Memorial Ankara Hastanesi - Tüp Bebek [IVF] Merkezi

Hizmet Hastanesi
Ankara Hastanesi
Tüp Bebek (IVF) ve Üreme Sağlığı Merkezi
Kolay Randevu Al

Bölüm Hakkında

Memorial Ankara Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, “Üreme Sağlığı ve İnfertilite Tedavi Merkezi” konsepti ile hizmet vermektedir. Akademik uzman doktor kadrosu ile hizmet veren merkezde başarısızlıkla sonuçlanmış tüp bebek vakalarından ileri yaştaki anne adaylarına olumlu sonuç verilmesine, polikistik over gibi hormonal dengesizliklerden şiddetli erkek kısırlığına kadar pek çok konudaki iyileştirme yöntemleri modern uygulamalarla gerçekleştirilmektedir.

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ TÜP BEBEK MERKEZİ HİZMETLERİ

 • İnfertil hastanın detaylı değerlendirilmesi, nedenlerin ortaya konulması
 • Polikistik over sendromu gibi hormonal dengesizliklerin takip ve tedavileri
 • Endometriozis vakalarının bireysel tedavi planlarının çizilmesi
 • Erkek infertilitesi vakalarının nedenlerinin tespiti, tanı ve tedavileri
 • Gebelik öncesi danışmanlık
 • Genetik rahatsızlıklarda detaylı analiz ve danışmanlık
 • Laparoskopi, histeroskopi gibi endoskopik girişimler
 • Yumurtlamanın düzeltilmesi ya da artırılması
 • Aşılama (IUI=İntrauterin inseminasyon)
 • Tüp bebek (Mikroenjeksiyon) tedavisi

TÜP BEBEK TEDAVİSİ KAPSAMINDAKİ HİZMETLER

 • Kişiye özel yumurtlama tedavisi
 • Embriyo kalitesini artırmaya yönelik stratejilerin uygulanması
 • Ko-kültür
 • IMSI (büyük büyütmeli mikroenjeksiyon)
 • IVM (İn-vitro maturasyon=ilaçsız tüp bebek)
 • Blastosist transferi
 • Lazer tekniklerinin uygulanımı
 • Embriyo yapıştırıcı uygulanımı
 • Genetik analizler (PGD ve PGS)
 • Gebelik aşısı
 • Mikro-TESE
 • Embriyo-yumurta-sperm dondurma

TÜP BEBEK HASTALARI İÇİN İLERİ TETKİK VE TEDAVİLER

 • Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı hastalarının detaylı analizi
 • Başarısız tedavilerin altında yatabilecek nedenlerin ortaya konması
 • Embriyo kalitesini artırıcı her hastaya özel protokollerin belirlenmesi
 • Embriyo kalitesini etkileyecek yumurta kalitesini artırıcı ön tedavilerin ve desteklerin verilmesi
 • Yumurta kalitesini artırıcı hormon tedavisinin planlanması ve takibi
 • Hasta dostu tedavi protokolleri ile hormon tedavilerinin yan etkilerinin azaltılması
 • Embriyo transfer başarısını artırıcı ön analizler ile kolay ve başarılı transfer
 • Rahim içinin değerlendirilerek başarısızlık nedenlerinin araştırılması
 • Rahim içi hücrelerin embriyoyu tutma potansiyelinin artırılması
 • Rahim içinin gebelik şansını artırıcı şekilde hazırlanması
 • Transfer sonrası gebelik şansını artırıcı, rahim içini destekleyici tedavilerin verilmesi
 • Bağışıklık sistemini güçlendirici tedavilerin planlanması ve kişiye özel verilmesi
 • Pıhtılaşma sorunu olan hastaların analizi ile gerekli vakalarda tedavilerinin organizasyonu
 • Gebelik testi takibi sürecinde her vakanın özel olarak takibi ile düşük riskinin azaltılması, gebelik komplikasyonlarının önlenmesi

TÜP BEBEK TEDAVİ AŞAMALARI

Tüp Bebek - Aşama 1 (Eşlerin Değerlendirilmesi)

Tedavinin başında detaylı muayene için randevu ayarlanır. Genel sağlık kontrolü ve jinekolojik muayene tedavi başarısını artırmak için önemlidir.

