Prof. Dr. Kenan KESKİN

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Laboratuvar Koordinatörü
2002 - Halen, İstanbul/Türkiye

MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ

Laboratuvar Koordinatörü
2002 - Halen, İstanbul/Türkiye

ÖZEL MALTEPE TIP MERKEZİ

Başhekim
2002 - 2002, İstanbul/Türkiye

ESMA HATUN HASTANESİ

Laboratuvar Şefi
2000 - 2001, İstanbul/Türkiye

TDV 29 MAYIS HASTANESİ

Laboratuvar Şefi
1999 - 2000, İstanbul/Türkiye

BAĞLUM POLİKLİNİĞİ

Mesul Müdür
1998 - 1999, İstanbul/Türkiye

ESMA HATUN HASTANESİ

Mikrobiyoloji Uzmanı
1997 - 1998, İstanbul/Türkiye

GELİBOLU ASKER HASTANESİ

İkinci Tabip
1996 - 1997, Çanakkale/Türkiye

GATA HAYDARPAŞA EĞT. HASTANESİ

Öğretim Üyesi
1990 - 1996, İstanbul/Türkiye

SAMSUN ASKER HASTANESİ

Enf. Hast. Servi. Ve Lab. Şefi
1988 - 1990, Samsun/Türkiye

CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ A.

Alay Baştabibi
1982 - 1984, Ankara/Türkiye

Eğitim

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kur. ve Hast. Yöneticiliği Eğitimi (MBA)
2004 - 2005 , İstanbul/Türkiye

GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ

Doçentlik Eğitimi
1990 - 1994 , İstanbul/Türkiye

GATA

Uzmanlık Eğitimi
1984 - 1988 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1975 - 1981 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI)

