Prof. Dr. Turhan ÇAŞKURLU

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Adipsi (Susama Yokluğu)
 • Adölesan Varikosel (Gençlerde Varikosel)
 • Adrenal Bez (Böbrek Üstü Bezi) Hastalıkları
 • Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)
 • Altını Islatma Problemi
 • Antenatal Hidronefroz (Doğum Öncesi Hidronefroz)
 • Aşırı Aktif Mesane
 • Azospermi
 • Balanit (Penis Başı İltihabı)
 • Balanopostit (Penis Başı Ve Sünnet Derisinin İltihabı)
 • Balayı Empotansı (Gerdek Gecesi Empotansı)
 • Bel Soğukluğu
 • Boşalma (Ejekülasyon) Bozuklukları
 • Böbreğin Kistik Hastalıkları
 • Böbrek Atardamarı Tıkanıklığı (Renal Arter Trombozu)
 • Böbrek Çıkım Darlığı (Üreteropelvik Bileşke Darlığı)
 • Böbrek Hastalıkları
 • Böbrek İltihabı
 • Böbrek İltihabı (Piyelonefrit)
 • Böbrek Kanseri
 • Böbrek Kisti
 • Böbrek Kumu
 • Böbrek Taşı
 • Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları (Adrenal Bez Hastalıkları, Sürrenal Bez Hastalıkları)
 • Böbrek Üstü Bezi Tümörü (Adrenal Bez Tümörü, Sürrenal Bez Tümörü)
 • Böbrek Üstü Bezi Yetmezliği (Adrenal Yetmezlik)
 • Bph
 • BPH (Benign Prostat Hiperplazisi / Prostat Büyümesi)
 • Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
 • Cinsel Gelişim Bozuklukları (İnterseks, Cinsiyet Farklılaşma Buzuklukları)
 • Cinsel İsteksizlik
 • Cinsel İsteksizlik (Erkek)
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Çiş Kaçırma Problemi
 • Çocuk Hidroseli (Su Fıtığı)
 • Çocuk Taş Hastalıkları
 • Doğuştan Penis Eğriliği
 • Ekstrofi Vezika (İdrar Kesesi Ön Duvarı Yokluğu)
 • Epididimit (Meni Kanalı İltihabı)
 • Epispadias (Dış İdrar Kanalı Üstünün Açık Olması)
 • Erektil Disfonksiyonu
 • Erkek Kısırlığı
 • Erkeklerde İdrar Kaçırma
 • Erkeklerde Sertleşme Sorunu
 • Gece İşemesi (Enüresiz, Alt Islatma)
 • Genital Ülser
 • Gevşek Penis
 • Globuzoospermi
 • Gömük Penis
 • Hatalı Sünnet (Sünnet Hatası)
 • Hidronefroz (Böbrek Şişmesi)
 • Hidrosel (Testis Torbasında Sıvı Toplanması)
 • Hipogonadizm
 • Idrar Yapma Bozukluğu
 • Idrar Yolu Enfeksiyonu
 • İdrar Kaçırma (İdrar İnkontinansı)
 • İdrar Kesesi Sarkması (Sistosel)
 • İdrar Retansiyonu
 • İdrar Tıkanması (Akut Üriner Retansiyon)
 • İdrar Torbası İltihabı
 • İdrar Torbası Sarkması
 • İdrar Tutukluğu
 • İdrar Yaparken Yanma (Dizüri)
 • İdrar Yollarında Yanma
 • İdrar Yolu Taşı
 • İdrarda Kan Görülmesi
 • İktidarsızlık (Erektil Disfonksiyon, Empotans, Sertleşme Sorunu)
 • İnfertilite (Kısırlık)
 • İnmemiş Testis
 • İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu)
 • İşeme Bozuklukları
 • Kan İşemek
 • Kanlı İdrar (Hematüri)
 • Kanlı Meni (Hemospermi)
 • Kısırlık
 • Klinefelter Sendromu
 • Kriptorşidik Testis
 • Kronik Böbrek Yetmezliği (Kronik Böbrek Hastalığı)
 • Kronik Prostatit
 • Kum Sancıları
 • Küçük Penis (Mikropenis)
 • Makat Sarkması (Rektal Prolapsus)
 • Megaüreter (Üreter Genişlemesi)
 • Meni Kanalı Tıkanıklığı
 • Mesane (İdar Kesesi) Kanseri
 • Mesane İltihabı (Sisitit)
 • Mesane Küçülmesi (İdrar Kesesi Hacminde Yetersizlik)
 • Nefrolitiyaz
 • Nörojen Mesane
 • Nörojen Mesane (Mesane Felci, Spastik Mesane)
 • Parafimozis (Sünnet Derisinin Penis Başını Boğması)
 • Pelvik Organ Sarkması
 • Penil Kuruvatür
 • Penis Eğriliği
 • Penis Kanseri
 • Penis Kırılması (Penil Fraktür)
 • Penis Kopması
 • Penis Ve Testislerin Hastalıkları
 • Penis Yaralanması
 • Peyroni Hastalığı
 • Plazma Kinetik (Kansız) Prostat Ameliyatları
