Check Up Merkezi

Bölüm Hakkında

Check up, sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının genel değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış olası bir hastalığın tarama ile erken tanısıdır. Check up yaptırmak kişinin kendine ve sağlığına özen göstermesidir. Bazı hastalıklar ve özellikle kanser de erken teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle check up taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavi başarısını da artırmaktadır. Tıbbın her alanında ve her hastalığında erken farkındalık ve erken tedavi, kişinin yaşam konforunu artırarak, yaşam süresini de uzatacaktır. Standart bir check up kontrolünde olması gereken testler; kan sayımı, organ fonksiyonlarını değerlendiren kan testleri (karaciğer, böbrek vb.), sedimentasyon, kolesterol ve lipid düzeyleri, tiroit (guatr) testi, hepatit (sarılık) testi, tam idrar analizi, tüm batın ultrasonografi, akciğer grafisi, elektrokardiyografi ve dışkıda kan aranmasıdır.

40 yaşını geçmiş herkesin standart yaptırılması gereken testlere ek olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini ailesel riski olsun olmasın yaptırması önerilmektedir. Ailesel riski olanlar ise bu testleri yaptırmak için 40 yaşını beklememelidir. Risk grubunda olanlar 30’lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdır.

Check up yaptırmanın bir diğer amacı da; yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık-menopoz gibi) getirdiği olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check up tetkikleri; HDL kolesterol, LDL kolesterol, efor testi ve ekokardiyografidir. Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir; PAP smear alınması, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Her sağlıklı bireyin yılda bir kez check up yaptırması son derece önemlidir.

Kendinize önem verin, check up yaptırın, sağlık durumunuzun farkında olun.

Memorial Sağlık Grubu’nda, periyodik sağlık kontrolleriniz check up danışmanları eşliğinde yaş, cinsiyet, meslek ve yaşam standartlarınıza uygun özel programlar ile uzman doktorunuz ile birlikte belirlenmektedir.

Check up Programlarımız

Check up yaptırmak isteyen kişiye, yaş ve cinsiyetine göre, hekimlerimiz tarafından hazırlanmış Memorial Sağlık Grubu Check up Paketleri uygulanır.

Kardiyolojik Check Up

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı)Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Kolesterol, HDLKalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol,Total
Trigliserid
KreatininBöbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
CRP, HS (hassas)Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
Lipoprotein (a)Kalp-damar hastalıkları risk tesbitinde yardımcıdır. Kan yağlarının ölçümünü sağlar.
HomosisteinKalp krizi yatkınlığı olanları özellikle damar hastalıkları açısından değerlendirmede kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

EkokardiyografiKalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Treadmill - Efor testiGizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
EKG (Elektrokardiografi)Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.
Tele Gr. 

Muayeneler

Muayene (Kardiyoloji)Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Diş)

*Bu check up paketini Memorial Sağlık Grubu bünyesinde; Memorial Şişli Hastanesi ve Memorial Ataşehir Hastanesi'nde yaptırabilirsiniz.

Kardiyolojik İncelemeler

Laboratuvar İncelemeleri

Alkalen Fosfataz (ALP)Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDLKalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 ParametreKansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
KreatininBöbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Tam İdrar Tahlili
SGPT (ALT)Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
SGOT (AST)
ESR (Eritrosit Çökme Hızı)Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Ürik AsitGut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
TSHTiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
ANTİ-HBsHepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
HBsAg
EKG (Elektrokardiografi)Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer GrafisiKalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen UltrasonografisiKarın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye)Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Diş)
Muayene (Check-up)

*Bu check up paketini Memorial Sağlık Grubu bünyesinde; Memorial Şişli Hastanesi, Memorial Ataşehir Hastanesi, Memorial Ankara Hastanesi, Memorial Antalya Hastanesi, Memorial Kayseri Hastanesi,Memorial Diyarbakır Hastanesi'nde yaptırabilirsiniz.