 • Tekkesin Nilgun, Keskin Kenan, Kilinc Cumhur, Orgen Nuray, Molo Kaya (2010). Detection of immunoglobulin G antibodies to Toxoplasma gondii: Evaluation of two commercial immunoassay systems.. JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION
 • Tekkesin Nilgun, Kilinc Cumhur, Keskin Kenan (2009). Types and frequencies of preanalytical mistakes in the first JCI:2002 certified hospital in Turkey.. Clinical Laboratory
 • Öztürkeri Hakan, kocabeyoğlu Ömer, Yergök Yusuf Ziya, Koşan Erdogan, Yenen Osman Şadi, Keskin Kenan (1994). Distrubition of Coagolase-negative Staphylococci, İncluding the Newly Described Species Staphylococcus schleiferi, in Nosocomial and Community Acquired Urinary Tract Infections.. Eur J Clin Microbiol Infect Dis
 • Yenen Osman Şadi, Keskin Kenan, Koçak Nafiz, Tülbek Mehmet Yaşar (1994). A Case of Plasmodium Vivax İnfection Transmitted by Renal Allograft.. NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Keskin Kenan, Özsoy Mustafa fevzi, Koçak Nafiz, Çavuşlu Şaban, Çakıcı Nesrin, altunay Hüsnü, Yenen Osman Şadi (1998). Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli ve Pseudomonas Aeruginosa Suşlarına Karşı Meropenemin Etkinliği. Klimik Dergisi
 • Küçükardalı Yaşar, Keskin Kenan, Başak Meshut (1997). Toplumda Edinilmiş Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Empirik Antibiyoterapi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi
 • Güneli Rıza, Çavuşlu Şaban, Özsoy Mustafa Fevzi, Keskin Kenan, Türkoğlu Salih, Badur Selim, Yenen osman Şadi (1996). Hepatit C Virusu serolojik tanı Yöntemlerinin Karşılıklı Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi
 • Ovaran Celalettin, Çavuşlu Şaban, Özsof Mustafa Fevzi, Keskin Kenan, yenen Osman Şadi (1996). Antibiyotiğe Bağlı Diyarelerde Clostridium Difficile’nin Yeri. Klimik Dergisi
 • Arda Gökhan, Özsoy Mustafa Fevzi, Koçak Nafiz Çavuşlu Şaban, Keskin Kenan, Yenen Osman Şadi (1996). Süt ve Süt ürünlerinde Listeria araştırılması. Klimik Dergisi
 • Keskin Kenan, Öncül Oral, Germeyan Haluk, Yenen Osman Şadi (1996). Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Çeşitli antibiyotiklere Duyarlılıklarının E Test Yöntemi ile Araştırılması. Klimik Dergisi
 • Koşan Erdoğan, Kocabeyoğlu ömer, Keskin Kenan, Özperçin İrfan, Birinci İlhan, Fidan Arif (1995). Mupirosinin Klinik Örneklerden İzole Edilen stafilokok, Streptokok ve Enterococcus Faecalis Suşlarına Etkinliğinin Mikrodilüsyon Yöntemiyle Araştırılması. Ankem Dergisi
 • Keskin Kenan, Koşan Erdoğan, Kocabeyoğlu Ömer, Fidan Arif, Birinci İlhan (1995). Klinik Örneklerden İzole Edilen Metisiline Duyarlı ve Dirençli Stafilokokların Değişik Antibiyotiklere Dirençlilik Oranları. Ankem Dergisi
 • Kocabeyoğlu Ömer, Koşan Erdoğan, Keskin Kenan, Öztürkeri Hakan, Sakarya Serhan (1994). Beta Laktamaz Enzimi Üreten ve Üretmeyen Gram Negatif Bakterilerde Beta-Laktam Grubu Çeşitli Antibiyotiklere Direnç. Ankem Dergisi
 • Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Sakarya Serhan, Koçak Nafiz, Yenen Osman Şadi (1994). B Tipi akut Viral Hepatitte Klinik Özellikler: 101 Olgunun İrdelenmesi. Klimik Dergisi
 • Cerrahoğlu Kamil, İlvan ahmet, Kartaloğlu Zafer, Keskin Kenan, Uçan Eyüp Sabri, Yenen Osman Şadi, Aydilek Recep (1994). Plevral Sıvıların Ayırıcı Tanısında Mikobakteriyel A 60 antijenine Karşı Spesifik IgG Antikorlarının Değeri. Gülhane Tıp Dergisi
 • Turunç Muzaffer, Çavuşlu Şaban, Keskin Kenan, Özsoy Mustafa Fevzi, Yenen Osman Şadi (1994). Rekombinant Hepatit B Aşısına Yanıtların Prospektif Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi
 • Kocabeyoğlu Ömer, Öztürkeri Hakan, Koşan Erdoğan, Keskin Kenan, Yılmaz Mustafa (1994). Siprofloksasin ile Bazı Antibiyotik Kombinasyonlarının Gram Negatif Basiller Üzerine İn-Vitro Etkisi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
 • Altunay Hüsnü, Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Sakarya Serhan, Yenen Osman Şadi (1993). Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerde Penisilinaz Enzimi ve Çeşitli antibiyotiklere duyarlılığın araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
 • Kocabeyoğlu Ömer, Satılmışoğlu Süleyman, Emekdaş Gürol, Yücel Nevin, Koşan Erdoğan, Keskin Kenan (1993). Kızamık Aşısı uygulanan Çocuklarda Antikor Cevabının İzlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi
 • Altunay Hüsnü, Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Yenen Osman Şadi (1993). Nontüberküloz Bakteriyel Menenjit Olgularının Beyin-Omurilik Sıvısında Lateks Aglütinasyon Yöntemiyle bakteriyel Antijenlerin aranmasının Tanı Değeri. Klimik Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Yenen Osman Şadi, Beyazyürek Mansur, Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Kalyoncu Alp, Badur Selim (1993). Damariçi Uyuşturucu Bağımlılarında HBsAg, Anti-HBc, Anti-HCV, anti- HTLV-1 Anti-HIV-1/2 Araştırması. Klimik Dergisi
 • Uçan eyüp Sabri, Erel Fuat, Aydilek Recep, Dorkip Osman, Keskin Kenan, Yenen Osman Şadi (1992). Pnömonilerde Pnömokok antijeni Bakılması. Tüberküloz ve Toraks
 • Keskin Kenan, Çalışkan Mecit, Çetin Mesut, Çavuşlu Şaban, Üçüncü A, Dokur Murat (1991). Şizofrenili Hastalarda sitomegalovirus antikorlarının Prevelansı. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
 • Yenen Osman Şadi, Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Göçmen İsmail, Mete Ziya (1991). Yaş Grubu Çocuklarda ve Yetişkinlerde Parvovirus B19 antikorlarının araştırlması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
 • Koşan Erdoğan, Kocabeyoğlu Ömer, Keskin Kenan, Öztürkeri Hakan (1991). klinik Örneklerden İzole Edilen Çeşitli Bakterilerde Kinolon Direnci. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
 • Çuhadar Fatma, Keskin Kenan, Yenen Osman Şadi (1991). Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonları ve Antibiyotik Duyarlılık Eğilimleri. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
 • Kocabeyoğlu Ömer, Yücel Nevin, Emekdaş Gürol, Keskin Kenan, Koşan Erdoğan, Öztürkeri Hakan (1991). 14-23 Yaş Grubu Serumlarında Ebstein-Barr virüs antikorları ve Heterofil Antikorlar. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
 • Çavuşlu Şaban, Keskin Kenan, Koşan Erdoğan, Yenen Osman Şadi (1991). Ülkemizde Delta Hepatit Sıklığı. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
 • Hacıbektaşoğlu Aziz, Çivi İbrahim, Keskin Kenan, Demiröz Pekcan, kocabalkan Fikri (1991). Trichoepithelioma.. Lepra Mecmuası
 • Keskin Kenan, Sakarya Serhan, Altunay Hüsnü, Yenen Osman Şadi (1991). Hemodiyaliz merkezlerinde Anti-HCV Pozitifliği Sorunu. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
 • Demiröz Pekcan, Hacıbektaşoğlu Aziz, Keskin Kenan, Irmak Hasan (1990). Rifampisin Tedavsi Sırasında Oluşan Toksik Hepatit insidensi. Turk Hijyen ve deneysel Biyoloji Dergisi
 • Demiröz Pekcan, Serbes Seyit, Keskin Kenan, Irmak Hasan, Kocabalkan Fikri (1989). Lyme Hastalığı. Mikrobiyoloji Bülteni
 • Demiröz Pekcan, Keskin Kenan, Irmak Hasan, Ceylan Abdullah, Kocabalkan Fikri (1989). Yapay Kan Kullanımı.. Yeni Tıp Dergisi
 • Demiröz Pekcan, serbes Seyit, Keskin Kenan, Irmak hasan, Kocabalkan Fikri (1989). Viral Ansefalitler. Mikrobiyoloji bülteni
 • Arıtürk Sedat, Baydar İbrahim, Baysal Bülent, Demiröz Pekcan, Keskin Kenan, Doğancı Levent (1987). Cryptococcus Neoformans’ın Etken Olduğu, bir Menenjit Olgusu.. Gülhane Tıp Dergisi

