Yükleniyor

KVC Yoğun Bakım Ünitesi

KVC Yoğun Bakım Ünitesi

İletişime Geçin
Aşağıdaki başlıklara tıklayarak, KVC Yoğun Bakım Ünitesi alanındaki ilgili içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bölüm Hakkında

Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nin görevi, kalp ve damar ameliyatı geçirmiş ya da geçirecek olan hastaların, hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz takibi ve desteklenmesidir. Memorial KVC Yoğun Bakım ünitesi 2000 yılından bu yana hizmet vermektedir. ISO 9001 ve ülkemizde ilk kez uluslararası JCI Kalite Belgesi alan Memorial Hastanesi’nin en başarılı bölümlerinden biri olan KVC Yoğun Bakım Ünitesi, istatistikî sonuçlara göre, kendi alanında dünyanın en başarılı yoğun bakımları arasındadır.

Memorial KVC Yoğun Bakım Ünitesi’nde; sorumlu hekim Uz. Dr. Erol Can, kalp cerrahisi yoğun bakım tecrübesi olan 14 hemşire ve alanında 14 yıllık deneyim sahibi sorumlu hemşire Sevilay Öner, yine alanında 17 yıllık deneyim sahibi ve uzun süre yoğun bakım sorumluluğu yapmış Hemşirelik Hizmetleri Koordinatör Yrd. Suzan Pamuk, solunum fizyoterapisti, nöbetçi uzmanlar, konsültanlar ve yardımcı personel görev yapmaktadır.

Türkiye’nin referans merkezi haline gelen KVC Bölümü, özellikle zor vakalar ve ağır hastalar tarafından güvenle tercih edilmektedir. Ameliyat adayları arasında kritik hasta oranı yüksek olmasına rağmen, komplikasyon oranları (felç, infeksiyon-pnömoni, mediastinit, sepsis ve ölüm yüzdesi) en düşük seviyededir. Bu başarının ardında cerrahi ekibinin tartışılmaz katkısı başta olmak üzere, yoğun bakım ünitesinin mimarisi ve donanımı ile birlikte, yıllar içinde geliştirilen özgün yoğun bakım felsefesi, yaklaşımı, protokolleri, prosedürleri ve onların uygulamasını yapan, sürekli eğitilen bir ekibin gece gündüz fedakarca verdiği ciddi emeği vardır. “Ciddi emek kalite demek; sağlıkta kalite hayat demektir!”( E.C.)

Yoğun bakımın fiziksel özellikleri 

Mimari

Yoğun bakımın yerleşimi acil servis, ameliyathane, anjiyografi ve radyoloji bölümlerinin hemen yanındadır. İç dizayn, öncelikle hasta güvenliğini, sonra konfordan ödün vermeksizin çalışma ergonomisi düşünülerek tasarlanmış ve geliştirilmektedir. Tek mekanda karşılıklı iki koğuş bölümü ve ayrıca iki izolasyon odası olmak üzere, toplam 11 yatakla hizmet verilmektedir. Yatak araları gerektiğinde çepeçevre kapatılabilen perde izolasyonludur. Bölümler arasında her iki yönü de takip edebilecek banko mevcuttur. İlaç hazırlama odasının üç tarafı camlı olup hastaların buradan da takip edilmesine imkân vermektedir. Yoğun bakımın içinde bulunan, doktor, dinlenme ve depo odaları acil durumlarda zaman kazandırmakta ve işlemlerde hasta ile kesintisiz iletişimi sağlamaktadır. Yoğun bakım sabit ısı ve nem oranı merkezi sistem aracılığı ile sağlanmaktadır. Her yatak üzerinde iki seviyede ışıklandırma imkanı vardır. İzolasyon odalarında ayrıca negatif basınç sistemi ile bakterilerin hava yoluyla koğuşa girmesi engellenmektedir. Gerektiğinde pozitif basınç yaratılarak dışarıdan hava ile bakterilerin odaya girmesine engel olunabilmektedir. Bu tür izolasyon odaları Türkiye'de ilk ve uzun süre yalnızca Memorial Hastanesi'nde yer almıştır. Tüm yatakların doğal gün ışığı alması uzun süre yatan hastaların ve çalışanların psikolojisi açısından çok önemlidir.