Laboratuvar İncelemeleri

AlbuminKaraciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı)Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDLKalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol,LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 ParametreKansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
KreatininBöbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Bun
Tam İdrar Tahlili
PotasyumGüçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
SGOT (AST)Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz)
Ürik AsitGut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
ANTİ-HBsHepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
HBsAg
TSHTiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
CRP, HS (hassas)Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer GrafisiKalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen UltrasonografisiKarın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

Treadmill - Efor testiGizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
EKG (Elektrokardiografi)Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye)Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Kardiyoloji)
Muayene (Diş)
Muayene (Check-up)

*Bu check up paketini Memorial Sağlık Grubu bünyesinde; Memorial Şişli Hastanesi, Memorial Ataşehir Hastanesi, Memorial Ankara Hastanesi, Memorial Antalya Hastanesi, Memorial Diyarbakır Hastanesi, Memorial Dicle Hastanesi ve Etiler Tıp Merkezi'nde yaptırabilirsiniz.

Laboratuvar İncelemeleri

AlbuminKaraciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
Dışkıda Gizli KanSindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı)Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDLKalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol,LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 ParametreKansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
KreatininBöbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Tam İdrar Tahlili
PotasyumGüçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
PSA, Total
PSA, Serbest
Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.
SGOT (AST)Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz)
TSHTiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
Ürik AsitGut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
ANTİ-HBsHepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
HBsAg
CRP, HS (hassas)Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer GrafisiKalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen UltrasonografisiKarın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

EkokardiyografiKalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Treadmill - Efor testiGizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
EKG (Elektrokardiografi)Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye)Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Üroloji)
Muayene (Kardiyoloji)
Muayene (Diş)
Muayene (Check-up)

*Bu check up paketini Memorial Sağlık Grubu bünyesinde; Memorial Şişli Hastanesi, Memorial Ataşehir Hastanesi, Memorial Ankara Hastanesi, Memorial Antalya Hastanesi, Memorial Diyarbakır Hastanesi, Memorial Dicle Hastanesi ve Etiler Tıp Merkezi'nde yaptırabilirsiniz.

Laboratuvar İncelemeleri

AlbuminKaraciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı)Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDLKalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol,LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 ParametreKansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
KreatininBöbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Tam İdrar Tahlili
Ürik AsitGut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
PotasyumGüçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
SGOT (AST)Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz)
TSHTiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
ANTİ-HBsHepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
HBsAg
Vajinal SmearRahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer GrafisiKalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen UltrasonografisiKarın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi)Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye)Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Jinekoloji)
Muayene (Diş)
Muayene (Check-up)

*Bu check up paketini Memorial Sağlık Grubu bünyesinde; Memorial Şişli Hastanesi, Memorial Ataşehir Hastanesi, Memorial Ankara Hastanesi, Memorial Antalya Hastanesi, Memorial Diyarbakır Hastanesi, Memorial Dicle Hastanesi'nde yaptırabilirsiniz.

Laboratuvar İncelemeleri

AlbuminKaraciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
Dışkıda Gizli KanSindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı)Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDLKalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol,LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 ParametreKansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
KreatininBöbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Tam İdrar Tahlili
PotasyumGüçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
SGOT (AST)Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz)
TSHTiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
ANTİ-HBsHepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
HBsAg
CRP, HS (hassas)Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
Vajinal SmearRahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.
Kalsiyum (Ca) 

Radyolojik İncelemeler

Mammografi(Digital) çift taraflıMeme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Meme Ultrasonografisi
Tüm Abdomen UltrasonografisiKarın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
Akciğer GrafisiKalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Diğer Hizmetler

Kemik yoğunluğu ölçümüÖzellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortaya çıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısında kullanılmaktadır.