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Özet bildiri

 • Yenen Osman Sadi, Cavuslu Saban, Badur Selim, Keskin Kenan, Beyazyurek Mansur,Altunay Husnu,Sakarya Serkan Prevalence of Antibodies to Hepatitis C Virus Blood Donors and Risk Groups in İstanbul. FEMS Symposium No:74, Hepatitis C Virus and Its Infection (June 29-Jully 01, İstanbul, Turkey).
 • Cerrahoglu Kamil, Kartaloglu Zafer, İlvan Ahmet, Aydilek Recep, Ucan Eyup Sabri,Keskin Kenan Diagnostic Value of Antigen 60 in Tuberculosis Pleurisy. 59th Annual İnternational scientific Assembly (Orlando, Florida, October 24-28, 1993)
 • Tekkeşin Nilgün, Kılınç Cumhur, Keskin Kenan, Molo Kaya Pre-analytic Considerations for Qualitiy and Reliability of Routine testing: 3- Years Experience of Memorial Hospital Central laboratory. The First International Symposium on Quality and Accredition in Laboratorty, 2008
 • Yenen Osman Sadi, Badur selim, Guneli Rıza, Cavuslu Saban, Keskin Kenan Evaluation of a New Visual Diagnostic Assay (Aubiodot Anti-HCV) for Anti-HCV Screening. 2nd International Meeting on Hepatitis C and Relatrd Virus, Jully 31-August 5, 1994, University of California, San Diego
 • Kocabeyoglu Omer, Ozturkeri Hakan, Kosan Erdogan, Yenen Osman Sadi, Birinci İlhan, Keskin Kenan, Fidan Arif Prevalence of Some Herpesviruses Antibodies in Military Personnel and their Members of Family in Istanbul. FEMS Symposium on Recent Advances in the Diagnosis of Viral Diseases (Jully20-22,1995, Istanbul, Turkey)
 • Yenen Osman Sadi, Aker E, Cavuslu Saban, Aksu Y, Keskin Kenan, Altunay Husnu, sakarya Serhan Seven Years (1987-1993) Epidemiological Trends of HIV, HBV and Syphilis Among Blood Donors in Istanbul. Nato Military and Civil 3rd Blood Conference, Abstracts: 47, 1994.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Özet bildiri