 • Posterior Üretral Valv (Dış İdrar Kanalında Kapakçık)
 • Priapizm (Uzamış Ve Ağrılı Ereksiyon)
 • Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma
 • Prostat Büyümesi (BPH, Benign Prostat Hiperplazisi)
 • Prostat Hastalıkları
 • Prostat Infeksiyonu
 • Prostat İltihabı
 • Prostat Yangılanması
 • Prostatit
 • Rahim Sarkması (Uterosel)
 • Rektum Sarkması (Rektosel)
 • Renal Kitle
 • Sertleşme Problemi
 • Sık Sık İdrara Gitme
 • Sistit (Mesane İltihabı, İdrar Kesesi İltihabı)
 • Sperm Hareket Bozukluğu
 • Sperm Hücresi Yokluğu (Azospermi)
 • Sperm Sayısı Azlığı
 • Sperm Sayısında Azalma (Oligospermi)
 • Taş Hastalığı
 • Tembel Mesane
 • Testis Ağrısı
 • Testis Büyümesi
 • Testis İltihabı (Orşit)
 • Testis Kanseri
 • Testis Torsiyonu (Testis Burkulması)
 • Testis Tümörü
 • Up Darlık
 • Utangaç Testis (Retraktil Testis)
 • Üremi (Kanda Üre Yüksekliği)
 • Üreter (İdrar Yolları ) Taşları Urs Ve Rırc
 • Üreter Genişlemesi (Megaüreter)
 • Üreter Kanseri (İç İdrar Kanalı)
 • Üreter Mesane Bileşke Darlığı (Üreterovezikal Darlık)
 • Üreterovezikal Darlık (Üreter Mesane Bileşke Darlığı)
 • Üretra Darlığı (Dış İdrar Kanalı Darlığı)
 • Üretra Kanseri (Dış İdrar Kanalı)
 • Üriner Enfeksiyon
 • Üriner Enfeksiyon (Idrar Yolları Ernfeksiyonu)
 • Üriner Sistem Anomalisi
 • Üriner Sistem Enfeksiyonu (Üse)
 • Üriner Sistem Taşları (Böbrek Ve İdrar Yolları Taşı)
 • Üriner Sistem Yaralanmaları
 • Üriner Tıkanıklık
 • Ürojinekoloji
 • Ürolojik hastalıklar
 • Ürolojik Tümörler
 • Vajen Tepesi Sarkması (Vault Prolapsus)
 • Vezikoüretral Reflü
 • Vur (Vezikoüreteral Reflü, Böbrek Reflüsü)
 • Wilms Tümörü (Böbrek Tümörü)
 • Yaşlanan Erkek
Tedavi Yöntemleri
 • Abdominal ultrasonografi
 • Androlojik işlemler
 • Böbrek taşı cerrahisi
 • Böbrek tümörü tedavisi
 • Böbrek ultrasonu
 • Endoskopik böbrek taşı tedavisi
 • Endoüroloji
 • Ereksiyon Bozukluk Tedavisi
 • Erkek üreme ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisi
 • ESWT (Şok Dalga Tedavisi)
 • Eswt Tedavisi
 • Flexable Üreteroskopi
 • Flexible URS
 • Flowmetri
 • Genetik Testler
 • Holmiuim Lazer Litotripsi (Kansız, Kesisiz Böbrek Taşı Ameliyatları)
 • Hormonal Tedavi
 • Hormonal Testler
 • HOST Testi
 • İdrar kaçırma tedavileri
 • İKSİ
 • İmpotans
 • İMSİ
 • Kapalı-açık prostat ameliyatı
 • Kısırlık tedavisi
 • Laparoskopik nefrektomi
 • Laparoskopik prostatektomi
 • Lazerle prostat cerrahisi
 • Mesane kanser ameliyatı
 • Mesane taşı (Açık cerrahi)
 • Micro cerrahi varikosel
 • Micro Cerrahi Varikoselektomi
 • Micro TESE
 • Microchip
 • Mikro Tese
 • MSOME Testi
 • Penis eğriliği (penil rotasyon) tedavisi
 • Penis estetiği
 • Penis Plikasyon
 • Penis Protez
 • Penis protezi
 • Penis protezi takılması
 • Penise Enjeksiyon Tedavisi
 • Perkütan böbrek cerrahisi
 • Perkütan Cerrahi
 • Prostat tedavisi
 • Radikal prostatektomi
 • Rekonstrüktif Üroloji
 • Robotik Cerrahi
 • Semen Analizi
 • Sertleşmede Prp
 • Sistoskopi
 • Sperm DNA Hasarı
 • Sperm FISH
 • Sperm Slow
 • Sünnet
 • Şok dalga tedavisi
 • TESA
 • Testis Protezi
 • Tur Prostat Ameliyatı
 • Üretra taşı (Sistoskopik)
 • Ürodinami
 • Ürojinekolojik rehabilitasyon
 • Ürolojide Laparoskopik Cerrahi
 • Ürolojik çocuk hastalıkları tedavisi
 • Ürolojik Kanserler Ve Tedavisi
 • Üroonkolojik cerrahi
 • Varikoselektomi
 • Vazektomi
 • Vazektomi (Erkeklerde cerrahi doğum kontrolü)
 • Vazovazostomi
 • Yenidoğan sünneti
Özellikli Uzmanlık

GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

 • Ataşehir Hastanesi
  Onkoloji Merkezi
 • Ataşehir Hastanesi
  Onkolojik Cerrahi Merkezi

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Sivas / Türkiye /1962

YABANCI DİL

İngilizce

DENEYİM

2017 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ
Üroloji Uzmanı
2012 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Üroloji Anabilim Dalı Başkanı
2010 - 2012, İstanbul/İstanbul/Türkiye
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
2010 - 2012, İstanbul/İstanbul/Türkiye
HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Başhekim
2005 - 2012, İstanbul/İstanbul/Türkiye
GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Üroloji Kliniği Şefi
1999 - 2005, İstanbul/İstanbul/Türkiye
ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Üroloji Kliniği Şef Yardımcısı
1992 - 1998, İstanbul/İstanbul/Türkiye
BEZMİ ALEM VALİDE SULTAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Üroloji Kliniği Başasistan

EĞİTİM

1988 - 1992, İstanbul/Türkiye
HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Üroloji Uzmanlık Eğitimi
1979 - 1985, İstanbul/Türkiye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

 • Uluslararası 77 yayın, 76 bildiri,  1 kitap bölümü
 • Ulusal 92 yayın, 182 bildiri
 • 3 Ulusal Kitap, 17 Ulusal Kitap bölümü
 • H-index = 18, Uuslararası Sitasyon > 800
 • Uluslararası Deneyim: Baylor Collage of Medicine(1990)

Düzenlediği Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Endoüroloji Derneği  Başkanı olarak 9. ve 10. Endoüroloji Kongreleri(2011-Ankara, 2013-Antalya),
 • Avrasya Üroonkoloji Derneği Başkanı olarak 4. ve 5. Üroonkoloji Kongreleri(2011-Antakya, 2013-Üsküp/Makedonya)
 • Birçok 1 e 1 Endoüroloji Eğitimi, Hands on  Eğitimler ve  Canlı Cerrahi Kursları
 • 110 dan fazla uluslararası-ulusal toplantıda, davetli konuşmacı, oturum başkanı, panelist, kurs eğitmeni

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türk Üroloji Derneği(Halen Yönetim Kurulu üyesi ve Dernek saymanı)
 • Endoüroloji Derneği
 • Avrasya Üroonkoloji Derneği(Halen Yönetim kurulu üyesi)
 • Türk Androloji Derneği
 • Avrupa Üroloji Derneği (EAU)
 • Dünya Endoüroloji Derneği(SIU)
 • Amerika Üroloji Derneği (AUA)
 • Türk Tabipleri Birliği

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Ulusal 5. İstanbul Ürolitiyazis toplantısı En iyi Bildiri ödülü, 2017
 • Ulusal 25. Ulusal Üroloji Kongresi Endoüroloji Dalında en iyi bildiri Birincilik ödülü, Türk Üroloji Derneği, 2016
 • Ulusal Bilimsel ve mesleki etkinlikler kategorisi Sağlık Bilimlerinde ikincilik ödülü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2014
 • Ulusal, 2013 yılı içerisinde Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler kategorisinde Sağlık Bilimlerinde Birincilik ödülü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2014
 • Ulusal 2010 yılı Bilimsel Yayın 3.lük ödülü Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al