Yükleniyor

Robotik Cerrahi Merkezi

Robotik Cerrahi Merkezi

İletişime Geçin
Aşağıdaki başlıklara tıklayarak, Robotik Cerrahi Merkezi alanındaki ilgili içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bölüm Hakkında

Robotik Cerrahi, tıp dünyasında son dönemlerde sık kullanılan ileri düzey bir teknolojidir. Memorial Robotik Cerrahi merkezlerinde; üroloji, karaciğer nakli ( donör ameliyatı) kadın hastalıkları, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi ile obezite cerrahisi branşları başta olmak üzere dünyadaki önemli merkezlerde de gerçekleştirilen özellikli cerrahiler, bu teknoloji ile yapılabilmektedir.

Robotik cerrahi, doktor ve hastaya sağladığı özel ayrıcalıklarla ön plana çıkarak, tüm dünyada özellikle kanserle mücadelede kullanılan en başarılı cerrahi yöntemlerden biri olma özelliğine sahiptir.

“Da Vinci Robotik cerrahi” olarak bilinen robot yardımlı laparoskopik cerrahi yönteminin üç temel özelliği bulunmaktadır:  

 • Görüntüleme sistemi, laparoskopik cerrahi ilkesi ile çalışır. Hastanın vücudunun içinden görüntü kamera yardımı ile cerraha aktarılır. Robotik cerrahide laparoskopik cerrahiden farklı olarak bu görüntü üç boyutludur ve kamera kontrolü robot tarafından yapıldığı için titremesiz net bir görüntüdür. Ameliyat edilecek organa çok yaklaşılarak daha büyük büyütmede net görüntüler elde edilebilir.
 • Cerrah, bir konsol yardımıyla robot kollarını kumanda eder. Bu robot kolları hastaya yerleştirilir. Konsolda bulunan fiberoptik kablolar, robotun kollarına giderek cerrahın yaptığı küçük el hareketlerini robotik kollara aktarır ve bunlara bağlı cerrahi makas, doku veya iğne tutucu gibi aletlerin istenilen hareketleri yapması sağlanır.
 • Robotik kollara bağlı cerrahi aletler 540 derece dönebildiklerinden el hareketlerinden çok daha fazlasını yapacak şekilde hareket edebilir. Ayrıca normalde insanın elindeki doğal titreme, robotik cerrahide cerrahi aletlerin uçlarına hiç yansımaz. Bu sayede hata payı da en aza indirilir.

ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Teknolojik üstünlüğün sağladığı konfor ve ayrıcalıklar  

Robotik cerrahi hem sahip olduğu teknolojik donanım hem de kullanım kolaylığı sayesinde hasta ve cerraha pek çok ayrıcalık sunmaktadır:

 • Hastanın hastanede kalış ve iyileşme süresi, açık ameliyatlara göre çok daha kısadır.
 • İşlem, birkaç küçük kesiden giriş yapılarak gerçekleştirildiği için cerrahi iz çok küçük olmaktadır.
 • Robotik cerrahide kullanılan cihazların hareket kabiliyeti de oldukça yüksektir. Cerrahi işlemler ileri boyutta, rahat ve hızla gerçekleştirilmektedir.
 • El titremeleri robotik kollara iletilmediği için ameliyat daha güvenli şekilde yapılmaktadır.
 • Daha az kanama riski bulunur.
 • Hastanın iyileşme süresi kısalır.
 • Enfeksiyon riski daha düşüktür.
 • Robotik cerrahi, üç boyutlu görüntüleme özelliği ve cerraha, konsol başında ameliyatı yönetebilme olanağı verdiği için cerrahi yönden konfor ve kolaylık sağlar.

ROBOTİK CERRAHİ YÖNTEMİ HANGİ BÖLÜMLERDE KULLANILIR?

