Yükleniyor

Prof. Dr. Ali OTO

Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  Tedavi Yöntemleri
  • Abdominal Aort Anevrizması (Aaa) Onarımı
  • Aort Kapağının Ameliyatsız Değişimi
  • Atriyal Septal Defekt (Asd) Kapatılması
  • Elektrofizyolojik Çalışma, RF Ablasyon
  • Kalp Deliklerinin Ameliyatsız Kapatılması
  • Ameliyatsız Kalp Kapakçığı Tamiri (Mitral Kapak Mandallama, Mitraclip, Triküspit Kapak Mandallama, Triklip)
  • Kasıktan Kalp Kapaklarına Müdahale (Tavi-Mitraclip)
  Özellikli Uzmanlık

  GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

  • Ankara Hastanesi
   Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Diyarbakir / Türkiye /1954

  KİŞİSEL SAYFALAR

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2014 - Halen, Ankara/Ankara/Türkiye
  MEMORİAL ANKARA HASTANESİ
  Kardiyoloji Bölüm Başkanı
  2010 - 2011, Ankara/Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
  1991 - 1993, Malatya/Malatya/Türkiye
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
  Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıp Merkezi Başkanı
  1991 - 1993, Ankara/Ankara/Türkiye
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
  Rektör Yardımcısı ve Rektör Vekili
  1990 - 2014, Ankara/Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,Profesör
  1984 - 1990, Ankara/Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Doçent
  1983 - 1985, Ankara/Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Kardiyoloji Bilim Dalı – Uzmanlık Eğitimi
  1981 - 1983, Ankara/Ankara/Türkiye
  ANKARA 800 YATAKLI ASKERİ MEVKİ HASTANESİ
  İç Hastalıkları Uzmanı
  1980 - 1981, Ankara/Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

  EĞİTİM

  1985, Ankara/Türkiye
  Hacettepe Üniversitesi
  Tıp Fakültesi - Kardiyoloji Anabilim Dalı - Kardiyoloji Uzmanı
  1984, Ankara/Türkiye
  Hacettepe Üniversitesi
  Tıp Fakültesi - İç Hastalıkları Doçent
  1984, Ankara/Türkiye
  Hacettepe Üniversitesi
  Tıp Fakültesi - İç Hastalıkları Yardımcı Doçent
  1983 - 1985, Ankara/Türkiye
  Hacettepe Üniversitesi
  Tıp Fakültesi - Kardiyoloji Bilim Dalı – Uzmanlık Eğitimi
  1976 - 1980, Ankara/Türkiye
  Hacettepe Üniversitesi
  Tıp Fakültesi - İç Hastalıkları Anabilim Dalı – Uzmanlık Eğitimi
  1970 - 1976, Ankara/Türkiye
  Hacettepe Üniversitesi
  Tıp Fakültesi - Tıp Doktoru Eğitimi (Birincilik)
  1967 - 1970, Ankara/Türkiye
  Ankara Cumhuriyet Lisesi
  - - (Birincilik)

  BİLİMSEL YAYINLARI

  • 20 Kitap,300 den fazla bilimsel makale

  Dergi Editörlükleri ve Editöryal Etkinlikler

  • 2012- Associate Editor,Cardiology Journal
  • 2013- Editorial Board,JACC
  • 2005- 2012 Editorial Board, Archives of Turkish Society of Cardiology
  • 2004- International Editor, PACE (Pacing and Clinical Electrophysiology)
  • 2003- Editorial Board, Journal of the European Citizen Quality of Life
  • 2002- Associate Editor, Annals of Non-Invasive Electrocardiology
  • 2002-2006 Editorial Board, European Heart Journal
  • 2002- Editor, the Turkish Journal of Arrhythmia ,Pacing and Electrophysiology
  • 2001- Editorial Board, International Journal of Cardiology
  • 2001- Editör, Türk Kardiyoloji Seminerleri
  • 2001- Editorial Board, Clinical Cardiology
  • 2001 Editorial Board, American Journal of Cardiovascular Drugs
  • 1999 – Editorial Board, Europace Journal
  • 1999 - Editorial Board, European Cardiologist-Journal by Fax
  • 1999 – Editorial Board, PACE (Journal of Pacing and the Cardiac Electrophysiology)
  • 1999 – Editorial Board, Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology
  • 1998 – 2000 Editorial Board, ETM (EuroTransMed)
  • 1998 – 2012 Editorial Board, Turkish Journal of Cardiology
  • 1997 Advisory Committee, TTM Cardiology (Electronic Publication)
  • 1997 – Editorial Board, Turkish Journal of Interventional Cardiology
  • 1996 – Editorial Board, Annals of Non-Invasive Electrocardiology
  • 1996 – 1999 Editorial Board,European Heart Journal
  • 1992 – 1997 Editorial Board, European Journal of Cardiac Pacing and Electrophysiology
  • 1990 – 1992 Editorial Board, II CUORE (Italy)