 • Çavuşlu Şaban, Keskin Kenan, Arda Gökhan, Yenen Osman Şadi Çeşitli örneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Tiplendirilmesi ve Antibiyotik Duyarlılıkları. 8. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1993
 • Keskin Kenan, Özsoy Mustafa Fevzi, Çakıcı Nesrin, Altunay Hüsnü, Koçak Nafiz, Yenen Osman Şadi Klinik Örneklerden İzole Edilen S. Aureus, E. Coli ve P. Aeruginosa Suşlarına Karşı Meropenenmin Etkinliği. XXVII Türk mikrobiyoloji Kongresi,1996
 • Koşan Erdoğan, Kocabeyoğlu Ömer, Keskin Kenan, Özperçin İrfan, Birinci İlhan, Fidan Arif Mupirosinin Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokok, Strptokok ve Enterokok Suşlarına Etkinliğinin Mikrodilüsyon Yöntemiyle Araştırılması. 9. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1994
 • Keskin Kenan, Koşan Erdoğan, Kocabeyoğlu Ömer, Fidan arif, Birinci İlhan Klinik Örneklerden İzole Edilen Metisiline Duyarlı Stafilokokların Değişik Antibiyotiklere Direçlilik oranları. 9. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1994
 • Kocabeyoğlu Ömer, Keskin Kenan, Koşan Erdoğan, Birinci İlhan, Fidan Arif Metisilin Rezistan Stafilokokların bazı Kinolon ve Aminoglikozitlere Dirençliliği. 9. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1994
 • Koşan Erdoğan, Kocabeyoğlu Ömer, Özperçin İrfan, Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Birinci İlhan Viridans streptokoklarda Çeşitli Antibiyotiklere Direnç. 9. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1994
 • Keskin Kenan, Öncül Oral, Germeyan haluk, Yenen Osman Şadi Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklere Direncin E Test Yöntemi ile Belirlenmesi. 10. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1995
 • Kocabeyoğlu Ömer, Özperçin İrfan, Koşan Erdoğan, Keskin Kenan,Birinci İlhan, Fidan İrfan, Kanmaz Mustafa Streptococcus pneumoniae Suşlarında Değişik antibiyotiklere Dirençlilik Oranları. 10. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1995
 • Koşan Erdoğan, Kocabeyoğlu Ömer, Özcan Ş, Keskin Kenan, Kanmaz Mustafa Siprofloksasin ile Bazı antibiyotik Kombinasyonlarının Gram Negatif bakteriler Üzerine İn-Vitro Etkinliğinin Araştırılması. 10. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1995
 • Kocabeyoğlu Ömer, Fidan Arif, Koşan Erdoğan, Diler Muhittin,Keskin Kenan, Altunay Hüsnü idrardan İzole Edilen Acinetobacter Türlerinde Siprofloksasin Direncinin Mikrodilüsyon Yöntemiyle Araştırılması. 10. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1995
 • Kenan Keskin, Özer Fatih Tekin, Kiremitçi Ömer, Eyigün Can Polat, Şengül Ali, Demiröz Pekcan Septik Şok tedavisinde Antibiyotik Seçimi ve İntravenöz İmmünglobülin Kullanımı. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 1990
 • Keskin Kenan, sakarya Serhan, Altunay Hüsnü, Yenen Osman Şadi Hemodiyaliz Merkezlerinde Anti-HCV Pozitifliği Sorunu. 3. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 1991
 • Kocabeyoğlu Ömer, Satılmışoğlu Süleyman, Emekdaş Gürol, Yücel Nevin, Koşan erdoğan, Keskin Kenan Kızamık Aşısı Uygulanan Çocuklarda Antikor Yanıtının izlenmesi. 3. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 1991
 • Çuhadar Fatma, Keskin Kenan, Yenen Osman Şadi Pseudomonas Aeruginosa Enfeksiyonları ve Antibiyotik Duyarlılık Eğilimleri. 6. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1991
 • Koşan Erdoğan, Kocabeyoğlu Ömer, Keskin Kenan, Öztürkeri Hakan Klinik Örneklerden İzole Edilen Çeşitli Bakteri Suşlarında Kinolon Direnci. 6. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1991
 • Kocabeyoğlu Ömer, Öztürkeri Hakan, Koşan Erdoğan, Keskin Kenan, Yılmaz Mustafa Siprofloksasin ile Bazı Antibiyortik Kombinasyonlarının Gram Negatif bakteriler Üzerine İn-Vitro etkisi. 6. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1991
 • Çavuşlu Şaban, Keskin Kenan, Koçak Nafiz, Yenen Osman Şadi Bir olgu Nedeniyle Bilinmeyen Ateş Etyolojisinde Granülomatöz Hepatit. XXV. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi,1992
 • Öztürkeri Hakan, Kocabeyoğlu Ömer, Önol Yavuz, Keskin Kenan, Yılmaz Mustafa Kinolon Grubu Antibiyotiklerin İdrardan İzole edilen Enterobakterilere Etkinliği. 8. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1993
 • Çavuşlu Şaban, Sakarya Serhan, Keskin Kenan, Altunay Hüsnü, Kocabeyoğlu Ömer, Yenen Osman Şadi Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklar ve Çeşitli Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıklarının Disk Difüzyon Yöntemiyle araştırılması. 8. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1993
 • Kocabeyoğlu Ömer, Koşan Erdoğan, Keskin Kenan, Öztürkeri Hakan,Sakarya Serkan Penisilinaz Üreten ve Üretmeyen Gram Negatif Bakterilerde Penisilin grubu antibiyotiklere Direnç. 6. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1991
 • Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Sakarya Serhan, Yenen Osman Şadi GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Personelinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı. XXV. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi,1992
 • Yenen Osman Şadi, Çavuşlu Şaban, Keskin Kenan, Koçak Nafiz, Gül Sabahattin, Danacı Mehmet nedeni Bilinmeyen Ateş: 10 olgunun İrdelenmesi. 4. Ulusal infeksiyon Hastalıkları kongresi, 1993
 • Çavuşlu Şaban, Keskin Kenan, Turunç Muzaffer, Yenen Osman Şadi farenks Tüberkülozu: İki Olgu Nedeniyle. 4. Ulusal infeksiyon Hastalıkları kongresi, 1993
