Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)

Kolay Randevu Al
Aşağıdaki başlıklara tıklayarak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) alanındaki ilgili içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bölüm Hakkında

Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, oyun alanlarından balık figürlerine, akvaryumdan sallanan oyuncaklara kadar bir anaokulunu andıran görüntüsü ile hastanenin en renkli atmosferine sahip bölümüdür. Çocuklar, özel olarak yaptırılan akvaryumda balıkları seyrederek masalarda oyun oynayabilmekte ve sallanan oyuncaklarla eğlenebilmektedir. Çeşitli oyuncakların yanı sıra polikliniğin duvarları, tavanı hatta döşemeleri çocukları eğlendirecek detay ve renklerle süslüdür. 620 metrekarelik bir alanda hayata geçirilen poliklinikte, yalnız miniklerin değil, anne babaların da konforu düşünülmüştür. Bu amaçla bekleme salonu da yeni doğan ve diğerleri için ikiye ayrılmış durumdadır. Böylece alt değiştirme ve emzirme ayrı mekanlarda yapılabilmekte, hem çocuklar hem de anne babaları konforlu bir bekleme süresi geçirmektedir. Memorial Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, çok deneyimli uzmanlardan oluşan kadrosuyla, çocuklar için özel tasarlanmış ve ileri teknoloji ile donatılmış poliklinik, yataklı servis ve yoğun bakım alanlarında, tanı ve tedaviye yönelik her türlü hizmeti vermektedir.

Bölümde, Intrauterin (anne karnındaki) hayattan itibaren izlenmeye başlanan bebekler, doğum sonrası mental-motor gelişim, beslenme, aşı ve koruyucu hekimlik programları ile takip edilmektedir. İstanbul Memorial Hastanesi trafik açısından çok kolay ulaşılabilen konumu ve 24 saat hizmet veren Çocuk Acil Servisi ile büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır.

Çocuk Cerrahisi Ünitesi

Bölümde, bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar (0-16 yaş) çocuklarla ilgili tüm cerrahi işlemler yapılmaktadır. Kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, çocuk endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler ve travma cerrahisi, çocuk cerrahisinin uğraş alanlarıdır. Ayrıca çocuklarda çeşitli nedenlere bağlı organ yetmezliği durumlarında karaciğer, böbrek ve ince barsak transplantasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler yapılırken, güvenilir anestezi ilaçlarının kullanımı ve gelişmiş teknolojinin yakından takibi, Memorial Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nün başarısını artırmaktadır.

Çocuk Endokrinoloji Ünitesi

Çocuk Endokrinoloji Ünitesi'nde, çocuklarda büyüme bozukluklarının ve hormonların fazla veya eksik salgılanmasına bağlı olarak gelişen hastalıkların takip ve tedavileri yapılmaktadır. Çocuk Endokrinoloji alanında önemli bir referans merkezi olan Memorial Hastanesi'nde; büyüme hormonu ölçümü, tiroit fonksiyonları, ergenlik, böbrek üstü bezi fonksiyonları, şeker metabolizması ve erbezleri fonksiyonu değerlendirilmesi, idrar yoğunlaştırıcı hormon etkisi ölçümü, kortizol fazlalığı, büyüme hormonunun etkisi, cinsiyet belirleme gibi testler yapılmaktadır.

Çocuk Kardiyoloji Ünitesi

Bölümde, anne karnında kalp hastalığı tanısı başarılı bir şekilde konularak, doğumsal kalp hastalıklarının bebek henüz anne karnındayken ortaya çıkarılması mümkün olmaktadır.