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi)Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye )Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Jinekoloji)
Muayene (Göz)
Muayene (Diş)
Muayene (Check-up)

*Bu check up paketini Memorial Sağlık Grubu bünyesinde; Memorial Şişli Hastanesi, Memorial Ataşehir Hastanesi, Memorial Ankara Hastanesi, Memorial Antalya Hastanesi, Memorial Diyarbakır Hastanesi, Memorial Dicle Hastanesi ve Etiler Tıp Merkezi'nde yaptırabilirsiniz.

Laboratuvar İncelemeleri;

BunBöbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDLKalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 ParametreKansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
SGOT (AST)Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz )
Tam İdrar TahliliBöbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Kreatinin
ESR (Eritrosit Çökme Hızı)Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Ürik AsitGut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Dışkıda Gizli KanSindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
TSHTiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
CRP, HS (hassas)Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
HBsAgHepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
ANTİ-HIVAIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir .
ANTİ-HCV, TotalHepatit C hastalığının tanısında kullanılır.
ANTİ-HBsHepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
CA 19/9Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
AFP (Alfa-Fetoprotein)
PSA, SerbestErkeklerde prostat kanseri tarama testidir.
PSA, Total
Vitamin D3 

Kardiyolojik İncelemeler;

EkokardiyografiKalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
EKG (Elektrokardiografi)Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.
Treadmill - Efor testiGizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer GrafisiKalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen UltrasonografisiKarın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler;

Muayene (Dahiliye )Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Kardiyoloji)
Muayene (Göz)
Muayene (Üroloji)
Muayene (Diş)
Muayene (Check-up)

*Bu check up paketini Memorial Sağlık Grubu bünyesinde; Memorial Şişli Hastanesi, Memorial Ataşehir Hastanesi, Memorial Ankara Hastanesi, Memorial Diyarbakır Hastanesi, Memorial Dicle Hastanesi'nde yaptırabilirsiniz.

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDLKalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 ParametreKansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
KreatininBöbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Tam İdrar Tahlili
BUN
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz )
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı)Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Ürik AsitGut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Dışkıda Gizli KanSindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
TSHTiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
CRP, HS (hassas)Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
HBsAgHepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
ANTİ-HIVAIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir .
ANTİ-HCV, TotalHepatit C hastalığının tanısında kullanılır.
ANTİ-HBs
CA 19/9Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
CA 125
CA15-3
AFP (Alfa-Fetoprotein)
Vajinal SmearRahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.
Vitamin D3 

Radyolojik İncelemeler

Mammografi(Digital) çift taraflıMeme kanserinin erken tanısında kullanılır
Meme Ultrasonografisi
Akciğer GrafisiKalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen UltrasonografisiKarın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

EkokardiyografiKalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
EKG (Elektrokardiografi)Koroner Arterlerdeki daralmaların tespiti ve takibinde kullanılır.
Treadmill - Efor testiGizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye )Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Kardiyoloji)
Muayene (Göz)
Muayene (Jinekoloji)
Muayene (Diş)
Muayene (Check-up)

*Bu check up paketini Memorial Sağlık Grubu bünyesinde; Memorial Şişli Hastanesi, Memorial Ataşehir Hastanesi, Memorial Ankara Hastanesi, , Memorial Diyarbakır Hastanesi, Memorial Dicle Hastanesi'nde yaptırabilirsiniz.

Laboratuvar İncelemeleri

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDLKalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Kan Sayımı - Hemogram 18 ParametreKansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
KreatininBöbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Tam İdrar Tahlili
SGPT (ALT)Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı)Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi)Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer GrafisiKalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye)Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene(Diş)

*Bu check up paketini Memorial Sağlık Grubu bünyesinde; Memorial Şişli Hastanesi, Memorial Ataşehir Hastanesi, Memorial Ankara Hastanesi, Memorial Antalya Hastanesi, Memorial Kayseri Hastanesi, Memorial Dicle Hastanesi'nde ve Etiler Tıp Merkezi'nde yaptırabilirsiniz yaptırabilirsiniz.

 

Check up öncesi yapılması gerekenler?

