Yükleniyor

Kalp ağrısı belirtileri nelerdir?

Kalp ağrısı belirtileri nelerdir?

Kalp ağrısı; kalp damar, kas-iskelet ve sindirim sistemlerinden herhangi birinden kaynaklanan bir sorun nedeniyle gelişebileceği gibi bazen de psikolojik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Göğüs ağrısına hangi durumun neden olduğunun saptanabilmesi için, ağrıya yol açabilecek tüm organ ve dokuların kapsamlı bir muayene ile tetkik sürecinden geçirilmesi gerekir. Göğüste hissedilen ağrı çoğu zaman basit ve zararsız olabilse de mutlaka ciddiye alınmalıdır. Göğüste gelişen ağrı; kalp hastalıkları, mide, safra kesesi sorunları, akciğer hastalıkları, yemek borusunda görülen ciddi hastalıklara bağlı olabilir.

İçindekiler

Kalp ağrısı nedir? Nasıl tarif edilir? Nerede hissedilir?

Kalp ağrısı, kişinin göğüs orta hattında hissettiği çoğu zaman batıcı tarzda nefes alıp vermekle değişen ağrı türüne denir. Kalp ağrısının en önemli türü kalp damar hastalığı ile ilgili olan göğüs ağrısıdır. Kalp ağrısı kalpten kaynaklanan bir ağrıysa buna anginapektoris adı verilmektedir ve göğüs ağrısı olarak kabul edilir. Bu da tam olarak göğüs orta bölgesinde rahatsızlık, basınç, iki dakikadan uzun süren göğüs bölgesinde huzursuzluk hissi şeklinde görülür. Bu ağrı genellikle egzersiz ile artar, sol kola çeneye ve göğüs orta hattına yayılır, pozisyonla da değişmez. Bazen terleme, mide bulantısı ve sırt ağrısı gibi şikayetler de eşlik edebilir. Kalp damar hastalığına bağlı kalp ağrısı pozisyonla değişmez ancak dinlenmekle de geçer.

Kalp ağrısı hangi nedenlerden olur?

Kalp krizi, kalp zarı iltihabı, kalp kapakçıklarındaki çökmeler, aort damar yırtılmaları kalp kökenli kalp ağrılarının nedenleridir. Kalp dışı kökenli kalp ağrıları da olabilir. Bunlar; boyun fıtığı, sinir sıkışmaları, kemik iskelet ve kaburga sistemi ile ilgili sorunlardan kaynaklanabilir. Ayrıca kaygı, anksiyete ve panik bozukluktan kaynaklanan psikojenik göğüs ağrılarıyla da karşılaşılabilir. Kimi zaman safra kesesi, mide, bağırsak ile ilgili sıkıntılar da kalp ağrısı gibi yansıyabilir. Akciğer dokusunun iltihaplanmasından kaynaklanan zatürre, akciğer dokusu zarının iltihabı plörezi ve akciğer embolisi durumlarında kalp ağrısı gerçekleşebilir.

Kalp ağrısı kimlerde görülebilir?

Kalp ağrısı çocukluktan erişkinlik dönemine kadar görülebilecek bir durumdur. Çocukluk çağındaki kalp ağrıları, kas iskelet sisteminde büyüme ağrısı olarak tanımlanırken 40’lı yaşlardan sonraki erişkinlik döneminde kalp ağrısının en büyük nedeni kalp damar hastalıkları olmaktadır.

Kalp ağrısı belirtileri nelerdir?

Kalp ağrısı olarak genel tanım yapıldığında ağrının ilk belirtisi kişinin günlük yaşantısında bir farklılık hissetmesidir. Ama bu sıkıntıya efor ile göğüs orta hattında yanma, huzursuzluk, sıkışma ve terleme eşlik ediyorsa, kalp ağrısı kalp damar hastalıklarına bağlı bir ağrı olarak değerlendirilir. Bu durumda kalp kökenli sorunlara yönelmek gerekir.

Kalp ağrısında bazen ilk belirti mide bulantısı, kusma ve terleme olabilir. Ayrıca sadece sırt ağrısı ile de kendini gösterebilir. Burada önemli olan bu ağrıların süresinin uzayan bir şekilde devam etmesi ve dinlenmekle geçmesidir. Bu durumda hissedilen kalp ağrısı, kalp damar kökenli bir ağrıdır ve mutlaka bir uzmana görünmek gerekir.

Bir kişinin kalp hastası olduğu nasıl anlaşılır?

Hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı bir insanın kalp damar hastası olup olmadığını anlamak için kardiyoloji uzmanına detaylı bir şekilde muayene olması gerekir. Detaylı fizik muayene sonrasında hastanın yaş grubuna uygun olarak laboratuvar testleri yapılır. Bunlar; kan şekeri, kolesterol seviyeleri, böbrek karaciğer değerleri, idrardaki protein miktarı gibi çeşitli kan testlerini kapsar. Ayrıca kişinin ritmini gösteren EKG, kardiyoloji uzmanının gerekli gördüğü yerlerde kalp ultrasonografisi yani EKO ve çoğu kez tarama testi olarak kullanılan egzersizle kalbin zorlandığı efor testleri ile bir risk değerlendirilmesi yapılır. Düşük, orta ve yüksek risk gruplarına ayrılan gruplarda eğer kişi bu tetkik ve tahliller sonucunda yüksek risk grubundaysa kardiyoloji uzmanının uygun gördüğü kalp damar hastalıkları ile ilgili daha özellikli ileri işlemler yapılabilir. Bu tahlil tetkik ve muayenenin sonucunda kişinin kalp damar hastası olup olmadığı anlaşılır ve ilerisi için kalp damar hastası olma olasılığı yüzde olarak belirlenir.