Yeni doğmuş bebeklerin kalbi ekokardiografi yöntemi ile incelenebilmekte, anne karnındaki bebeklerin de kulakla duyulamayacak dalga boyundaki ses dalgaları sayesinde, “fetal ekokardiografi” ile kalp sağlığı değerlendirilebilmektedir. Hastanemiz bu yöntemi 2001 yılından beri kullanmaktadır. Tecrübeli uzmanların elinde bu yöntemin hiçbir yan etkisi olmadığı kabul edilmiştir. Ünitemizde fetal ekokardiyografi dışında 0-16 yaşlar arasındaki çocuklarda aşağıdaki tetkikler yapılabilmektedir:

 • 12 kanal yüzey EKG.
 • Holter monitorizasyon: Ritim bozukluklarını tespit etmek için uygulanan 24 saatlik ambulatuvar (hastaneye yatırılmadan ayaktan yapılan) EKG
 • Event Recorder: Aritmi sırasında kayıt yapan bu cihaz da ritim bozukluklarının tespitinde kullanılmaktadır.
 • Tilt-table testi: Çocuklarda baygınlık nedenlerini araştırmada kullanılır.
 • 2 boyutlu dopler ve renkli dopler ekokardiyografi: Kalbin yapısını, kalbi besleyen damarları, kalp duvarlarındaki delikleri incelemek için kullanılır. Ayrıca kalbin ve kalp kapaklarının fonksiyonlarını değerlendirmeye yarar.
 • Kalp kateterizasyonu (anjiyografi).
 • Girişimsel Kardiyoloji: Ameliyat gerektiren bazı kalp hastalıklarının ameliyata gerek kalmadan kalp kateteri ile düzeltilmesi.

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ünitesi

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ünitesi'nde, çocukların ruhsal davranış ve gelişimleri değerlendirilir. Bölümde, ailelere çocuklarının iç dünyasını keşfetme yolculuğunda destek olunarak, daha mutlu bireyler yetiştirmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışma konuları, bireysel psikoterapi, grup terapisi, oyun terapisi, aile terapisi, ilaç tedavisi, okullara eğitim danışmanlığı, çocukların ruhsal ve zihinsel yönden değerlendirmeleri ve topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinden oluşur. Çocukların okul çağında yaşayacakları eğitimsel problemlerin ve başarısızlıkların değerlendirilmesi, dikkat bozukluğu, hiperaktivite, öğrenme güçlüğünden kaynaklanan problemlerin tespit ve tedavi edilmesi sağlanır.

Çocuk Nörolojisi Ünitesi

Çocuk Nörolojisi Ünitesinde; toplumuzda sık görülen öğrenme güçlüğü, ateşli ve ateşsiz havale, epilepsi (sara), dikkat dağınıklığı, gelişim geriliği, hiperaktivite, davranış bozukluğu, kas ve sinir hastalıkları, mental retardasyon (zeka geriliği) ve /veya multipl konjenital anomaliler tetkik ve tedavi edilmekte ve bölümümüz bu konularda referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Ünitemizde serebral görüntüleme teknikleri, zeka testleri, video EKG, EMG, kas biyopsisi, sitogenetik ve moleküler tetkikler yapılabilmektedir.

Çocuk Gastroenterolojisi Ünitesi

Çocuk Gastroenteroloji Ünitesi'nde; değişik nedenlere bağlı karın ağrıları, yemeklerle ilişkili veya ilişkisiz karın ağrıları, uzun süren karın ağrıları, gaz, karın şişliği, yeme ve/veya yutma güçlüğü, kusma, kilo alamama, boy uzamasının durması veya gerilemesi, kansızlık tedavisine rağmen kansızlığın devam etmesi, sık, sulu, kanlı kaka yapma, zor dışkılama, kaka kaçırma, sarılık, karaciğer ve dalak büyümesi, mide kanamaları tetkik ve tedavi edilmektedir.

Her türlü klasik ve modern tanı yöntemleri ünitemizde uygulanmakta olup gereken durumlarda gastroskopi, özofagoskopi, rektoskopi ve kolonoskopi gibi endoskopik metotlara da başvurulmaktadır.

