Memorial Şişli Hastanesi Radyoloji Bölümü

Hizmet Hastanesi
Şişli Hastanesi
Radyoloji
Kolay Randevu Al

Bölüm Hakkında

Cihaz Donanımı

Memorial Şişli Hastanesi Radyoloji Bölüm, ileri teknoloji ürünü cihazlar ve uzman kadrosu ile dünya standartlarında hizmet vermektedir. Tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir. Konvansiyonel yöntemlerde elde edilen görüntülere göre daha detaylı, inceleme süresi daha kısa, tanıda daha yeterli görüntüler elde edilebilmektedir ve bu tetkikler özel iş istasyonlarında deneyimli uzman doktorlar tarafından incelenmektedir.

Memorial Şişli Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde;

 • Dijital Radyografi Sistemleri,
 • Dijital Floroskopi,
 • Dijital Mamografi, Tomosentez, Stereotaktik Vakum Biyopsi Cihazı
 • Ultrasonografi + Doppler Ultrasonografi,
 • Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi (256 kesit flash BT),
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (1.5 tesla + 3 Tesla),
 • Dijital Anjiyografi (DSA),
 • Girişimsel Radyoloji,
 • PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi) kullanılmaktadır.

Direkt Grafi:

Direkt grafi incelemesi sırasında görüntüler X-ışını kullanılarak elde edilmektedir. Tüm direkt grafiler, dijital olarak elde edilmekte ve kaydedilmektedir. Bölümde rutin ve özel (skolyoz, orthorontgenografi, panoramik grafi ve sefalometri v.s.) direkt grafi incelemeleri yapılmaktadır. Hastanede yatan hastalarımıza da gerekli durumlarda portable (yatak başı çekim) direkt grafi çekimi yapılmaktadır

Cihazlar:

 • Siemens Iconos R-200
 • Siemens Multix Select DR
 • Siemens Multix TOP
 • Siemens Dijital Portable X-Ray Mira Max
 • Fuji CR sistemleri (CR-Profect, CR-Capsula)
 • Gendex Orthoralix 9200 Panaromik röntgen cihazı.

Floroskopi İncelemeleri:

Floroskopi altında her türlü gastrointestinal sistem yani sindirim sisteminine ilişkin grafiler (Özefagus pasaj, yutma testi, çift kontrastlı baryumlu mide duodenum, ince bağırsak, çift kontrastlı baryumlu kolon grafileri), ürolojik radyolojik tetkikler, HSG, ayrıca skopik kontrol altında yapılan ERCP gibi ileri incelemeler yapılabilmektedir.

Cihaz: Siemens Iconos R-200 dijital floroskopi cihazı.

Dijital mamografi incelemeleri

Meme görüntülemesinde yeni bir teknoloji olan Dijital Mamografi+Tomosentez artık meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemini oluşturmaktadır. Klasik mamografiden farklı olarak, elektronik algılayıcılar kullanarak dijital ortamda görüntüler elde edilir. Daha sonra bu görüntüler yüksek çözünürlüklü özel monitörlerde incelenir. Büyütme, ölçüm ve kullanılan X-ışının dozuna bağlı olmadan kontrast ayarı gibi postprocessing işlemleri yapılabilir.

Dijital mamografinin üstünlükleri:

 • İnceleme süresi kısadır. Çekimden sonraki 1 dakika içinde görüntüler ekrandan izlenebilir. Görüntülerin yeterliliği konusunda bilgi sahibi olunur.
 • Radyasyon dozu klasik mamografiden daha düşüktür.
 • Kontrast çözünürlüğü normal mamografiye göre daha yüksektir. Mikrokalsifikasyon ve küçük lezyonlar daha kolay ayırt edilebilir. Lezyonlar 3 boyutlu olarak değerlendirilebilir. Bu özellik, yoğun ve fibrokistik meme dokusunun değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Meme kanseri ve saptanan lezyonlar daha ayrıntılı bir taramadan geçirilmektedir.
 • Mamografi kılavuzluğunda stereotaktik biyopsi ve işaretleme işlemleri yapılmaktadır. Vakum biyopsi genellikle ultrasonda görülmeyen ve tanı için daha fazla dokunun istendiği mikrokalsifikasyon varlığında kullanılmaktadır. Daha kısa sürede daha fazla doku alınabilmekte, bu sayede doğru tanı şansı büyük oranda artmaktadır. Oluşabilecek kanama vakumla çekildiği için komplikasyon oranı çok düşüktür.
 • Yine operasyon öncesi işaretleme yöntemi uygulanarak tüm lezyonun çıkarılması sağlanmaktadır.
 • Görüntüler dijital ortamda arşivlenmekte ve dijital olarak aktarılabilmektedir.

Cihazlar:

 • Hologic Tomosentez Mamografi Cihazı ve Özel Çalışma İstasyonu
 • Hologic Stereotaktik Vakumlu Biyopsi Cihazı

Ultrasonografi ve Doppler ultrasonografi incelemeleri

Gelişmiş ultrasonografi cihazlarının sahip olduğu yüksek çözünürlük, görüntü kalitesinin mükemmeliyeti tanısal kolaylık sağlamaktadır. Yenilenen ultrasonografi cihazlarıyla, özel olarak hazırlanmış odalarda hizmet verilmektedir. Bölümümde tüm ultrasonografi incelemeler ve ultrasonografi eşliğinde girişimsel yöntemler uygulanmaktadır.

Cihazlar:

 • Siemens Acuson Juniper
 • Siemens Acuson S3000

Bilgisayarlı Tomografi İncelemeleri

BT sisteminde kısa sürede, ince kesitlerle geniş vücut alanları çok daha yüksek çözünürlükte incelenebilmekte ve böylece tüm toraks ile batın tetkikleri tek nefes tutma süresinde düşük radyasyon dozu uygulanarak tamamlanabilmektedir.

Koroner anjiyografi, hiçbir girişim yapılmadan, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutma süresinde yapılabilmektedir. Üstelik en ince damarlara bile girebilen bu işlem kansız olarak ve göz açıp-kapama süresinde bitmektedir. Koroner damar hastalığı taraması ile koroner arter hastalığı açısından risk grubunda olduğu halde hiçbir kalp rahatsızlığı olmadığı düşünülen kişiler için, o an itibariyle gelecekteki olası tehlike tablosu ortaya konulmakta ve erken dönemde gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

Günümüzde en iyi koroner ve vasküler yapıların görüntülenmesi, kalp anatomisinin ve fonksiyonun değerlendirilmesi, kalp adalesinin görselleştirilmesi, gerçekleştirebilen seçenekler arasındadır. Kalp anjiyografisi dışında, tüm anjiyografik işlemler de benzer şekilde hiçbir girişim yapılmadan tek enjeksiyonla damardan kontrast madde verilerek tek nefes tutma süresinde gerçekleştirilmektedir. Böylece anevrizma, damar darlığı, tıkanıklığı ve pıhtı atması gibi birçok hastalığın kesin tanısı hızlı ve kolay olarak konabilmekte, tüm damarlar oldukça kısa zaman içerisinde 3 boyutlu olarak görüntülenebilmektedir. Bu uygulama son derece pratik ve hızlı bir yöntem olup, tetkik sonrası hastanede yatma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Tüm akciğer, 5-6 saniye gibi kısa bir sürede, 0.6 mm’lik ince kesitlerle taranabilmektedir. Böylece akciğer hastalıklarının ve akciğer kanserinin erken tanısı mümkün olmaktadır. Özel geliştirilmiş Bilgisayar Tomografi tetkiklerini kullanılarak akciğerlerle ilgili nodüller kolaylıkla tespit edilebilmekte, akciğerlerle ilgili muhtemel akciğer kanseri olabilecek nodüllerin görüntülenmesi ve değerlendirilmesi sağlanarak, bu amaçla çok düşük dozda ışın kullanılmakta, kanser tarama programları sağlıklı bireylerde uygulanabilmektedir.

