Yükleniyor

Yaza Sağlıklı Girin!

Yaza Sağlıklı Girin!

Hastalık ortaya çıkmadan önce, gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasının amaçlandığı Check up, hem yaşam süresi, hem de kalitesi açısından son derece önemlidir. Siz de yaza girerken check up yaptırıp sağlığınızı güvenceye alabilirsiniz.

İçindekiler

Hastalıkların erken tanı ve tedavisinde önemli yeri olan check up programlarının önemi hakkında Memorial Hastanesi İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve Üroloji bölümü hekimleri bilgi verdi.

Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Uzmanları:

Erkekler İçin Check Up’ın Önemi Nedir?

Kişinin belirti gösteren bir şikayeti olmasa da gizlice oluşmaya başlayan hastalıklarının, yapılan muayene ve tetkiklerle erken aşamadayken saptanmasıdır.

Hastaların çoğu için check up standardize edilmiş bir işlem ise de, profesyonel sağlık çalışanları için check up'ın kime, ne zaman, nasıl yapılması gerektiği, iyi bilinmesi gereken bir konudur. “Yetersiz doktor hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi eder, normal doktor hastalık belirti vermeden tedavi eder ve iyi bir doktor ise hastalığı oluşmadan önler” prensibi doğrultusunda, hastalıkların erken dönemde tanısı ve hastalıkların nedeni olan yüksek risk faktörlerini saptamak önemlidir.

Check Up’ların Üroloji Muayenesi Bölümlerinde Ne Gibi Tetkik Ve Testler Yapılır, Bunların Amacı Nedir?

Check up yaptırmanın amacı, olası hastalıkların erken dönemde tespit edilerek, önlem alınması ve böylece kişinin sağlıklı kalmasıdır. Check-up’taki tetkikler sonucu, tanı alan vakaların tedavisi ve risk faktörlerinin düzeltilmesi ile hastalık, sakatlık ve ölümle sonuçlanabilecek durumları önlenmek mümkündür. Herhangi bir yakınması olmayan ve sağlam görülen erişkinlerin, yılda bir kez muayene edilmeleri, iyi bir hekimlik uygulaması olarak değerlendirilir.

Kadınlar İçin Check Up’ın Önemi Nedir?

Check-up yapılan hastalar genellikle iki ekstrem arasında yer alırlar. Bir kısmı, kavramı tam olarak tanımazlarken, bir kısım da gerçekte gereksinimleri olmadığı halde bir sürü rutin testi yaptırma eğilimindedirler. Gerçekten bu işlemlerin yararlı olması için; kişinin yaşı, cinsiyeti, aile öyküsü ve kişisel risk faktörleri değerlendirilerek, yapılacak testlere karar verilmelidir. Etkinlik değerlendirmesi yanında, bir testin, hangi yaş ve cinsiyet grubuna yapılması gerektiği de göz önüne alınmalıdır. Kişinin risk profili de yapılacak testlerin niteliğini ve sayısını belirlemelidir.

Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Türker Baran:

Check Up’ta Kalp Muayenelerinde Ne Gibi Tetkikler Yapılmaktadır?

Özellikle, ailesinde 50 yaşın altında kalp hastalığından ölümler olan ya da ani kayıplar bulunan kişiler, yaşamları boyunca en az bir kez kalp check up’ı yaptırmalıdır. Bu sayede ani ölüme yol açabilecek kalp yapısında, doğumsal kaynaklı bir rahatsızlık olup olmadığı anlaşılabilir. Check up tetkikleri sonucunda eğer sonuçlar normal sınırdaysa, 40 yaşına kadar benzer check up tetkiklerinin, 5 yılda bir yapılması gerekmektedir. 40 yaşından sonra kalp damar hastalığı açısından risk faktörü taşıyan, ailesinde birinci derece akrabalarında kalp hastalığı olan, sigara içen, tansiyon ve kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı olan kişilerin, check up’ı yılda bir kez yaptırmaları önemlidir. Toplum sağlığını etkileyebilecek meslek gruplarının, toplu ulaşım araçları kullananların, pilotların, cerrahların, yöneticilik yapan üst düzey bürokratların, şirket yöneticisi pozisyonundaki kişilerin de yıllık check up programlarına dahil olmaları gerekir. Profesyonel sporcular, spora başlayan kişiler, okulların spor programlarına katılacak öğrenciler, başta bir kalp check up çalışmasına katılmalıdır. Check up yaptıran hastalarda herhangi bir damar sorunu ve ritim bozukluğu riskleri önceden saptanabildiği için, hastanın hayatı erken teşhis sayesinde kurtarılabilmektedir. 30-45 dakika süren ve hiçbir riski olmayan bir ekokardiografi, kalp ultrasonu çalışması, böyle bir hastalığı ortaya çıkarabilmektedir. Kişinin kalp damar hastalığı gelişim risklerini ortaya çıkaran kardiyolog değerlendirmesi ve kan tetkikleri, zamanında önlemlerin alınmasını sağladığı için insan hayatını uzatabilmekte, kalp krizi riskinden koruyabilmektedir.