Kan testleri: Eşlerden her birinin gerekli hormon analizlerini, tedaviye hazırlık olarak Hepatit ve HIV testlerini ve kan gruplarını içermektedir. Ayrıca daha önceden tüp bebek tedavisi başarısız olmuş ya da gebelik kaybı ile sonlanmış ise, nedene yönelik gerekli tetkikler yapılır.

Ayrıntılı olarak ultrasonografik değerlendirme üç ve dört boyutlu olarak ve Doppler testi ile kan akımlarının incelenmesi yapılır. Herhangi bir sorun tespit edildiğinde, sağlık ve başarı şansı açısından detaylı bilgi verilir ve gerekli tedaviler uygulanır.

Sperm analizleri: Erkek fertilitesi primer olarak sperm sayı, hareket ve döllenme kabiliyetine bağlıdır. Bu nedenle de tüm bu analizlerin güvenilir şekilde yapılması gerekir.

Tüp Bebek - Aşama 2 (Tedavi Planı Yapılması)

Tüm sonuçlar ve muayene bulguları ile birlikte doktorla ayrıntılı görüşmek için randevu ayarlanır ve randevu gününde karşılıklı olarak durum değerlendirilmesi yapılır. Kişiye özel tedavi seçenekleri tartışılır ve en uygun olan tedavi planlanır, tedaviye başlamak için zaman ayarlanır.

Tedavi hakkında geniş bilgi verilir, gerekirse konu ile ilgili olarak video gösterileri yapılır. Tüp bebek tedavisi ile ilgili olarak bilgilendirme formları sunulur ve onay alınır. Çift doktoru ile tedavinin her aşamasında sorunlarını ve isteklerini tartışabilir. Anne baba adaylarına doktorlarına her zaman kolaylıkla ulaşabilecekleri telefon numaraları verilecektir.

Tüp Bebek - Aşama 3 (Yumurtalıkların Uyarılması=Hormonal hiperstimülasyon)

Yumurtalıklar, çok sayıda ve kaliteli yumurta elde etmek için hormonal tedavi ile uyarılır. Bu aşama tedavide çok önemlidir ve gerçek anlamda kişiye özel şekilde yönetilerek, hasta dostu protokoller uygulanır. Tedaviyi organize eden doktorun deneyimi ve hastayı iyi tanıyarak titiz takibi hayati önem taşır. İyi bir yumurtlama tedavisi ile kaliteli yumurtalar alınabilir. Sonraki aşamalar da birbirini takip eder.

Long protokol (uzun protokol)

Sıklıkla kullanılan bir protokoldür. Adetin 21. günü (18- 22. günler arası olabilir) hazırlık tedavisine başlanır. Bu protokol beklenilen adet zamanını birkaç gün geciktirebilir. Eğer gecikme bir haftadan fazla olursa durum merkezimize bildirilmelidir.

Hazırlık tedavisi GnRH analog preparatları ile yapılmaktadır. Bu preparatlar genellikle aşı şeklinde uygulanan enjeksiyon şeklindedir. Burundan uygulanan sprey form da vardır fakat ilaç emilimine bağlı sorun olabileceği için son günlerde yaygın kullanılmamaktadır.

Enjeksiyon ya da sprey formunda olan GnRH preparatlarına HCG dediğimiz çatlatma iğnesi yani yumurtaları son olgunlaştırıcı enjeksiyon yapılana dek devam edilmelidir. Ciddi bir yan etkisi tespit edilmemiştir, yan etkisi görüldüğü takdirde ilgili doktorumuza haber verilmelidir.

