Yükleniyor

Ventriküler Fibrilasyon Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Ventriküler Fibrilasyon Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Ventriküler fibrilasyon, kalbin ventriküllerinin düzensiz ve hızlı bir şekilde çarptığı anormal kalp ritmi durumudur. Bu durum, kalbin kanı vücuda etkili bir şekilde pompalayamamasına yol açar. Ventriküler fibrilasyon yaşamı tehdit eden acil bir durum olarak kabul edilir ve hemen müdahale edilmesi gerekir. Belirtileri arasında, şuur kaybı, zayıf nabız, ve ani çökme bulunur. Erken teşhis ve tedavi, hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırır.

İçindekiler

Ventriküler Fibrilasyon Nedir?

Ventriküler fibrilasyon kalbin normal kan pompalama sürecinin bozulmasıyla ortaya çıkan  bir tür düzensiz kalp ritmidir. (aritmi) Ventriküler fibrilasyon sırasında alt kalp odacıkları çok hızlı ve koordinasyonsuz bir şekilde kasılır.

Son derece tehlikeli ve sıklıkla ölümle sonuçlanan bir durum olan ventriküler fibrilasyon gerçekleşmesi halinde kalbin alt odaları sağlıklı bir şekilde önce genişleyip, sonra sıkışmak yerine titrer ya da seğirir. Böyle bir durumda kalbin kan pompalama fonksiyonu bozulur ve hastanın hayatı tehlikeye girer.

Düzensiz kalp ritmi, aritmi olarak da adlandırılır. Ventriküler fibrilasyonun ortaya çıkması halinde, alt kalp odacıkları çok hızlı ve koordinasyonsuz olarak pompalama hareketi yapar. Böyle bir koordinasyonsuz kasılma, kalbin vücuda kan pompalamasını engeller.

Tanımdan da anlaşılacağı gibi ventriküler fibrilasyon son derece acil bir durum olup, derhal müdahale edilmesini gerektirir. Dünya üzerinde rastlanan ani kalp ölümlerinin en sık rastlanan nedeni ventiküler fibrilasyondur. Ventriküler fibrilasyon aynı zamanda VFib, V-fib ya da VF olarak da isimlendirilebilir.

Ventriküler Taşikardi ve Ventriküler Fibrilasyon farkı nedir?

Ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon arasında fark olsa da, her iki durum da hayati tehlike içerir.

Her ikisi arasındaki fark şöyle tanımlanabilir:

 • Ventriküler fibrilasyon düzensiz kalp ritmini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
 • Ventriküler taşikardi ( V-tach) ise kalbin düzensiz ritimde işlev görmesi yerine, daha organize bir düzende çok hızlı bir şekilde atması olarak tanımlanabilir. 
 • Ventriküler taşikardi atakları, ventriküler fibrilasyon ataklarına ve buna bağlı olarak kalp durmasına neden olabilir.

Ventriküler Fibrilasyon Neden Olur?

Hayati bir durum olan ventriküler fibrilasyon genellikle kalbin elektriksel özelliklerinde ve kan akışında yaşanan sorunlardan dolayı meydana gelir.

Ventriküler fibrilasyon nedenleri genel olarak şöyledir:

 • Kalbin elektriksel özelliklerinde bir sorun olması
 • Kalp kasına pompalanan kan akışında bozukluk olması
 • Kalp krizi
 • Kalp hastalıkları
 • Kalp ameliyatı
 • Kanda çok fazla veya çok az potasyum bulunması
 • Elektrik çarpması

Tipik sağlıklı bir kalp ritminde elektrik sinyalleri kalbin üst odalarından alt odacıklarına doğru ilerler. Daha tıbbi bir anlatımla belirtmek gerekirse tipik sağlıklı bir kalp atışında elektrik sinyalleri atriumdan ventriküllere doğru ilerler. Bu hareket ventiküllerin kasılarak, kalbin kan pompalama işlevini yerine getirmesine sebep olur.

Oysaki ventriküler fibrilasyon geliştiğinde, düzensiz elektrik sinyalleri ortaya çıkar. Düzensiz elektrik sinyalleri ventriküllerin gereksiz yere titreşime girmesine yol açar. Düzensiz elektrik sinyalleri nedeniyle düzensiz olarak titreşen ventriküler vücuda kan pompalayamaz.

Ventriküler Fibrilasyon Belirtileri Nelerdir?

Ventriküler fibrilasyon belirtileri oldukça tipik ve belirgindir. En sık görülen ventriküler fibrilasyon belirtileri kişinin bilinç kaybı yaşamasıdır. Kişi bilinç kaybı yaşadığı sırada olduğu yere yığılır.  

 • Hastanın olduğu yere yığılması 
 • Bilinç kaybı yaşanması

Bu akut ve acil yardım gerektiren ventriküler fibrilasyon oluşumundan önce rastlanabilecek başlıca ventriküler fibrilasyon belirtileri şunlardır:

Ventriküler Fibrilasyon sırasında nabız kaç olur?

