Yükleniyor

Tüm detaylarıyla patoloji

Tüm detaylarıyla patoloji

Türkiye’de, sağlık sektöründe öncü olan ve uluslararası alanda da pek çok ilke imza atmanın yanı sıra dünyanın 167 ülkesinden hastaya sağlık hizmeti sunan Memorial Sağlık Grubu, 2020 yılının son çeyreğinde hayata geçirdiği ‘Memorial Patoloji’ projesi ile ile de pek çok diğer alan gibi Türkiye ve Dünya’da referans merkezi olmayı hedeflemiştir. Memorial Patoloji Laboratuvarı'ndan Prof. Dr. İlknur Türkmen, patoloji sürecinin işleyişi ve patoloji sonuçları hakkında bilgi verdi. 

İçindekiler

Patoloji kanser öncelikle olmak üzere, kanser dışı pek çok hastalığın da, tanı ve tedavi yönlendirmesinde çok önemli bir rol oynar. Patoloji laboratuvarı da olan klinik bir branştır. Memorial Sağlık Grubu’nun 5 ildeki 11 hastanesinde tüm branşlara hizmet veren Memorial Patoloji; laboratuvar ve klinik arasında köprü görevindedir.

Patoloji nedir?

Patolojinin kelime anlamı ‘Hastalık bilimi’dir. Patoloji; tüm hastalıkların tanısı yanı sıra tedavi seçenekleri ve genetik sendromlarla ilişkili hastalıkların belirlenmesine kadar geniş bir yelpazede hastalıkların tüm evrelerinde rol alır. Patoloji ve patoloji hekimleri tarih boyunca ve hala, tıbbi gelişim süreci ve araştırmalarda virüs, enfeksiyon ve kanser gibi ciddi hastalıklarla savaşmak için yeni tedaviler geliştirmede kritik bir rol oynamaktadır.

Patolojinin ilgi alanında hangi hastalıklar yer alır?

Patoloji başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın tanısında önemlidir. Özel tanı yöntemleri ile sıklıkla kanser tanısının konması, evresinin saptamasını, gereğinde tedavi seçeneklerinin belirlenmesini sağlar. 

Patoloji sonuçları nasıl hazırlanır? Ne kadar sürede sonuçlanır?

Patoloji sonuçları alınan hücre ya da dokunun niteliği, şüphe duyulan hastalığın tanı güçlüğüne bağlı olarak tanı elde etme süresi değişmektedir. Sıklıkla kesin tanı için ek istenilecek testlere bağlı 2-10 gün arasında sonuçlar elde edilmektedir. Ancak bazı durumlarda alınan doku sonrası ek incelemelere duyulan ihtiyaç nedeniyle, bu süreler uzayabilmektedir. Memorial Patoloji’de testlerin %90’ı için güncel raporlama süresi 6 gündür.

Patoloji laboratuvarı nasıl çalışır?

Patolojik inceleme için temel olarak mikroskop altında dokulardan hazırlanan kesitlerin incelenmesi ile yapılır.

Yurtdışında ‘Klinik Patoloji’ olarak tanımlanan bilim dalı altında immünoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve anatomik patoloji yer almaktadır. Ülkemizde ‘Patoloji’ terimi ‘Anatomik patoloji’ ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Anatomik patoloji ise genel patoloji (cerrahi patoloji, sitopatoloji, otopsi incelemesi) ve özelleşmiş (spesifik) patoloji (nefropatoloji, hepatopatoloji vb) olarak sınıflanabilir.

Patoloji laboratuvarı; her adımında çok titiz bir inceleme gerektirir ve insan emeğini teknoloji ile birleştirerek çalışır. Patolojinin son ürünü ‘Patoloji Raporu’dur. Patoloji raporu, laboratuvar adımlarını tamamlamış örneklerin, uzman hekimler (Patoloji uzmanı, Patolog) tarafından incelenmesi sonucunda belirlenen bilgileri içerir.

Patoloji süreci nasıl işler?