Çocuk Nefrolojisi Ünitesi

Ünitemizde bebeklerin ve çocukların idrar yolları ve böbrek hastalıklarının tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Doğuştan veya sonradan ortaya çıkan enfeksiyonlar, kanamalar, kistler, tümörler, böbrek yetmezlikleri, hipertansiyon, FMF (ailevi Akdeniz ateşi), ve böbrek ve idrar yolları taşları bu ünitenin sorumluluk alanına girmektedir.

Allerji Ünitesi

Memorial Hastanesi Allerji Ünitesinde; çocukluk çağında görülen astım, allerjik nezle, allerjik göz nezlesi, allerjik sinüzit, ürtiker (kurdeşen), besin ve ilaç allerjisi gibi tüm allerjik hastalıkların tetkik, tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Allerjik deri testleri, solunum fonksiyon testleri, deri içi (intradermal) ve dilaltı (sublingual) immunoterapi (aşılama) uzman doktorlar tarafından uygulanmaktadır.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Memorial Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmakta, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır.

Ünitede; 24'üncü gebelik haftasından itibaren erken doğum, çoğul gebelik, şeker hastası annelerin bebeği, iri bebek, anne karnında mekonyum (kendi dışkısını) yutmuş bebek, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk taşıyan bebeklere, gelişmiş düzeyde bakım sağlanmaktadır. Küçük hastalarına gerekli olan tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunan Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi, hastanenin yanı sıra Türkiye'de ve komşu ülkelerde yoğun bakım ihtiyacı duyan tüm yeni doğan bebeklere de sağlık hizmeti sağlamaktadır. Bu amaçla hava ve kara ambulans sistemleri ile işbirliği içinde hizmet verilmektedir.

Çocuk Servisi

Çocuk servisimiz yatırılarak takip ve tedavi edilmesi gereken çocuk hastalar için hazırlanmış olup, C Blok 8. katta hizmet vermektedir. Büyük bir özenle hazırlanmış olan Çocuk Servisi, Çocuk Polikliniği ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisiyle aynı bloktadır. Serviste biri suit oda olmak üzere 10 hasta odası vardır. Servis koridorunda hemşire masası ve ilaç hazırlama odası vardır. Ayrıca çocuklarınızın hastaneye kolay uyum sağlanması ve zamanını neşeli bir şekilde geçirmesi için hazırlanmış oyun ve eğitim odaları vardır.

Eğitim Programları

Hastanemizde anne ve babaların çocuklarını büyütürken karşılaştıkları problemlerin çözümüne yardımcı olmak için düzenli olarak eğitim programları yapılmaktadır. Ders programları, anketler düzenlenerek anne ve babaların en çok dinlemek istedikleri konulara öncelik vermek suretiyle her yıl genişletilmektedir. 0-18 yaş çocuk ve ergenlerin ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı gelişimlerini sürdürmeleri, okul ve sosyal başarılarını arttırmaları amacıyla düzenlenen Anne Baba Okulu yeni dönem kursları için 444 7 888’i arayabilirsiniz.

Bölüm Doktorları

Anlaşmalı Kurumlar

Hastanelerimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sigortalar, diğer kurum ve şirket anlaşmalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sonuç bulunamadı.

  Teknolojilerimiz

  Memorial Sağlık Grubu’nun teknolojik altyapısı, uluslararası standartlarda ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış ve hasta konforuna özel olarak dizayn edilmiş sistemlerden oluşmaktadır. Kullanılan ileri teknoloji sayesinde, hastaların teşhis ve tedavi süreçlerini, konforlu ve güvenli bir şekilde geçirmeleri hedeflenmektedir. Bu teknolojilerin birçoğu Türkiye’de ilk kez hastanelerimizde kullanılmaktadır.

  Son Teknolojilerimiz

  Tüm Teknolojileri Gör
  İletişim Formu

  Aşağıdaki İletişim formunu doldurarak hastanemiz ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Kolay Randevu Al