Bir ventriküler fibrilasyon atağı geçirildiğinde EKG ile ölçülen nabız 300 atım ila 400 atım arasındadır. Olası bir kalp krizinde kalbin hasar görmesi halinde, kan dolaşımına sızan enzimlerin de kontrolü için kan testleri yapılabilir.

Ventriküler Fibrilasyon Ekg Özellikleri Nelerdir?

Ventriküler fibrilasyon yukarıda bahsi geçen semptomlarının akut olarak ortaya çıkması ve EKG ile elde edilen bulgular tanının konmasına yol açar. Ventriküler fibrilasyon sırasında rastlanan EKG bulguları şunlardır:

 • Değişken genişlik ve şekilde fibrilasyon dalgaları görülmesi
 • Tanımlanabilen P dalgası, QRS kompleksi ya da T dalgasının olmaması
 • Kalp atış hızının 1 dakika içinde 150 ila 500 arasında olması
 • Ventriküler fibrilasyon atağının 24 saatlik zaman zarfında 3 veya daha fazla tekrar etmesi

Ventriküler Fibrilasyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ventriküler fibrilasyon sorunu olan hastanın tedavisi acil olarak yapılmalıdır. Bu amaçla yapılan müdahale kardiyopulmoner resüsitasyonu (CPR) ve otomatik harici defibrilatör (AED) olarak adlandırılan bir cihazla kalbe şok verilmesi şeklinde gerçekleşir. 

Ventriküler fibrilasyon ataklarını önlemek için farmakolojik ilaçlar, implant araçlar ya da ameliyat gibi tedavi yöntemlerine başvurulur. Tedaviler arasından seçim uzman hekimin inisiyatifindedir. Bu nedenle bu tarz bir problemde acil bir şekilde sağlık kurumuna gitmek gerekir.

Ventriküler Fibrilasyon ilaç tedavisi nasıl olur?

Ventriküler fibrilasyonda yüksek ölüm riski göz önünde tutularak öncelikle şok tedavisi uygulanmalıdır. Buna rağmen hasta ventriküler fibrilasyon atağından kurtulamamış ise ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Bu aşamada ilk verilen ilaç epinefrin olup, 3 ila 5 dakika arayla verilebilir. Bu aşamada epinefrinin yetersiz kaldığı düşünüldüğünde, uygulanması gereken ilaç amiodaron 300mg dır. Ancak bu durum ilaç tercihi ve dozu tamamen hekim kontrolünde olması gerekir.

Ventriküler Fibrilasyon Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ventriküler fibrilasyon ne demek?

Kalbin normal pompalama sekansında bir arıza meydana gelmesi olan ventriküler fibrilasyon en basit tanımıyla bir tür düzensiz kalp ritmidir.

Ventriküler fibrilasyon tehlikeli mi?

Ventriküler fibrilasyon durumu kişi sağlığı için tehlikeli bir durumdur. Acil müdahale olmadığı takdirde ilk birkaç dakika içinde hasta hayatını kaybedebilir. Ventriküler fibrilasyon nedeni ile ortaya çıkan düzensiz kalp atışları kalbin vücuda kan pompalamasının durmasına yol açar. Böyle bir durumda kan basıncı aniden ve ciddi ölçüde düşüş gösterir. Vücuda pompalanması gereken kanın, pompalanmama süresi ne kadar uzarsa, beyin ve diğer organların hasar alma riski de o kadar artar.

Ventriküler fibrilasyon ne kadar sürer?

Ventriküler fibrilasyon anında tıbbi yardım alınmadığı takdirde birkaç dakika gibi çok kısa bir sürede ölüme neden olur. Bu bilgiden de anlaşılacağı üzere ventriküler fibrilasyon atağının hastane dışında geçirilmesi halinde, acil müdahaleye geçilse bile hastanın uzun süre hayatta kalma ihtimali azdır. Ventriküler fibrilasyonun kendiliğinden sonlanması çok nadir görülen bir durumdur. Acil durum olduğu için uzman bir sağlık kurumunda uzman hekimler tarafından müdahale edilmesi gerekir.

VF’ye giren hastaya ne yapılır?

Ventriküler fibrilasyon tanısı konduğunda vakit kaybetmeden hastaya şok tedavisi uygulanmalıdır. Daha sonra CPR uygulamasına geçilmelidir. Ventriküler fibrilasyon devam ediyorsa bu işlem birkaç kez yinelenebilir. Bütün bu müdahalelere rağmen hasta ventiküler fibralasyon atağından kurtulamamış ise ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Bu aşamada ilaç kullanımı için uzman hekimin tavsiyesine uyulmalıdır. 

Ventriküler Fibrilasyon kalp krizi midir?

Ventriküler fibrilasyon, kalbin alt odacıklarının normal kasılma ritminin değişmesi yani bozulmasıdır. Kalp krizi ise bundan farklı bir durumdur. Kalp krizinde kalbin pompalama görevini yürütebilmesi için gereken oksijeni taşıyan kan damarları tıkalıdır. Fakat buna karşılık kalp krizi, ventriküler fibrilasyona yol açabilir.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 29 Mart 2024

Yayınlanma Tarihi: 29 Mart 2024

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al