GnRH tedavisine genellikle adetin 21. günü başlanır, duruma göre 18-24 günler arası başlanabilir. GnRH, reçetelendirilen dozda günde bir kez ve cilt altına uygulanır. Adet, beklenilen günden birkaç gün gecikebilir. Eğer gecikme bir haftadan fazla olursa doktora bildirilmelidir. İlaç uygulama eğitimi tarafımızdan hastaya uygulatılarak öğretilir ve gerekli olan dokümanlar verilir.

2. FSH ve HMG gibi yumurtlamayı artırıcı hormon preparatlar ile yumurtalıklar uyarılır.

Takip eden adetin ilk günleri içerisinde hastanede yapılacak olan kontroller sonucunda, eğer uygun ise yumurtalıkları uyaracak olan hormon tedavisine başlanır. Yapılan ultrasonografi ile yumurtalıklarda tedaviye engel olacak ya da başarı şansını düşürecek herhangi bir kistik yapı olup olmadığı incelenir. Ayrıca rahim yapısı da incelenir. Aynı zamanda yapılan renkli doppler ultrasonografi ile yumurtalık ve rahim kan akımları tespit edilir.

Tedavi boyunca kullanılan enjeksiyon formunda ve ağızdan alınan hormon ve ilaçlar, çok sayıda yumurta elde etmek amacıyla kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirlikleri birbirine benzemektedir. Cilt altı ve kas içi uygulanan formlar bulunmaktadır. Cilt altına yapılmasının avantajı, enjeksiyonun hastanın kendisi ya da eşi tarafından yapılabilmesidir. Yumurtalıkların uyarılma süresi, kişiye göre değişmekle birlikte yaklaşık 10-16 gündür. Bu sırada kişinin tedaviye vereceği cevap, hormonal ve ultrasonografik (follikül takibi) olarak takip edilecektir. Yapılacak olan tetkiklerin sayısı vücudunuzun vereceği cevaba göre ayarlanacaktır. Doz değişimleri kişiye telefon ile bildirilir ve görevli hemşire tarafından ayrıntılı olarak anlatılır.

Ultrasonda yeterli sayıda ve büyüklükte follikül elde edildiğinde ve hormon seviyesi yeterli düzeye ulaştığında, yumurta gelişiminin son aşamasını tamamlayabilmesi için hCG uygulaması yapılır. hCG tarifi çok detaylı şekilde kişiye doktorları veya görevli hemşireler tarafından anlatılacak olup, uygulamada herhangi bir hata, yumurta elde edilememesine neden olabilir. Yumurta toplama işlemi hakkında bilgi verilirken; kişiden elde edilebilecek yumurta sayısı ve başarı şansı yeniden tartışılacaktır.

Antagonist Kullanımı

Son dönemde kullanıma giren, antagonist olarak adlandırdığımız preparatlar hastalarımızın tedavisinde uygulanmaktadır. Şu an piyasada farklı isimlerde preparat mevcuttur. Antogonist tedavi şemasında yumurta gelişimini uyaran hormonlara adetin ilk 5 günü içerisinde başlanılmakta, follikül takibi ve hormon analizlerine göre belli gelişim evresinde günlük antagonist enjeksiyonları tedaviye eklenmektedir. Antagonist, yumurta toplama dönemi öncesi hCG uygulaması dönemine kadar verilmektedir. Antagonist tedavisi ile gelişen folliküllerden yumurtanın kendiliğinden atılmaması yani yumurta toplama işleminde toplanabilmesi hedeflenmektedir. Diğer tedavi protokollerinde de adetin 20-21.günü başlanan GnRH preparatları da aynı görevi yapmaktadır. Antogonist tedavi şeması daha önceleri düşük yumurtalık kapasitesine sahip hastalarda cevabı artırabilmek, daha doğrusu önceden baskılama yapılmaksızın, olan kapasitenin ortaya çıkması ve son aşamada da antogonist ile yumurtaların sağlıklı şekilde alınabilmesi için uygulanmaktaydı. Günümüzde uygun kriterlere sahip diğer hastalara da sunulabilmektedir.