Patolojik incelemede ‘makroskopik inceleme’ ile başlar ve örneğin patolog tarafından elle ve gözle incelenmesi ve hastalıklı olabilecek alanların tespit edilmesini içerir. Makroskopik örneklemeyi ‘Doku takibi’ izler ve bu adım sonunda dokular mumyalanmış olur ve ‘parafin blok’lar içine yerleştirilir. Sonrasında ise bu parafin bloklardan 4-5 mikrometre kalınlığında kesitler hazırlanır. Kesilen örnekler lam üstüne alınır, hücreleri görünür hale getirmek üzere boyandıktan sonra lamel veya film ile kapatılır. Bütün bu işlemler patoloji teknisyenleri tarafından yürütülmektedir. Lam haline getirilen örnek, artık Patolog tarafından incelenmeye hazırdır. 

Patoloji raporu ne içerir?

Patoloji raporunda hastanın bilgileri yanında, alındığı yer,  makroskopik/mikroskobik özellikleri ve uygulanan laboratuvar metodlarına dair bilgiler yer alır. Ayrıca incelemeyi yapan patoloji uzmanı/patolog bilgileri de raporda belirtilir. 

Patoloji laboratuvarında hangi testler yapılır?

Biyopsi 

Patolojik inceleme aşamasında vücudun belirli bir bölgesinden doku alınması işlemi biyopsi olarak adlandırılmaktadır. Vücudun her bölgesinden lokal/genel anestezi yöntemi ile biyopsi alınabilir. Alınan biyopsi örneği patoloji laboratuvarında uzmanlar tarafından incelenir. Biyopsiler eksizyonel (lezyonun/hastalıklı bölgenin çıkarılır) veya insizyonel (lezyonun bir kısmı çıkarılır) olabilir.

Frozen inceleme/ İntraoperatif Konsültasyon

Ameliyat sırasında hastalardan alınan doku ve organ örneklerinin hızlı bir şekilde incelenmesi de patoloji laboratuvarı tarafından yönetilir. Frozen işlemi alınan örneğin hızlı bir şekilde incelenmesi olarak tanımlanabilir. Ameliyat sırasında yapılan patolojik inceleme ile ameliyat şekli belirlenir, ek müdahale yapılabilir veya sonuca göre ameliyat sonlandırılır. 

Patoloji sonucu kaç günde çıkar?

Memorial Patoloji’de testlerin %90’ı için güncel raporlama süresi 6 gündür. (Testlerin %90'ı 6 günde raporlanmaktadır.)

MEMORIAL PATOLOJİ

Donanımlı laboratuvar alt yapısı

Memorial Patoloji, İstanbul’da 800 metrekare alana sahip “Merkez Laboratuvar”ın yanı sıra Memorial Antalya Hastanesi bünyesindeki ikinci bir laboratuvar ve tüm lokasyonlarında “İntraoperatif konsültasyon” hizmeti sağlayacak uzman kadrosu ve teknik alt yapısı ile hizmet vermektedir. Kurulduğu ilk yılda tüm Türkiye’deki 5 ilde, 11 hastane ve yıllık 70.000 hastaya hizmet veren ve bu kapasitesini her yıl geliştiren Memorial Patoloji’nin temel ilkesi; Memorial Sağlık Grubu’nun misyon ve vizyonuna paralel olarak ‘Doğru, zamanında, ve güvenilir patoloji hizmeti’ vermek ve ‘Kalitesini her alanda belgelendirebilen’ bir patoloji laboratuvarı olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda ISO 15189 akreditasyonu için başvuru yapılmış ve süreç devam etmektedir. 

Günümüzde teknolojide gelişmeler paralelinde, patoloji için ‘Dijital patoloji’ ve ‘moleküler patoloji’ zorunluluk halini almıştır. Memorial Patoloji, dijital patoloji alt yapısı ile mekan bağımlılığını aşarak, uzman hekim kadrosunun tüm Türkiye ve Dünya’ya hizmet vermesini sağlamaktadır. Ayrıca Patolojik incelemede, günümüzde tanı isabetini ve patologların çalışma verimini artırmak üzere ‘yapay zeka algoritmaları’ kullanılmaktadır. Memorial Patoloji Türkiye’de CE IVD onaylı yapay zeka algoritmalarının kullanılacağı ilk laboratuvar olmayı hedeflemektedir. 