3 boyutlu inceleme ve yüksek rekonstrüksiyon teknolojisi sayesinde endoskopik tetkikler (bronkoskopi, kolonoskopi, sistoskopi) hiçbir girişimde bulunulmadan rutin inceleme kapsamında sanal ortamda yapılabilmekte ve 3 boyutlu olarak görüntülenmektedir.

Bu teknolojiler,

 • Daha hızlı çekim, yüksek çözünürlük ve 3 boyutlu görüntüleme imkanı,
 • Düşük radyasyon dozu kullanımı
 • Yüksek kalitede BT anjiyografi (Serebral, karotis, aortografi, periferik anjio),
 • Koroner BT anjiyografi ve kalsiyum skorlama,
 • Organ nakli öncesi değerlendirme, volumetri,
 • Geniş vücut alanlarının kısa sürede taranabilmesi,
 • Acil servise göğüs ağrısı nedeni ile başvuran hastalarında etyolojinin aranması (Aort diseksiyonu, pulmoner emboli v.s. erken tanısı),
 • BT-Kolonografi ve BT-Bronkografi gibi işlemler.
 • BT Enterografi özellikleri ile öne çıkmaktadır.

 

Cihaz: Siemens Definition Flash 256

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DÜŞÜK RADYASYON DOZU UYGULAMASI

Tomografi cihazımızda düşük doz teknikleri uygulanarak, her incelemeye özel bir doz protokolü oluşturulmuştur. Hastaya özel en iyi görüntü kalitesini sağlayabilecek en az radyasyon dozu uygulanmaktadır. Siemens Teamplay yazılımı üzerinden girilen referans doz aralıklarına göre yapılan incelemeler takip edilmekte ve tüm incelemelerin aynı standartta yapılması sağlanmaktadır.

 

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

MRG sistemi en son teknolojik gelişmeleri içeren 3 Tesla Siemens Skyra ve 1.5 Tesla Siemens Avanto MRG cihazlarıdır. Her bölge için yeterli ve özel sargılar ( coil) ve programlarla donanmış bu cihazla:

 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler,
 • Boyun yapısı, gırtlar, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları,
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar,
 • Karın içi organlar, alt karın bölgesi,
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri,
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin değerlendirilmesi gibi standart incelemeler
 • Tüm vücut anjiyografi
 • Tüm vücut MR
 • Kardiyak MR
 • Kardiyak stres MR
 • Multiparametrik prostat MR
 • MR spektroskopi,
 • Tüm vücut difüzyon görüntüleme,
 • Perfüzyon MRG,
 • MRCP, MR pyelografi ve MR myelografi.
 • BOS akım çalışması,
 • Kinematik incelemeler,
 • Tüm vücut metastaz tarama
 • Dinamik doku (karaciğer, meme, tümör ) MRG incelemeleri,
 • Bölgesel MR anjiyografik incelemeleri,
 • MR Kılavuzluğunda Meme Biyopsi İşlemleri yapılabilmektedir.

MR kılavuzluğunda meme biyopsi, mamografi ve ultrasonda görüntülenemeyip MR’da görüntülenebilen lezyonların tanısı için kullanılan bir yöntemdir. Bu hasta grubu için gereksiz sık kontroller veya ameliyat yerine MR eşliğinde biyopsi yapılarak doğru tanı konmakta ve doğru tedavi planlanabilmektedir.

Cihazlar: Siemens Magnetom Avanto, Siemens Skyra

Bölüm Doktorları

Anlaşmalı Kurumlar

Hastanelerimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sigortalar, diğer kurum ve şirket anlaşmalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sonuç bulunamadı.

  Kolay Randevu Al