Check Up İncelemelerinde Kardiyoloji Muayenesinin Önemi Nedir?

Kalp ultrasonografisi yani ekokardiografi, kişinin anjiyografiye ihtiyacı olup olmadığını belirleyen ekokardiografi ile birlikte efor testleri, kalbin yeterli kanla beslenip beslenmediğinin belirlenmesi için ilk tetkiklerin sonuçlarına göre üç boyutlu ekokardiografi, çok kesitli tomografi ile kalp damarlarında kireç skorunun araştırılması da ileri tetkik olarak önerilmektedir. Ritim bozukluğu ihtimali olan kişilerde T Dalga Alternansı ani ölüm riskini belirlemektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Uzmanları

Check Up’ta Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Kadınlar, üreme sürecinin ana yükünü çeken organizma olarak, birçok hassas mekanizma ile donatılmışlardır. Dünyaya yeni bir canlı getirmek gibi mucizevi olayı gerçekleştiren kadın üreme organları da üremeye her an hazır halde olabilmek için, devamlı bir değişim süreci içindedir. Bu devamlı ve hassas süreçler doğal olarak birçok hastalığın oluşumu için uygun zemin hazırlarlar. Yapılan araştırmalara göre kadınlarda rastlanılan kanser türleri arasında, toplamda jinekolojik kanser türleri (rahim ağzı, rahim, yumurtalıklar, meme) çoğunluğu oluşturur. Bu organlara kolay ulaşabilinir olması ve günümüzde kullanılan ileri teknoloji, daha kanser oluşmadan önce; oluşma ihtimali olan hücresel değişiklikleri tanıma ve tedavi imkanını bize vermektedir. Bu nedenle yıllık check-up programları, kadınlarda genç kızlık dönemlerinden başlamak üzere yapılması gerekli olan muayenelerdir.

Üroloji Bölümü Uzmanları:

Check Up Neden Gereklidir?

Ürolojide erkeklere check up yapmanın en önemli kriter,i erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olan prostat kanserini erken yakalamaktır. Erken tanı koymanın önemi, kesin tedavisinin olmasıdır. Prostat kanserlerinde kesin tedavi sadece erken evrede yapılmaktadır. İlerlemiş prostat kanserlerinde maalesef tedavi genellikle hayat kurtarıcı olmayıp, sadece şikayetleri azaltmaya yöneliktir.

Check Up Nedir ?

Üroloji check up muayenesinde, hastalardan istenen tetkikler Total PSA, Üriner USG, idrar tahlilidir. Total PSA ile hastada prostat kanseri varlığı araştırılır. Üriner USG ile hastanın böbrekleriyle ilgili problem olup olmadığına bakılır. Özellikle böbrek kanserlerini yakalamanın en erken yolu, ultrasonografidir. Böbrek kanseri, erken evrede (check up esnasında) yakalanırsa, tedavi şansı %100’lere yakın olan bir hastalıktır. İlerlemiş böbrek kanserleri de prostat kanserleri gibi diğer tedavilere dirençlidirler ve kesin tedavi edilemezler. Yine hastaya yapılan idrar tahlilinde, kanama ve enfeksiyon varlığı araştırılır. Bu tetkikler, ürolojik patolojileri eksiksiz olarak bizlere göstermekte yardımcı olur.

Memorıal Hastanesi Check Up Programları

Check up yaptırmak isteyen kişiye, yaş ve cinsiyetine göre, Memorial hekimleri tarafından hazırlanmış check up paketleri uygulanmaktadır.

Güncelleme Tarihi : 11 Kasım 2021

Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2009

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al