Yükleniyor

Gastroenteroloji Cerrahisi

Gastroenteroloji Cerrahisi

İletişime Geçin
Aşağıdaki başlıklara tıklayarak, Gastroenteroloji Cerrahisi alanındaki ilgili içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bölüm Hakkında

Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Bölümü; sindirim sistemi sağlığını korumak, sindirim sistemi hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir. Bölümde; yetişkinden, ileri yaşlardaki erişkinlere kadar sindirim sisteminde sorun yaşayan her yaş grubundaki kişiye, en modern ve güncel yöntemler ile tanı ve tedavi olanağı sunmaktadır.

Sindirim sistemi; yemek borusundan (özefagus) başlayarak mide, onikiparmak bağırsağı (duodenum), karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak (kolon) ile makata (anüs) kadar olan tüm organları içermektedir. Bu organların iyi ve kötü huylu tüm hastalıkları, “sindirim sistemi hastalıkları” olarak adlandırılmaktadır. Sindirim sistemi hastalıklarının medikal, ameliyat dışı yöntemler ve girişimsel işlemlerle tedavisini "gastroenteroloji", cerrahilerini ise "gastroenteroloji cerrahisi" bölümleri gerçekleştirmektedir.

Gastroenteroloji Cerrahisi Bölümü’nde aşağıdaki tüm hastalıklar, alanında uzman bir ekip tarafından değerlendirilmekte, hastanın beklentileri ve yaşam kalitesi göz önüne alınarak bir tedavi planı oluşturulmaktadır.

Bunlar: 

• Özefagus hastalıkları (kanser, reflü, hiatal herni, akalazya),

• Mide ve duodenum hastalıkları (kanser, morbidobezite, metabolik cerrahi, tümörler), ince ve kalın bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı, kanserler),

• Anüs ve anal kanal hastalıkları (fissür, fistül, hemoroid, inkontinans, prolapsus, abse),

• Karaciğer (kanser, kist hidatik, portal hipertansiyon),

• Pankreas (kanser, pankreas psödokisti ve kistleri),

Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları (safra kesesi taşı, safra yolları taşı, kolesistit, kanserler)

Modern cerrahi yöntemler ve hastaya özel yaklaşımlar

Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteoroloji Cerrahisi Bölümü’nde, sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavileri; güncel teknolojiyi ve çağdaş gelişmeleri yakından takip eden deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Hasta odaklı ve hastaya özel yaklaşımla, evrensel standartlarda sağlık hizmeti verilmektedir. Tanı aşamasında radyolojinin imkanlarından yararlanılmakta, gereklilik halinde girişimsel radyolojiyle işbirliği halinde; biyopsi, drenaj, stent uygulamaları gibi işlemler uygulanmaktadır. Cerrahiler, laparoskopik, robotik veya açık yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Gastroenteroloji ile endoskopik müdahaleler ve endoskopik stentyerleştirme işlemleri uygulanmaktadır.

Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteoroloji Cerrahisi Bölümü’nde yapılan uygulamalar şunlardır:

İleri laparoskopi uygulamaları

Laparoskopik obezite (şişmanlık) ameliyatları

Obezitenin hızlı bir şekilde tedavisini sağlamaya yönelik cerrahi operasyonlar; tüp mide (sleeve gastrektomi), gastrik bypass ve diyabet cerrahisidir. Bu cerrahi girişimler, laparoskopik olarak uygulanmakta, hasta sağlığı açısından meydana gelebilecek olumsuzluklar minimuma indirilmektedir.

• Laparoskopik gastroözefajeal reflü, akalazya ve hiyatal herni ameliyatları

Sindirim sisteminde özefagus ile mide arasındaki yapının bozulması ile mide içeriğinin yemek borusuna kaçması sonucu gelişen reflü, besinlerin yemek borusunda takılıp kalmasına yol açan akalazya ve diyafragma kasında oluşabilen fıtıklar (hiyatal herni) gastroenteroloji cerrahisinin ileri laparoskopik uygulamaları ile tedavi edilmektedir.

• Laparoskopik kolektomi, laparoskopik anterior ve aşağı anterior rezeksiyonlar

İltihabi bağırsak hastalıklarında (Crohn hastalığı ya da Ülseratif kolit) komplikasyon geliştiği ya da tedaviye cevap alınamadığı durumlarda bağırsakların cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Bu durumlarda laparoskopik yapılan ince bağırsak rezeksiyonu, total proktokolektomi ve diğer ameliyatlar açık cerrahi işlemlere oranla çok daha hızlı bir şekilde iyileşme imkanı sağlar.

• Laparoskopik splenektomi

Hematolojik hastalıklar veya yaralanmalar sonucunda dalağın alınması, splenektomi olarak adlandırılır. İleri laparoskopik uygulamalar ile yapılan spklenektomilerde açık operasyonlara oranla çok daha küçük bir kesi uygulanır ve hastanede yatış süresi kısalır.

• Laparoskopik apandektomi

Sık görülen ve akut bir hastalık olan apandisit, acil ameliyat gerektiren bir durumdur. Önceleri açık ameliyat şeklinde yapılan apandektomi işlemi, günümüzde laparoskopi ile kapalı yöntemle gerçekleştirilmekte, operasyonun uygulandığı hastalar ise 1-2 gün içerisinde günlük hayatına dönebilmektedir.