Ürolojik hastalıklarda robotik cerrahi uygulamaları:

En yaygın kullanım alanlarından biri ürolojik müdahaleler olan robotik cerrahi, ürolojide en çok prostat kanseri operasyonlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte böbrek, mesane, testis kanserleri, iyi huylu prostat büyümesi, böbrek üstü bezi tümörleri ile idrar kaçırma ve böbrek çıkışının darlığı (UPJ darlığı) durumlarında kullanılan ve başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan robotik cerrahi, hastaya önemli avantajlar sağlamaktadır. Robotik cerrahi ile yapılan prostat kanseri ameliyatlarında penise giden sertleşme sinirleri ile idrar tutma kasları daha iyi korunabilmekte ve ameliyat sonrasında hastanın idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı riski de en aza indirilmektedir. Bununla birlikte “da Vinci” tekniği ile gerçekleştirilen böbrek tümörü ameliyatlarında kanser kontrolü en iyi şekilde sağlanıp, yalnızca tümör dokusu çıkarılabilmektedir. Testis kanserinde de kullanılabilen robotik cerrahi yöntemi ile ameliyat tamamen kapalı olarak birkaç delikten yapılmakta ve açık cerrahide uygulanan büyük kesiler yerini 4 adet milimetrik kesiye bırakmaktadır. Mesane kanserinde kullanılan robotik cerrahi teknolojisi ile ameliyat tamamen kapalı olarak gerçekleştirilmekte ve bağırsaktan yapay mesane yapımı da dahil olmak üzere bütün ameliyat süreci robotik olarak tamamlanmaktadır. Tümüyle robota bağlı bir cerrahi uygulama olmayan robotik cerrahi tekniğinin başarısında, operasyonu yapan cerrahi ekibin tecrübesi en önemli faktör olmaktadır.

Karaciğer donör ameliyatlarında robotik cerrahi uygulamaları:

Robotik minimal invaziv teknik artık karaciğer donör ameliyatlarında aktif olarak kullanılmaktadır. Robotik cerrahi, ekip ve hasta için önemli kolaylık sağlamaktadır. Vericinin ameliyat sonrası daha çabuk iyileşmesi, küçük kesi kullanılması sayesinde daha kısa sürede günlük hayatına dönmesi robotik cerrahi ile mümkün olmaktadır. Karaciğer naklinin klasik tekniğinde hastanın sağlıklı karaciğerinin çıkarılıp bağışlanan karaciğeri yerleştirilmesi için göğüs kafesinin hemen altından kesi yapılmaktadır. Robotik yöntem ile yapılan minimal invaziv cerrahilerde 2-4 cm’lik bir kesiye ilaveten 3 tane 8 milimetrelik delik aracılığıyla ameliyat yapılmaktadır. Ameliyat sırasında cerrah, ameliyat masasının yanında bulunan ve ameliyatı kumanda edebilecek olan konsolda oturmakta ve robotu kullanmaktadır. Konsoldan alınan görüntüyle cerrah tüm detayları görebilmekte ve kolları hareket ettirebilmektedir.

Canlıdan organ nakli ameliyatlarında en büyük fedakarlığı yapan donörler, karaciğer naklinde karaciğerinin bir parçasını hastaya vermek için gönüllü olmaktadır. Vericinin karaciğeri ameliyat sonrası kendini yenilemekte ve kişi bir süre sonra hayatına eskisi gibi devam edebilmektedir. Robotik cerrahi yöntemi vericinin iyileşme sürecini oldukça kısaltmakta ve kişi günlük hayatına rahatlıkla dönebilmekte, hatta 1 ay içinde spor yapacak duruma dahi gelebilmektedir.

Obezite cerrahisinde robotik cerrahi uygulamaları:

Robotik yöntemle de yapılabilen obezite cerrahisi, hastaya ve doktora özel ayrıcalıklar sunmaktadır. Robotik yöntemle Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide), Gastrik Bypass, Duedonal Switch ve Revizyonel Cerrahi uygulanabilirken, obezite hastaları için ekstra gerekli olan hassasiyet, robotun titremeyen kolları ve robotik kollara bağlı cerrahi aletlerin 540 derece dönebilme kabiliyetine sahip olması ile sağlanabilmektedir. Bazı grup uygun hastalarda ameliyat kesisi oluşturmadan birkaç ya da tek delikten yapılabilen işlemler, hastalardaki estetik kaygıları ortadan kaldırmaktadır. Ancak obezitenin sebep olduğu bazı durumlar, geçirilen eski operasyonlar nedeniyle meydana gelen yapışıklık ve kanama gibi sorunlar nedeniyle bazı hastalara robotik cerrahi uygulanamamaktadır. Bu hastalar laparoskopik ya da açık yöntem ile ameliyat edilmektedir. Operasyondan önce hastaların iyi değerlendirilmesi, obezite ameliyatının gerekliliğinin sorgulanması ve hangi ameliyat tekniğinin uygulanmasının daha iyi olacağının belirlenmesi önem taşımaktadır.

