Doç. Dr. Salih BOĞA

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Adenovirus Enfeksiyonu
 • Aftöz Stomatit
 • Ağız Yaraları
 • Ağızda Kötü Tat Hissi
 • Ailesel Akdeniz Ateşi (Fmf)
 • Akalazya (Yutma Güçlüğü)
 • Akdeniz Anemisi (Talasemi)
 • Akne Vulgaris
 • Aktinik Keratoz
 • Akut Bronşit
 • Akut Gastroenterit (İshal)
 • Akut Pankreatit (Pankreas İltihabı)
 • Alerjik Deri Hastalıkları
 • Alerjik Kontakt Dermatit
 • Alerjik Rinit (Saman Nezlesi, Bahar Nezlesi)
 • All- Kll (Akut- Kronik Lenfoblastik Lösemi)
 • Allerjik Rinit
 • Alopesi Areata
 • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Amipli Dizanteri
 • Aml- Kml (Akut- Kronik Miyeloblastik Lösemi)
 • Anemi
 • Anemi (kansızlık)
 • Anevrizma
 • Anus Kaşıntısı
 • Aort Diseksiyonu
 • Aort Kapağı Hastalıkları
 • Aort Yetmezliği
 • Aplastik Anemi
 • Aşırı Kıllanma
 • Aşırı Terleme (Hiperhidrozis)
 • Atardamar Hastalıkları
 • Ateş
 • Atopik Dermatit
 • Atrofik Gastrit
 • Ayak Çıbanı
 • Ayak Mantarı
 • Bacaklarda Damar Tıkanıklığı
 • Bademcik Hastalıkları
 • Bademcik İltihabı
 • Bağırsak Divertikülü
 • Bağırsak Enfeksiyonu
 • Bağırsak Gazı
 • Bağırsak Hastalıkları
 • Bağırsak İltihabı
 • Bağırsak Polibi
 • Bağırsak Solucanı (Şerit, Tenya)
 • Bağırsak Tıkanması
 • Bayılma
 • Bayılmalar
 • Bebeklerde Gaz Sancısı (Colic)
 • Behçet Hastalığı
 • Bel Ağrısı
 • Bel Kayması
 • Besin (Gıda) Alerjisi
 • Besin Allerjisi (Gıda Alerjisi)
 • Besin Zehirlenmeleri
 • Beta Mikrobu
 • Beyin Apsesi
 • Beyin Damarlarındaki Problemler
 • Beyin Enfarktüsü
 • Beyin Fıtıklanması
 • Beyin Hastalıkları
 • Beyin Kanamaları
 • Beyin Kireçlenmesi
 • Beyin Tümörleri
 • Beyincik Sarkması
 • Beyinde Damar Tıkanıklığı
 • Boğaz Enfeksiyonu
 • Botulinum Toksin
 • Boyun Fıtıkları
 • Bulantı
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Büllöz Hastalıklar
 • Büyüme Ve Gelişme Geriliği
 • Büyüme Ve Gelişme Problemleri
 • Büyümüş Lenf Bezleri
 • Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)
 • Cilt Hastalıkları
 • Cilt Kanseri (Melanom)
 • Cilt Lekeleri
 • Crohn/Ülseratif Kolit Hastalığı
 • Çiçek Hastalığı
 • Çocuk Alerjileri
 • Çocuklarda Baş Ağrısı
 • Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
 • Çocuklarda Romatizma Ve Romatizmal Hastalıklar
 • Çocukta Kulak Hastalığı
 • Çölyak Hastalığı (Gluten Enteropatisi, Çölyak Spru)
 • Damar Tıkanıklığı
 • Damarsal Doğum Lekeleri
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Demir Eksikliği Ve B12 Vitamini Eksikliği Anemisi
 • Deri Iltihabı
 • Deri Kuruluğu
 • Deri Tümörleri
 • Deri Yaşlanması
 • Derinin Mantar Hastalıkları
 • Dışkı Kaçırma (Bağırsak İnkontinansı, Anal İnkontinans)
 • Dirençli Mide Ağrıları
 • Dispepsi (Hazımsızlık)
 • Divertiküler Bağırsak Hastalığı (Divertikülozis)
 • Diyare (İshal)
 • Döküntü Hastalıklar
 • Duodenum Ülseri (Oniki Parmak Bağırsağı Ülseri)
 • Egzema
 • Eklem Kireçlenmesi (Omurga Eklemi)
 • Emilim Bozukluğu (Malabsorbsiyon)
 • Enfeksiyöz Enterokolitler (Bağırsak İltihabı)
 • Enürezis Nokturna (Gece Alt Islatma)
 • Ergenlik Sivilceleri
 • Ergenlikte Obezite
 • Ewing Sarkomu
 • Febril Konvülsiyon
 • Felç (İnme)
 • Fonksiyonel Dispepsi (Hazımsızlık)
 • Frengi
 • Gastrik Ülser (Mide Ülseri)
 • Gastrinoma (Zollinger Ellison Sendromu)
 • Gastroenterit (Mide ve Bağırsak İltihabı, İshal)
 • Gastrointestinal Sistem Kanaması
 • Gastrointestinal Sistem Polipleri
 • Gastroparezi (Mide Felci)
 • Gaz (Aşırı Gaz)
 • Geçici Proteinüri
 • Genel Deri Hastalıkları
 • Genel Dermatolojik Rahatsızlıklar
 • Genel İç Hastalıkları
 • Genel Pediatri
 • Genital Siğil
 • Glial Tümörler
 • Göbek İltihabı
 • Grup B Streptokok Enfeksiyonu
 • Gullian Barre Sendromu
 • Gül Hastalığı (Pityriasis Rosea)
 • Güneş Yanığı
