Yükleniyor

Gastrointestinal hastalıklarda patolojinin yeri

Gastrointestinal hastalıklarda patolojinin yeri

Sindirim, yiyeceklerin alınmasıyla ağızdan başlayarak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklarda yapılır ve artıklar, dışkı olarak anüs (makat) yoluyla atılır. Tükürük bezleri, karaciğer ve safra sistemi ile pankreas sindirim işlemine yardım eder. Bağırsaklarda yalnızca sindirim değil, vücut için gerekli maddeler ve suyun emilimi de gerçekleşir. Sindirim (gastrointestinal) sistemindeki tüm organlarda, sindirim ve emilimi bozan çeşitli hastalıklar gelişebilir. En sık olanları; iltihaplar (midede gastrit, bağırsaklarda enterit, kolit vb), polipler (midede ve kalın bağırsaklarda) ve kanserlerdir. Bu hastalıkların çoğunun tanısında biyopsi gerekir ve kesin tanıyı koyan biyopsileri inceleyen patolojidir. Bunların dışında daha az görülen “gluten hassasiyeti” gibi emilim bozukluklarında da kesin tanı için biyopsi ve patolojik değerlendirme gereklidir. Ayrıca kanserlerde ve kanser dışı ağır seyreden bazı hastalıklarda ameliyatla çıkarılan kısmı da yine patoloji inceler ve kesin tanının yanı sıra, ileri tedaviye ve gidişe yönelik bilgiler verir. Memorial Bahçelievler Hastanesi Patoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Gülen Bülbül Doğusoy, gastrointestinal hastalıklarda patolojinin yeri hakkında bilgi verdi.

İçindekiler

Inflamatuar bağırsak hastalığında patolojinin yeri

Inflamatuar Bağırsak Hastalığı, iltihaplı bağırsak hastalıklarından biri olup, iki ana türü vardır: “Ülseratif kolit” ve “Crohn hastalığı” adındaki bu türlerde, bazı belirtiler benzese de patolojik inceleme ile ayrılabilen başta tutulum yerleri olmak üzere pek çok farklar ve bulgular vardır. Bu hastalıkların hem başlangıçtaki kesin tanısında, hem de izleminde ve düşük de olsa kanser gelişme durumunu belirlemede Patolojinin yeri büyük ve önemlidir. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında izlenen öncü değişiklikler, kanser gelişimine neden olur ve kolonun ameliyatla çıkarılma endikasyonu kabul edilir. Ayrıca bedende başka yerleri tutan bazı hastalıklar, inflamatuar bağırsak hastalıklarına eşlik edebilir ve Crohn hastalığında bağırsaklar dışındaki sindirim bölgeleri de tutulabilir.

https://www.youtube.com/embed/ZnGSRSpWvtM

Kalın bağırsak kanserinde patolojik değerlendirme

Görüntüleme yöntemleri kolon kanseri tanı ve evrelemesinde yardımcıdır. Ancak kesin tanı ve evreleme, endoskopik biyopsi ve postoperatif rezeksiyon materyalinin patolojik incelemesi ile yapılabilir. 

Kalın bağırsak ile ilgili şikayetleri olan hastalarda veya 40 yaş üstünde tarama amacıyla yapılan kolonoskopik incelemede kitle kuşkusu olan yerlerden biyopsi alınır. Biyopsi materyali patolojik inceleme için Patoloji Laboratuvarına gönderilir. Patoloji Laboratuvarında en az 1 gün süren işlemlerden geçen biyopsi örnekleri Patoloji uzmanı tarafından mikroskopta değerlendirilir ve bir rapor yazılır. Patoloji raporunda alınan örneklerde kanser olup olmadığı, varsa tipi ve özellikleri kaydedilir. Böylece hastada kolon kanseri olduğu anlaşılır. 

Hemen ameliyatla çıkarılamayacak derecede ileri evre kolon kanserlerinde kanseri ilaçla tedavi etmek için de Patolojiden özel yöntemlerle inceleme istenir. Patoloji ek işlemlerin sonucuyla, kemoterapi ve/veya immunoterapi alıp almayacağını belirler. 

Kolon kanseri patoloji sonucu kaç günde çıkar?

Patoloji Laboratuvarında en az 1 gün süren işlemlerden geçtikten sonra biyopsi örnekleri Patoloji uzmanı tarafından mikroskopta değerlendirilir, bazen ek incelemeler gerekir ve bu süre birkaç gün daha uzar, bu durumda sonucun çıkması en erken 1 gün, ek tetkik gerekirse 2-3 gün sürer. 

Patoloji raporu ne anlatır ve kolonda polip kanser mi demek?

Patoloji raporu, alınan biyopside veya çıkarılan parçada normalden farklı bir durum olup olmadığını (örneğin iltihap, kanser vb) ve özelliklerini anlatır. 

Çok çeşitli kalın bağırsak polipleri olup, hepsi kanser değildir. Adenom denilen bir türü, aslında iyi huylu tümördür ve az ya da çok kansere dönüşme riski taşır.  Diğer poliplerden bağırsakta çok sayıda olanlar ve genetik sendromlarda görülenlerde kansere dönüşme riski daha yüksektir. Hiperplastik polip denilen yaşla sıklığı artan tek tek görülen poliplerde bu risk yok veya çok azdır. Bağırsak poliplerinin türü de ancak kolonoskopi ile çıkarıldıktan sonra patolojik değerlendirme ile anlaşılır. Ayrıca kansere dönüşme riskini belirten de yine patolojidir. 

Güncelleme Tarihi : 14 Aralık 2022

Yayınlanma Tarihi: 20 Ekim 2022

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al