Göğüs cerrahisinde robotik cerrahi uygulamaları:  

Kapalı cerrahi yöntemi olarak ön plana çıkan robotik cerrahiden, göğüs cerrahisi alanında özellikle mediasten denilen her iki akciğer arasında bulunan patolojilerde aktif olarak yararlanılmaktadır. Aşırı invazyon ve yapışıklık gözlemlenmeyen hastalıklarda uygulanabilen bu cerrahi yöntem, her iki akciğer arasında bulunan alanda (mediasten), akciğerde ve yemek borusunda ortaya çıkan iyi ve kötü huylu kitleler, kistler ve miyomlarda kullanılır. Bununla birlikte diyafram fıtıkları ile akciğer lezyonlarının tedavisinde de robotik cerrahi uygulanan yöntemler arasında yer almaktadır. Hem hastaya hem de hekime avantajlar sağlayan bu yöntemin mutlaka alanında uzman ve tecrübeli doktorlar tarafından uygulanması gerekir.

Jinekolojik hastalıklarda robotik cerrahi uygulamaları:

Kapalı ameliyatlarda teknolojinin geldiği en son nokta olan robotik cerrahi, kadın hastalıklarının tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Cerrahın kontrol ettiği kollar aracılığıyla kapalı olarak gerçekleştirilen robotik cerrahinin geleneksel laparoskopik ameliyatlarla karşılaştırıldığında çok fazla avantajı bulunmakta, geleneksek laparoskopi için uygun olan tüm durumlarda bu cerrahi yöntem kullanılabilmektedir. Robotik cerrahinin uygulandığı kadın hastalıkları arasında rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserleri, rahmin çıkarılması, idrar kaçırma, rahim sarkması, miyomların alınması, endometriozis ve yumurtalık kistlerinin alınması gibi hastalıklar yer almaktadır. Özellikle Kuzey Amerika kıtasında jinekolojik hastalıkların cerrahi tedavisinde giderek artan şekilde robotik cerrahi kullanılırken; tüm kapalı rahim ameliyatlarının yaklaşık %30-40 kadarı robotik yöntemle yapılmaktadır. Kadın hastalıklarında robotik cerrahi ameliyatının alanında uzman ve tecrübeli hekimler tarafından uygulanması, tedavinin sağlıklı sonuçlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Kalp ve damar cerrahisinde robotik cerrahi uygulamaları:

Tıp dünyasında cerrahinin ulaştığı en ileri teknoloji olan robotik cerrahi, kalp ameliyatlarında da kullanılabilmektedir. Minimal invaziv (küçük kesi) yönteminde kamera sistemi cerraha iki boyutlu görüntü sağlarken, robotik yöntemde üç boyutlu, büyütülebilir ve net bir görüntü sağlamaktadır. Bununla birlikte minimal invaziv yöntemle yapılan kesilerden (6-7 cm) çok daha küçük kesiler (2-3 cm) açılarak gerçekleştirilen robotik cerrahi koroner arter Bypass cerrahisi, konjenital kalp ameliyatları, aritmi ameliyatları, kalp kapak ameliyatları, kalp deliği ameliyatı ve kalp içi tümörlerin çıkarılmasında kullanılmaktadır. Deneyimli uzman cerrahlar tarafından başarılı şekilde uygulanan bu yöntemin göğüs duvarının bütünlüğünü koruması, solunum sistemi problemlerinin daha az görülmesi, kanamanın az olması, hastanede yatış süresinin kısalması, kozmetik olarak daha iyi sonuç vermesi ve günlük hayata daha hızlı geri dönüş yapılabilmesi gibi avantajları bulunmaktadır.

Robotik Cerrahi Merkezi Hastalıkları

Bölüm Uzmanları

Anlaşmalı Kurumlar

Hastanelerimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sigortalar, diğer kurum ve şirket anlaşmalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sonuç bulunamadı.

  İletişim Formu

  Aşağıdaki İletişim formunu doldurarak hastanemiz ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

  * Bu alan gereklidir.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al