Size uygulanacak check-up programına aşağıda verdiğimiz bilgiler doğrultusunda hazırlıklı gelmeniz, işlemlerinizin daha kısa sürede tamamlanmasını ve daha güvenilir sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

 • Check-up’a gelmeden önce mutlaka randevu alınız.
 • Check-up için size randevu verilen günde ve saatte Merkezimize gelmenizi rica ederiz. Muayene ve tetkikleriniz öğlen saatlerinde bitecektir.
 • Daha önce (Son 6 ay) yapılmış test ve tetkik sonuçlarınız varsa lütfen getiriniz.
 • Randevu günü hiçbir şey yemeden ve içmeden sabah aç karnına geliniz (8-12 saatlik bir açlık yeterlidir). Sigara içmeyiniz.
 • Check-up‘a gelmeden 48 saat önce, doktorunuz tarafından mutlaka alınması gerekli görülenler dışında, vitamin ve besin takviyesi türünden ilaçları almayı kesiniz.
 • Check-up’tan bir gün önce gaz yapıcı şeyler çiğ sebze, baklagiller, meyve, sütlü gıdalar, gazlı ve kolalı içecekler vb. tüketmeyiniz, alkollü içecek içmeyiniz.
 • Kullanmakta olduğunuz ilaçların adlarını ve dozajlarını beraberinizde getiriniz.
 • Hamileyseniz veya hamilelik ihtimali varsa işlemlere başlamadan önce mutlaka doktorunuza bildiriniz.
 • Rahat bir kıyafetle geliniz ve özellikle programınızda eforlu EKG varsa koşuya uygun bir kıyafeti de (eşofman veya şort, lastik ayakkabı gibi) yanınızda getiriniz.
 • Kadınlar için check-up'ın mensturasyon (adet) günlerine rastlamaması tavsiye olunur.

 

Randevu ve bilgi için 444 7 888 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Check up sırasında yapılacak işlemler?

 • Laboratuar tetkiklerinizin yapılması,
 • Kapsamlı sağlık bilgilerinizin alındığı dahiliye muayenesi,
 • Check up kapsamına göre diğer branş muayenelerinizin yapılması,
 • Radyolojik tetkiklerin yapılması,
 • İkram ve dinlenme,
 • Tıbbi süreç ve sonuçların değerlendirilmesi,
 • Check up raporunun düzenlenmesi ve sonuçlandırılması,
 • Tüm bu işlemler sırasında hostesimiz size refakat edecektir.

Check up tetkiklerinizi nerede yaptırabilirsiniz?

 • Memorial Şişli Hastanesi
  Adres: Piyale Paşa Bulvarı, Okmeydanı Şişli
  Check up bilgi ve randevu için: 0 212 314 66 66 / Dahili 4350
 • Memorial Ataşehir Hastanesi
  Adres: Küçükbakkalköy Mah.Vedat Günyol Cad. No:30 Ataşehir
  Check up bilgi ve randevu için: 0 216 570 66 66 / Dahili 4104-4105
 • Memorial Ankara Hastanesi
  Adres: Balgat Mahallesi, Mevlana Bulvarı, 1422. Sokak No: 4, 06520 Çankaya / Ankara
  Check up bilgi ve randevu için: 0 312 253 66 66 / Dahili 5053
 • Memorial Antalya Hastanesi
  Adres: Zafer Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 91 Kepez
  Check up bilgi ve randevu için: 0 242 314 66 66 / Dahili 8811
 • Memorial Etiler Tıp Merkezi
  Adres: Nispetiye Cad. Erdölen İşhanı No:38 Etiler
  Check up bilgi ve randevu için: 0 212 283 71 71 / Dahili 6502-6539

 

Check up paketleri hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için;

Online Randevu Al

veya

callcenter@memorial.com.tr

444 7 888

 

Kurumsal check up teklifleriniz için;

kurumsal@memorial.com.tr

Check-Up’a Gelmeden Önce Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bölüm Doktorları

Memorial Şişli Hastanesi

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Memorial Antalya Hastanesi