Tıbbi donanım

Hastalara en kaliteli hizmeti vermek amacıyla en modern cihazlar kullanılmakta ve teknolojinin sürekli gelişmesi ile paralel, periyodik olarak yenilenmektedir. Yoğun bakım için olmazsa olmaz cihazların yanısıra; nadiren kullanılan sofistike olanları da mevcuttur. Monitörde sürekli hastanın kalp atışları sayısı, ritmi, (gerektiğinde EKG'nin ST analizi), arteriyel kan basıncı (sistolik, diyastolik,mean), kandaki oksijenle doyurulma yüzdesi, solunum sayısı, vücut ısısı, gerektiğinde ETCO2, bunlara paralel saatlik kanama miktarı, idrar çıkış miktarı, solunum cihazının parametreleri ve belirli aralıklarla arteriyel kan gazları analizi takip edilmektedir. Kalp yetmezliği olan hastalara medikal veya gerektiğinde pompa (Intra Aortik Baloon Pump) yada ECMO uygulanabilmektedir. Böbrek yetmezliğinde gerektiğinde hemodiyaliz, ultrafiltrasyon yapma imkanı bulunmaktadır. Solunum yetmezliğinde de modern cihazlar kullanılmaktadır.

İletişim ve konfor donanımı

Hastalar için odalarda ve genel mekanda müzik yayını yapılmakta, izolasyon odaları dahil telefon, kablolu TV ve ayrıca tüm yataklarda hastalarla yakınlarını görüştürmek için televizyon-kamera sistemi bulunmaktadır. Bilgisayarlı kamera sayesinde bölüm başkanın odasından ve internet üzerinden cep bilgisayarı dahil hastaların monitör verilerine ve takip formlardaki görüntülere, “canlı yayın” gibi şifre sahibi doktorlar tarafından ulaşılabilmektedir. Bu uygulamanın programı dünyada ilk kez Memorial KVC Yoğun Bakım ekibi için Siemens tarafından özel olarak tasarlanmıştır. Merkezi monitör sistemi

Yatak başında bulunan monitörler dışında bankoda bulunan iki adet merkezi monitörde aynı anda 8 hastanın kalp atışları, arteriyel basınç trasesi ve oksijen saturasyonu takip edilebilmektedir. Hastanenin merkezi monitör sistemi sayesinde herhangi bir birimde bulunan hasta (acil servis, koroner yoğun bakım, servisler, ameliyathane) buradan da takip edilebilmektedir. Bu durum, hastalara ekstra güvenlik sağlamaktadır.

Özgün Yoğun Bakım İşleyiş Anlayışı

Başarı için eğitim ve teknoloji gerekli, fakat yeterli şart değildir. Bunun bir üstü, mesleki birikimi ile orantılı kendi optimal sistemini, eğitimini, yaklaşımını ve felsefesini oluşturmaktır.

Eğitim

Memorial Hastanesi KVC Yoğun Bakım Ünitesi bilgi ve tecrübesini sürekli arttıran ekibi, JCI Akreditasyon Belgesi ile verdiği hizmet kalitesi konusunda geliştirdiği kriterleri, protokolleri, prosedürü ve talimatlarıyla çok merkeze örnek olmuştur. Uygulamaları, birçok hastane ve kimi özel üniversitelerde kullanılmaktadır. KVC Yoğun Bakım Ünitesi’nde yetiştirilen deneyimli hemşirelerin bir kısmı başka hastanelere yoğun bakım kurucuları olarak davet edilmiş veya Memorial’in çok önemli birimlerinin sorumluluğuna atanmıştır. (Acil servis, Koroner yoğun bakım, servis sorumluları, süpervizör hemşireleri, başhemşire yardımcılığı v.s) Memorial Hastanesi KVC Yoğun bakım Ünitesi’nde bir çok farklı hastane ve şehirden eğitim için gelen hemşire ve hekimler, birkaç aylık eğitimlerle bilgi ve tecrübe kazanmıştır.

Multidisipliner yaklaşım

Genelde, hastaların yaşı itibariyle kalp hastalığına eşlik eden birkaç hastalıkları daha bulunmaktadır. Memorial KVC Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Erol Can’ın anestezi ve yoğun bakım uzmanlığı yanı sıra dahiliye uzmanlığı eğitimi de almış olması, başka hiçbir hastanede olmayan ve hastalarımız için çok önemli bir avantajdır.

Bu sayede hastaların takibi çok yönlü olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte KVC yoğun bakım bölümü açık tip yoğun bakım olduğundan, multidisipliner yaklaşım uygulanmaktadır. Ekip, hastanın herhangi bir yandaş hastalığı sıkıntısında, en iyi çözüm için kendi bilgi ve tecrübelerinin dışında hastanenin ilgili alanlarda değerli hocaları ve uzmanlarından anında konsultasyon alabilme imkanına sahiptir. Bu hizmet çok iyi organize edilmiş ve neredeyse zorunlu hale getirilmiştir.