  Uzmanlık Tezleri Danışmanlığı

  • Dağalp M.Verapamil SR’nin hafifve orta esansiyel hipertansiyon etkisi .  İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi . Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı.1987.
  • Ceyhan B. Nitrendipinin hipertansiyon tedavisindeki yeri . İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı . 1988.
  • Aydıner A. Klinik kalp hastalığı bulunmayan  genç diyabetik olgularda radyonüklid ventrikülografi ile sol ventrikül işlemlerinin değerlendirilmesi . İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı .1988 .
  • Kabakçı G. Stabil angina pektoris tedavisinde diltiazem .İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı . 1989 .
  • Demirkazık A. Atriyal duvar geriliminin atriyal natriüretik  hormon salınımına etkisi. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalı.1989.
  • Çınar L. Perkütan balon mitral valvüloplastinin atriyal natriüretik hormon salınımına etkisi .İç. Hastalıkları Uzmanlık  Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı.1989
  • Özcebe Oİ. Kalıcı kalp pili taşıyan hastalarda geç potansiyeller ve klinik önemi. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı. 1990
  • Caymaz O. Kalp debisi ölçümünde yeni bir yöntem olan elektriksel biyoimpedans ile gelenksel yöntemlerden Fick ve termodilüsyon arasındaki korelasyon. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı.1991.
  • Müderrisoğlu IH.P dalgasının signal averaged elektrokardiyografi yöntemi ile incelenmesi. Kardiyoloji Uzmanlık Tezi .Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı.1991.
  • Korkmaz ME.Egzersiz testi ile ortaya çıkarılan geçici miyokard iskemisinin signal averaged elektrokardiyografi verileri ve geç potansiyeller üzerine etkileri .İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalı.1991
  • Özin MB. Paroksizmal atriyal fibrilasyonlu hastalarda yüksek rezolüsyonlu EGK ile P dalgası incelenmesi. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı .1992.
  • Öksüzoğlu G.Perkütan balon  mitral valvuloplastide Inoue ve tek bifoil balon yöntemlerinin karşılaştırılması. İç Hastalıkları Uzmanlık tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim dalı. 1993.
  • Aytemir K.Koroner bypass cerrahisi sonrası gelişen atriyal fibrilasyonun belirlenmesinde sinyal ortalamalı EKG ile P dalgası analizi . Kardiyoloji Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı. 1996.
  • Batur MK. Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti sırasında olusturulan myokard iskemisinin yol açtığı ventrikül repolarizasyonunun geçici dinamik heterojenitesinin yüksek rezolüsyonlu EKG tekniği ile incelenmesi . Kardiyoloji Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalı. 1997.
  • Sade LE. Akut miyokard infarktüsünün erken döneminde girişimsel olmayan yeni elektrokardiyoloji parametreleriyle prognozun belirlenmesi. Kardiyoloji Uzmanlık tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalı. 2001.
  • Önalan O.Plazminojen aktivatör inhibitör-1 geni 4G/5G polimorfizminin miyokard infarktüsü gelişimi ile ilişkisi. Kardiyoloji Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı.2002.
  • Şahiner ML.Koroner  arter bypass greftli hastalarda greft açıklığının değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi ile konvansiyonel invazif  koroner  anjiyografinin karşılaştırılması. Kardiyoloji Uzmanlık Tezi.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim  Dalı.2006.
  • Tülümen  E.Epikardiyal ve prikoroner yağ dokusu kalınlığı  ile koroner arter  hastalığı ciddiyeti ve yaygınlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.Kardiyoloji Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji  Anabilim Dalı. 2009.
  • Yorgun H.Koroner arter hastalığı şüphesi olan  hastalarda  çok kesitli bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografinin prognostik değerinin araştırılması.  Kardiyoloji Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıop Fakültesi Kardiyoloji Anabi,lim Dalı.2010.
  • Okutucu  S.Kolekalsiferol, kalsiyum karbonat ve  alendronat tedavilerinin aort kapağı kalsifikasyonu ile ilişkisinin araştırılması . Kardiyoloji Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı. 2011.
  • Farzin Jam.Parmaktaki reaktif hipereminin  değerlendirilmesiyle koroner  arter hastalığı varlığı ve yaygınlığının noninvaziv olarak araştırılması.Kardiyoloji Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı. 2012.
  • Canpolat  U.Atriyal fibrilasyon gelişiminde atriyal fibrozisin rolü ve pulmoner ven izolasyonu başarısına etkisi. Kardiyoloji Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı. 2012.
  • Şabanov C.Perkütan sol atriyal apendiks kapatmanın  diyastolik işlevler üzerine etkisi. Kardiyoloji Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı. 2013.