 • Hareket Bozuklukları
 • Hareketin Arttığı Bozukluklar
 • Hareketin Azaldığı Bozukluklar
 • Hassas Deri
 • Helikobakter Pilori (Ülser Mikrobu)
 • Hemanjiyom
 • Hemanjiyomlar
 • Hemipleji
 • Hemokromatozis (Demir Birikmesi)
 • Hemolitik Anemi
 • Hemoroidal Hastalıklar
 • Henoch-Schönlein Hastalığı
 • Hepatit (Karaciğer İltihabı)
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Hiatus Hernisi (Mide Fıtığı)
 • Hidatik Kist
 • Hidrosefali
 • Hipertansiyon
 • Hipofiz Adenomları
 • Hodgkin-Dışı Lenfoma(Non-Hodgkin Lenfoma)
 • Horner Sendromu
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Huzursuz Bağırsak Sendromu
 • Idrar Yolları Iltihabı
 • Inme
 • İdiyopatik Trombositopenik Purpura (İtp)
 • İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)
 • İdrar Torbası İltihabı
 • İmpetigo
 • İnfantil Akne
 • İnflamatuar (İltihabi) Bağırsak Hastalıkları (Crohn Haslığı, Ülseratif Kolit)
 • İrritable Bağırsak Sendromu (Nervöz Kolon, Spastik Kolon)
 • İşeme Disfonksiyonu
 • Jüvenil İdyopatik Artrit
 • Kafa Travmaları
 • Kafaiçi Kanamalar
 • Kafaiçi Tümörler
 • Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri
 • Kalın Bağırsak (Kolon) Polipi
 • Kalın Bağırsak (Kolon) Tıkanması
 • Kalp Ağrısı
 • Kalp Kapağı Problemleri
 • Kalp Ritim Bozukluğu
 • Kalp Sıkışması
 • Kalp Ve Damar Hastalıkları
 • Kan Hastalıkları
 • Kan Pıhtılaşma Bozuklukları
 • Kanama Diyatezi
 • Kanlı Dışkı
 • Karaciğer Büyümesi (Hepatomegali)
 • Karaciğer Kanseri (Karaciğer Tümörü)
 • Karaciğer Kist Hidatiği
 • Kardiyak Ritim Bozuklukları
 • Kardiyoversiyon
 • Karpal Tunel Sendromu
 • Kas Hastalıkları
 • Kaşıntı
 • Kılcal Damar Çatlaması
 • Kırışıklıklar
 • Kırmızı Lekeler
 • Kısa Bağırsak Sendromu
 • Kibas (Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu)
 • Kifoz
 • Kist (Kafa İçi)
 • Kitle Lezyonu (Kafa İçi)
 • Kolorektal Polip Ve Kanserler
 • Koma
 • Konak
 • Konuşma Ve Yüksek Kortikal Bozukluklar
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Korozif Özofajitler (Özafagus (Yemek Borusu) Yanıkları)
 • Kör Çıban
 • Kronik Pankreatit
 • Kronik Venöz Yetmezliği
 • Kurdeşen
 • Kusma
 • Lenf Bezi Büyümesi (Lenfadenopati)
 • Lenfanjioma (Lenf Damarı Tümörü)
 • Lenfoma
 • Lepra (Hansen Hastalığı)
 • Liken Planus
 • Livedo Retikülaris
 • Lomber Disk Hernisi (Bel Fıtığı)
 • Lomber Kitle
 • Lösemiler, Akut & Kronik
 • Lupus
 • Makatta Ağrı
 • Makatta Çatlak (Anal Fissür)
 • Malabsorpsiyon (Emilim Bozukluğu Sendromu)
 • Mantar Hastalıkları
 • Megakolon (Genişlemiş Kalın Bağırsak, Hirschprung Hastalığı)
 • Menenjit
 • Meningomiyelosel
 • Metabolizma Hastalıkları
 • Mide Balonu
 • Mide Botoksu
 • Mide Bulantısı
 • Mide Kanseri (Midetümörü)
 • Mide Ülseri (Gastrik Ülser)
 • Mikrovasküler Kırpma
 • Mikrovasküler Oklüzyon
 • Mitral Darlığı
 • Miyelit
 • Miyelodisplastik Sendrom
 • Miyelofibroz
 • Miyelom, Mailgn Melanom (Mm)
 • Niemann-Pick Hastalığı
 • Nörolojik Hastalıklar
 • Nöropati
 • Nötropeni
 • Nutrisyon (Beslenme)
 • Omurga Kırığı
 • Omurga Stabilizasyon (İnstrumentasyon) Ameliyatları
 • Omurga Tümörleri
 • Omurilik Felci
 • Omurilik Kanal Darlığı
 • Omurilik Problemleri
 • Omurilik Tümörleri
 • Omurilikte Kitle
 • Otoimmun Hastalıklar
 • Özafagus (Yemek Borusu) Hastalıkları
 • Özafogus (Yemek Borusu) Hastalıkları
 • Pankreas Yetmezliği
 • Periferik Sinir Hastalıkları
 • Ph Metre (Mide Reflüsü Tanısı)
 • Polisitemi
 • Portal Hipertansiyon
 • Primer Biliyer Siroz
 • Primer Sklerozan Kolanjit
 • R51 Baş Ağrısı
 • Reflü (Mide Reflüsü, Gastroözefagiyal Reflü)
 • Reflü Gastriti (Safra Gastriti)
 • Reflü Özafajit Hastalığı
 • Rektum İltihabı (Proktit)
 • Rektum Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri)
 • Rezektif Epilepsi Cerrahisi