Yoğun bakım felsefesi

Memorial Hastanesi KVC Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakımda kanıta dayalı tıp (evidence based medicine) ile bütüncül (holistik) tıp ve bütüncül tıbbi hizmet anlayışını benimsemektedir. Klasik Batı Tıbbı, Geleneksel İslam Tıbbı, Tamamlayıcı Uzak Doğu Tıbbı ve Yeni Kuantum Tıbbı’nı birleştiren bu yeni kavramın daha geniş yorumu ve yoğun bakımda uygulanması, KVC ekibine aittir. KVC Yoğun Bakım Ünitesi hastayı sadece bir monitör ve laboratuvar parametreleri olarak değil, tüm diğer hastalıkları, psikolojisi (korkuları, endişeleri, ümitleri), kişiliği, kültürü, ailesi, sosyal çevresi ve sorunları ile eşsiz bir bütün olarak görmeyi prensip haline getirmiştir. Bu yüzden verdiğimiz hizmet de bir bütün olarak hekim ve ekibin kültürü, bilgisi, tecrübesi, mantığı ve içgüdüsü, empatisi, insancıllığı, sevgisi ve diğer erdemleriyle oluşmaktadır. Hastanın tüm sorunlarına, tüm imkanlarımızla çözüm aramayı görev edinmek çok önemlidir. Ekip öncelikli görevini cihaz ve ilaçların yanı sıra, tamamlayıcı tıbbın imkanlarını da kullanarak uygulamaktadır. Ortam konforundan başlayarak – ses, ışık, renk, görüntü, mahremiyet ve aleniyet,- çalışan ve hasta psikolojisini olumlu etkileyecek şekilde ayarlanmaktadır. Psikoterapi, hastanın kültürü ve değer sistemine göre felsefi, psikolojik, dini, sosyal vs. sohbetleri her hekimin bilinçli olarak uygulaması gereken, onsuz tedavinin eksik kalacağı, olmazsa olmaz yöntemlerden biridir. Tedavi hakkında hasta ve yakınları bilgilendirilerek eğitilmekte, yabancı hastalara bu bilgiler kendi dillerinde aktarılmakta - 8 dilde iletişim kurmaya çaba gösterilmektedir. Memorial Hastanesi KVC Yoğun Bakım Ünitesi’nde dünyada KVCYB ünitelerinde ilk kez müzik terapisi canlı ney icrası ile kendi doktoru tarafından uygulanıyor. Misafir sanatçılar da –ney,arp üstatları davet edilip ,hastalarımıza ve çalışanlara unutulmaz anlar yaşatılıyor. Tedavinin devamı olarak hocamızın başlattığı yoga terapisine, sosyal terapiye (hastalarımızı bir araya getirme etkinliklerine -By-pass kulübüne şahsen katılarak, hastalarımıza moral veriyoruz (ve tabi ki -alıyoruz).Karşılıksız bakıcı bulmak,özel hemşire bulmak, evde ziyaret etmek v.s. işimizi bütünleyen gönüllü hizmetlerimizdir. Hastayı bir insan olarak görmek ve davranmak hayat ve mesleki felsefemizi oluşturmuştur. Hastamızı kendi ailemizden biri gibi hissederek, vicdani süzgecimizden geçmeyen hiç bir karar alınmaz, uygulama yapılmaz. Sadece bilgi ve emeğimizi değil, duygularımızı, günümüzü, gecemizi, her şeyimizi kattığımız bir hizmet anlayışını benimsiyor ve uyguluyoruz. Belki de başarı için ekibin sevgiye dayalı birlikteliği, bir aile gibi oluşu, eğitimde de,çalışmada da,eğlencede de,zorluklarda da tek vücut gibi davranışı, her şeyden önemlidir. Eğer bütün bu çalışmaların içinde çalışanların motivasyonu olmazsa, kendi mutluluğumuzu unutursak, başarı geçici olur .

“Hastanın memnuniyeti çalışanın memnuniyeti ve mutluluğunun devamıdır”E.C.

Kalp cerrahisinde tüm bilimsel ve teknolojik gelişmelere tanık, uygulayıcı ve bazılarının yaratıcısı olan ekip, başta sayın Prof.Dr. Bingür Sönmez olarak yaklaşık 31 yıl engin mesleki tecrübesiyle ve KVCYB sorumlusu Uzm.Dr.Erol Can 29 yıllık tecrübesiyle, kendilerini tamamen hastalarına adamıştır. Hastane yönetiminin de sürekli desteğiyle, böyle bir ekibin kaderi ancak başarı olabilir. Ekibimizi mutlu eden sloganımız :

"HER ŞEY HASTA İÇİN”

Memorial KVC Yoğun Bakımı da eşsiz yapan bunların bütünüdür.

Bölüm Uzmanları

Anlaşmalı Kurumlar

Hastanelerimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sigortalar, diğer kurum ve şirket anlaşmalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sonuç bulunamadı.

    İletişim Formu

    Aşağıdaki İletişim formunu doldurarak hastanemiz ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

    * Bu alan gereklidir.
    Sosyal Medya Hesaplarımız
    Canlı Destek Kolay Randevu Al