   

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  Mesleki Kuruluşlara Üyelikler ve İdari Görevler

  • Türkiye Kalp Sağlığı ve Sağlık Vakfı
   Başkan Yardımcısı, 2005
  • UEMS-Cardiology Section
   Member of the Steering Committee
   Vice President
  • European Society  of Cardiology (ESC)
   Board Member, 1996-1998
   Board Member and Vice President 1998-2000
   Chairman, Education and Training Program (ETP) Committee 1998-2000
   Co-Chairman, ESC CD-Rom Subcommittee 1997
   Chairman, Ressearch and Training Fellowship Committee 1996-1998
   Member, Education and Training Program Committee 1996-1998
   Working Group on Cardiac Pacing
   -National Delegate 1992-1994
   -Nucleus Member 1994-1999
   -Treasurer 2000
   Member of the Scientific Committee, 1995-1998
   Member of the Nominating Committee,2002-2004
   Member of the Practice Guidelines Committee,2000-2004
   Member of the Congress Programme Committee 2008-2010
  • EUROPEAN HEART RHYTHM ASSOCIATION(EHRA)
   Founding Member
   Member, EUROPACE Programme Committee
   Member,Nominating Committee
   Member,Accrediation Committee
   Member,Scientific Document Committee
  • EUROPEAN ARRHYTHMIAS ASSOCIATION (ECAS)
   Founding Member
   Board Member
   Member Scientific Committee
  • WORLD SOCIETY OF ARRHYTHMIAS ( Formerly ISCPE)
   Board Member
  • International Society for Holter and Non-Invasive Electrocardiology (ISHNE)
   Member, Board of Trustees, 1995-
   Governor for Turkey 1994-1995
   President Elect 2000 – 2002
   President 2002-2005
  • Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery (MACCS)
   Founding Member
   President,1990
   Member of the Scientific Committee
   Member of the Honorary Council
  • Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE)
   Member of the Scientific Committee, 1999-
  • North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE)
   Member 1985-
   Membership Committee Member 1997-1999
   Governor, Eastern Europe 1997
  • Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
   Başkan, 2001- 2005 Önceki Başkan 2005-2007
   Genel Sekreterl, 1998-2002
   Yönetim Kurulu Üyesi 1994-2007
   Bilim Kurulu Başkanı,1998-2002
   Pacemaker Çalışma Grubu Kurucu Üyesi
   Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Kurucu Üyesi ve Sekreteri
   Finans Kurulu Başkanı ,2002-2006
   Uluslararası İlişkiler Kurulu Başkanı, 2002-2004
   Eğitim Kurulu Başkanı, 2004-2006
   Bakanlıklarla İlişkiler Kurulu Üyesi, 2004-2006
  • INTERNATIONAL SOCIETY OF CARDIOVASCULAR PHARMACHOTHERAPY (ISCP)
   Member , Board of Directors
  • International Society  for Cardiothoracic Surgeons (ISCTS)
   Member of the Steering Committee, 1993-1997
  • World Heart  Federation (WHF)
   Member of the Clinical Cardiology Council, 1997- 2005
   Member of the WCC 2014 Programme Committee
   Member,TWG
  • World Artificial Organs, Immunology and Transplantation Society (WAITS)
   President, 1993
  • Fellow of the European Society of Cardiology
  • Fellow of the American College of Cardiology
  • Honorary Membership
   San Marino Society of Cardiology, 1999
  • AHA Member ,Scientific Sessions Program Committee,2010-2011
  • Honorary Professor
   Belgrade University,Serbia,2014

  Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

  • 1976. Prof.Dr. Ihsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü/ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • 1999. Onursal Üyelik, San Marino Society of Cardiology
  • 2004. Exellence in Cardiology –MACCS Tallal Zeyn Ödülü
  • 2014. Honorary Professor- Belgrade University Medical Faculty

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  Bilimsel Toplantı Düzenleme (Başkan,Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi,Bilim Kurulu Üyesi,Düzenleme Kurulu Üyesi v.b.)