Tüp Bebek - Aşama 4 (Yumurta Toplama)

Yumurta toplama işlemi tüp bebek tedavisi içerisinde son derece önemli bir aşamadır ve başarıyı belirleyici özelliği vardır. Çünkü toplanan yumurta sayı ve kalitesi tedavinin temel taşıdır ve bu özellikler işlemi yapan doktor ve uyguladığı teknikle yakından ilgilidir. Ayrıca küçük cerrahi bir işlem olduğu için hayati önemi vardır. Tüm bu nedenlerden dolayı işlemi yapan doktorun bu konudaki deneyimi son derece önemlidir.

Yumurtalıklarda folliküller istenen büyüklüğe ulaştıktan sonra uygun dozda çatlatma iğnesi (hCG) yapılır ve 34–36 saat sonra yumurta toplama işlemine geçilir. İşlem genel ya da lokal anestezi ile yapılabilir. Uygulanan genel anestezi ameliyat anestezisi gibi ağır bir anestezi değildir. Ağrı kesici ve sakinleştirici içermektedir ve sedatif-analjezi uygulamasıdır. Yumurta toplama işlemi vajinal ultrasonografi ile oldukça kolay ve konforlu bir şekilde gerçekleşmektedir. Hasta jinekolojik muayene pozisyonunda yatar, üzeri steril örtüler ile örtülür ve vajen temizliği yapıldıktan sonra vajinal ultrosonografiye başlanır. Vajinal ultrasonografi probu üzerinde bulunan, kılavuz içinde geçirilen bir iğne ile overlere(yumurtalıklara) ulaşılır. Her bir follikül içine girilerek içeriği özel bir aspiratör yardımı ile boşaltılır. Alınan sıvı hemen laboratuvara yollanarak yumurta içerip içermediği mikroskop altında incelenir, yumurta hücresi varsa ayrılır. Eğer follikülden yumurta elde edilemez ise aynı iğne içinden özel sıvı verilerek follikül boşluğu yıkanır ve içinde kalmış olabilecek yumurta alınmaya çalışılır. Bu şekilde tüm folliküller aspire edilinceye kadar işleme devam edilir. Her iki yumurtanın aspire edilmesi yaklaşık 15-20 dakika sürer. İşlem sonrası hasta dinlenme odasına alınarak bir süre istirahat etmesi sağlanır.

Bazen follikül sayısı fazla olmasına karşın içlerinde yumurta hücresi çıkmaz. Ya da her follikülden yumurta gelmez, örneğin 10 tane follikül varken ve en fazla 10 yumurta beklenir iken 4, 5, 6, 7 yumurta da çıkabilir. Çünkü takip aşamasında yumurtaları görmek mümkün değildir. Boş follikül sendromu adı verilen tüm folliküllerin boş çıkmasında en önemli nedenlerinde biri hastanın hCG(yumurta çatlatma iğnesi) uygulamasını yaptırırken zaman ya da doz da hata yapmasına bağlıdır.

Yumurta toplama işlemi sırasında aspire edilen follikül içeriği hemen laboratuvara gönderilir. Özel bir mikroskop ile incelenen bu sıvının içinde bulunan yumurta kültür sıvısının içine konarak inkübatöre kaldırılır. İnkübatör, sıcaklığı 37 C, karbondioksit oranını da %5-6 düzeyinde sabit tutar. Olgun yumurta hücreleri 4-6 saat sonra döllenme için hazır hale gelmektedir. Yumurtlama tedavisi sonrası çapı 16-22 mm arasında olan folliküllerin yaklaşık %80’inden döllenmeye uygun yumurta elde edilebilmektedir.