 • Yenen Osman Şadi, Beyazyürek Mansu, Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Sakarya Serhan, Altunay Hüsnü, Kalyoncu Alp Damariçi Uyuşturucu bağımlılarında HBsAg, Anti-HBc, Anti-HCV, Anti-HTLV1 ve Anti-HIV-1/2 Araştırması.. 4. Ulusal infeksiyon Hastalıkları kongresi, 1993
 • Yenen Osman Şadi, Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Koçak Nafiz, Tülbek Mustafa Yaşar Transplante Böbrek ile Bulaşmış bir Plasmodium Vivax sıtması: Olgu sunusu. XXVI Türk mikrobiyoloji Kongresi,1994
 • Kocabeyoğlu Ömer, Koşan Erdoğan, Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Birinci İlhan, Fidan Arif İmipenem ile İmipenem- Gentamisin ve İmipenem-amikasin Kombinasyonlarının metisilin rezistan Stafilokok Suşlarına etkinliğinin Mikrodilüsyon Yöntemiyle araştırılması. 9. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1994
 • Kocabeyoğlu Ömer, koşan Erdoğan, Lokman Nurettin Selçuk, Keskin Kenan, Gökben Merih, Fidan Arif Hastane Ortamından İzole Edilen Gram Negatif ve gram Pozitif Bakterilerde çeşitli Antibiyotiklere Direnç. 9. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), 1994
 • Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, arda Gökhan, Koçak Nafiz, Yenen Osman Şadi İstanbulun Anadolu Yakasından Toplanan Süt ve Süt ürünlerinde Listeria araştırılması. 7. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon hastalıkları Kongresi,1994
 • Çavuşlu Şaban, Keskin Kenan, Ovaran Celalettin, Akyıldız Ramazan, Yenen Osman Şadi Antibiyotik Kullanımı donrası Gelişen Diyare olgularında Clostridium Difficile’nin Rolü. 7. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon hastalıkları Kongresi,1994
 • Turunç Muzaffer, Keskin Kenan, çavuşlu Şaban, Bozacı Mürvet, Badur Selim, Yenen Osman Şadi Bir Rekombinan Hepatit B Aşısına (Gen Hevac-B) Prospektif Yanıtlar. II Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 1995
 • Güneli Rıza, Çavuşlu Şaban, Keskin Kenan, Ağaçfidan Ali, Badur Selim, Yenen Osman Şadi HCV Enfeksiyonu Serolojik Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. II Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 1995
 • Yenen Osman Şadi, Koçak Nafiz, Badur Selim, Çavuşlu Şaban, Keskin Kenan, Yüksel D Kronik Hepatit B Olgularında İnterferon Tedavisine Yanıtlar (11 Olgu Sunusu). II Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 1995
 • Yenen Osman Şadi, Koçak Nafiz, Badur Selim, Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Bozacı M, Türkoğlu Salih Kronik Hepatit C Olgularında İnterferon Tedavisine Yanıtlar (Ön Çalışma). II Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 1995
 • Yenen Osman Şadi, Badur Selim, Güneli Rıza, Çavuşlu Şaban, Keskin Kenan Anti-HCV Taramasında Yeni bir Görsel Tanı Testinin (AuBioDOT) Değerlendirilmesi. II Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 1995
 • Kocabeyoğlu Ömer, Öztürkeri Hakan, Keskin Kenan, Özperçin İrfan, Özer Mustafa Tamay Amoksisilin ve Amoksisilin+ lavulanatın Bazı Gram Pozitif ve Gram negatif Bakterilere Etkinliğinin Mikrodilüsyon Yöntemiyle Karşılaştırmalı olarak Araştırılması. 7. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM),1992
 • Altunay Hüsnü, Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Yenen Osman Şadi Nontüberküloz Bakteriyel menenjit Olgularının Beyin Omurilik sıvısında Lateks Aglütinasyon Yöntemiyle Bakteriyel antijenlerin aranmasının Tanı Değeri. XXVI. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi,1994
 • Koşan Erdoğan, Kocabeyoğlu Ömer, Fidan Arif, Keskin Kenan, Birinci İlhan, Özer Mustafa Tamay Klinik Örneklerden İzole Edilen Meningokok Dışı Gram Neatif Diplokokların dağılımı ile Branhamelle Catarrhalis İzolasyon Sıklığı ve Antibiyotik Duyarlılıkları. XXVI. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi,1994
 • Koşan Erdoğan, Kocabeyoğlu Ömer, Keskin Kenan, Özprçin İrfan, Birinci İlhan, Fidan Arif, kanmaz Mustafa Katalaz Pozitif gram olumlu kokların Lizostafin Duyarlılıklarına Göre ayırımı. XXVI. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi,1994
 • Kocabeyoğlu Ömer, Yenen Osman Şadi, Koşan Erdoğan, Keskin Kenan, Çavuşlu Şaban, Birinci İlhan, Fidan Arif, Kanmaz Mustafa Erlerin Boğaz Sürüntülerinden İzole Edilen Acinetobacter Suşları ve Antibiyotik Duyarlılıkları. XXVI. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi,1994

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar

Sözlü Bildiri

 • Yenen Osman Yenen, Kenan Keskin, Sakarya Serhan, Çavuşlu Şaban B Tipi akut Viral Hepatitte Klinik Özellikler: 88 Olgunun İrdelenmesi. 1. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu. Ankara (13-15 Kasım 1992)

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Bilimsel Kitap

 • Allerjik Hastalıklar, Bronşiyal Astım Bölüm adı:(Allerjik Hastalıklarda Sitokinler) (2004)., Başak Meshut, Kılınç Cumhur, Çiçek Yüksel, Keskin Kenan, Bilimsel Medikal YayıncılıkBilimsel Medikal
 • İnfeksiyon Hastalıkları Bölüm adı:(Viral pnömoniler) (1996)., Keskin Kenan, Nobel Tıp kitabeviNobel Tıp kitabevi, Editör:AW. Topçu, G. Söyletir, M. Doğanay, Bölüm Adı:Viral

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • 40 civarında, uluslararası ve ulusal tıp kongreleri, sempozyumlar ve mesleki kurslar

Mesleki Üyelikleri

 • Adaleti savunanlar Derneği, 1997
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 1990
 • Klimik Derneği, 1990
 • Türk Tabipler Birliğ, 1988