Her kalp ağrısı yaşayan kalp hastası mıdır?

Kesinlikle her kalp ağrısı yaşayan kişi kalp hastası değildir. Ne mutlu ki kalp ağrısı sebeplerinin birçoğu iyi huyludur. Bunların ilk sırasında kalp, iskelet, kemik dokusu ile ilgili oluşan ağrılar vardır. Hemen arkasından stres, anksiyete ve kaygı bozukluklarından kaynaklanan psikojenik göğüs ağrıları gelir. Sonrasında diğer kalp dışı mide, bağırsak, akciğer kökenli ağrılardan bahsedilir. Ama burada önemli olan nokta en hayati ağrılardan biri kalbe bağlı göğüs ağrısıdır. Bu nedenle kalp damar hastalığına bağlı göğüs ağrısının tanımını ve belirtilerini bilmek önemlidir.

Gaz sancısı kalp ağrısı yapar mı?

Gaz sancısı kalp ağrısı yapabilir. Bu kalp ağrısının karakteri genellikle yemeklerle ilişki göstermesi, kişinin bazı besin alerjilerine karşı o besini tükettiğinde meydana gelmesi, efor ile olmaması, dinlenme ile gelip geçici olması şeklinde tanımlanır.

Kalp krizi öncesi belirtiler nelerdir?

En önemli belirti kişinin günlük kondisyonunda düşüş görülmesidir. Eğer kişi günlük yaptığı iş aktivitelerinde yorulma, yavaşlama, nefes darlığı, halsizlik ve buna eşlik eden göğüs ağrısı, göğüste baskı ve yanma hissi gibi şikayetleri hissediyorsa bu kalp krizi öncesi evre demektir.

Burada önemli olan ağrı tanımını çok iyi bilmektir. Hayati ağrı; göğüs orta hattında çeneye, sol kola, sırta ve mide bölgesine yayılabilen ağrıdır. Eğer bu ağrı 2 dk’dan uzun sürüyorsa ve dinlenmekle geçip, egzersiz ile artıyorsa mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurulması gerekir.

Kalp ağrısını anlamak için hangi testler yapılır?

Kalp dışı kalp ağrısının sebeplerini öğrenmek için akciğer fonksiyonları, yapısı ve dokusu ile ilgili akciğer filmi ve enfeksiyon testleri yapılır. Kalp iskelet sistemi ile ilgili taramalara başvurulur. Mide ve bağırsak sistemi ile ilgili endoskopi ve kolonoskopi gibi işlemler yapılarak kalp ağrısının, kalp damar hastalığından kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılır.

Kalp ağrısı için nasıl tedavi planlanır?

Kalp ağrısı için tedavi planının gerektiği hasta grubu kalp ağrısının kalp damar hastalığına bağlı olduğu hasta grubudur. Anjina pektoris denilen tipik kalp damar hastalığına bağlı bir kalp ağrısı mevcutsa, kardiyoloji uzmanının değerlendirmesi ve kalp dışı nedenlerin elenmesi önemlidir. Sonrasında EGK, ekokardiyografi, efor ve laboratuvar testleri yapılarak kişide kalp ağrısı ile ilgili kalp damar hastalığı şüphesi varsa bunlar belirlenmelidir. Kalp damar hastalığı şüphesinde koroner anjiyografi, koroner BT anjiyografi ve kardiyak MR gibi kalp damarlarının görüntülendiği ileri tetkiklere başvurulur.

Psikolojik kalp ağrısı neden olur? Nasıl belirti verir?

Psikojenik göğüs ağrısı kalp ağrısının türlerinden biridir. Göğüs ağrısı şikayeti ile doktora başvuran, genellikle kadın hastaların bir çoğunun ağrı nedeni psikolojiktir. Bu hastalar kalp ağrılarını, kalbin tam üzerinde, noktasal tarzda, tam yer belirtememekle birlikte bıçak saplanır gibi tarif ederler. Göğüs ağrısı tarifi çoğu zaman net değildir ve gezici tarzda bir ağrı vardır. Psikojenik göğüs ağrısında en önemli nokta kişinin maruz kaldığı stresör faktörler veya duygu durum bozukluğu şikayetlerinin arttığı durumlarda bu göğüs ağrısı da artar. Stresör faktörler ve duygu durum bozukluğu düzeltildiğinde bu ağrılar da çoğu zaman kaybolur veya azalır. Aslında psikojenik göğüs ağrısı hayati kalp ağrıları sebepleri araştırıldıktan sonra kişide bir problem bulunmazsa konan bir tanıdır. Psikojenik de olsa kalp ağrısı dikkate alınmalı, mutlaka hayati bir sebebi olup olmadığının araştırılması gerekir.