Eşinizden Sperm Alınması:

Kadına HCG uygulama öncesinde cinsel yaşam konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Yumurta toplama işlemi öncesi, erkeklerin 3-5 günü geçmeyecek şekilde cinsel perhizini ayarlaması gerekmektedir fakat perhiz süresine uyulmasa da mikroenjeksiyon tekniğinde en iyi sperm zaten seçilecektir.

Yumurta toplama günü erkek, sabah (genellikle 09:00-10:00 arası) sperm örneğini laboratuvara teslim eder. Özellikle, eşi olmaksızın mastürbasyon ile ev dışı ortamda sperm örneği verme konusunda sıkıntı çekebilecek çiftler, evde sağladıkları sperm örneğini getirebilirler.

Sperm örneği alındıktan sonra en fazla 30-45 dakika içinde tüp bebek laboratuvarına teslim edilmelidir. Örnek, hastane dışından getirilecek ise; oda sıcaklığında, ışığa maruz kalmadan, 1 saat içerisinde laboratuvara teslim edilmelidir. Sperm örneği teslim edildikten sonra erkek bir saat kadar hastanede beklemelidir; nadiren, gerek olur ise aynı gün ikinci sperm örneği istenebilir.

Bazı durumlarda aspirasyon veya biyopsi ile testislerden sperm alınması gerekli olabilir. Eğer normal semenden sperm elde edilemeyeceği önceden belirlenmiş ise (yani semende sperm görülemeyen vakalar ya da görülse de kalitesi ve hareketi olmayan vakalar) yumurta toplama günü öncesi ya da aynı günde merkezimizde birlikte çalıştığımız üroloji uzmanları tarafından iğne ya da biyopsi yolu ile testisten sperm elde edilmeye çalışılacaktır. En son teknoloji olarak, testis biyopsisi yapılırken haritalama yöntemi dediğimiz testisin çok iyi değerlendirilerek, çok sayıda biyopsiler mikroskop altında mikrocerrahi yöntem ile alınmaktadır. Sperm elde edilme şansı sizlerle tedavi başında ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Ayrıca işlemin bu konudaki en uzman kişiler tarafından yapılması sağlanacaktır. Bugüne kadar ki uygulamalarımızda dünya standartlarında en yüksek başarıyı elde edebilmekteyiz.

Yumurta Toplama İşlemi Sonrası:

Genellikle bir saat sonrasında hasta hastaneden ayrılabilir, 24 saat evde istirahat etmesi istenir.

1. 24 saat içinde araba kullanmayınız ve gerekmedikçe işinize başlamayınız.

2. Hareket (egzersiz) kısıtlamalarınızı kendiniz belirleyiniz.

3. Yiyecek ve içeceklerde herhangi bir sınırlama yoktur; sigara ve alkol kullanmayınız.

4. Duş ya da banyo; 24 saatten sonra ılık suyla alabilirsiniz.

5. Cinsel ilişkide bulunmayınız.

6. Parasetomol türevi ağrı kesici kullanabilirsiniz.

7. Jel ya da kapsül şeklinde progesteron desteğine yumurta toplama işlemi günü başlayacaksınız.

Progesteron uygulanımı:

Progesteron uygulanımı ile rahim içi tabakası [endometrium] desteklenir ve rahim içine yerleşmesi için uygun ortam yaratılır.

Luteal destek amacı ile verilen preparatlar enjeksiyon-jel ya da kapsül formunda olabilir; iğne şeklinde, vaginal jel ya da vaginal kapsül şeklinde olabilir. Bu preparatların kullanım şekli ve dozu ayrıntılı olarak sizlere anlatılacak ve doküman verilecektir. Progesteron uygulanmasına yumurta toplama günü itibari ile başlanır ve gebelik oluştuğu takdirde genellikle 10. gebelik haftasına kadar devam edilir.

8. Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birisi olur ise saatten bağımsız olarak size verilen acil numaradan doktorunuzu arayınız:

a. 38 C'den yüksek ateş,

b. Aşırı vajinal kanama [bir miktar kanama olması normaldir].

c. Çok şiddetli ve devam eden ağrı [bir miktar ağrı olması normaldir],

d. Ardışık iki günde, bir kilodan fazla kilo alımı,

e. İşlemden 8-10 saat sonrasında, artan ağrı ile birlikte idrar yapamama

Tüp Bebek - Aşama 5 (Döllenme=Fertilizasyon)

Kadından oositlerin (yumurta) toplandığı esnada erkek de sperm verir. Sperm alınması için en ideal yöntem mastürbasyondur. Menisinde canlı sperm bulunmayan kişilerde ise cerrahi olarak sperm alınır. Elde edilen meni özel bir kap içerisine alınır ve çözünmesi (sıvılaşması) beklenir. Sıvılaşan meni, sperm sayısı, hareketliliği ve şekli yönünden incelenir.

Tüp bebek planlanan hastalarda, en önemli kriter hareketli sperm sayısıdır. İncelenen sperm döllenme için hazırlanır. Sperm hazırlanması iki nedenden dolayı önemlidir: Bunlardan birincisi menide bulunan yabancı proteinleri temizlemek; ikincisi ise bazı reaksiyonları tetikleyerek spermin hiperakif olmasını sağlamaktır.

Yumurta kültürü ve sperm hazırlanması tamamlandıktan sonra fertilizasyon işlemine geçilir. Her bir yumurta hücresi içine bir adet hareket ve şekil bakımından iyi olarak seçilmiş sperm, özel bir sistem yardımıyla yerleştirilir. Erkek faktörü varlığında veya nedeni açıklanamamış infertilite olgularında mikroenjeksiyon (ICSI) tercih edilmelidir. İşlemden 16-18 saat sonra döllenme olup olmadığı kontrol edilir. Döllenmiş yumurtada tek olan çekirdek sayısı ikiye çıkmıştır.

Döllenmiş yumurtalar, tekrar kültür ortamına konur ve ileri aşamalara ulaşmaları beklenir. Uygun aşamaya gelindiğinde embriyolardan kaliteli olanlarından belirli sayıda alınarak, kadının rahmi içine transfer edilir.

Tüp Bebek- Aşama 6 (Embriyo Transferi)

Embriyo transferi işlemi 2 pronükleuslu döllenmeyi takip eden 2.,3.,4.,5. gün yapılabilir. Transferin yapılacağı güne karar verilmeden önce şu parametrelere dikkat edilmelidir.

Embriyo Kalitesi

Embriyo Sayısı

Rahim İçi Kalınlığı

Kadın (Hasta) Yaşı

Önceki Başarısız IVF Denemeleri

Gebelik oluşup, oluşmadığı/hikayesi

Tedavi sayısı

Embriyo transferi yapılmadan önce, hangi gün yapılacağına karar vermeden, embriyoloji ekibi ve doktorlar, mutlaka birlikte hasta profilini göz önünde bulundurarak karar vermelidir.

Bazı durumlarda hastanın E2 seviyesi ve folikül gelişimi ideal olurken, endometrium kalınlığı transfer işlemi için uygun olmayabilir. Bu durumlarda hastanın embriyoları 2. veya 3. günde dondurulup, daha sonra hastanın rahim içi hazırlanıp, dondurulmuş embriyolar çözülüp transferi yapılabilir.

Embriyo transferi, implantasyonu destek amacıyla, döllenen oositler ilk embriyo aşamasındayken yani 2. günde kendi (homolog) kumulus hücrelerinin kültüre edildiği solüsyona alınır ve transfer işlemi 2.gün, 3. gün, 4.gün veya 5.gün fark etmeksizin bu ortamdan transfer edilir.

Ayrıca transfer günü embriyoların zonaları kalın ise lazer yardımıyla zonaya inceltme işlem i(AHA) uygulandıktan sonra transfer işlemi yapılır.

