Yükleniyor

Transfüzyon Merkezi

Transfüzyon Merkezi

İletişime Geçin
Aşağıdaki başlıklara tıklayarak, Transfüzyon Merkezi alanındaki ilgili içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bölüm Hakkında

Memorial Hastanesi Kan istasyonu hastanemizde yatan hastaların kan ve kan ürünü ihtiyaçlarını üstün teknoljiyi kullanarak, güvenli ve hızlı bir biçimde sağlamak amacıyla faaliyet gösteren, günde yaklaşık 100 ünite kan ve kan ürünü işleme kapasitesine sahip bir bölümdür. Laboratuvarlar kompleksi ile hem fiziki, hem fonksiyonel, hem de idari bakımdan yakın ilişki halinde 24 saat kesintisiz hizmet esasına göre hizmet vermektedir.

Hastalarımızın kan ihtiyacı olduğunda gerek hasta yakınları gerekse bizler tarafından uygun gruptan ve gerekli ön koşulları taşıyan gönüllü kan vericiler (Donör adayları) bulunmakta ve kendilerine bir randevu verilerek kan istasyonumuza gelmeleri istenmektedir.

İstasyonumuza gelen kan vericiler önce bölüm sekreterimiz tarafından karşılanmakta ve ilk görüşme yapıldıktan sonra kendilerine doldurmaları için bir "Donör Anket Formu" verilmektedir. Bu anket ile birlikte donör adayı ile bir kez de kan istasyonu hemşiresi görüşmekte, anketin değerlendirilmesinden sonra tansiyon, nabız, boy ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmaktadır. Buraya kadar geçen aşamalarda donör olmaya engel bir durumla karşılaşılmadığı takdirde donör adayımızdan gerekli testlerin yapılması için kan örnekleri alınmaktadır. Yapılan testlerde iki amaç gözetilmektedir. Bunlardan ilki kan verecek olan donörün sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir gelişmeye sebep olmamak ve ikincisi ise kanın kendisine verileceği hastanın sağlığı açısından kısa veya uzun vadede ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmelerin (Enfeksiyon hastalığı bulaşması, Kan uyuşmazlığı reaksiyonları vs.) önüne geçilmesidir.

Donörlerimize uygulanan testler:

 • Kan grubu
 • Tam kan sayımı
 • Anti HBC total
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV
 • HbsAg
 • VDRL
 • Cross-Match (Donör kanının kanı alacak hastaya uygunluğun kanıtlanması için)

Yukarıda belirtilen testler de uygun bulunursa donörümüzden ya hemen kan alınmakta, ya da ameliyat tarihinde kan alınmak üzere kendisine randevu verilerek randevu saatinde gelmesi istenmektedir.

Bölümümüzde yapılan işlemler:

 • Donör adaylarının uygunluk açısından değerlendirilmesi
 • Torbaya tam kan alınması
 • Üçlü torbaya kan alınarak eritrosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma (TDP) elde edilmesi
 • Aferez işlemleri (Trombosit, plazma ve eritrosit elde edilmesi)
 • Alınan kan ve kan ürünleri ile ilgili uygunluk testlerinin yapılması
 • Alınan ve kullanımına gerek duyulmayan kanların uygun koşullarda saklanması ve gerektiğinde kullanıma verilmesi
 • Elde edilen plazma ve diğer komponentlerin uygun koşullarda saklanması ve gerektiğinde kullanıma verilmesi
 • Transfüzyon verilerinin izlenmesi ve istatistiklerin tutulması

Bölüm Uzmanları

Anlaşmalı Kurumlar

Hastanelerimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sigortalar, diğer kurum ve şirket anlaşmalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sonuç bulunamadı.

  İletişim Formu

  Aşağıdaki İletişim formunu doldurarak hastanemiz ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

  * Bu alan gereklidir.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al