Yükleniyor

Plevra biyopsisi nedir?

Plevra biyopsisi nedir?

Akciğer hastalıklarının tanısında ve plevrayı tutan farklı hastalıkların tanısında plevra biyopsisine başvurulur.

medical-units-icon

İlgili Tıbbi Birimler

Akciğer ve akciğer zarı hastalıklarının tanısında plevra biyopsisi önemli bir yer tutuyor. Akciğerlerin dış kısmını ve göğüs kafesinin iç tarafını saran iki yapraklı ince akciğer zarına plevra adı veriliyor. Bu zardan yapılan doku ya da sıvı örneklemesine ise plevra biyopsisi deniyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Radyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Selim Bakan, plevra biyopsisi hakkında bilgi verdi.

İçindekiler

Plevra biyopsisi nedir?

Normalde plevrada hastalık olmadığı sürece Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya Ultrason ile plevranın görülme şansı yoktur. Ancak enfeksiyon veya enfeksiyon dışı bir nedene bağlı kalınlaşma durumunda plevra görünür olur. Plevra yaprakları arasındaki sıvı birikimi veya kalınlaşma görüntüleme ile tespit edilir. Ardından buna göre biyopsi yapılır.

Plevra biyopsisi neden yapılır?

Hem akciğer hastalıklarının tanısında hem de plevrayı tutan akciğer dışı farklı hastalıkların tanısında plevra biyopsisine başvurulur. Bu hastalıklar birincil olarak akciğeri ilgilendiren enfeksiyöz ve sistemik hastalıklar ile akciğer, plevra ve vücuttaki diğer kanserlerdir.

Plevra biyopsisi nasıl yapılır?

Plevra biyopsisi radyolojik olarak kapalı yöntem ile yapılır. Bu yöntem ile plevra biyopsisi, hastaya genel anestezi vermeden sadece örnekleme yapılacak bölgeye lokal anestezi işlemi uyguladıktan sonra uygun alan temizliği sonrası yapılır. Plevra biyopsisi yapabilmek için öncesinde hastanın akciğer filmi veya akciğer tomografisi görülmelidir. Plevradaki kalınlaşmanın veya plevra zarları arasındaki sıvının nerede biriktiğine bakılıp sonrasında bu işlem uygulanır. Plevra biyopsisi Ultrason veya BT eşliğinde yapılır. İlgili alan temizlendikten sonra sırtın yan veya arka tarafından kaburgaların arasından görüntüleme rehberliğinde plevradan doku örneklemesi ya da sıvı örneği alınır.

Plevra biyopsisi kimlere yapılır?

Plevrada herhangi bir sebeple sıvı birikmesi veya plevral kalınlaşması olan hastalara yapılır. Biriken sıvı veya kalınlaşma enfeksiyon hastalıkları, bazı sistemik hastalıklar, travma veya kanser gibi farklı nedenlerle olabilir. Bu hastalıkların ayrıcı tanısında plevra örneklemesi yapılır.

Plevra biyopsisi hakkında sıkça sorulan sorular 

Plevra sıvısı ne demektir?

Plevra yaprakları arasında akciğerin göğüs duvarı içerisinde nefes alıp verirken rahatlıkla hareket etmesini yani kayganlığı sağlayan, normalde bir hastalık olmadığı durumlarda görüntüleme ile görülemeyecek miktarda olan sıvıdır. Ancak herhangi bir hastalığa bağlı olarak sıvı miktarında artış olduğunda radyolojik yöntemler ile görünür hale gelmektedir.

Plevral efüzyon neden olur?

Efüzyon sıvı anlamına gelmektedir. Plevral efüzyonun birçok nedeni vardır. Bunların bir kısmı akciğerle ilgili iken bir kısmı da akciğer dışı hastalıklardan kaynaklanır. Plevral sıvının en sık sebebi akciğer veya plevradan kaynaklanan enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonların dışında bazı romatolojik hastalıklar, kalp hastalıkları, travma ve birçok kanserde plevra yaprakları arasında sıvı artışı görülür. Ülkemizde sık görülen tüberküloz plevral kalınlaşma veya plevral sıvıya neden olabilen hastalıklardan biridir.

Kapalı plevra biyopsisi nedir?

Ultrason veya BT altında hastaya herhangi bir cerrahi müdahale yapmadan ilgili bölgeye lokal anestezi yaptıktan sonra uygun iğne ile plevradan doku veya sıvı örneklemesi yapılmasıdır.

Malign plevral efüzyon nedir?

Akciğere, plevraya veya başka bir organdaki kansere bağlı plevral efüzyona malign plevral efüzyon adı verilmektedir. Kanser dışı plevral efüzyonlara da benign yani iyi huylu plevral efüzyon denir.

Parietal plevra nedir?

İki adet plevra yaprağı vardır. Göğüs iç duvarını kaplayan plevra yaprağına parietal plevra, akciğerin yüzeyine yapışık olan plevra yaprağına da visseral plevra denmektedir. Plevral sıvı bu iki yaprak arasında birikmektedir.

Fibrinöz plörit nedir?

Tüberküloz, travma veya radyoterapiye bağlı plevranın kalınlaşması ve kireçlenmesine fibrinöz plörit adı verilir. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Tanısı BT ile konulmaktadır. Ancak sebebini bulmak için buradan da biyopsi yapmak gerekebilir.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 5 Ekim 2021

Yayınlanma Tarihi: 28 Eylül 2021

Bu Konuda Uzman Doktorlar

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

* Bu alan gereklidir.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al