Branşlarında uzman güçlü hekim kadrosu

Patoloji hemen tüm branşlara hizmet sunması sonucu çok geniş bir ilgi alanına sahiptir. Bilginin yarılanma ömrünün günlerle ifade edildiği günümüzde, pek çok branşta olduğu gibi patolojide de ‘branşlaşma’/’yan dal uzmanlıkları’ mevcuttur. Memorial Patoloji; ileri teknoloji ürünü sistemlerle donatılmış laboratuvarlarının yanı sıra, branşa spesifik uzmanlaşmış yetkin akademik ve uzman doktor kadrosuyla hizmet sunmaktadır. Ayrıca tüm Türkiye ve özellikle yakın coğrafya ülkelerine hepsi alanlarında uzman/branşlaşmış hekim kadrosu ile hizmet sunmaktadır. Tüm alt branşlarda (nöropatoloji, nefropatoloji, dermatopatoloji, hepatopatoloji dahil olmak üzere ) uzmanlaşmış hekim kadrosuna sahiptir.

Kanser genetiğine özel çalışmalar

Bilimsel gelişmeler ve özellikle ‘Tüm Genom Haritalama’ çalışmalarının ışığında kanserin ‘şifreleri’ her geçen gün daha da çözülmektedir. ’Moleküler patoloji’ sayesinde sadece kanser hücresini gösteren belirteçler bulunmakta ve özellikle tedaviler için daha doğru hedefler belirlenmektedir. Son yıllarda her geçen gün önemi daha da artan ‘Hedefe yönelik’ tedavinin temelinde bu moleküler çalışmalar yer almaktadır. Özellikle bazı tümör tiplerinde (bazı yumuşak doku ve beyin tümörleri) ise hem tanı hem prognoz (hastalığın gidişatı) tayini için de ‘Moleküler Patolojik’ tetkikler gereklidir.

Memorial Patoloji; çalışmalarını, grup bünyesinde yer alan kapsamlı, ISO 15189 akredite genetik laboratuvarı ile ortak çalışmalar da yaparak yürütmektedir.

Dijital patoloji ile yakın coğrafyada referans merkezi

Memorial Patoloji, günümüz yapay zeka çağındaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak, küresel bir platforma dönüşen, “dijital patoloji” alanındaki altyapısı ile de öne çıkmaktadır. Dünyanın her noktasından ulaşılabilir olan ve herhangi bir sağlık kuruluşundaki patoloji uzmanının görüntüleyebileceği sanal ortama taşınan veriler; bilgisayar ortamına aktarılabilmekte, bilgisayar programları ile değerlendirilebilmekte ve yapay zeka uygulamaları ile zenginleştirilmektedir. 

Dijital patoloji ile mikroskop altında incelenen lamlar ve patoloji preparatları, HD görüntü kalitesine sahip büyük ekranlarda daha ayrıntılı olarak incelenebilmektedir. Bu sayede, uzman kadrosunun tüm hastanelerinde hizmet vermesi sağlanmakta, lokasyondan bağımsız olarak, yurtdışında da hastalara ulaşma şansı yakalamaktadır.

 Dijital Patoloji hem -gerekli olduğunda- yurtdışındaki daha donanımlı patoloji laboratuvarlarından danışmanlık hizmeti almayı, hem de patoloji hizmetine, branşlaşmış patoloji kadrosuna ulaşımı kısıtlı coğrafyalara hizmet vermeyi sağlayarak, Memorial Patoloji’yi güçlendirmektedir.

Güncelleme Tarihi : 20 Ekim 2022

Yayınlanma Tarihi: 26 Temmuz 2022

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al