• Laparoskopik adrenalektomi

Adrenal bezler, böbrek üstünde yerleşik salgı bezleridir. Adrenal bezlerde oluşan iyi ve kötü huylu tümörler ile hormon salgılayan tümöral lezyonlar, laparoskopikadrenalektomi adı verilen operasyon ile kapalı yöntemle alınabilmektedir.

• Laparoskopik kolesistektomi

Safra kesesinde oluşan kum ve taşlar ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan iltihaplanma, tıkanıklık ve sarılık gibi durumlarda tek ve kesin çözüm, yapılacak kolesistektomi operasyonudur. Safra kesesinin çıkarıldığı kolesistektomi, günümüzde laparoskopik yöntemle küçük kesiler açılarak hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Multidisipliner uygulamalar

Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteoroloji Cerrahisi Bölümü’nde tüm sindirim sistemi organları hastalıklarının tanı ve tedavi hizmeti;

 

✓ Gastroenteroloji cerrahisi,

✓ Radyoloji,

✓ Gastroenteroloji,

✓ Patoloji,

✓ Tıbbi onkoloji,

✓ Radyasyon onkolojisi

 

uzmanları ile işbirliği içinde ve multidisipliner yaklaşımla hastalara sunulmaktadır. Deneyimli ve alanında uzmanlaşmış akademik kadromuz, özefagus ve mide cerrahisi, hepato-pankreato-biliyer cerrahi, kolon ve rektum cerrahisi, obezite ve metabolik cerrahi alanlarında açık, laparoskopik ve robotik cerrahiler uygulamaktadır. Bunların yanında; mide, kalın bağırsak (kolon), rektum, pankreas, karaciğer, özefagus, safra kesesi, ince bağırsak ile karın içi kanserleri gibi tüm kanser türlerinin tedavileri de uygulanmaktadır.

Gastroenteoroloji Cerrahisi Bölümü’nde tedavi edilen hastalıklar:

• Yemek borusunun iyi ve kötü huylu tümörleri

Özefagusta oluşan tümörler iyi veya kötü huylu olabilirken, tehlike arz etmeleri nedeniyle çoğu durumda cerrahi operasyonlar yardımıyla alınması gerekir. Bu işlem gastroenteroloji cerrahisi bölümümüzde uzman hekimler tarafından uygulanır.

• Midenin iyi ve kötü huylu tümörleri

Mide mukozasında oluşan tümörler, iyi veya kötü huylu olabilir. Türü, boyutu ve kanserleşme eğilimi bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra mide tümörleri, gastroenteroloji cerrahisi bölümümüzde uzmanlarınca cerrahi operasyon ile çıkarılmalıdır.

• Diyafram hernisi ve reflü hastalığına yönelik cerrahi işlemler

Tüm tüm yaş gruplarında gözlenebilen diyafram hernileri ve gastroözefageal reflühastalıkları, cerrahi operasyonlar yardımı ile tamamen ortadan kaldırılabilmekte veya etkileri minimuma indirilebilmektedir.

• İnce bağırsağın cerrahi hastalıkları

İnce bağırsaklarda oluşan tıkanıklık, yapışıklık, ülser oluşumu, tümör, fistül, divertikül ve fıtıkların tedavisinde cerrahi ameliyatlar yer almaktadır. Bu hastalıkların cerrahisi, gastroenteroloji cerrahisi bölümü doktorlarınca gerçekleştirilir.

• Kolon ve rektum kanserlerinin laparoskopik ve açık ameliyatları

Kalın bağırsak ve rektumda tespit edilen iyi huylu tümörler, boyutları da göz önünde bulundurularak hekim önerisine göre genellikle cerrahi operasyonla alınır. Kötü huylu tümörler ise boyutuna bakılmaksızın cerrahi girişimler yardımıyla çıkarılır. İşlem sonrası herhangi farklı bir dokuya yayılım gösterip göstermediği de incelenerek, gerekirse ek tedaviler uygulanır.

• İltihabi bağırsak hastalıklarına (Crohn hastalığı ve Ülseratif kolit) yönelik cerrahi işlemler

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak hastalıklarında; tedavinin ne şekilde yönlendirileceği, hastalığın yerleşimi, hastanın semptomları ve hastanın yaşı gibi pek çok faktör bir arada değerlendirilerek kararlaştırılır. Kimi olgularda ince bağırsağın bir kısmının ve kalın bağırsağın tamamının çıkarılması gerekebilir. Buna yönelik cerrahi işlemlerde laparoskopik ve robotik yöntemler uygulanmaktadır.

• Hemoroid, anal fissür, anal fistül ve pilonidalsinüsün tedavisi

Kıl dönmesi olarak da bilinen pilonidal sinüs, kalın bağırsağın son kısmı ile cilt arasında gelişen anal fistül, makatta çatlak olarak tanımlanan anal fissür ve halk arasında basur hastalığı olarak da adlandırılan hemoroid hastalıkları, gastroenteroloji cerrahisinin alanına giren ve cerrahi operasyonlar yardımıyla tedavi edilebilen hastalıklardır.