Kadınlarda kalp ağrısı belirtileri farklı mıdır?

Genel olarak kalp ağrısı kalp damar hastalığına bağlı ise kadın veya erkekte temel şikayetler aynıdır. Ama kadınlarda bir takım farklılıklar görülebilir. Kadınlarda kalp damar hastalığı olmaz gibi bir inanış vardır. Bu tamamen yanlıştır. Hemen hemen aynı oranda kadınlarda da kalp krizi görülmektedir. Ancak kadınlarda günlük egzersiz kapasitesinde düşme, günlük aktivitelerinde yeni gelişen nefes darlığı, göğüste baskı ve huzursuzluk hissi, basit egzersizler sonucunda aşırı yorulma, uykuya meyil ve sırt ağrısı gibi belirtiler erkeklerden farklı olarak kadınlarda kalp damar hastalığı ve kalp ağrısı şikayetleridir. Erkeklerde genellikle ağrının sol kola yayılması görülürken, kadınlarda her iki kolda da kalp ağrısı olabilir.

Strese bağlı kalp ağrısı nasıl geçer?

Eğer kişide psikojenik yani strese bağlı bir kalp ağrısından şüpheleniliyorsa ve tüm hayati sebepler araştırılmışsa, altta yatan stresör nedenlerin tedavisi planlanmalıdır. Kimi zaman medikal tedavi ile kaygı oluşturan nedenler tedavi edilir, bazen psikiyatri konsültasyonu ile birlikte kaygı ve depresyonun giderilmesi sağlanır. Böylelikle stresten kaynaklanan kalp ağrısının da tedavisi gerçekleştirilmiş olur. Ancak bu ağrı tamamen geçmeyebilir. Ağrı geçmese bile hasta ile yapılan değerlendirmeler sonucunda bu kalp ağrısının hayati olmadığını bilmek hastayı rahatlatır ve günlük yaşantısına aynı kalitede devam edebilir.

Gençlerde kalp ağrısı olduğu nasıl anlaşılır?

Gençlik döneminde kalp ağrıları ile sıklıkla karşılaşılır. Çünkü genelde büyüme dönemine bağlı kas, iskelet sistemi ile ilgili ağrılar gençlerdeki kalp ağrılarının en sık sebeplerindendir. Günlük egzersizde, yaşam kalitesini etkileyen artıcı karakterdeki ağrılar gençlerde de olsa dikkate alınması gerekir. Gençlerde kalp damar hastalığı haricinde üst solunum yolları sonrasında oluşan kalp zarı iltihabı yani perikardit, miyokardit sonucunda kap ağrısı görülebilir. Kalp kapak çökmesi mitral valv prolapsusu, doğumdan kalp duvarlarında kalınlaşma hipertrofik kardiyomiyopati denilen durumlar da göğüs ağrısı nedeni olabilir. Dolayısıyla gençlerde bir kalp ağrısı söz konusuysa dikkate alınmalı, en azından hayati sebepler dışlanmalıdır.

Her kalp ağrısı yaşayan kalp krizi geçirir mi?

Her kalp ağrısı yaşayan kalp krizi geçirmez. Her kalp ağrısı kalp krizi ağrısı değildir ama kalp ağrısında kalp krizi ağrısının karakterini bilmek çok önemlidir. Tipik göğüs ağrısı tanımı çok net bilinmelidir. Egzersiz veya eforla göğüs orta hattında baskı, yanma, sıkışma varsa buna dikkat edilmelidir. Hastalar bunu genellikle göğüste fil oturuyormuş olarak bir tanımla belirtirler. Bu şikayetler varsa bir uzmana hemen başvurulmalıdır. Kalp ağrısının süresinin uzaması ve günlük aktiviteyi etkilemesi de dikkate alınması gereken belirtilerdendir.

Çocuklarda kalp ağrısı belirtileri olur mu?

Çocuklarda kalp ağrısı belirtileri olur ama çocuklardaki kalp ağrısının belirtilerinin çoğunluğu kalp dışı sebeplere bağlıdır. Genellikle idiyopatik denilen nedeni bilinmeyen ve hayati olmayan ağrılardır. Çocuklarda kalp ağrısı bıçak saplanması ve iğne batması gibi tarif edilebilir. Göğüs orta hattında gezici karakterde ağrılardır. Burada önemli olan kas kemik iskelet sistemi veya akciğer dokusu kalp sistemi ile ilgili araştırmalar yapılarak acil bir durum olup olmadığının ortaya konulmasıdır.

Obezite kalp ağrısı yapar mı?

Obezite kalp ağrısı yapmaz ama kalp ağrısı sebeplerinden olan kalp damar hastalığı için en büyük risk faktörlerinden biridir. Dolaylı olarak ileride kalp ağrısı oluşturması için büyük bir riske sahiptir.

Güncelleme Tarihi : 1 Aralık 2023

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2021

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al