  • 1984 International Symposium on Cardiac Pacing
   Program Director
   Ankara, Turkey
  • 1988 5th National Congress of Cardiology
   Member of the  Organizing Committee
   Ankara, Turkey
  • 1988 International Symposium on Cardiac Pacing
   Program Director
   Ankara, Turkey
  • 1990 4th Annual Congress of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac
   Surgery
   President
   Antalya , Turkey
  • 1990 ICPEP 90 International Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology
   Chairman
   Antalya, Turkey
  • 1993 ICPEP 93 International Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology
   Chairman
   Antalya, Turkey
  • 1993 2nd Annual Meeting of the World Artificial Organ Immunology and Transplantation
   Chairman
   Ankara, Turkey
  • 1994 – 2000 National Congress of  the Turkish Society of Cardiology
   Scientific Committee
   Organizing Committee
  • 1994 – 2000 National Congress of  the Turkish Society of Cardiology
   Scientific Committee
   Chairman
  • 1995 7th European  Symposium on Cardiac Pacing (EUROPACE)
   Chairman
   Istanbul, Turkey
  • 1995 – 1998 Annual Congress of ESC
   Scientific Committee Member
  • 1996 4th International Symposium on Advances on Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrhythmias
   International Advisory Board
   Jerusalem, Israel
  • 1997 Postgraduate Course in Cardiology:An Extramural ETP Programme of the ESC
   Course Co-Director
   İstanbul,Turkey
  • 1998 Postgraduate Course in Cardiology  (by Clinical Cardiology Council of the WHF)
   Course Co-Director,
   İstanbul,Turkey
  • 1998 Asian – Pacific Congress of Pacing
   International Advisory Board
  • 1998 XII. World Congress of Cardiology
   International Advisory Board
  • 1994 – 2004 Cardiostim
   Scientific Advisory Board
   Nice,France
  • 2000 9th Congress of the ISHNE and ICPEP 2000
   Chairman
  • 2000 The New Frontiers of Arrhythmias
   Marileva, Italy
   International Advisory Board
  • 2001 EUROPACE
   Copenhagen, Denmark
   Executive  Scientific Commitee
  • 2001 Assian Pacific Congress on Pacing
   Beijing, China
   International Advisory Board
  • 2001 17.th Annual Congress of the Turkish Society of Cardiology
   Antalya,Turkey
   President
  • 1996-2004 Progress in Clinical Pacing
   Roma, Italy
   Scientific Committee
  • 2002 EUROECHO
   Munich, Germany
   Scientific Committee
  • 2002 XIVth World Congress of Cardiology
   Sydney, Australia
   International Advisory Board
  • 2002 Turkish- Italien-Spanish Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis
   Antalya, Turkey
  • 2002 Educational Programmes (EP) Course- ESC
   Istanbul, Turkey
  • 2002 18. Annual Congress of the Turkish Society of Cardiology
   Antalya, Turkey
   Pesident
  • 2003 World Congress of Cardiac Pacing
   Hong Kong
   International Advisory Board
  • 2003 ISHNE Congress
   Buenos Aires, Argentina
   President,ISHNE
  • 2003 19th European Congress of the International Society of Non- Invasive Cardiology
   Istanbul, Turkey
  • 2003 6th European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) Congress
   Istanbul, Turkey
  • 2003 PEDIRYTHYM Congress
   Istanbul, Turkey
   Organizing Committee
  • 2003 European Society of Cardiology (ESC) Congress
   Vienna, Austria
  • 2003 3rd International Congress of Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE)
   Lisbon, Portugal
  • 2003 Middle East Cardiostim
   Beirut, Lebanon
  • 2003 Venice Arrhythmias 2003
   Venice, Italy
  • 2003 19. Annual Congress of Turkish Society of Cardiology
   Antalya, Turkey
   President
  • 2003 Cardiostim 2003
   Sevile, Spain
  • 2003 EUROPACE 2003
   Paris, France
  • 2004 MACCS Annual Congress
   Bodrum, Turkey
   Member,Scientific  Committee
  • 2004 20th. Annual Congress of Turkish Society of Cardiology
   Antalya, Turkey
   President
  • 2004 Cardiostim; Nice, France
   Scientific  Committee
  • 2004 Progress in Clinical Pacing; Rome, Italy
   Scientific  Committee
  • 2005 Venice Arrhythmias, Venice  Italy
   Scientific  Committee
  • 2005 21st Annual Congress of the Turkish Society of Cardiology,Analya,Turkey
   President
  • 2005 Turkic World Cardiology Congress, Almaati ,Kazakistan
   President
  • 2007 Mediterranean Cardiology Meeting, Taormina, Italy
   Scientific  Committee
  • 2007 12th Congress of the International Society for Holter & Noninvasive
   Electrocardiology, Athens, Greece
   Scientific  Committee
  • 2007 Europace 2007, Lisbon, Portugal
   Scientific  Committee
  • 2007 Venice Arrhythmias –Venice ,Italy
   Scientific  Committee
  • 2007 3rd Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya
   Chairman,Programme  Committee
  • 2007 World Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Rome - Italy
   Scientific  Committee
  • 2008 4th  International Congress on Update in Cardiology and  Cardiovascular
   Surgery,Antalya-Turkey
   Chairman,Programme Committee,
  • 2008 International Forum of  Arrhythmias,Antalya-Turkey
   Co-Chairman
  • 2008 International  Academy of Interventional  Cardiology,Antalya-Turkey
   Co-Chairman
  • 2009 3th ISHNE Congress, 29th  JASHNE Congres – Yokohama, Japan2008
   Scientific  Committee
  • 2009 ESC Congress 2009, Barcelona, Spain
   Congress Programme  Committee
  • 2009 Venice Arrhythmias – Venice, Italy
   Scientififc  Committee
  • 2009 5th  International Congress on Update in Cardiology and  Cardiovascular Surgery,Analya-Turkey
   Chairman,Programme  Committee
  • 2009 International Forum of Arrhythmias,Antalya-Turkey
   Co-Chariman
  • 2009 International Academy of  Interventional Cardiology,Antalya  -Turkey
   Co-Chariman
  • 2010 ESC Congress, Stockholm, Sweden
   Congress Programmee Committee
  • 2010 6th International Congress on Update in Cardiology adn  CArdiovascular
   Surgery,Antalya-turkey
   Chairman,Programme Committee
  • 2010 International  Forum of  Arrhythmias,
   Co-Chairman
  • 2010 International Academy of Interventional Cardiology
   Co-Chairman
  • 2011 EHRA Europace, Madrid, Spain
   Programme  Committee
  • 2011 Venice Arrhythmias, Venice, Italy
   Scientific  Committee
  • 2011 7th  International Congress on Uğpdatein  Cardiology and  Cardiovascular  Surgery,
   Antalya-Turkey
  • 2011 TCT-Mediterranean
   Programme Co-Director
  • 2011 International Forum of  Arrhythmias
   Co-Chairman
  • 2012 AHA  , Dallas, Texas
   Programme  Committee
  • 2012 Cardiostim, Nice, France
   Scientific  Committee
  • 2012 ESC, Munich, Germany
  • 2012 XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing, Rome, Italy
   Scientific  Committee
  • 2012 8th  International Congress on Update in Cardiology and  Cardiovascular Surgery, Antalya-Turkey
   Chairman,Programme  Committee
  • 2012 International Forum of  Arrhythmias ,Antalya-Turkey
   Co-Chairman,
  • 2012 IC-MED,Antalya-Turkey
   Co-Chairman
  • 2013 Mediterranean Cardiology Meeting Catania, Italy
   Scientific  Committee
  • 2013 GWICC&APHC, Beijing, China
   Programme Committee
  • 2013 9th  International Congress on Update in Cardiology and  Cardiovascular  Surgery,Antalya-Turkey
   Chairman,Programme  Committee
  • 2013 International Forum of  Arrhythmias
   Chairman, Programme  Committee
  • 2013 IC-MED;Antalya,Turkey
   Co-Chairman
  • 2014 10. Uluslararası Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye
   Program Komitesi Başkanı
  • 2014 International Forum of Arrhythmia,Antalya-Turkey
   Co-Chairman
  • 2014 IC-MED,Antalya-Turkey
   Co-Chairman
  • 2014 WCC, Melbourne, Avusturalya
   Programme  Committee