• Pankreas kist ve tümörleri cerrahisi

Pankreasta çok çeşitli kist ve tümörler meydana gelebilmektedir. Bu kistler kimi durumlarda hastalar için herhangi bir tehlike arz etmiyorsa takip altında tutulabilir. Ancak bu kist ve tümörlerin büyük çoğunluğu cerrahi olarak çıkarılması gereken lezyonlardır.

• Akut - kronik pankreatit ve komplikasyonlarınıntedavisi

Akut ve kronik pankreatitlerde hastalığın ve yol açtığı komplikasyonların tedavisinde endoskopik yöntemlere ek olarak cerrahi operasyonlara da ihtiyaç duyulabilmektedir.

• Karaciğerin her türlü tümöründe cerrahi tedavi

Karaciğer tümörleri sık görülebilen, bazı durumlarda hastada herhangi bir soruna neden olmayan ancak bazı durumlarda kanserleşme eğilimine girerek ciddi sorunlara yol açabilen oluşumlardır. Bu tümörler boyutu ve kötü huylu olup olmadığı göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğünde cerrahi operasyon yardımıyla çıkarılır.

• Karaciğerin kistik hastalıklarında cerrahi işlemler

Karaciğerde oluşan paraziter (enfeksiyon kaynaklı) kistler ve paraziter olmayan (yapısal veya kansere bağlı) kistler tehlike arz etmeleri veya hekim tarafından gerekli görülmesi durumunda cerrahi ameliyatlar yardımıyla çıkarılır.

• Safra kesesi ve yollarının taş ve tümörlerinin cerrahi tedavisi

Safra kesesinde oluşan taşlar safra kesesinde ve safra yollarında iltihaba sebep olabilmekte, safra yollarının tıkanmasına neden olarak enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Ayrıca safra kesesi ve safra yollarında tümör gelişebilmektedir. Safra kesesi veya safra yollarında oluşan tümörler ile taşın neden olduğu hastalıklarda gastroenteroloji cerrahisi bölümü uzmanları tarafından cerrahi operasyonlar uygulanmaktadır.

• Dalağın hematolojik, kistik ve tümöralhastalıklarında cerrahi tedavi

Hematolojik hastalıklar, kistik ve tümöral problemler dalakta görülebilen hastalıklar arasında yer alır. Bu hastalıklarda, gerekli görüldüğü takdirde gastroenteroloji cerrahisi bölümümüzde cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Bu işlemlerden en yaygını splenektomiadı verilen dalağın çıkarılması işlemidir.

• Karın duvarı ve ameliyat yeri fıtıklarında laparoskopik cerrahisi

Karın duvarında oluşan yapışıklık ve benzeri sorunlar ile ameliyat yeri fıtıklarının tedavisinde gastroenteroloji cerrahisi uygulamalarından yararlanılır. Bu işlemler için hastanın sağlık durumunun ve hastalığın imkan vermesi durumunda laparoskopi tekniğinden faydalanılabilmektedir.

Endoskopi uygulamaları

Tanısal gastroskopi ve kolonoskopi

Bazı hastalıkların tanı ve tedavisinde gastroskopi ve kolonoskopi uygulamalarına ihtiyaç duyulur. Mide hastalıklarının incelenmesinde gastroskopi, kolorektalhastalıkların incelenmesinde ise kolonoskopi adı verilen endoskopik uygulamalar tercih edilmektedir.

• Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG)

Yemek yiyemeyen ve ağzından yememesi gereken hastaların sağlıklı ve yeterli beslenebilmesinin sağlanması amacıyla gastroenteroloji cerrahisi bölümünde yapılacak işlem ile perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) uygulanarak mideye direkt ulaşan bir beslenme tüpü yerleştirilir.

• Endoskopik stent yerleştirmesi

Gastrointestinal sisteme ilişkin darlıkların söz konusu olduğu hastalıklarda ilgili bölgeye endoskopik yöntemler yardımıyla stent yerleştirilerek darlık ortadan kaldırılabilir. Bu işlem uygun koşullar altında gastroenteroloji cerrahisi bölümünde gerçekleştirilebilmektedir.

 Eğer cerrahi operasyon gerektiren bir gastrointestinal sistem hastalığınız bulunuyorsa, gastroenteroloji cerrahisi bölümümüze başvurarak uzman hekimler tarafından yapılacak detaylı muayenelerden geçebilir, hekiminizin gerekli görmesi durumunda tedavi ve operasyon sürecinizi planlayabilirsiniz.

Gastroenteroloji Cerrahisi Hastalıkları

Gastroenteroloji Cerrahisi Tedavileri

Bölüm Uzmanları

Anlaşmalı Kurumlar

Hastanelerimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sigortalar, diğer kurum ve şirket anlaşmalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sonuç bulunamadı.

    İletişim Formu

    Aşağıdaki İletişim formunu doldurarak hastanemiz ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

    * Bu alan gereklidir.
    Sosyal Medya Hesaplarımız
    Canlı Destek Kolay Randevu Al