile cinsel fonksiyon bozukluğu önlenebiliyor

Mesane kanserinin tedavisinde cerraha ve hastaya önemli ölçüde konfor sağlayan robotik cerrahi yönteminde ameliyat 5 küçük delikten gerçekleştirilmektedir. Kesi olmadığı için sıvı ve ısı kaybı olmazken hastalar daha çabuk iyileşebilmektedir. 3 boyutlu bir görüntü sağlayan ve derinlik hissi veren robotik cerrahinin el aletlerinin çok ince ve hareket kabiliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle en hassas müdahaleler 10-15 kat büyütülebilen bir görüntü altında yapılabilmektedir. Bununla birlikte kanama riski de neredeyse tamamen ortadan kalkmakta ve hastalara kan verme ihtiyacı doğmamaktadır. Cerrahi sonrası bağırsak fonksiyonları çabuk bir şekilde geri dönen hastalarda ayrıca  yara yeri enfeksiyonu ya da fıtıklaşma gibi sorunlar da yaşanmamaktadır. Robotik cerrahinin en önemli avantajlarından biri de erkek hastalarda mesane kanseri ameliyatlarından sonra aynı prostat kanseri ameliyatlarında olduğu gibi cinsel fonksiyon bozukluğu riskinin sinirler korunduğu için en aza indirilmesi olmaktadır.

Güncelleme Tarihi : 31 Ağustos 2022

Yayınlanma Tarihi: 8 Eylül 2020

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al