  Çok Merkezli Klinik Çalışmalar / Uygulama Kılavuzları

  • 1993 Turkish Multicenter Study on Indapamide + Perindopril
  • 1994 Turkish Society of Cardiology Task Force on the Management of Atherosclerosis, Member
  • 1995 COBALT, Steering Committee Member
  • 1995 Task Force on Thrombolytic Therapy, Turkish Society of Cardiology, Member
  • 1997 OPUS-TIMI-16 Steering Committee Member, National Coordinator
  • 1997 ASSENT-II, Steering Committee Member, National Coordinator
  • 1997 IN-TIME II, Steering Committee Member, National Coordinator
  • 1997 EUROPA, Steering Committee Member, National Coordinator
  • 1997 Task Force for the Management of Acute Myocardial Infarction, Turkish Society of Cardiology, Member
  • 1998 SEDET Study, Steering Committee Member
  • 1998 CEDIM-II Study, Investigator
  • 1998 HERO-II Study, Investigator
  • 1998 Task Force for Infective Endocarditis, European Society of Cardiology, Member
  • 1997 PREAMI Study, Investigator
  • 1999 Task Force for Infective Endocarditis, Turkish Society of Cardiology, Chairman
  • 1999 Task Force for Cardiac Electrophysiologic Studies, Turkish Society of Cardiology, Chairman
  • 2001 ONTARGET / TRANSCEND, Steering Committee Member, National Coordinator
  • 2002 ACTIVE Study, Steering Committee Member,National Coordinator
  • 2003 ARDA Study: Co- Chairman of the Steering Committee
  • 2004 BEAUTIFUL Study, Steering Committee Member
  • 2004 TADISAMIL Multicenter Trial, Principal Investigator
  • 2004 Task Force on Pacing and CRT Indications, European Society of Cardiology
  • 2006-2010 SHIFT Study: National Coordinator,Steering Committee Member
  • 2008-2013 ENGAGE AF Study : National Coordinator,Steering Committee Member
  • 2009-2013 TRILOGY Study:National Coordinator,Steering Committee Member
  • 2012 ELIXA Study :National Coordinator,Steering Committee Member
  • 2013-2014 FOURIER Study:National Coordinator and Steering Committee Member
  • 2012 TRAF:Principal Investigator
  • 2013 GARFIELD Registry:National Coordinator
  • 2013 EAST Study:National Coordinator