Embriyo transferi öncesinde;

- Deneme transferi yapılmış olması

- Hastanın rahim ağzı kanalı ve rahim pozisyonunun belirlenmesi

- Embriyo transfer işleminin ultrason altında yapılması, kateterin daha rahat yerleştirilmesi ve embriyoların rahim içinde doğru yere bırakıldığının tam olarak görülebilmesi, transferin kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Sonuç olarak, embriyo transferi hangi gün yapılırsa yapılsın karar verilirken belli başlı unsurlara dikkat edilmesi gerekir. Her hasta kendi içinde özel olarak değerlendirilip, implantasyona ve gebeliğe ulaşmak için embriyonun ve rahim içinin uyum içinde olmaları gerekir ve bize düşen de bu uyumu yakalamak için gerekli altyapıyı hazırlamaktır.

Embriyolar hangi gün transfer edilecekse o günün sabahı kontrolleri yapılıp seçildikten sonra embriyolog tarafından özel bir kateter içinde laboratuvardan getirilerek, işlemi yapacak olan hekime verilir. Hekim tarafından karından yapılan ultrason eşliğinde embriyolar rahim içine bırakılır. Embriyo transfer işlemi hastanın özel bir durumu yoksa anestezi gerektirmez. İşlem yaklaşık 5-10 dk. sürer.

İşlem sonrası rahim içini desteklemek için enjeksiyon veya fitil şeklinde hormon ilaçları verilir. Gebelik oluştuğu takdirde, bu destek gebeliğin 10. haftasına kadar devam eder. Gebeliğin oluşmadığı ve adet kanamasının olduğu durumlarda ise tedaviye son verilir. Embriyo transferi sonrası gebelik testi 12. günde yaptırılır.

Embriyo transferi gününde merkezimize geleceğiniz saat, ekibimiz tarafından size telefonla bildirilecektir. Transfer öncesi embriyo sayı ve kaliteleri hakkında yeniden bilgi ve transfer edilecek embriyo sayısı belirtilmektedir.

Laboratuvarımıza bağlı özel yayın sistemi ile transfer öncesi embriyolarınızı izleme imkanı bulabilirsiniz.

Embriyo transferi kısa bir işlemdir. Ağrısız ve risksiz bir işlem olması nedeni ile anestezi gerektirmemektedir. Fakat istediğiniz takdirde işlem anestezi altında da uygulanabilir. Eşiniz transfer sırasında sizinle birlikte olabilir.

Transfer işlemi sırasında pelvik muayenede olduğu gibi vajene yerleştirilen spekulum yardımı ile rahim ağzı rahat bir şekilde görüntülenir, vajen temizliği yapılır ve özel kataterler yardımı ile embriyolar transfer edilir.

Embriyo transferi sonrasında yaklaşık olarak 1,5 veya 2 saat (bilimsel olarak 30 dk.-1 saatten fazla dinlenmenin herhangi bir yararı gösterilmemiştir fakat daha uzun süreli dinlenmeniz sağlanmaktadır) dinlendikten sonra evinize dönebilirsiniz.

Evde 2-3 gün kadar istirahat ediniz. Tuvalet ve yemek ihtiyacınız için kalkabilirsiniz.

Gebelik testi sonucunuz çıkıncaya dek:

Cinsel ilişkide bulunmayınız

Embriyo transferinden sonra 3-4 gün sonra ayakta ılık suyla banyo yapabilirsiniz,

Sauna gibi yerlere gitmeyiniz,

Ağır sporlardan kaçınınız,

Kabızlığı önleyici şekilde beslenmenizi ayarlayınız,

Bu dönem içerisinde kullanmak zorunda olduğunuz herhangi bir ilaç olursa daha önceden bizimle bağlantı kurunuz,

1–2 gün süre ile adet sancısına benzer bel ve kasık ağrısı, az miktarda kanamanız olabilir, endişelenmeyiniz,

Karında aşırı şişkinlik, nefes almada zorluk, bulantı-kusma, idrar miktarınızda azalma olursa merkezimize haber veriniz.