 • Safra Kanalı İltihabı (Kolanjit)
 • Safra Kanalı Taşı (Koledokolitiazis)
 • Safra Kesesi Hastalıkları
 • Safra Kesesi İltihabı (Kolesistit)
 • Safra Kesesi Taşı (Kolelitiazis)
 • Safra Taşı Ağrısı (Biliyer Kolik)
 • Sara (Epilepsi)
 • Serebrospinal Sıvı Analizi
 • Servikal Myelopati
 • Sızıntılı Barsak Sendromu
 • Sindirim Sistaminin Nöroendokrin Tümörleri
 • Sindirim Sistemi Kanamaları
 • Sinir Sıkışması
 • Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Sinirsel Ağrılar
 • Skolyoz
 • Spina Bifida
 • Subdural Hemoraji
 • Talasemi- Akdeniz Anemisi
 • Taşikardi
 • Taşlaşmış Dışkı (Fekal İmpaksiyon)
 • Torasik Outlet Sendromu
 • Tremor (Titreme)
 • Trigeminal Nevralji
 • Tromboemboli, Tromboz
 • Trombositopeni
 • Ur (Tümör)
 • Varis
 • Vertigo
 • Viral Gastroenterit (Mide Gribi)
 • Viral Hepatit (Hepatit A, B, C, D)
 • Von Willebrand Hastalığı
 • Whipple Hastalığı
 • Wilson Hastalığı (Vücutta Bakır Birikmesi)
 • Yağ Metabolizması Bozuklukları
 • Yakıcı Madde İçme (Korozif Özafajit, Yemek Borusu Yanığı)
 • Yemek Borusu (Özafagus) Divertikülü (Zenker Divertikülü)
 • Yemek Borusu (Özafagus) İltihabı (Özafajit)
 • Yemek Borusu (Özafogus) Divertikülü (Zenker Divertikülü)
 • Yemek Borusu (Özafogus) Hastalıkları
 • Yemek Borusu (Özofagus) Darlığı
 • Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri
 • Yemek Borusu (Özofagus) Varisi
 • Yemek Borusu (Özofogus) Darlığı
 • Yemek Borusu (Özofogus) Kanseri
 • Yemek Borusu Yanığı (Korozif Özafajit)
 • Yemek Borusu Yokluğu (Özofagus Atrezisi )
 • Yemek Borusu Yokluğu (Özofogus Atrezisi )
 • Yemek Borusunda Gıda Sıkışması (Steakhouse Sendromu)
 • Zollinger Ellison Sendromu (Gastrinoma)
Tedavi Yöntemleri
 • Abdominal parasentez
 • Akalazya balon dilatasyonu
 • Antroduodenal motilite çalışmaları
 • Argon-Plazma koagülasyonu
 • Bağırsak tıkanması onarımı
 • Biliyer darlıkların dilatasyonu
 • Biliyer stent yerleştirilmesi
 • Botoks injeksiyonu
 • Bt kolonoskopi
 • Buji dilatasyonu
 • Çift-balon endoskopi
 • Dgk(dışkıda gizli kan) testi
 • Duodenoskopi(endoskopi)
 • Egg(elektrogastrogram)
 • EMR (Endoskopik Mukozal rezeksiyon )
 • Endoskopi
 • Endoskopik beslenme tüpü takılması
 • Endoskopik biyopsi
 • Endoskopik Botox Tedavisi
 • Endoskopik Kanama Tedavileri
 • Endoskopik Mide Balonu
 • Endoskopik mukozal rezeksiyon
 • Endoskopik sfinkterotomi
 • Endoskopik tedavi
 • Enfeksiyonlar ve tedavisi
 • Enterostomi
 • ESD (Endoskopik Submukozal Diseksiyon)
 • Esnek sigmoidoskopi
 • Feces testi
 • Gastoskopi (Midenin İçine Bakmak)
 • Gastrik varislere glue injeksiyonu
 • Gastrointestinal sistem Enfeksiyonlar ve tedavileri
 • Gastrointrestinal darlıklarda endoskopik balon dilatasyonu
 • Gastrostomi
 • Hemoklips uygulanması
 • Hemoroid band ligasyonu
 • Hemoroid tedavileri
 • Hepatobilier görüntüleme
 • Ince barsak biyopsisi
 • İnfared koagülasyon
 • İnflamatuar bağırsak hastalıkları Tedavileri
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • Karaciğer Hastalıkları Tedavileri
 • Karaciğerin radyofrekanslı ablasyon
 • Kolon kanseri görüntüleme
 • Kromoendoskopi
 • Mide - Bağırsak Hastalıkları ve Tedavisi
 • Nazobiliyer dren takılması
 • Obezite takibi ve tedavisi
 • Özofagus Varislerinin Skleroterapisi
 • Özofajial manometri
 • Özofajiyal band ligasyonu
 • Pankreatik stent yerleştilmesi
 • Papilla balon dilatasyonu
 • Perkütan endoskopik gastrostomi
 • Perkütan endoskopik jejunostomi
 • Perkütan karaciğer biyopsisi
 • Rektosigmoidoskopi
 • Safra Kesesi taşı tedavileri
 • Safra yolları hastalıları tedavileri
 • Safra yolu taşı tedavileri
 • Sengstaken Blakemore tüpü yerleştirilmesi
 • Skleroterapi
 • Üre nefes testi
 • Üst gastrointestinal endoskopi
Özellikli Uzmanlık

GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

 • Bahçelievler Hastanesi
  İleri Endoskopi Merkezi

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Iskenderun / Türkiye /1980

YABANCI DİL

İngilizce, Almanca

DENEYİM

2018 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
MEMORIAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ
Gastroenteroloji Uzmanı
2016 - 2018, İstanbul/İstanbul/Türkiye
ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Gastroenteroloji Uzmanı (Mecburi Hizmet)
2014 - 2016, /USA
YALE SCHOOL OF MEDICINE - YALE UNIVERSITY NEW HAVEN TRANSPLANT CENTER
Postdoctoral Fellowship

EĞİTİM

2010 - 2014, İstanbul/Türkiye
ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Gastroenteroloji Uzmanlık Eğitimi
2004 - 2010, Ankara/Türkiye
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1998 - 2004, Ankara/Türkiye
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNG)
Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

 • UEG-Week – National Scholar Award: Increased Insulin  Resistance is an Independent Risk Factor For Post ERCP Pancreatitis , 2015
 • IMKASID - Poster of Excellence Award: Serum ST2 in Inflammatory Bowel Disease: A Potential Biomarker for Disease Activity, 2016
 • Uluslararası kitap bölümü yazarlığı: Hepatic Features of Wilson Disease. Salih Boga, Aftab Ala, Michael L. Schilsky. Handbook of Clinical Neurology, 2017
 • Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 30’u aşkın bilimsel yayın
 • Uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan 100’ü aşkın bildiri
 • Bilimsel yayınlardan alınan çok sayıda atıf

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • EASL(Europe Association for Study of Liver)
 • TGD (Türk Gastroenteroloji Derneği)
 • TKAD (Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği)
 • TTB (Türk Tabipleri Birliği)

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al