  Davetli Konuşmacı / Oturum Başkanı

  • 1989 MACC; Taormina, Italy
  • 1991 MACC; Alexandria,Egypt
  • 1993 MACC; Athens, Greece
  • 1993 EUROPACE 93; Oestende, Belgium
  • 1994 MACC; Tunusia
  • 1994 CARDIOSTIM; Nice, France
  • 1994 ISHNE; Barcelona, Spain
  • 1996 NASPE; Seattle, USA
  • 1996 ISHNE; Tokyo, Japan
  • 1996 3rd International Dead Sea Symposium; Jerusalem, Israel
  • 1996 MACC; Jerusalem, Israel
  • 1996 Easteren Medditerranean Concensus Meeting
  • 1996 Case Western Reserve University; Cleveland,USA
  • 1997 Egyptian Society of Cardiology
  • 1997 EUROPACE 97; Athens, Greece
  • Annual Congress of the ESC; Stockholm, Sweeden
  • 1997 First International Congress of Polish Cardiac Society; Warsaw, Poland.
  • 1997 NASPE ; New Orleans, USA
  • 1997 Asian Pasific Pacing and Electrophysiology Congress; New Delhi, India
  • 1997 Cardiac Arryhthmias 5th International Workshop; Venice, Italy
  • 1997 MACC ; Beirut, Lebanon
  • 1998 The New Frontiers of Arrhythmias 1998; Marilleva, Italy
  • 1998 ISHNE ; Ulm, Germany
  • 1998 CARDIOSTIM 98 ; Nice, France
  • Annual Congress of the ESC; Vienna, Austria
  • 1998 Polish Cardiac Society; Katowice, Poland
  • 1998 World Congress of Cardiology; Rio de Janero, Brasil
  • 1998 NASPE; San Diego, USA
  • 1998 National Congress of the Lebanese Society of Cardiology ; Beirut, Lebanon
  • 1998 National Congress of the Iranian Society of Cardiology; Tehran, Iran
  • 1998 Progress in Clinical Pacing; Rome, Italy
  • 1998 Progress in Cardiac Pacing and Management of Cardiac Arrhythmias; Ohrid,
  • 1999 World Congress of Cardiac Pacing; Berlin, Germany
  • 1999 NASPE; Toronto, Canada
  • 1999 Postgraduate Cardiology Course – WHF Clinical Cardiology Council; Sri Lanka
  • 1999 6th International Workshop on Cardiac Arrhythmias;Venice, Italy
  • 1999 Annual Congress of the European Society of Cardiology; Barcelona, Spain
  • 1999 Hypertension Research Center Boston University Medical Center; Boston, USA
  • 1999 4th Annual Meeting of the San Marino Society of Cardiology
  • 2000 NASPE Annual Meeting; Washington, ABD
  • 2001 Cardiac Arrhytmias 7th International Workshop; Venice, Italy
  • 2001 Advances in Non-Invasive Cardiology; Athens, Greece
  • 2001 NASPE Annual Meeting; Boston,USA
  • 2001 EUROPACE; Copenhagen, Denmark
  • 2002 Cardiostim 2002; Nice, France
  • 2002 Turkish-Italien-Spanish Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis; Antalya,Turkey
  • 2002 EUROECHO; Munich, Germany
  • 2002 Progress in Clinical Pacing; Roma, Italy
  • 2002 XIXth World Congress of Cardiology; Sydney, Australia
  • 2002 ESC Annual Congress; Berlin, Germany
  • 2002 ICSE- International Concurrent Scientific Events; Buenos Aires, Argentina
  • 2002 VIth International Congress of the Polish Cardiac Society; Ponzan,Poland
  • 2002 18. Annual Congress of Turkish Society of Cardiology; Antalya, Turkey
  • 2003 12. World Congress on Cardiac Pacing; Hong Kong, China
  • 2003 ISHNE Congress; Buenos Aires, Argentina
  • 2003 19. European Congress of International Society of Non Invasive Cardiology; Istanbul, Turkey
  • 2003 EACPT Congress; Istanbul, Turkey
  • 2003 PEDIRHYTHM Congress; Istanbul,Turkey
  • 2003 ESC Annual Congress; Vienna, Austria
  • 2003 8. International Workshop on Cardiac Arrhythmias; Venice, Italy
  • 2003 19. Annual Congress of Turkish Society of Cardiology; Antalya, Turkey
  • 2003 MESPE Congress; Lisbon, Portugal
  • 2003 Mediterranean Cardiology Meeting,New Advances in Heart Failiure and Atrial Fibrillation,Taormina,Italy
  • 2003 Middle East Cardiostim; Beirut, Lebanon
  • 2003 Venice Arrhythmias; Venice, Italy
  • 2003 Cardiostim Congress; Sevile, Spain
  • 2003 EUROPACE; Paris, France
  • 2003 NASPE; Washington, USA
  • 2003 National Congress on Hypertension and Kidney Diseases; Antalya, Turkey
  • 2003 19. Annual Congress of Turkish Society of Cardiology; Antalya, Turkey
  • 2004 Annual Congress of the Israel Heart Society; Tel-Aviv, Israel
  • 2004 NASPE; San Francisco, USA
  • 2004 Cardiostim; Nice, France
  • 2004 MACCS Congress; Bodrum, Turkey
  • 2004 2nd Middle East Cardiostim, Beirut, Lebanon
  • 2004 6th International Meeting on Cardiovascular Diseases; Coimbra, Portugal
  • 2004 20th Annual Congress of the Turkish Society of Cardiology; Antalya, Turkey
  • 2004 Progress in Clinical Pacing; Rome, Italy
  • 2004 Annual Congress of the Polish Cardiac Society,Warsaw,Poland
  • 2005 Cardiostim,Budapest,Hungary
  • 2005 NASPE Annual Congress,New Orleans ,USA
  • 2005 ESC Annual Congress, Stockholm,Sweden
  • 2005 Venice Arrhythmias, Venice Italy
  • 2005 PEDIRHYTHM,Antalya,Turkey
  • 2005 Mediterranean Congress of Hypertension, Antalya,Turkey
  • 2005 21st Annual Congress of the Turkish Society of Cardiology,Analya,Turkey
  • 2005 Turkic World Cardiology Congress, Almaati ,Kazakistan
  • 2007 IV. Metabolic Syndrom Symposium, Antalya, Turkey
  • 2007 56th Annual Scientific Session, New Orleans
  • 2007 China Interventional Therapeutics (CIT) 2007, Beijing, China
  • 2007 Mediterranean Cardiology Meeting, Taormina, Italy
  • 2007 12th Congress of the International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology, Athens, Greece
  • 2007 XIX World Congress of the ISHR, Bologna, Italy
  • 2007 Europace 2007, Lisbon, Portugal
  • 2007 ESC Congress – Vienna, Austria
  • 2007 Venice Arrhythmias – Italy