Uzun yolculuğa ancak embriyo transferinden 3–4 gün sonra çıkabilirsiniz.

Mümkün olduğu kadar yatak istirahati yapınız.

Embriyo transferinden sonra gebelik testinin sonucuna göre doktorlarımız tarafından rapor verilebilir.

Tüp Bebek- Aşama 7 (Gebelik Kontrolü)

Embriyo transferi sonrası gebelik testi alınana dek geçen süre çiftler için oldukça zor ve heyecanlı bir dönemdir. Transferden 2 hafta sonra kanda gebelik testi [β hCG] istenir. Test sonuçları doktorlarımız tarafından bildirilecektir. Gebelik testi vermeden önce vajinal kanamanız başlasa dahi günü gelince mutlaka test için kanınızı veriniz ve doktorunuz ile bağlantı kurunuz çünkü kanamanız sandığınızın aksine dış gebelik ya da düşük tehdidi nedeni ile de olabilir ya da normal gebeliğiniz de kanamaya rağmen devam edebilir.

Sonuç olarak;

Gebelik testi pozitif (olumlu) çıktığı takdirde, hangi aralıklarla testin tekrar edilmesi gerektiği telefonla bildirilecektir ve kan sonucu ultrasonografide gebelik kesesi görüntülenebilecek seviyeye ulaştığında, anne adayı ile merkezimizde randevu verilerek ileriye dönük gebelik takibi hakkında ayrıntılı görüşülecektir.

Gebelik testi negatif (olumsuz) çıktığı takdirde ise; görüşme randevusu verilerek sonuçlar ayrıntılı şekilde tartışılacak ve yeni uygulama için planlama yapılacaktır.

Hastalarımız için İpuçları ve Öneriler

- Tedavi başladığında kendinize çok katı kurallar koymayınız, kendinizi rahat hissediniz. Bu konuda gerekli yardımlar yapılabilir, bazı randevu saatleri size göre ayarlanabilir. Normal gündelik hayatınıza devam edebilirsiniz.

- İğnelerinizi yaparken ya da yaptırırken çok dikkatli olunuz ve yapan kişiyi de denetleyiniz. İlaç kartlarınıza detaylı olarak yazılacak şemaya uyunuz. Tedavinin başarısı belli ölçüde size de bağlıdır. Yanlış uygulamalar başarıyı düşürür. Anlamadığınız bir nokta olduğunda bizimle bağlantı kurunuz.

- Çok sayıda yumurta elde edilmesi çok sayıda embriyo elde edilmesi anlamına gelmez ve ayrıca başarının çok artacağını da göstermez. Örneğin 10 - 20 adet yumurta toplanabilir. Fakat yumurta kalitesi düşük olabilir ya da döllenme çok iyi şekilde gerçekleşmeyebilir. Sonuç olarak transfer edilecek embriyo sayısı da kişiye özel olmakla birlikte belli sayıyı geçmeyecektir. Yani, "diğer hastadan çok sayıda yumurta toplandı, benim yumurta sayım çok az" gibi değerlendirmelere girmeyiniz. Başarıyı düşürecek düzeyde yumurta elde edilebileceği öngörülür ise yumurta toplama işlemi öncesinde sizinle bu bilgiler paylaşılacaktır.

- Tedaviniz hakkında çok fazla etrafınızdaki kimselere bilgi vermeyin, gereksiz yorum ve öneriler kafanızı karıştırabilir, konsantrasyonunuzu bozabilir.

- Uzman ekibimizle birlikte tedavi süresinde hep yanınızda olduğumuzu unutmayınız

Bölüm Doktorları

Anlaşmalı Kurumlar

Hastanelerimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta şirketleri, tamamlayıcı sigortalar, diğer kurum ve şirket anlaşmalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sonuç bulunamadı.

  Kolay Randevu Al