  • 2007 23rd National Cardiology Congress, Antalya, Turkey
  • 2007 3rd Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya
  • 2007 World Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Rome - Italy
  • 100. 2008 ESC- European Summit on CVD Prevention
  • 2008 5th. Metabolic Syndrome Symposium, Antalya, Turkey
  • 2008 Turkish Society of Cardiology 2008 Cardiology Winter Update Meeting, İstanbul, Turkey
  • 2008 Heart Rhythm 2008, San Fransisco, CA
  • 2008 World Congress of Cardiology, Buenos Aires, Argentina
  • 2008 4th National Congress on Brain and Vascular Diseases and 2nd Brain and Vascular Diseases Course, Marmaris, Muğla, Turkey
  • 2008 7th Mediterranean Cardiovascular Therapeutics – Naples- Italy
  • 2008 The 1st World Congress on Controversie in Cardiovascular Diseases (C Care) – Berlin, Germany
  • 2008 The 9th International Dead Sea Symposium (IDSS) – Tel-Aviv – Israel
  • 2008 16th Congress of Iranian Heart Association in Collaboration with American College of Cardiology – Iran
  • 2008 24th National Congress of the Turkish Society of Cardiology - İstanbul
  • 2009 CardioRhytm 2009 – Hong Kong
  • 2009 Third Middle Esat Cardiopace – Lebanon
  • 2009 ESC – EHRA Summit
  • 2009 Metabolic Syndrom Symposium, Antalya, Turkey
  • 2009 16th National Interventional Cardiology Meeting – Antalya, Turkey
  • 2009 VIII Congress of European Federation of Internal Medicine – İstanbul, Turkey
  • 2009 13th ISHNE Congress, 29th JASHNE Congres – Yokohama, Japan
  • 2009 ESH International Meeting, Managing chronic stable angina: do new options mean new directions? London, England
  • 2009 ESC Congress 2009, Barcelona, Spain
  • 2009 Atherosiclerosis and Practical Clinical Complications – İzmir, Turkey
  • 2009 Venice Arrhythmias – Venice, Italy
  • 2009 25th National Cardiology Congress, İstanbul, Turkey
  • 2009 ICI Meeting, Innovations in Cardiovascular Interventions, Tel-Aviv, Israel
  • 2010 17. National Practical Interventional Cardiology Meeting, İstanbul, Turkey
  • 2010 7th Metabolic Syndrom Symposium- Antalya, Turkey
  • 2010 1. International Women and Health Congress, Sakarya, Turkey
  • 2010 CardioAlex, Alexandria, Egypt
  • 2010 İstanbul Interventional Cardiology Course, İstanbul, Turkey
  • 2010 WHF, World Congress of Cardiology, Beijing, China
  • 2010 ESC Congress, Stockholm, Sweden
  • 2010,26th National Cardiology Congress, İstanbul, Turkey
  • 2011 5th International Symposium on Advances in Arrhythmias – Davos, Switzerland
  • 2011 Cardiopace - Lebanon
  • 2011 Heart Rhythm Update 3rd Edition, Bucharest, Romania
  • 2011 18th National Practical Ingerventional Cardiology Meeting, Antalya, Turkey
  • 2011 HRS 2011, San Fransisco, CA
  • 2011 Heart Failure and Arrhytmia Yetersizliği ve Aritmi Ortak Toplantısı – İzmir
  • 2011, Taiwan Society of Cardiology, Taiwan
  • 2011, PCR 2011, Paris, France
  • 2011 CardioAlex, Alexandria, Egypt
  • 2011 Course for Interventional Cardiology, İstanbul, Turkey
  • 2011 EHRA Europace, Madrid, Spain
  • 2011 ESC Annual Congress, Paris, France
  • 2011 Venice Arrhythmias, Venice, Italy
  • 2011 27th National Cardiology Congress, İstanbul, Turkey
  • 2011 XVIII Congress of the Cardiology Society of Serbia – Belgrade, Serbia
  • 2011 ICI 2011, Tel-Aviv, Israel
  • 2012 Saudi Heart,Riyad, KSA
  • 2012 AHA Scientific Sessions, Dallas, Texas
  • 2012 Joint Session of the Health and Heart Foundatio of Turkey and SHA, Riyad, Saudi Arabia
  • 2012 Milan Cardiology Congress, Italy
  • 2012 WCC, Dubai
  • 2012 XVII International Congress of the ISCP, Bucharest, Romania
  • 2012 HRS, Boston, USA
  • 2012 Euro PCR, Paris, France
  • 2012 5th Academi Geriatrics Congress, Antalya, Turkey
  • 2012 Cardioalex, Alexandria, Egypt
  • 2012 Cardiostim, Nice, France
  • 2012 ESC, Munich, Germany
  • 2012 28th National Cardiology Congress, Antalya, Turkey
  • 2012 3. World Heart Failure Congress İstanbul, Turkey
  • 2012 ICI, Tel Aviv, Israel
  • 2012 XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing, Rome, Italy
  • 2012 The International Egyptian Electrophysiology Congress, Cairo, Egypt
  • 2012 Pakistan Cardiac Society Congress, Islamabad, Pakistan
  • 2013 4th AFNET/EHRA Consensus Congress, France
  • 2013 ACC, San Francisco, USA
  • 2013 1. Mediterranean Cardiology Meeting Catania, Italy
  • 2013 Atriyal Fibrilasyon Zirvesi, Kaya Artemis Otel, Magosa, Kıbrıs
  • 2013 HRS, Denver, USA
  • 2013 , WSA Evidence – Based Update in Cardiology, Tirana, Albenia
  • 2013 TKD Kalp Yetersizliği ve Aritmi Çalışma Grubu Ortak Toplantısı, Anemon Otel, Eskişehir, Türkiye
  • 2013 Cardioalex, Alexandria, Egypt
  • 2013 EHRA (Cardiostim/Europace), Athens, Greece
  • 2013 XVIII International Congress of the ISCP, Rome, Italy
  • 2013 ESC, Amsterdam, The Netherlands
  • 2013 10th. Metabolic Symposium, Bodrum, Turkey
  • 2013 6th APHRS Cardiorhythm, Hong Kong
  • 2013 GWICC&APHC, Beijing, China
  • 2013 ICI, Tel Aviv, Israel
  • 2014 TKD Ulusal Aritmi Toplantısı, Hilton Garden Inn, Mardin, Türkiye
  • 2014 Shiraz Meeting, Iran
  • 2014 10. Uluslararası Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye
  • 2014 ECAS, Münih, Almanya
  • 2014 Eighth Belgrade Summit of Interventional CardiologistS plus – BASICS+, Belgrade
  • 2014 WCC, Melbourne, Avusturalya
  • 2014 HRS, San Francisco, USA
  • 2014 CARDIOSTIM/EHRA NICE,FRANSA
  • 2014 CARDIOALEX ,İSKENDERİYE,MISIR

   

  Prof. Dr. Ali OTO Sağlık Videoları

  Kalp pili nedir?
  Prof. Dr. Ali OTO

  Kalp pili nedir?

  Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, kalp pili hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. KALP PİLİ NEDİR?Kalp pili nedir?Kalp pi...

  Kalp kaynaklı inme nedir?
  Prof. Dr. Ali OTO

  Kalp kaynaklı inme nedir?

  Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, kalp kaynaklı inme hakkında bilgi veriyor. Kalp ve damar sistemi elbette kapalı bir siste...

  Vazovagal senkop nedir?
  Prof. Dr. Ali OTO

  Vazovagal senkop nedir?

  Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, vazovagal senkop nedir? sorusuna yanıt veriyor.

  Mitraclip ve TAVI yöntemi nedir?
  Prof. Dr. Ali OTO

  Mitraclip ve TAVI yöntemi nedir?

  Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, mitraclip ve TAVI yöntemi hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

  Aort anevrizması nedir ve nedenleri nelerdir?
  Prof. Dr. Ali OTO

  Aort anevrizması nedir ve nedenleri nelerdir?

  Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, aort anevrizması ve nedenleri hakkında bilgi veriyor. Aort nedir?Kalpten çıkan ana damard...

  Mitral mandal tedavisi nedir?
  Prof. Dr. Ali OTO

  Mitral mandal tedavisi nedir?

  Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, mitral mandal tedavisi hakkında bilgi veriyor. Mitral mandal tedavisiSol kulakçık ve sol ...

  Kablosuz kalp pili nedir ve nasıl uygulanır?
  Prof. Dr. Ali OTO

  Kablosuz kalp pili nedir ve nasıl uygulanır?

  Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, kablosuz kalp pili nedir ve nasıl uygulanır? sorusuna yanıt veriyor. Memorial Sağlık Gru...

  Doktorun Tüm Videoları

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al